Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia od 8 do 14 października 2018 r.
15.10.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 44 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 119 wykroczeń, które w 95 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 24 mandatami karnymi. Wykonano 113 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 34 osoby. 102 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 9 skutecznych interwencji zrealizowano po ujawnieniu wykroczeń przez monitoring miejski.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 33 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (27 osób), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (6 osób). 14 osób ukarano mandatem za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Za nieobyczajne zachowanie ukarano 3 osoby. Pozostałe osoby pouczono. W dniu 11 października do nietrzeźwego nieletniego wezwano pogotowie ratunkowe jednocześnie udzielając mu pomocy przedmedycznej. Ze względu na jego nieletniość wezwano również patrol Policji, który przejął interwencję. 5 nietrzeźwych osób odwieziono do miejsca zamieszkania.
2)    Zwierzęta. Podjęto 11 interwencji. Do schroniska zabrano 2 psy. Nie stwierdzono upadków zwierząt. Na ul. Sędzickiego w dniu 11 października pokazała się wataha dzików - wezwano technika weterynarii, który odstraszył zwierzęta.
3)    Utrzymanie czystości. Prowadzono kontrole posesji pod względem zgodności ilości pojemników na odpady komunalne z ilością mieszkańców. 2 osoby pouczono. 11 razy strażnicy interweniowali w sprawie uciążliwego dymu z palenisk domowych. W trakcie kontroli pieców nieprawidłowości nie stwierdzono. Mandat karny wypisano osobie, która na swojej działce przy ul. Towarowej rozpaliła ognisko w taki sposób, że dzielnicę spowił niedopuszczalny dym.
4)    Wykroczenia drogowe. Podjęto 53 interwencje w różnych miejscach miasta. 4 kierowców ukarano, pozostałych pouczono. Część interwencji (8) podjęto w dniu 12 października w ramach wspólnej z Policją akcji „Bezpieczny pieszy”.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu 8 osób pouczono, przeciwko: bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano, a 2 pouczono, urządzeniom użytku publicznego 11 osób pouczono i 1 ukarano.
W dniu 11 października w godzinach wieczornych z biura 112 poinformowano o zatrzymaniu akcji serca mężczyzny na posesji przy ul. Żołnierzy I dywizji WP. Strażnicy przybyli na miejsce jednocześnie z karetką pogotowia. Wspólnie, przez 45 minut prowadzono reanimację, która niestety nie przyniosła pozytywnego rezultatu. Pacjent zmarł.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi podjęła 10 interwencji związanych z nieprawidłowo usytuowanymi banerami i plakatami wyborczymi. Nakazy usunięcia kierowano bezpośrednio do komitetów wyborczych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 1 do 7 października 2018 r.
08.10.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 53 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 118 wykroczeń, które w 85 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 24 mandatami karnymi. Wszczęto 9 czynności wyjaśniających zmierzających do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 114 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 54 osoby. 87 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 4 skuteczne interwencje zrealizowano po ujawnieniu wykroczeń przez monitoring miejski.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 28 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (21 osób), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (7 osób). 11 osób ukarano mandatem za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Za nieobyczajne zachowanie ukarano 3 osoby. Pozostałe osoby pouczono. Do jednej wychłodzonej osoby (bezdomny) wezwano pogotowie ratunkowe jednocześnie udzielając mu pomocy przedmedycznej. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Pogotowie wezwano też do nietrzeźwego mężczyzny niedaleko Dworca PKP, po przebadaniu udał się na SKM i odjechał do Wejherowa. 5 nietrzeźwych osób odwieziono do miejsca zamieszkania (w tym jedną kobietę).
2)    Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. Do schroniska zabrano 2 psy. Nie stwierdzono upadków zwierząt. Na ul. Gnieźnieńskiej strażnicy uwolnili jeża, który zakleszczył się w ogrodzeniu.
3)    Utrzymanie czystości. Prowadzono kontrole posesji pod względem zgodności ilości pojemników na odpady komunalne z ilością mieszkańców. 2 osoby pouczono. W stosunku do jednej osoby wszczęto czynności wyjaśniające zmierzające do ukarania przez sąd. Raporty przekazano do Urzędu Miasta. Na ul. Gdyńskiej kontrolowano rozbiórkę budynku pod kątem postępowania z płytami azbestowymi. Nieprawidłowości w dokumentacji i wykonywanych czynnościach nie stwierdzono. Pięciokrotnie strażnicy interweniowali w sprawie uciążliwego dymu z palenisk domowych. W trakcie kontroli pieców nieprawidłowości nie stwierdzono.
