Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia od 7 do 13 września 2015 r.
14.09.2015.
   Miniony tydzień był spokojny i nie obfitował w wykroczenia. Było jednak kilka zdarzeń, które zajmowały strażników.
W dniu 7 września o godz. 10.37 strażnicy zabezpieczali miejsce kolizji na ul. Żwirki i Wigury, gdzie poszkodowana została jedna osoba, zniszczono znaki drogowe i przewrócono kosz uliczny, a jego zawartość została rozsypana. Powiadomiono stosowne służby celem posprzątania i naprawienia znaków. Postępowanie prowadzi Policja. O godz. 12.39 usunięto mężczyznę, który nie jest mieszkańcem z klatki schodowej budynku przy ul. Gdańskiej, a przebywał w tym miejscu. O godz. 12.41 wezwano technika weterynarii do odłowienia psa przy ul. Gdańskiej 33. O godz. 19.00 wystawiono wezwanie dla kierowcy, który na ul. Pomorskiej zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych. O godz. 19.45 odwieziono do domu nietrzeźwego z ul. Dąbrowskiego.
W dniu 8 września o godz. 12.17 udzielono pomocy nietrzeźwemu przy ul. Ślusarskiej – udał się w swoją stronę o własnych siłach. O godz. 15.20 zgłoszono kałużę na ul. Starowiejskiej stosownym służbom, gdyż woda zbierała się tam z powodu niedrożnej studzienki burzowej. O godz. 17.39 zażegnano konflikt sąsiedzki przy garażach na ul. Żwirki i Wigury. O godz. 20.44 usunięto mężczyznę, który nie jest mieszkańcem, z klatki schodowej budynku przy ul. Torowej.
W dniu 9 września podjęto kilka zgłoszonych interwencji drogowych, a o godz. 16.00 zbadano i zabezpieczono niewybuch w lesie za cmentarzem przy ul. Włókienniczej. Niebezpieczny przedmiot zabrali następnego dnia saperzy. O godz. 16.20 przy ul. Reja ukarano mandatem osobę za brak dozoru nad psem, który pogryzł zgłaszającego oraz nakazano przeprowadzenie obserwacji weterynaryjnej. O godz. 18.37 dobudzono nietrzeźwego, który padł w okolicy ul. Pomorskiej. Po ocknięciu się mężczyzna udał się w swoim kierunku.
W dniu 10 września o godz. 10.50 pouczono kierownika budowy z ul. Kazimierskiej za zanieczyszczenie ulicy przez pojazdy wyjeżdżające z budowy. Zobowiązał się sprzątać na bieżąco. O godz. 17.11 ukarano osobę na ul. Sobieskiego za dopuszczanie do sytuacji, że psy wybiegają bez kontroli na ulicę. O 17.35 wyproszono osobę narodowości romskiej z placu przed sklepem wielkogabarytowym przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie usiłował sprzedawać perfumy. O godz. 19.16 odwieziono do domu nietrzeźwego z ul. Pomorskiej, gdzie leżał w stanie upojenia.
W dniu 11 września o godz. 7.50 odwieziono do domu nietrzeźwego ze śmietnika przy ul. Gdańskiej. O godz. 11.24 wylegitymowano mężczyznę w pobliżu przejścia pod torami na ul. Morskiej, który miał przedstawiać przechodzącym kobietom erotyczne propozycje. Rysopis się zgadzał, ale oczywiście mężczyzna nie przyznał się. Oddalił się z tego miejsca. Następnie patrol SM podjął kilka interwencji drogowych zgłoszonych przez mieszkańców. O godz. 12.15 usunięto ze śmietnika na ul. Pomorskiej 4 mężczyzn. O godz. 12.40 usunięto innych mężczyzn z terenu przyszkolnego, którzy mieli załatwiać potrzeby fizjologiczne na oczach dziewczyn na boisku przy LO nr 1.
O godz. 16.30 w mieszkaniu budynku komunalnego przy ul. Reja wybuchł pożar. Aż 11 osób z tego mieszkania zostało bez dachu nad głową. Pożar ugasiła rumska JRG, a poszkodowanych władze miasta skierowały do tymczasowego zamieszkania w Domu Harcerza na ul. Włókienniczej. Nikt nie został ranny. Niestety zginęły dwa psy. Strażnicy i Policja zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Na miejsce przybył Zastępca Burmistrza Pan Ryszard Grychtoł, szef zarządzania kryzysowego – Pan Adam Pacek, komendant KP w Rumi – mł. insp. Ireneusz Szmurło oraz pracownicy ABK, MOPS i komendant SM. Na zdjęciu poniżej zniszczony budynek.
