Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia od 14 do 20 maja 2018 r.
21.05.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 7 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 115 wykroczeń, które w 84 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 28 mandatami karnymi. W trzech sprawach wszczęto postępowania wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 84 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 24 osoby. 97 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 4 skuteczne interwencje wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim.
Inne wydarzenia tygodnia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 34 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 10 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, 20 pouczono. 2 osoby ukarano za nieobyczajne zachowanie i 2 pouczono.
    2) Zwierzęta. Podjęto 3 interwencje związane z wałęsaniem się psów, żaden z nich nie trafił do schroniska.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 47 interwencji w różnych miejscach miasta. 7 osób ukarano mandatem, przeciwko 3 wszczęto czynności wyjaśniające, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 7 interwencji, w tym 2 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 8 osób pouczono, a 1 ukarano. 1 osobę ukarano za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwa osób i mienia. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 7 osób ukarano i 6 pouczono. 5 osób pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 7 do 13 maja 2018 r.
14.05.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 36 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 131 wykroczeń, które w 98 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 35 mandatami karnymi. W dwóch sprawach wszczęto postępowania wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 92 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 23 osoby. 101 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 10 skutecznych interwencji wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim.
W dniu 10 maja w Województwie Pomorskim rozpoczęła się akcja straży gminnych i miejskich “Bezpieczne Wakacje”. Akcję organizuje Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. Udział zadeklarowało 19 straży, w tym spośród okolicznych: rumska, wejherowska, słupska, lęborska, pucka, helska oraz SM we Władysławowie i SG w Kolbudach.
Akcja podzielona jest na 2 etapy. Ten rozpoczęty – profilaktyka – prelekcje w szkołach i przedszkolach na temat bezpiecznego zachowania się dzieci i młodzieży na wakacjach: na plaży i w wodzie, w lesie, w górach, w podróży, ale także na podwórku i placu zabaw oraz podczas jazdy rowerem. Strażnicy powiedzą także dzieciom jak zachować się wobec obcych osób, wałęsającego się psa, a także w czasie, gdy zostaną same w domu. W Rumi zaplanowano prelekcję dla dzieci przedszkolnych w Multikinie i na razie w Szkole Podstawowej nr 6. Oczekujemy zaproszenia również z innych szkół.
Drugi etap akcji to już konkretne działania - od pierwszego dnia wakacji do 31 sierpnia 2018 r. będziemy w sposób wzmożony kontrolować  miejsca wypoczynku dzieci zwracając uwagę na zachowanie się młodzieży na placach zabaw, boiskach sportowych i skate-parku, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, działalność dealerów narkotykowych w pobliżu miejsc wypoczynku, zachowanie ciszy nocnej, przebywanie w pobliżu pubów i dyskotek. Zwrócimy szczególną uwagę na dzieci poniżej 7 lat pozostające bez opieki, a także będziemy reagować w przypadku ujawnienia zabawy dzieci z ogniem (palenie ognisk, wypalanie traw itp.). Będziemy udzielać pomocy przedmedycznej dzieciom, które doznały zranienia lub innych urazów, w razie potrzeby wzywać pomoc medyczną (pogotowie ratunkowe). Zwrócimy też uwagę na sposób korzystania młodych rowerzystów ze ścieżek rowerowych.
Inne wydarzenia tygodnia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 31 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 14 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu i tyle samo pouczono. 1 osobę ukarano za nieobyczajne zachowanie, a 2 pouczono.
    2) Zwierzęta. Podjęto 3 interwencje związane z wałęsaniem się psów, żaden z nich nie trafił do schroniska.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 65 interwencji w różnych miejscach miasta. 13 osób ukarano mandatem, przeciwko 2 wszczęto czynności wyjaśniające, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 8 interwencji, w tym 1 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. Za zaśmiecanie pouczono 7 osób. Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Jastrzębiu Zdroju przesłało kolejny protokół analizy popiołów pieca domowego z posesji przy ul. Wrocławskiej w Rumi. Stwierdzono spalanie śmieci/odpadów w tym plastików i barwników. Właściciel posesji został ukarany wysokim mandatem karnym na podstawie przepisów ustawy o odpadach. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 11 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 4 osoby ukarano i 9 pouczono. Dwie osoby ukarano i tyle samo pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 30 kwietnia do 6 maja 2018 r.
