Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia od 16 do 22 kwietnia 2018 r.
23.04.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 36 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 133 wykroczenia, które w 94 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 38 mandatami karnymi, a w 1 przypadku wszczęto postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Wykonano 82 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 23 osoby. 147 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
W dniu 20.04.2018 r. Straż Miejska w Rumi po raz kolejny wzięła udział w policyjnej akcji „Bezpieczny pieszy”. W ramach tej akcji, w której działało 13 strażników, którzy na pieszych nałożyli 4 mandaty karne i 13 pouczyli, a na kierujących - 6 mandatów karnych i 4 pouczyli. Raport przesłano do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 35 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 18 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, a jedną za nieobyczajne zachowanie. Pozostałych pouczono.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji w sprawie psów. Jedna interwencja dotyczyła sprawdzenia sposobu trzymania zwierząt (b/u), Pozostałe interwencje związane były z wałęsaniem się psów (odebrali właściciele). Do schroniska nie trafił w minionym tygodniu żaden pies.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 66 interwencji w różnych miejscach miasta. 10 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono. Przeciwko jednej osobie wszczęto postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu.
    4) Czystość miasta. Podjęto 14 interwencji, w tym 3 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje (11 posesji) pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta. Pobrano jedną  z posesji na ul. Wrocławskiej (czwartą w tym roku) próbkę popiołu do badań laboratoryjnych.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 5 osób pouczono i jedną ukarano. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano. 7 osób pouczono, a 5 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 1 osobę ukarano i 1 pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 9 do 15 kwietnia 2018 r.
16.04.2018.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 153 wykroczenia, które w 124 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 29 mandatami karnymi. Wykonano 91 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 18 osób. 118 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 12 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu.
Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia było ujawnienie dowodów spalania odpadów w tych 3 piecach domowych, z których 2 tygodnie temu strażnicy-rzeczoznawcy pobrali do badań próbki popiołów. Od jesieni 2017 r. jednostka posiada w swoich szeregach 4 certyfikowanych rzeczoznawców uprawnionych do pobierania próbek oraz zakupiony przez Urząd Miasta Rumi niezbędny i zgodny z przepisami sprzęt do wykonywania tych czynności. Urząd Miasta Rumi wysłał pobrane próbki do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie poddano je szczegółowej analizie. Okazało się, że w popiołach wszystkich przesłanych próbek są resztki gwoździ, śruby, szkło, folia aluminiowa, włosy pochodzenia naturalnego oraz niedozwolone związki chemiczne. Straż Miejska w Rumi wobec wszystkich sprawców wykroczeń podjęła postępowania mandatowe. Jeśli funkcjonariusze spotkają się z odmową przyjęcia mandatów - straż skieruje wnioski o ukaranie do sądu.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 35 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 10 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, a pozostałych pouczono. Jedną osobę odwieziono do miejsca zamieszkania, jedną odprowadzono do domu, a do jednej wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało chorego do szpitala. Jednego mężczyznę pod wpływem alkoholu ukarano za załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym.
    2) Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji w sprawie psów. Jedna interwencja dotyczyła sprawdzenia sposobu trzymania zwierząt (b/u), Pozostałe interwencje związane były z wałęsaniem się psów (odebrali właściciele). Do schroniska trafił w minionym tygodniu jeden pies.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 71 interwencji w różnych miejscach miasta. 11 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 11 interwencji, w tym 6 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje (5 posesji) pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 6 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 3 pouczono. 6 osób pouczono, a 4 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 1 osobę ukarano i 2 pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 3 do 8 kwietnia 2018 r.
10.04.2018.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 44 patrole: zmotoryzowane i pieszych, w tym piesze z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 160 wykroczeń, które w 116 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 36 mandatami karnymi, wszczęto 8 postępowań na wniosek do sądu. Wykonano 77 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 25 osób. 164 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 5 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu.
W dniu 6 kwietnia patrol Sm podjął pościg za dwoma nieletnimi, którzy na widok radiowozu rzucili się do ucieczki. W pościgu ujęto jednego z młodzieńców. Okazał się uciekinierem z Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego pod Elblągiem. Nieletni został przekazany Policji.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 44 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe lub po środkach psychotropowych leżały w miejscach publicznych. 19 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, a pozostałych pouczono. Pięć osób odwieziono do miejsca zamieszkania (w tym jedna starsza osoba z zanikiem pamięci), cztery osoby pouczono, a do dwóch wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osoby do szpitala. Jedna z osób zabranych do szpitala miała objawy wyziębienia, drgawek, ślinotoku jak również wymiotowała. Świadkowie zdarzenia twierdzili, że wcześniej mężczyzna zażywał jakieś nieznane środki psychoaktywne. Podczas udzielania pierwszej pomocy mężczyzna opluł strażnika trafiając w gałkę oczną funkcjonariusza. Na szczęście obyło się bez konsekwencji zdrowotnych strażnika.
    2) Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji w sprawie psów. Dwie interwencje dotyczyły sprawdzenia sposobów trzymania zwierząt (b/u), 6 - to interwencje związane z wałęsaniem się psów (odebrali właściciele), a jedna związana była z zabraniem psa, którego posiada samotny człowiek z ul. Reja, który zachorował i znalazł się w szpitalu. Decyzję w sprawie zabrania czasowego zwierzęcia podjął Burmistrz Miasta Rumia - Pan Michał Pasieczny. Zatem do schroniska trafił w minionym tygodniu tylko jeden pies.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 89 interwencji w różnych miejscach miasta. 15 osób ukarano mandatem, przeciwko 8 kierowcom toczy się postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 12 interwencji, w tym 9 związanych z uciążliwym dymem - jedna osoba została przyłapana na spalaniu plastików - została ukarana mandatem. W trzech przypadkach spalano odpady zielone w ogrodach. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 3 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia również 3 osoby pouczono. 6 osób pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 1 osobę ukarano i 3 pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 26 marca do 2 kwietnia 2018 r.
03.04.2018.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 45 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 122 wykroczenia, które w 92 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 28 mandatami karnymi, wszczęto 2 postępowania na wniosek do sądu. Wykonano 90 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 19 osób. 174 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 14 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu. Strażnicy zabezpieczyli przebieg przemarszów religijnych organizowanych przez poszczególne parafie. Straż Miejska pełniła służbę w drugi dzień Świat Wielkanocnych. Święta minęły w Rumi spokojnie, bez poważniejszych naruszeń spokoju i porządku publicznego. Strażnicy usunęli z drogi jeden wrak pojazdu.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 20 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 12 osób ukarano mandatami za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, a pozostałych pouczono. Dwie osoby odwieziono do miejsca zamieszkania i pouczono, a do jednej na Dworzec PKP wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 drobnych interwencji w sprawie wałęsających się psów. Powiadomiono Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku o zabitym psie leżącym przy ul. Żołnierzy I Dywizji WP. Podjęto współpracę ze stowarzyszeniem „Animals” w związku z podejrzeniem złych warunków trzymania psa na posesji przy ul. Waryńskiego oraz w związku z upadkiem psa na balkon położony poniżej w budynku przy ul. Kosynierów. Sparaliżowane zwierzę zabrano do schroniska. W okolicy Cmentarza Komunalnego znaleziono w dniu 31 marca martwą sarnę. Do czasu odebrania przez służby komunalne - zwierzę zabezpieczył personel cmentarza. Wieczorem 31 marca interweniowano wobec psa biegającego na ul. Zielarskiej. Psa zabezpieczono, właściciel zobowiązany został do dostarczenia zaświadczenia o szczepieniu - czynności w toku.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 65 interwencji w różnych miejscach miasta. 14 osób ukarano mandatem, przeciwko dwóm kierowcom toczy się postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 11 interwencji, w tym 7 związanych z uciążliwym dymem - nie ujawniono nikogo, kto spalałby niedozwolone substancje. Z trzech pieców po raz pierwszy pobrano próbki popiołu. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 9 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano mandatem, a 2 pouczono. Jedną osobę ukarano i 4 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 2 osoby pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 19 do 25 marca 2018 r.
26.03.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 143 wykroczenia, które w 124 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 19 mandatami karnymi. Wykonano 90 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 20 osób. 100 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 5 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu. Strażnicy zabezpieczyli przebieg Drogi Krzyżowej organizowaną przez Parafię NMP WW.
W dniu 19 marca ok. godz. 19.30 patrol Straży Miejskiej w Rumi zauważył płomień wydostający się z komina budynku wielorodzinnego przy ul. Dębogórskiej. Z uwagi na możliwość przedostania się ognia na połać dachową strażnicy natychmiast wezwali Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, a sami rozpoczęli ewakuacje mieszkańców. Akcja ratownicza przybyłego po 3 - 4 minutach zastępu strażaków trwała ok. godziny. Budynek ocalał i nic nikomu się nie stało. W czasie akcji strażnicy zabezpieczali teren pozostając w dyspozycji strażaków.