    
Wybrany obraz

    W dniu 12 września o godz. 10.40 w pobliżu Dworca PKP ujęto nietrzeźwego mężczyznę zataczającego się na jezdni. Został przewieziony i przekazany Policji. O godz. 13.45 przy sklepie wielkogabarytowym wylegitymowano, ujęto i przekazano Policji dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie kradzieży w sklepie. W samochodzie posiadali skradzione buty marki „Nike”. O godz. 16.20 przy ul. Wrocławskiej, a o godz. 18.13 przy ul. Sobieskiego podniesiono dwóch leżących nietrzeźwych mężczyzn. Pierwszy pozbierał się i udał się w swoją stronę, drugiego trzeba było odwieźć do domu.
W nocy z 12 na 13 września zgłoszono tylko jedną interwencję dotyczącą zakłócania ciszy nocnej na ul. Dąbrowskiego. Okazało się, że to wesele, jednak w chwili kontroli zakłócenia nie było.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 27 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 113 wykroczeń, które w 100 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 7 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 20 wniosków o ukaranie. Wykonano 67 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 25 osób. 103 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 31 sierpnia do 6 września 2015 r.
07.09.2015.
    W minionym tygodniu mieszkańcy zgłosili sporo interwencji. Interwencje przeplatały się: Porządkowe z drogowymi. Patrole Straży Miejskiej zajmowały się także kontrolą miejsc zagrożonych.
W dniu 31 sierpnia o godz. 9.40 strażnicy usunęli osobę ze starej kotłowni na ul. Starowiejskiej. O godz. 11.39 stwierdzono wyrzucone nieczystości pod posesję na ul. Sędzickiego. Sprawcy nie udało się ustalić. Miejsce zgłoszono do UM celem zlecenia sprzątnięcia przez firmę komunalną. O godz. 11.49 wezwano pracowników schroniska dla zwierząt celem odłowienia z rowu przy ul. Różanej 2 psów (jeden był ranny). O godz. 12.14 podniesiono leżącego mężczyznę w krzakach na ul. Pomorskiej. Poszedł do domu o własnych siłach. O godz. 14.00 nakazano zgaszenie dużego ogniska na ul. Długiej. O godz. 16.34 podniesiono kolejnego mężczyznę, który leżał na ul. Żwirki i Wigury. Poszedł w swoją stronę. O godz. 17.45 przywołano do porządku młodych ludzi wulgarnie wyrażających się w parku przy ul. Filtrowej. O godz. 19.00 wezwano technika weterynarii do odłowienia psa wałęsającego się na ul. Zawiszy Czarnego. Pies trafił do schroniska.
W dniu 1 września o godz. 10.11 udzielono pomocy przedmedycznej (opatrzono ranę głowy) mężczyźnie, który upadł na trawnik naprzeciwko Dworca PKP. Ze względu na skargę na zawroty głowy wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala. O godz. 11.18 rewirowi udali się na budowę szeregowca na ul. Królowej Bony. Zgłaszający stwierdził, że pracownicy pracują bez kasków i zabezpieczeń na wysokości, materiały są rozładowywane w ruchu ulicznym i między zaparkowanymi samochodami osobowymi, nieprawidłowo składowana jest hałda ziemi, kontener na śmieci nie jest zabezpieczony. Rewirowy przeprowadził rozmowę pouczającą z kierownikiem budowy. W sprawie kasków i zabezpieczeń (nieprawidłowości potwierdziły się) strażnik wręczył broszurę o BHP na budowach i ostrzegł przed kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy. Zagadnienia dotyczące BHP są poza kompetencjami straży miejskich, ale SM posiada broszury i gdy bezpieczeństwo pracowników jest zagrożone – rozdaje je. Zarówno hałda ziemi jak i kontener znajdują się na terenie prywatnym, natomiast w sprawie rozładowywania materiałów – nie ma innej możliwości dowozu (w czasie kontroli nie stwierdzono pojazdów z budowy). O godz. 11.30 obok bloku na ul. Dąbrowskiego wezwano do komendy 3 kierowców, którzy zaparkowali na zieleńcu. O godz. 13.30 ukarano wysokim mandatem karnym osobę rozklejającą ogłoszenia na wszystkich napotkanych słupach. Było to na przystanku SKM w Janowie. O godz. 13.58 podniesiono osobę leżącą na ul. Grunwaldzkiej. Kiedy mężczyzna pozbierał się – udał się do domu o własnych siłach. O godz. 15.23 ukarano mandatem karnym właściciela psa na ul. Sobieskiego, który miał otwartą bramę, a pies wybiegający z posesji atakował przechodniów. O godz. 19.09 na zapleczu sklepu wielkogabarytowego podniesiono leżącego nietrzeźwego mężczyznę, z którym nie mogła poradzić sobie ochrona sklepu. Nietrzeźwego odwieziono do domu.