07.05.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 24 patrole: zmotoryzowane i piesze, w tym piesze z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 91 wykroczeń i 2 przestępstwa. Wykroczenia w 66 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 25 mandatami karnymi. Wykonano 63 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 22 osoby. 76 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 4 skuteczne interwencje wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim. Przestępstwa przekazano Policji. W jednym przypadku, w dniu 4 maja 2018 r. strażnicy nie zostali wpuszczeni na posesję (co stanowi przestępstwo) na Szmelcie celem dokonania kontroli ogniska palonego w ogrodzie, gdzie podejrzewano spalanie śmieci, w drugim przypadku, w dniu 5 maja 2018 r. ujawniono sprzedaż alkoholu nieletnim w sklepie przy ul. Żołnierzy I Dywizji WP.
Długi weekend w Rumi za nami. Wielu Rumian miało wolne. Parki i place zabaw zapełnione były wypoczywającymi dorosłymi i dziećmi. W dniu 3 Maja po mszy złożono kwiaty pod pomnikiem przy ul. Wybickiego, a po południu odbył się tradycyjny festyn z meczem piłkarskim i występem zespołu Bajm. W hali MOSIR odbył się ogólnopolski turniej piłki siatkowej kobiet. Działo się wiele. Wszystkie imprezy zabezpieczała Straż Miejska w Rumi. Nie odnotowano poważniejszych zdarzeń naruszenia spokoju i porządku publicznego. Było bezpiecznie.
Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 36 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 16 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu. 1 za nieobyczajne zachowanie. Pozostałych pouczono, w tym 1 osobę za nieobyczajne zachowanie.
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji związanych z wałęsaniem się psów, 1 z nich trafił do schroniska, a pozostałe odebrali właściciele.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 43 interwencje w różnych miejscach miasta. 8 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 9 interwencji, w tym 2 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 2 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 4 osoby pouczono. Jedną osobę ukarano za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 23 do 29 kwietnia 2018 r.
02.05.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 120 wykroczeń i jedno przestępstwo, które w 79 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 41 mandatami karnymi. Wykonano 99 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 23 osoby. 107 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 16 skutecznych interwencji wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim.
W dniu 28 kwietnia ok. godz. 16.40 patrol Straży Miejskiej w Rumi schwytał na ul. Łąkowej groźnego, uzbrojonego dealera narkotyków. Mężczyznę ok. 28 lat zatrzymano za jazdę na ulicy za znakiem zakazu ruchu w obu kierunkach. Nie miał uprawnień do kierowania samochodem, a pojazd nie miał ważnych badań technicznych. W trakcie kontroli ujawniono na przednim siedzeniu wagę, susz marihuany, a ponadto dwie siekiery, nóż, dwa kije beasbollowe, broń krótką w futerale i telefony komórkowe. Strażnicy zastosowali środek przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek zakładanych na ręce oraz wezwali na miejsce patrol Policji wraz z oficerem dochodzeniowo-śledczym. Sprawcę i miejsce przestępstwa przekazano policjantom. Mężczyzna okazał się mieszkańcem Rumi.

       Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 37 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 18 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, a 2 za nieobyczajne zachowanie. Pozostałych pouczono.
2)    Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji związanych z wałęsaniem się psów, 2 z nich trafiło do schroniska, a pozostałe odebrali właściciele.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 48 interwencji w różnych miejscach miasta. 15 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 17 interwencji, w tym 4 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 6 osób pouczono i 2 ukarano. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 osoby pouczono. 4 osoby ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, a 11 pouczono. Trzy osoby pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 16 do 22 kwietnia 2018 r.
23.04.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 36 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 133 wykroczenia, które w 94 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 38 mandatami karnymi, a w 1 przypadku wszczęto postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Wykonano 82 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 23 osoby. 147 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
W dniu 20.04.2018 r. Straż Miejska w Rumi po raz kolejny wzięła udział w policyjnej akcji „Bezpieczny pieszy”. W ramach tej akcji, w której działało 13 strażników, którzy na pieszych nałożyli 4 mandaty karne i 13 pouczyli, a na kierujących - 6 mandatów karnych i 4 pouczyli. Raport przesłano do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 35 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 18 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, a jedną za nieobyczajne zachowanie. Pozostałych pouczono.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji w sprawie psów. Jedna interwencja dotyczyła sprawdzenia sposobu trzymania zwierząt (b/u), Pozostałe interwencje związane były z wałęsaniem się psów (odebrali właściciele). Do schroniska nie trafił w minionym tygodniu żaden pies.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 66 interwencji w różnych miejscach miasta. 10 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono. Przeciwko jednej osobie wszczęto postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu.
    4) Czystość miasta. Podjęto 14 interwencji, w tym 3 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje (11 posesji) pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta. Pobrano jedną  z posesji na ul. Wrocławskiej (czwartą w tym roku) próbkę popiołu do badań laboratoryjnych.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 5 osób pouczono i jedną ukarano. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano. 7 osób pouczono, a 5 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 1 osobę ukarano i 1 pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 243

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com