Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 3 do 9 grudnia 2018 r.
10.12.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi i 1 mieszany z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 91 wykroczeń, które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 9 mandatami karnymi, a w 2 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Wykonano 77 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 17 osób. 85 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 2 skuteczne interwencje podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 9 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (6 osób pouczono), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (3 osoby pouczono). Jedną osobę nietrzeźwą odwieziono do miejsca zamieszkania.
2)    Zwierzęta. Dwukrotnie w minionym tygodniu na ulicach miasta pokazały się dziki (Batorego i Okrętowa), za każdym razem wezwano technika weterynarii. W wyniku innych, podejmowanych interwencji - 2 pisy zostały odwiezione do schroniska.
3)    Utrzymanie czystości. 9 zgłoszeń dotyczyło dymów z posesji prywatnych. Interwencje nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem. Rewirowi kontrolowali zgodność ilości zamieszkałych domowników na posesjach z ilością pojemników i deklaracjami. Raporty przesłano do UM.
4)    Wykroczenia drogowe. Podjęto 45 interwencji w różnych miejscach miasta. 5 kierowców ukarano, przeciwko jednemu skierowano wniosek o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono. Na zdjęciu - mistrz parkowania - obręb skrzyżowania (nie zachowano odległości 10 m od końca łuku).

 Wybrany obraz

5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu 11 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 3 osoby ukarano, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej 1 osobę ukarano, a 5 pouczono, za złamanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - 7 osób pouczono, a ustawy o ochronie zdrowia (palenie tytoniu w miejscach zabronionych) - 3 osoby pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 26 listopada do 2 grudnia 2018 r.
03.12.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi i 1 mieszany z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 93 wykroczenia, które w 70 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 12 mandatami karnymi, a w 7 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Wykonano 96 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 15 osób. 90 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 2 skuteczne interwencje podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 15 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (8 osób 7 - pouczono, 1 wniosek o ukaranie skierowano do sądu), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (7 osób - 4 pouczono, przeciwko 3 skierowano wnioski o ukaranie do sądu). Trzy osoby nietrzeźwe odwieziono do miejsc zamieszkania, w tym jedną kobietę, która - jak zgłoszono - zasnęła na klatce schodowej w budynku przy ul. Kujawskiej i głośno chrapała.
2)    Zwierzęta. W wyniku podejmowanych 5 interwencji 1 pies został odwieziony do schroniska.
3)    Utrzymanie czystości. 12 zgłoszeń dotyczyło dymów z posesji prywatnych. Interwencje nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem.
4)    Wykroczenia drogowe. Podjęto 41 interwencji w różnych miejscach miasta. 10 kierowców ukarano, pozostałych pouczono.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu 5 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 6 osób pouczono, za wykroczenia, urządzeniom użyteczności publicznej 2 osoby ukarano, a 3 pouczono, za złamanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - 6 osób pouczono, a ustawy o ochronie zwierząt - 3 osoby pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 19 do 25 listopada 2018 r.
27.11.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi. Działania patroli pozwoliły ujawnić 93 wykroczenia, które w 63 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 20 mandatami karnymi, a w 9 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Wykonano 100 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 21 osób. 102 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 19 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (10 osób w tym 5 ukarano, 1 - pouczono, do sądu skierowano 4 wnioski o ukaranie), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (9 osób - 1 ukarano, 6 pouczono, przeciwko 2 skierowano wnioski o ukaranie do sądu). Trzy osoby nietrzeźwe odwieziono do miejsc zamieszkania. W dniu 23 listopada na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Starowiejskiej upadła na chodnik starsza kobieta - po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej przez strażników, kobietę zabrała do szpitala wezwana karetka pogotowia. W związku z nastaniem chłodów bezdomni układają się do snu w klatkach schodowych budynków wielorodzinnych. Niestety nie godzą się oni na oferowaną przez strażników pomoc i możliwość umieszczenia w schroniskach. Są więc wypraszani z klatek.
2)    Zwierzęta. W wyniku podejmowanych 14 interwencji 2 psy zostały odwiezione do schroniska. Ujawniono jednego kota, który zginął w wyniku potrącenia (uprzątnięty przez służby komunalne). Na ul. Puckiej pies ugryzł pracownika spisującego liczniki gazowe. Strażnicy nakazali właścicielowi podjęcie rutynowych czynności związanych z obserwacją zwierzęcia.
3)    Utrzymanie czystości. Aż 24 interwencje dotyczyły dymów z posesji prywatnych. Jedna osoba została ukarana z ul. Sobieskiego za spalanie odpadów, pozostałe interwencje nie potwierdziły spalania niezgodnego z prawem.
4)    Wykroczenia drogowe. Podjęto 46 interwencji w różnych miejscach miasta. 9 kierowców ukarano, wobec 2 wszczęto czynności zmierzające do ukarania przez sąd, pozostałych pouczono.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko: spokojowi i porządkowi publicznemu 9 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 1 pouczono, 1 osobę ukarano i 5 pouczono za wykroczenia dotyczące utrzymania czystości, za złamanie przepisów ustawy o odpadach 3 osoby ukarano i 2 pouczono (wymienione 3 mandaty otrzymały osoby, których popioły zbadano w laboratorium i ujawniono tą drogą spalanie śmieci).