W dniu 2 września o godz. 9.34 nakazano przestawienie pojazdu tamującego wyjazd z posesji na ul. Kościelnej. O godz. 10.20 identyczna interwencja miała miejsce przed szkołą ZSO w Janowie, gdzie kierowca zastawił bramkę wejściową mimo istniejącego obok parkingu. O godz. 11.32 odwieziono do domu nietrzeźwego leżącego na trawniku na ul. Starowiejskiej. Mężczyzna przy tym naruszył zasady obyczajności publicznej – ukarany został mandatem karnym. O godz. 20.34 wezwano 2 kierowców, którzy nieprawidłowo zaparkowali na ul. Gdańskiej 39.
W dniu 3 września o godz. 7.00 przekazano informację do pogotowia sygnalizacji o nieprawidłowo działającej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościelnej, Dębogórskiej i Mickiewicza. O godz. 10.00 potwierdzono nieprzyjemny zapach z posesji na ul. Wiejskiej. Okazało się, że właściciel rozlał w ogrodzie nawóz wykonany z pokrzyw. O godz. 11.00 zgłoszono, że na ul. Towarowej palą się lampy uliczne. Potwierdzono, ale ujawniono, że ekipa naprawia oświetlenie tej ulicy. Informację przekazano do UM. O godz. 18.40 sprawdzano zgłoszenie o spożywaniu alkoholu przez grupę osób obok poczty w Janowie. Grupa osób była na miejscu, jednak spożywania nie potwierdzono.
W dniu 4 września o godz. 10.47 zgłoszono, że ekipa układająca płyty Yomb na ul. Kazimierza Wielkiego zabrudziła prywatną działkę. Informację przekazano do Wydziału Inżynierii UM w celu nakazania firmie posprzątanie. O godz. 14.53 zgłoszono nieestetyczne i zniszczone reklamy na trafostacji przy ul. Świętojańskiej. Przekazano informację do firmy ENERGA z poleceniem uporządkowania. O 17.16 na ul. Batorego patrol przeprowadził rozmowę pouczającą z kierowcą, który zostawił psa zamkniętego w samochodzie.
Nad ranem w nocy 5 września na klatce schodowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego o godz. 5.45 dobudzono nietrzeźwego mężczyznę, który po dojściu do siebie udał się do domu o własnych siłach. O godz. 11.23 pouczono dwóch mężczyzn, którzy usiłowali spożywać alkohol na placu zabaw przy ul. Kilińskiego.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 83 wykroczenia, które w 73 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 7 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 10 wniosków o ukaranie. Wykonano 59 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 28 osób. 87 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 24 do 30 sierpnia 2015 r.
31.08.2015.
    Kończą się wakacje i może to powoduje nagły wzrost poważniejszych zdarzeń. W minionym tygodniu było ich sporo.
W dniu 24 sierpnia o godz. 9.30 na ul. Hetmańską podrzucono karton z małymi kotkami. Zwierzęta zabrane zostały przez pracownika schroniska. O godz. 11.39 patrol udał się na ul. Wyszeckiego, gdzie zastano leżącego mężczyznę. Dobudzony udał się w kierunku zamieszkania. Kolejny mężczyzna leżący na ul. Dąbrowskiego w okolicy mostka o godz. 12.40 został dobudzony i pouczony. Udał się w swoją stronę. O godz. 15.28 wezwano zastęp JRG na ul. Działkowców celem ugaszenia ogniska pozostawionego tam bez dozoru. O godz. 15.53 patrol udał się na ul. Dąbrowskiego, gdzie zgłoszono grupę pijanych mężczyzn. Zastano tam interweniujący już patrol Policji. O godz. 18.55 zabezpieczono otwarty bus na ul. Marynarskiej. Ustalono i powiadomiono właściciela, który przybył zamknąć samochód. O godz. 18.59 strażnicy udali się na ul. Pomorską, gdzie w śmietniku miała być grupa osób. Nikogo nie zastano. O godz. 20.00 na ul. Saperów zgłoszono chorego kota. Patrol zastał już nieżywe zwierzę. Powiadomiono stosowne służby celem usunięcia padliny. Następnie patrol udał się na ul. Żwirki i Wigury, gdzie w grupie osób miał być spożywany alkohol. Osoby zastano, ale alkoholu nie potwierdzono. Osoby rozeszły się.
