Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia od 11 do 17 czerwca 2018 r.
18.06.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 162 wykroczenia, które w 133 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 29 mandatami karnymi. Wykonano 100 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 33 osoby. 107 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 6 skutecznych interwencji wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim.
W czwartek i piątek 14 i 15 czerwca strażnicy przeprowadzili dwie edycje policyjnej akcji „Bezpieczny pieszy” - w czwartek na szczeblu wojewódzkim, w piątek na szczeblu powiatowym. Udział w akcji wzięło 24 strażników. Nasilenie pracy w kierunku ochrony pieszych spowodowało znaczny wzrost ujawnień wykroczeń drogowych w całym tygodniu, których liczba sięgnęła 75.

Inne wydarzenia tygodnia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 41 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 17 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, 23 pouczono. Za nieobyczajne zachowanie 1 osoba została pouczona. Jedną osobę bezdomną w stanie upojenia alkoholowego odwieziono do policyjnej izby zatrzymań w Wejherowie.
    2) Zwierzęta. Podjęto 3 interwencje związane z wałęsaniem się psów. Do schroniska nie zabrano jednak żadnego zwierzęcia. Niestety w okolicach Urzędu Miasta nadal grasują dziki. Oczekuje się na decyzję starostwa Powiatowego w sprawie wyrażenia zgody na ich odłów. Pojawiły się też pojedyncze dziki w innych rejonach miasta. W okolicach ul. Pomorskiej dzik zaatakował i poranił psa na spacerze. Uprasza się mieszkańców o nie dokarmianie dzików i kaczek oraz o dokładne zamykanie wiat śmietnikowych. Dzikie zwierzęta wchodzą do miasta w poszukiwaniu łatwej karmy.
    3) Wykroczenia drogowe. Podjęto 75 interwencji w różnych miejscach miasta. 11 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 11 interwencji, 7 osób pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 12 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1 osobę ukarano i 15 pouczono. 5 osób pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych. W dniu 13 czerwca udzielono pomocy mężczyźnie, który nie wiedział gdzie się znajduje. Z pomocą Policji ustalono jego dane osobowe, co spowodowało jego bezpieczny powrót do domu.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 4 do 10 czerwca 2018 r.
11.06.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz 8 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 127 wykroczeń, które w 95 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 29 mandatami karnymi, a w 3 przypadkach wszczęto czynności wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 108 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 24 osoby. 110 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 3 skuteczne interwencje wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim.
Najważniejszym wydarzeniem tygodnia była w dniu 8 czerwca o godz. 10.00 akcja na parkingu na zapleczu Dworca PKP w Rumi, gdzie do zamkniętego pojazdu z 2-letnim dzieckiem w środku dyżurny Straży Miejskiej zadysponował patrol. Patrol przybył w minutę po przekazaniu informacji. Na zewnątrz był upał, a samochód stał w pełnym słońcu. Dziecko było żywe, nawiązało kontakt wzrokowy z funkcjonariuszami. Strażnicy w pierwszej kolejności sprawdzili, czy wszystkie drzwi i bagażnik są zamknięte, następnie próbowali otworzyć pojazd różnymi sposobami. Wówczas na miejsce przybył patrol policji. Policjant wybił szybę, a strażnik wszedł do środka przez okno i wyjął dziecko. Było przegrzane i spocone. Napojono je wodą, po czym przekazano przybyłej załodze pogotowia ratunkowego. W tym samym czasie (150 metrów od tego zdarzenia) trwał „przemarsz z książką” dzieci ze Stacji Kultura do szkoły. Dzieci mijały mężczyznę, który nagle przewrócił się z atakiem epilepsji. Dyżurny SM zadysponował drugi patrol do tego zdarzenia. Strażnicy udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, a dyżurny wezwał drugą karetkę pogotowia. Zarówno dziecko jak i mężczyznę zabrano do szpitala.
W piątek 8 czerwca strażnicy przeprowadzili kolejną edycję policyjnej akcji „Bezpieczny pieszy”. Udział w akcji wzięło 9 strażników. Pouczono 12 osób, wszczęto postępowanie wyjaśniające wobec jednej osoby, a o godz. 20.20 na ul. Derdowskiego ujęto i przekazano Policji pijanego rowerzystę, który jechał środkiem ulicy.
Podczas minionego tygodnia Straż Miejska zabezpieczyła 3 imprezy plenerowe.
Inne wydarzenia tygodnia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 49 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 16 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, 24 pouczono. Za nieobyczajne zachowanie 2 osoby ukarano i 7 pouczono.