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 13 do 18 listopada 2018 r.
19.11.2018.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 88 wykroczeń, które w 52 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 32 mandatami karnymi, a w przypadku 5 wykroczeń wszczęto czynności zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 72 interwencje zlecone przez obywateli. Wylegitymowano 13 osób. 71 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 5 skutecznych interwencji podjęto w wyniku obserwacji monitoringu.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 23 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (20 osób w tym 10 ukarano, 10 - pouczono), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (3 osoby - 2 ukarano, 1 pouczono). Trzy razy trzeba było usuwać 2 koczujących bezdomnych na klatkach schodowych bloków w centrum miasta. Po każdym działaniu bezdomni zmieniali blok, skąd ponownie ich usuwano. Jednego nietrzeźwego mężczyznę przewieziono do miejsca zamieszkania.
2)    Zwierzęta. W wyniku podejmowanych interwencji 1 pies - owczarek odłowiony na ul. Leśnej został odwieziony do schroniska. Patrole sprawdzały teren i placówki u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Gdańskiej, gdyż zgłoszono, że widziano tam szczury. Informacji jak dotąd nie potwierdzono. Na posesji przy ul. Admiralskiej sprawdzano sposób trzymania psów, po zgłoszeniu mieszkańca, że warunki są złe. Kontrola nie potwierdziła tej informacji. Kobieta złapała gołębia - poinformowano ją, że może zawieźć ptaka do lecznicy na ul. Stryjskiej w Gdyni, gdzie ptaki odbierane są od obywateli bezpłatnie. Na zgłoszenie mieszkańca wezwano technika weterynarii do rzekomo chorego kota. Zwierzę jednak uciekło. Nie było chore.
3)    Utrzymanie czystości. Dwa miejsca zaśmiecone wskazali zgłaszający do SM - strażnicy nakazali sprzątanie administratorom terenów. 6 zgłoszeń dotyczyło śmierdzącego dymu. W 2 przypadkach zgłoszenia potwierdziły się. Wystawiono jeden mandat. W stosunku do drugiego sprawcy, który w beczce spalał plastiki i filtry, wszczęto czynności zmierzające do skierowania wniosku do sądu o ukaranie.
4)    Wykroczenia drogowe. Podjęto 57 interwencji w różnych miejscach miasta. 18 kierowców ukarano, wobec 4 wszczęto czynności zmierzające do ukarania przez sąd, pozostałych pouczono. Zdarzył się kierowca rekordzista - miał 8 wezwań za nieprawidłowe parkowanie. Po stawiennictwie w siedzibie SM otrzymał 6 mandatów z punktami karnymi i 2 pouczenia.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu 1 osobę pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 3 osoby pouczono i 2 ukarano, 1 osobę ukarano za złamanie przepisów ustawy o odpadach.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 5 do 12 listopada 2018 r.
14.11.2018.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 95 wykroczeń, które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 17 mandatami karnymi. Wykonano 105 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 28 osób. 75 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 11 skutecznych interwencji podjęto w wyniku obserwacji monitoringu.
Najważniejszym zadaniem Straży Miejskiej w omawianym czasie było zabezpieczenie Marszu Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r., do którego to przedsięwzięcia jednostka przygotowywała się od kilku tygodni. Przejście orszaku przez centrum Rumi jest trudne do zabezpieczenia z uwagi na ilość przecznic, z których mogą próbować wyjeżdżać pojazdy. Zamknięcie ruchu na głównych traktach należało do Policji. Wszystko udało się zgodnie z planem, a dodatkowo utrzymano właściwy spokój i porządek publiczny tak w czasie składania kwiatów pod pomnikiem Wybickiego, jak również podczas przemarszu i wiecu na Placu Wolności. Mieszkańcy Rumi godnie i spokojnie obchodzili 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. W minionym tygodniu podjęto interwencje wobec 27 osób, które albo publicznie spożywały alkohol (18 osób w tym 5 ukarano, 13 - pouczono), albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych (9 osób - wszystkich pouczono). Trzy razy trzeba było wezwać pogotowie. Jedną osobę nietrzeźwą odwieziono do miejsca zamieszkania, a jedną ujęto i przekazano Policji. Jednej osobie wręczono bilety na SKM - udał się do schroniska dla bezdomnych w Gdyni. Od pewnego czasu Straż Miejska interweniuje wielokrotnie wobec bezdomnego, który koczuje na klatkach schodowych bloków w centrum miasta. Przeszkadza on mieszkańcom, ponieważ wydziela bardzo nieprzyjemną woń. Niestety nie chce on przyjąć pomocy oferowanej przez strażników i udać się do schroniska. No cóż - w schronisku nie wolno spożywać alkoholu.
2)    Zwierzęta. W wyniku podejmowanych interwencji 3 psy zostały przekazane do schroniska. Znaleziono jednego martwego lisa, a jednego rannego (zabrał go technik weterynarii). Raz zgłoszono pojawienie się dzików w okolicach ul. Grunwaldzkiej - również na wezwanie strażników działał tam technik weterynarii.
3)    Utrzymanie czystości. Prowadzono kontrole posesji pod względem zgodności ilości pojemników na odpady komunalne z ilością mieszkańców. 3 osoby pouczono. 12 razy strażnicy interweniowali w sprawie uciążliwego dymu z palenisk domowych. Jedna osoba została ukarana mandatem za spalanie odpadów meblowych.
4)    Wykroczenia drogowe. Podjęto 39 interwencji w różnych miejscach miasta. 7 kierowców ukarano, pozostałych pouczono. W stosunku do 1 kierowcy podjęto czynności zmierzające do ukarania przez sąd. W minionym tygodniu Straż Miejska usunęła z drogi 1 wrak pojazdu osobowego. To w 2018 roku już siódmy wrak usunięty przez Straż Miejską. Kilkanaście wraków usunęli sami właściciele po pisemnych monitach straży.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu 7 osób pouczono, przeciwko: bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 2 pouczono, urządzeniom użytku publicznego 4 osoby pouczono i 2 ukarano.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 268

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com