W dniu 25 sierpnia o godz. 9.30 pies pogryzł osobę. Właściciel został ukarany mandatem, a poszkodowany poinformowany o dalszym postępowaniu. Ponadto właścicielowi psa nakazano udać się ze zwierzęciem na obserwację weterynaryjną. Następnie na ul. Żeglarzy sprawdzano, czy osoba prowadząca remont posiada worek na odpady tzw. big-bag – potwierdzono. O godz. 13.49 sprawdzono pojazd stojący od pewnego czasu przy ul. Dąbrowskiego. Posiada OC, zaparkowany prawidłowo. O godz. 17.09 i następnie o godz. 17.15 sprawdzano 2 grupy osób mogące spożywać alkohol – na ul. Stoczniowców i w śmietniku na ul. Gdańskiej 33. Spożywania alkoholu w chwili kontroli nie stwierdzono, jednak jeden z bywalców śmietnika był tak pijany, że należało odwieźć go do domu. Tego dnia patrol udawał się jeszcze w kilka miejsc, ale interwencje nie potwierdzały się.
W dniu 26 sierpnia o godz. 11.46 zgłoszono, że na posesję na ul. Marynarskiej dowieziono opał, w którym znajdują się płyty meblowe. Właścicielka oświadczyła, że wie, że nie można zużyć ich do palenia. O godz. 12.01 patrol udał się na ul. Okrętową, gdzie pokazały się dziki. Zwierzęta uciekły przed przybyciem strażników. O godz. 12.07 strażnicy rozmawiali z sąsiadami na ul. Bema, gdzie jeden z nich przestawił płot (stary konflikt sąsiedzki). Poinformowano strony o możliwościach prawnych. O godz. 12.10 stwierdzono wałęsającego się psa na ul. Konwaliowej. Pies uciekał, zawiadomiono więc pracowników schroniska. O 14.03 pouczono osoby znajdujące się na placu zabaw przy ul. Pomorskiej podejrzewanych o spożywanie alkoholu. Rozeszli się w wyniku tej interwencji. O godz. 15.49 zgłoszono mężczyznę leżącego na chodniku ul. Dąbrowskiego. Odmówił pomocy i udał się w kierunku zamieszkania o własnych siłach. I tego popołudnia odbył się cały szereg niepotwierdzonych interwencji.
W dniu 27 sierpnia w nocy nastąpiła awaria wodociągu na ul. Paderewskiego, a o godz. 8.25 na ul. Tuwima. Wezwano pogotowie wodociągowe. W godzinach przedpołudniowych patrole podjęły kilka interwencji drogowych – głównie w zakresie tamowania ruchu. O godz. 16.00 zgłoszono zanieczyszczenie szlamem jezdni na ul. Paderewskiego. Dyżurny SM uzyskał informację, że szlam usuną ekipy usuwające nocną awarię. O godz. 16.43 usunięto ze śmietnika przy ul. Gdańskiej 33 osoby podejrzewane o spożywanie tam alkoholu. O godz. 18.28 odłowiono wałęsającego się psa na ul. Chodkiewicza. Pies trafił do schroniska.