Wybrany obraz

W dniu 23 marca 2018 r. Straż Miejska w Rumi po raz piąty wzięła udział w policyjnej akcji „Bezpieczny Pieszy”. W ramach tej akcji strażnicy w sposób wzmożony podejmowali interwencje własne w sprawach o wykroczenia mające wpływ na możliwość wystąpienia potrąceń pieszych. Przez dwie zmiany 8 strażników podjęło 22 interwencje: wobec pieszych (7) i kierujących (15) nakładając 4 mandaty karne (piesi - 1, kierujący - 3) i pouczając 18 osób (piesi 6, kierujący - 12). Wobec jednego kierowcy podjęto czynności zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Relację z działań przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 14 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 1 osobę ukarano mandatami za spożywanie, 3 za nieobyczajne zachowanie, a pozostałych pouczono. Trzy osoby odwieziono do miejsca zamieszkania i jedną do Komisariatu Policji w Rumi.
2)    Zwierzęta. Podjęto 6 drobnych interwencji w sprawie wałęsających się psów. W minionym tygodniu do schroniska trafiło jedno zwierzę. Obok basenu na ul. Rodziewiczówny znaleziono kota z zaplątanym drutem na łapkach. Wezwany technik weterynarii uwolnił zwierzę od drutu, po czym kot natychmiast zbiegł.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 86 interwencji w różnych miejscach miasta. 11 osób ukarano mandatem, przeciwko jednej osobie toczy się postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 7 interwencji, w tym 5 związanych z uciążliwym dymem - nie ujawniono nikogo, kto spalałby niedozwolone substancje. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 11 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę pouczono. 4 osoby ukarano i 4 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 4 osoby pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych. W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odholowała na parking strzeżony na koszt właściciela 1 wrak pojazdu, który z rozbitymi szybami stał przy ul. Sobieskiego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
Zmieniony ( 26.03.2018. )
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 11 - 20 z 249

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com