4)    Wykroczenia drogowe. Podjęto 59 interwencji w różnych miejscach miasta. 6 kierowców ukarano, pozostałych pouczono, a w 8 przypadkach wszczęto czynności wyjaśniające. Jeden raz strażnicy interweniowali w związku z zanieczyszczeniem jezdni płynami na skutek kolizji. Część interwencji (17) podjęto w dniu 5 października w ramach wspólnej z Policją akcji „Bezpieczny pieszy”.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu 14 osób pouczono i 1 ukarano, przeciwko: bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano, a 3 pouczono, urządzeniom użytku publicznego 5 osób pouczono i 2 ukarano.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 24 do 30 września 2018 r.
03.10.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 103 wykroczenia, które w 87 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 16 mandatami karnymi. Wykonano 80 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 31 osób. 60 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 4 skuteczne interwencje zrealizowano po ujawnieniu wykroczeń przez monitoring miejski.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 39 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (28 osób), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (11 osób). 10 osób ukarano mandatem za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Za nieobyczajne zachowanie ukarano 1 osobę. Pozostałe osoby pouczono. Do 3 osób wezwano pogotowie ratunkowe jednocześnie udzielając im pomocy przedmedycznej. Po przyjeździe karetek obie osoby zostały zabrane do szpitala. Trzy nietrzeźwe osoby odwieziono do miejsca zamieszkania.
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. Do schroniska zabrano 1 psa. Nie stwierdzono upadków zwierząt.
3)    Utrzymanie czystości. Prowadzono kontrole posesji pod względem zgodności ilości pojemników na odpady komunalne z ilością mieszkańców. 3 osoby pouczono. Raporty przekazano do Urzędu Miasta.
4)    Wykroczenia drogowe. Podjęto 33 interwencje w różnych miejscach miasta. 2 kierowców ukarano, pozostałych pouczono. Jeden raz strażnicy interweniowali w związku z uszkodzonymi znakami drogowymi na skutek kolizji.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu 8 osób pouczono, przeciwko: bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano, urządzeniom użytku publicznego 9 osób pouczono i 2 ukarano.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 17 do 23 września 2018 r.
24.09.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 96 wykroczeń, które w 88 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 3 mandatami karnymi, a w 5 przypadkach wszczęto czynności wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 87 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 40 osób. 41 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Straż Miejska w Rumi w dniu 21 września zakończyła akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. W I etapie akcji, w sierpniu, strażnicy sprawdzili infrastrukturę drogową w obrębach szkół, a wszelkie nieprawidłowości (obrócone znaki, zasłonięte znaki przez zieleń, niewyraźne znaki poziome) zgłoszono do poprawy zarządcom dróg. W II etapie od 4 do 21 września strażnicy pomagali dzieciom w przechodzeniu przez jezdnię z równoczesnym rozdawaniem odblasków, sprawdzali poprawność parkowania w obrębach szkół oraz przeprowadzili 13 prelekcji dla 275 uczniów rumskich podstawówek na temat bezpiecznego przemieszczania się do szkoły (zdjęcia poniżej). Najważniejszy efekt działania strażników to fakt, że żadne dziecko nie uległo wypadkowi i nie straciło życia ani nie doznało uszczerbku na zdrowiu. W dniu 24 września komendant SM udzielił wywiadu Radiu Kaszebe na temat opisanej akcji (link poniżej).
http://radiokaszebe.pl/roman-swirski-bezpieczna-droga-do-szkoly/

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia tygodnia:
1)    Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 33 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (25 osób), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (8 osób). 1 osobę ukarano mandatem za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Za nieobyczajne zachowanie pouczono 8 osób.
2)    Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. Odłowiono 2 psy i 1 kota, które to zwierzęta zabrano do schroniska.
3)    Utrzymanie czystości. Prowadzono kontrole posesji pod względem zgodności ilości pojemników na odpady komunalne z ilością mieszkańców. 4 osoby pouczono. Raporty przekazano do Urzędu Miasta.
4)    Wykroczenia drogowe. Podjęto 39 interwencji w różnych miejscach miasta. 2 kierowców ukarano, przeciwko 5 prowadzi się postępowanie wyjaśniające, pozostałych pouczono.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu 2 osoby pouczono, przeciwko: bezpieczeństwu osób i mienia 3 osoby pouczono, urządzeniom użytku publicznego 8 osób pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko aplikant w STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI
17.09.2018.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Bartłomiej Mach, zamieszkały w Pucku.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W rozmowie kwalifikacyjnej kandydat  zaprezentował się najlepiej uzyskując najwyższą liczbę punktów. Pytania dotyczyły zarówno znajomości wymaganych przepisów, jak i zakresu zadań oraz funkcjonowania Straży Miejskiej.
Ww. osoba spełnia oczekiwania Komisji w związku, z czym została wybrana na stanowisko aplikanta.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 261

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com