W dniu 28 sierpnia o godz. 12.20 sprawdzano ognisko na ul. Torfowej. Spalano tam gałęzie na zlecenie UM. Odstąpiono. O godz. 12.25 przekazano pracownikom schroniska odłowienie psa z ul. Torowej, ponieważ zwierzę było bez dozoru. O godz. 12.56 zgłoszono, że na ul. Wita Stwosza ktoś usunął słupki uniemożliwiające wjazd na ul. Ceynowy. Drogą tą pojazdy skracały sobie drogę. Informację przekazano do UM, a słupki ponownie wkopano jeszcze tego samego dnia. O godz. 13.50 wyproszono osoby zbierające się za sklepikami na ul. Stoczniowców (tzw. „blaszakami”), a podejrzewane o spożywanie tam alkoholu. O godz. 16.36 podniesiono pijanego mężczyznę leżącego na ul. Różanej. Odwieziono go do domu i przekazano rodzinie. Identyczna sytuacja miała miejsce o godz. 18.26 na ul. Gierosa. I tego nietrzeźwego odwieziono do miejsca zamieszkania. O godz. 20.12 zwrócono uwagę dzieciom grającym w piłkę na ul. Gierosa z uwagi na czyniony hałas. Grę zakończono. O godz. 22.30 uciszono imprezujących na ul. Chrobrego.
W dniu 29 sierpnia o godz. 9.00 sprawdzono drzewo na ul. Piłsudskiego, gdzie na budowie uszkodzono jego korzenie. Jest to drzewo owocowe – odstąpiono. O godz. 10.00 nakazano przycięcie krzewów, których gałęzie wystają z posesji na ul. Ludową. O godz. 15.40 na ul. Różanej mieszkaniec wykopał dziwny przedmiot i prosił o sprawdzenie, czy nie jest to część niewybuchu. Przedmiotem okazała się kula kominiarska. O 16.07 sprawdzono piec na posesji przy ul. Słonecznej, gdzie wydobywał się uciążliwy dym. Palono drewnem. O godz. 17.09 interweniowano na ul. Starowiejskiej, gdzie dwie osoby żebrały o drobne pieniądze. Osoby pouczone rozeszły się. O godz. 20.00 na ul. Gierosa nakazano rozejść się grupie osób, które przymierzały się do spożywania alkoholu. Pouczone osoby rozeszły się.
W nocy, o godz. 1.46 interweniowano na ul. Żwirki i Wigury wobec grupy osób awanturującej się. Przybyła również Policja. Osoby rozeszły się. O godz. 2.37 z opuszczonej kotłowni przy ul. Starowiejskiej ktoś wzywał pomocy. Znaleziono tam 1 osobę. Nic szczególnego nie wydarzyło się. Osoba opuściła kotłownię. O godz. 5.54 mężczyzna zgłosił kradzież roweru spod sklepu nocnego na ul. Dąbrowskiego. Strażnicy znaleźli rower w rzece, wyciągnęli go, a następnie odwieźli i oddali właścicielowi.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 20 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 86 wykroczeń, które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 8 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 67 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 34 osoby. 67 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 17 do 23 sierpnia 2015 r.
24.08.2015.
    W dniu 17 sierpnia 2015 r. w godzinach porannych strażnicy potwierdzili, że na ul. Bema (ledwie) stoi  ruszający się drewniany słup. Informację przekazano do UM. O godz. 9.30 funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę pouczającą z mieszkańcami posesji na ul. Wysokiej, gdzie należało poprawić warunki trzymanego tam psa. O godz. 11.15 na ul. Ceynowy sprawdzono pojazd stojący na parkingu od miesiąca. Pojazd jest ubezpieczony i zaparkowany prawidłowo. Przed godz. 13.00 patrol udał się na ul. Sędzickiego, gdzie na posesję wchodziły obce psy. Na widok strażników psy uciekły. Na posesji jest suczka – porozmawiano z właścicielką. O godz. 17.55 spowodowano usunięcie pojazdu stojącego od miesiąca na ul. Dąbrowskiego. Samochód nie miał OC i na polecenie strażników usunął go sam właściciel. O godz. 19.15 udzielono pomocy leżącej na ławce przy ul. Gdańskiej 45. Nietrzeźwego mężczyznę odwieziono do domu, gdzie odebrał go zaniepokojony brat. O godz. 19.40 sprawdzono rośliny na ul. Klonowej zgłoszone jako „barszcz Sosnowskiego”. To nie były te groźne rośliny.