    2) Zwierzęta. Podjęto 4 interwencje związane z wałęsaniem się psów. Do schroniska zabrano jednego psa. W okolicach Urzędu Miasta zadomowiły się dziki. Locha z 7 małymi warchlakami i jeden przelatek przebywają na pustej działce położonej przy Zagórskiej Strudze. Ich pobyt w tym miejscu jest prawdopodobnie spowodowany jedzeniem wyrzucanym przez mieszkańców kaczkom przy rzece. Na razie próby przepędzenia zwierząt do lasu (również z pomocą specjalisty - technika weterynarii) nie przyniosły rezultatu. Może wyniosą się same w warunkach nocnych.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 39 interwencji w różnych miejscach miasta. 5 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono, w stosunku do dwóch osób wszczęto postepowania wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu.
    4) Czystość miasta. Podjęto 13 interwencji, w tym 1 związaną z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. 6 osób pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 6 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia jedną osobę ukarano i 2 pouczono, a przeciwko jednej wszczęto postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 5 osób ukarano i 8 pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 28 maja do 3 czerwca 2018 r.
04.06.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 6 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 98 wykroczeń, które w 82 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 15 mandatami karnymi, a w 1 przypadku wszczęto czynności wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Wykonano 82 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 5 osób. 71 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 2 skuteczne interwencje wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim.
Najważniejszym wydarzeniem tygodnia było zabezpieczenie procesji Bożego Ciała w 5 parafiach w dniu 31 maja 2018 r. Przy tym zabezpieczeniu pracowała cała załoga SM. Nie stwierdzono żadnych naruszeń porządku publicznego lub naruszeń w komunikacji.
Inne wydarzenia tygodnia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 31 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 9 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, 20 pouczono. Za nieobyczajne zachowanie 2 osoby pouczono.
    2) Zwierzęta. Podjęto 3 interwencje związane z wałęsaniem się psów. Nie wystąpiła potrzeba odstawienia zwierząt do schroniska.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 35 interwencji w różnych miejscach miasta. 4 osoby ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono, w stosunku do jednej osoby wszczęto postepowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu.
    4) Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, w tym 2 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. 1 osobę pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 20 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 2 osoby ukarano i 4 pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 21 do 27 maja 2018 r.
28.05.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 43 patrole: zmotoryzowane, rowerowe i piesze, w tym piesze z psami służbowymi oraz 9 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 150 wykroczeń, które w 125 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 25 mandatami karnymi. Wykonano 102 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 34 osoby. 179 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 8 skutecznych interwencji wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim.
W dniu 25 maja 2018 r. po raz kolejny Straż Miejska w Rumi wzięła udział w policyjnej akcji „Bezpieczny pieszy”. Przez dwie zmiany w akcji brało udział 10 strażników, podejmując 13 interwencji. Nałożono tylko 2 mandaty karne, co oznacza znakomity postęp w bezpieczeństwie pieszych w Rumi od lutego br. Pierwsza akcja spowodowała nałożenie kilkunastu mandatów. Działania prowadzone są systematycznie w niektóre piątki od lutego do maja.
Inne wydarzenia tygodnia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 39 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 8 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, 25 pouczono. 1 osobę ukarano za nieobyczajne zachowanie i 5 pouczono.
    2) Zwierzęta. Podjęto 4 interwencje związane z wałęsaniem się psów, tylko 1 trafił do schroniska.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 68 interwencji w różnych miejscach miasta. 11 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 5 interwencji, w tym 3 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. 3 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 10 osób pouczono, a 2 ukarano. 1 osobę ukarano i 7 pouczono za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwa osób i mienia. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 2 osoby ukarano i 12 pouczono. 3 osoby pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 14 do 20 maja 2018 r.
21.05.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 7 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 115 wykroczeń, które w 84 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 28 mandatami karnymi. W trzech sprawach wszczęto postępowania wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 84 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 24 osoby. 97 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 4 skuteczne interwencje wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim.
Inne wydarzenia tygodnia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 34 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 10 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, 20 pouczono. 2 osoby ukarano za nieobyczajne zachowanie i 2 pouczono.
    2) Zwierzęta. Podjęto 3 interwencje związane z wałęsaniem się psów, żaden z nich nie trafił do schroniska.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 47 interwencji w różnych miejscach miasta. 7 osób ukarano mandatem, przeciwko 3 wszczęto czynności wyjaśniające, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 7 interwencji, w tym 2 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 8 osób pouczono, a 1 ukarano. 1 osobę ukarano za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwa osób i mienia. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 7 osób ukarano i 6 pouczono. 5 osób pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 247

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com