W dniu 18 sierpnia o godz. 7.10 poszukiwano mężczyzny maszerującego środkiem ul. Sobieskiego. Nikogo takiego nie znaleziono. O godz. 9.10 poszukiwano mężczyzny leżącego obok galerii handlowej. I tej osoby nie znaleziono. O godz. 11.52 znaleziono za to osoby leżące na ul. Torowej. Udzielono im pomocy, a wolontariusz z MOPS odprowadził je do domów. O godz. 13.40 patrol wykonał dla UM dokumentację fotograficzną gałęzi drzew zwisających przy ul. Szczecińskiej. O godz. 19.08 udzielono pomocy mężczyźnie na ul. Gdańskiej, który miał rozciętą skórę na czole. O godz. 20.45 nakazano właścicielowi posesji z ul. Kilińskiego przycięcie krzaków wystających na chodnik. O godz. 20.45 wykonano dokumentację uszkodzonej studzienki na ul. Mieszka I. Tego dnia podjęto cały szereg interwencji drogowych związanych z nieprawidłowym parkowaniem.
W dniu 19 sierpnia o godz. 10.46 z posesji przy ul. Żwirki i Wigury wybiegły 2 psy i zaatakowały zgłaszającą. Nie pogryzły jej jednak. Przeprowadzono rozmowę pouczającą z właścicielem. O godz. 12.32 na ul. Wiązowej sprawdzono zgłoszony niewybuch. Jako niegroźny przekazano Policji do oddania saperom „przy okazji”. O godz. 13.00 pies bez opieki zaatakował zgłaszającego. Również nie doszło do pogryzienia. Pies uciekł, lecz na miejsce skierowano pracownika schroniska celem odłowienia zwierzęcia. O godz. 20.38 w posesji na ul. Derdowskiego sprawdzono warunki trzymania psa „bo wyje”. Pies ma dobre warunki lecz jest schorowany i stary.
W dniu 20 sierpnia o godz. 9.40 sprawdzano na budowie przy ul Piłsudskiego, czy nie naruszono systemu korzeniowego starego dębu. Z dębem wszystko okazało się w porządku. O godz. 11.30 przeprowadzono rozmowę z właścicielami psów na posesji przy ul. Zawiszy Czarnego w związku ze skargami na uciążliwe szczekanie. O godz. 11.54 strażnicy rozmawiali z młodzieżą z boiska na ul. Wrocławskiej. Młodzież kierowała wyzwiska do postronnie przebywającej tam kobiety. Rozmowa przyniosła oczekiwany rezultat, a kobieta głośno wyraziła zadowolenie z szybkiej interwencji. O godz. 13.36 pogodzono dwóch kłócących się kierowców o tamowanie wjazdu na posesję przy ul. Sobieskiego. O godz. 16.02 sprawdzono mężczyznę dziwnie zachowującego się na ławce obok Dworca PKP. Okazało się, że był nietrzeźwy. Pouczony z artykułu o nieobyczajnym zachowaniu w miejscu publicznym udał się w swoją stronę. O godz. 20.36 na ul. Gdańskiej paliła się zawartość kosza ulicznego. Wezwano Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą i ogień został ugaszony.
W dniu 21 sierpnia o godz. 9.20 zgłoszono spalanie śmieci na budowie. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie, jednak sprawcy uciekli. Funkcjonariusze sami zgasili ognisko. O godz. 11.10 na ul. Wyspiańskiego wałęsał się pies. Uciekał strażnikom wiec wezwano pracowników schroniska celem odłowienia zwierzęcia. O godz. 13.23 patrol udał się na prośbę pogotowia ratunkowego do lokalu przy ul. Abrahama celem udzielenia pomocy osobie mającej problemy z poruszaniem się. Człowiek ten jednak odmówił udzielenia mu jakiejkolwiek pomocy. Tego dnia rewirowi sprawdzili kilka posesji celem sprawdzenia zgodności deklaracji śmieciowych z faktycznym stanem mieszkańców. Raport przekazano do UM. O godz. 14.06 patrol SM udzielił pomocy mężczyźnie, który zasłabł na rogu ulic Sobieskiego i Sabata. Mężczyznę odwieziono do domu. O godz. 20.20 przeprowadzono rozmowę pouczającą z właścicielami psów, które pogryzły się na ul. Strzeleckiej. O godz. 20.33 wezwano pogotowie ratunkowe do mężczyzny, który spadł ze schodów w tunelu pod ul. Sobieskiego. Zabrano go do szpitala.
W nocy 22 sierpnia o godz. 3.51 funkcjonariusze uciszali imprezujących w bloku przy ul. Poznańskiej. O godz. 8.23 patrol interweniował wobec osób awanturujących się przed sklepem na ul. Stoczniowców. Nakazano opuścić miejsce. Panowie rozeszli się. O godz. 12.38 na ul. Starowiejskiej padł mężczyzna z wózkiem (nie było w środku dziecka). Dobudzony ruszył w swoim kierunku. O godz. 15.30 zgłoszono, że na ul. Kosynierów ktoś rozwiesza ulotki przyklejając je w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Osobę ukarano mandatem karnym, a przyklejanie ulotek zakończyło się. O godz. 19.25 podjęto interwencję na ul. Gdyńskiej, gdzie rozpalono grilla przed klatka schodową. W wyniku interwencji grill zgaszono, a osoby rozeszły się. O godz. 22.57 na ul. Orzechowej nakazano wyciszyć głośną muzykę przeszkadzającą sąsiadom w spoczynku nocnym. Do podobnego zgłoszenia udano się jeszcze o godz. 23.12 na ul. Dębogórską, jednak tę muzykę wyciszono przed przyjazdem patrolu. Reszta nocy minęła spokojnie i patrolujący miasto funkcjonariusze nie podejmowali do rana żadnych interwencji.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 20 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 65 wykroczeń, które w 50 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 11 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 4 wnioski o ukaranie. Wykonano 72 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 33 osoby. 64 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 10 do 16 sierpnia 2015 r.
17.08.2015.
    Nadal spokojnie przebiega kanikuła. Mało interwencji, niewiele wykroczeń. W dniu 10 sierpnia o godz. 8.48 zgłoszono uszkodzenie (w wyniku kolizji) blach osłaniających przejście dwuetapowe na ul. Sobieskiego na wysokości przystanku SKM Janowo. Wygięta blacha zasłoniła przycisk zmiany świateł na słupie sygnalizacji świetlnej (zdjęcie poniżej). Informację o uszkodzeniach przekazano do GDDKiA oddział w Wejherowie.

Wybrany obraz

O godz. 11.23 strażnicy udzielili pomocy psu, który chciał przedostać się przez bramę i w niej utknął. Wcześniej osoba postronna chciała uczynić to samo, ale pies ją ugryzł (zdjęcie poniżej). Zwierzę zostało uwolnione przez pracownika lecznicy i zabrane do opatrzenia.

Wybrany obraz

    O godz. 12.37 strażnicy udzielili asysty JRG z Rumi na ul. I Dywizji WP, gdzie ktoś podpalił trawy. Czynności wyjaśniające prowadzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza.
O godz. 13.50 patrol SM interweniował na ul. Harcerskiej, gdzie mieszkaniec bez zezwolenia wkopał szereg betonowych zapór na wysokości swojej posesji zawężając pas ruchu drogowego o 1,5 m. Odmówił przy tym zaprzestania prac i wykopania zapór. Niewątpliwie sprawa zakończy się w sądzie. O godz. 15.00 oznakowano zapadniętą studzienkę kanalizacyjną na ul. Chełmińskiej jednocześnie powiadamiając UM.  O godz. 16.29 znaleziono na ul. Dębogórskiej w krzakach nieżywego psa. Powiadomiono stosowne służby celem usunięcia padliny. O godz. 17.23 interweniowano na ul. Kombatantów, gdzie wg zgłoszenia dzieci miały spożywać alkohol. Na miejscu wylegitymowano 1 osobę. Alkoholu nie potwierdzono.
W dniu 11 sierpnia o godz. 7.15 udzielono pomocy leżącej osobie na przystanku ZKM przy ul. Dąbrowskiego. Z osobą nie było kontaktu. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało chorego do szpitala. O godz. 12.43 dobudzono inną osobę śpiącą w śmietniku na ul. Gdańskiej. Mężczyzna nie potrzebował pomocy lekarskiej. Doszedł do siebie i udał się w swoją stronę samodzielnie. Kolejna, podobna interwencja dotyczyła leżącego mężczyzny na ul. Pomorskiej o godz. 17.15. Osoba ta również po dobudzenia ruszyła w swoją stronę samodzielnie. O godz. 17.53 kolejny mężczyzna padł przy ul. Piaskowej obok hotelu. Dłuższe budzenie doprowadziło do odzyskania kontaktu z osobą, po czym powoli udał się do miejsca zamieszkania. O godz. 17.55 zgłoszono osoby pijące alkohol przy fontannie obok UM. Wylegitymowano i przeprowadzono rozmowę pouczającą, gdyż alkoholu nie potwierdzono, chociaż mężczyźni byli „pod wpływem”.
W dniu 12 sierpnia o godz. 8.00 zgłoszono, że na terenie posesji przy ul. Kamiennej w nocy wyje cielę. Sprawdzono warunki trzymania zwierzęcia. Nie było uwag. O godz. 11.41 patrol pojechał na ul. Gdańską 39, gdzie przy placówkach handlowych siedział mężczyzna. Stwierdził on, że właśnie tutaj schował się przed upałem. O godz. 12.04 strażnicy sprawdzali ogrodzenie budowy na ul. Porzeczkowej. Wg zgłoszenia właściciel miał znacznie wykroczyć z ogrodzeniem na teren gminny. Okazało się, że ogrodzenie jest ustawione zgodnie z kamieniami geodezyjnymi. O godz. 15.52 wyproszono z terenu sklepu na ul. Kosynierów osoby żebrzące i w sposób natarczywy zaczepiające przechodniów. Tego dnia podjęto też kilka interwencji w związku z tamowaniem ruchu przez pojazdy oraz zajmujące miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
W dniu 13 sierpnia o godz. 7.00 na ul. Wrocławskiej legitymowano mężczyznę, który obnażył się do pasa obok śmietnika. Oświadczył on, że po noclegu w śmietniku suszy sobie kurtkę. O godz. 7.13 potwierdzono informację o zabitym psie na ul. Młyńskiej. Wiadomość przekazano stosownym służbom celem usunięcia padliny. O godz. 15.48 obok Dworca PKP na ul. Starowiejskiej ukarano mandatami dwie osoby spożywające alkohol na ławce. O godz. 17.15 przeprowadzono rozmowę pouczającą z właścicielem kotów na ul. Poznańskiej, który miał wypuszczać zwierzęta na klatkę schodową, a te załatwiały tam potrzeby fizjologiczne. O godz. 17.31 wyproszono ze śmietnika na ul. Gdańskiej 33 osoby tam przebywające. Tego dnia odbyło się również kilka interwencji drogowych związanych z tamowaniem ruchu pieszych i pojazdów.
W dniu 14 sierpnia o godz. 8.47 kontrolowano porządek przy sklepie na ul. Sabata w związku ze zgłoszeniem o śmieciach. Widocznie w międzyczasie śmieci usunięto, bo w chwili kontroli był porządek. O godz. 15.15 w okolicy ul. Wierzbowej sprawdzano, czy z oczyszczalni ścieków wydobywa się nieprzyjemna woń, co częściowo potwierdzono. Nieprzyjemny zapach wyczuwalny był chwilami. Informację przekazano do UM. Po godz. 20.00 potwierdzono padlinę dwóch dzików w obrębie torów kolejowych w okolicy ul. Grunwaldzkiej. Informację przekazano do PKP. O godz. 20.55 sprawdzono zanieczyszczenie ul. Kazimierskiej odchodami końskimi. Już były posprzątane. O godz. 21.15 przekazano do PEWiK w Gdyni informację o awarii w okolicach UM. Od starego MDK przy ul. Sobieskiego w kierunku UM płynęła woda. PEWiK usunął awarię.
W nocy 15 sierpnia o godz. 1.15 pouczono młodzież na ul. Kilińskiego za zakłócanie ciszy nocnej. Hałasy skończyły się. W dniu 15 sierpnia podjęto kilka interwencji drogowych związanych z nieprawidłowym parkowaniem. O godz. 16.40 udzielono pomocy mężczyźnie, który leżał na ul. Lipowej. Dobudzony nie żądał żadnej pomocy. Poszedł w swoim kierunku. O godz. 19.12 zgłoszono do PEWiK wyciek wody ze studzienki na ul. Kosynierów, ale już po stronie miasta Redy. O godz. 19.30 przeprowadzono rozmowę pouczającą z właścicielami psów uciążliwie szczekających na ul. Poznańskiej.
W omawianym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 22 patrole własne zmotoryzowane i piesze, a także piesze z psami oraz 3 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 63 wykroczenia, które w 58 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 5 mandatami karnymi. Wykonano 61 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 14 osób. 47 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Odłowiono 2 wałęsające się psy.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast. » koniec »»

Pozycje :: 161 - 170 z 252

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com