Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 30 marca do 6 kwietnia 2015 r.
07.04.2015.
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 30 marca do 6 kwietnia 2015 r.
    
    W dniu 30 marca o godz. 3.37 patrol SM potwierdził leżącego martwego psa – kundelka przy ul. Grunwaldzkiej. Nie stwierdzono identyfikatora numerowego. Powiadomiono zarząd  drogi tj. GDDKiA oddział w Wejherowie. O godz. 8.30 potwierdzono bałagan (śmieci) na działce przy ul. Filtrowej. Powiadomiono właściciela działki – developera, któremu nakazano uprzątniecie działki. Następnie wykonywano zlecenia mieszkańców dotyczące niewłaściwego parkowania ( w tym na zieleńcu). O godz. 17.00 kolejnego martwego psa znaleziono na trawniku w pobliżu UM. Powiadomiono pracowników ochrony środowiska celem zlecenia usunięcia zwłok zwierzęcia. O godz. 18.51 na ul. Kieleckiej przeprowadzono rozmowę pouczającą z właścicielką psa, który wymknął się jej na teren publiczny.
W dniu 31 marca o godz. 11.40 udzielono wsparcia kontrolerom ZKM przy legitymowania kobiety, która jechała bez biletu i odmówiła podania swoich danych osobowych. Chwilę później, bo o godz. 11.47 wystawiono wezwanie kierowcy, który zatamował ruch parkując niewłaściwie przy jednym ze sklepów wielkogabarytowych. O godz. 12.51 na ul. Słowackiego zapędzono błąkającego się po jezdni amstafa do posesji, skąd się wymknął. Rozmowę pouczającą z właścicielem udało się przeprowadzić dopiero w dniu 1 kwietnia. O godz. 13.00 pouczono kierownika budowy przy ul. Młyńskiej, którego pojazdy zanieczyściły jezdnię. Nakazano sprzątanie, co wykonano. Miedzy godz. 15.00, a 17.00 interweniowano na ul. Pułaskiego i Sobieskiego w związku z nieprawidłowo parkującymi pojazdami. O godz. 18.40 pouczono mieszkańca ul. Brzozowej w sprawie sprzątania posesji – bardzo zanieczyszczonej. Otrzymał termin uporządkowania posesji.
W dniu 1 kwietnia 2015 r. o godz. 9.15 na zapleczu budynku przy ul. Dąbrowskiego zastano grupę osób spożywającą alkohol. Jednego mężczyznę ukarano mandatem karnym, trzech pouczono. Za budynkiem obok przy tej samej ulicy stwierdzono bałagan na zapleczu sklepów. Nakazano uporządkowanie, co uczyniono. O godz. 12.50 wezwano pogotowie ratunkowe do kobiety leżącej obok śmietnika na ul. Szczecińskiej. Kobietę zabrano do szpitala. O godz. 16.40 sporządzono dokumentację fotograficzną wyrw w jezdni w obrębie ul. Dąbrowskiego i Żwirki i Wigury oraz przekazano ją do inżynierii miejskiej. O godz. 17.05 udzielono pomocy osobie, która na skutek nadmiaru alkoholu utraciła siły na klatce schodowej bloku przy ul. Gierosa. Pouczony o możliwościach noclegowych mężczyzna udał się w swoja stronę. O godz. 21.00 do budynku nr 16 przy ul. Dąbrowskiego wezwano Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, gdzie wylano żrącą substancję podrażniającą drogi oddechowe. Strażacy ustalili, że substancją tą jest lizol. Dokonali płukania posadzki wodą.
W dniu 2 kwietnia o godz. 16.00 na ul. Dębogórskiej zabrano psa, którego przytrzymali młodzi ludzie, a który błąkał się po ulicy. Psa przewieziono do kojca SM, stwierdzono, że nie ma identyfikatora, po czym przekazano do schroniska dla zwierząt. O godz. 18.18 udzielono pomocy osobie, która na skutek nadmiaru alkoholu utraciła siły w piwnicy bloku przy ul. Dąbrowskiego. Pouczony o możliwościach noclegowych mężczyzna udał się w swoja stronę. O godz. 18.21 przekazano pracownikowi schroniska kolejnego psa odłowionego na ul. Robotniczej.
W dniu 3 kwietnia o godz. 9.21 interweniowano na ul. Gdańskiej, gdzie mieszkanka miała znęcać się nad psem podczas spaceru. Nie stwierdzono znęcania. Nakazano okazanie świadectwa szczepienia, którego chwilowo nie mogła znaleźć.  Ponowna kontrola w dniu 7 kwietnia. Tego dnia, na skutek zgłoszeń mieszkańców podjęto kilka interwencji drogowych związanych z nieprawidłowym parkowaniem.
W dniu 4 kwietnia o godz. 11.46 zgłoszono bójkę mężczyzn na ul. Reja. Informacja nie potwierdziła się. O godz. 15.05 zgłoszono, że przy kościele na ul. Dąbrowskiego biega bezpański pies z czerwoną obrożą. Na miejscu okazało się, że mieszkaniec ul. Świętojańskiej odłowił tego psa, a następnie przekazał strażnikom. I to zwierzę nie było oznakowane. W rezultacie zostało przekazane do schroniska. O godz. 15.40 dyżurny przyjął zgłoszenie o leżącej osobie na torach kolejowych między Janowem, a Centrum. Dwa patrole po obu stronach torów przeszukały torowisko. Na szczęście bez rezultatu. Wieczorem sprawdzono 3 piece w różnych częściach miasta w związku ze zgłoszeniami o uciążliwym dymie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Noc z 4 na 5 kwietnia minęła bez interwencji. Patrolowanie miasta i kontrola miejsc zagrożonych wykazały, że w Rumi jest spokojnie. Podobnie było w poniedziałek wielkanocny. Nie stwierdzono wykroczeń spowodowanych nadmiernym kultywowaniem tradycji oblewania się wodą w tym dniu.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 6 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 133 wykroczenia, które w 101 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 24 mandatami karnymi. Skierowano 8 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 54 interwencje zlecone przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 28 osób. 136 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 23 do 29 marca 2015 r.
30.03.2015.
    W dniu 23 marca rewirowi sprawdzali zaśmiecone działki i ustalali ich właścicieli. Do większości osób (działki najbardziej zaniedbane) przesłano już wcześniej nakazy sprzątania. W tym roku Straż Miejska wysłała jak dotąd 44 nakazy sprzątania. Niektóre działki już uprzątnięto. Niestety jest całkiem duża ilość posesji i działek, które nie mają właścicieli. Na tych jest największy bałagan, gdyż gmina nie może wydawać pieniędzy na sprzątanie tych terenów, które do gminy nie należą. Takich działek, których właścicieli nie można ustalić jest w Rumi około 20.
W dniu 23 marca o godz. 17.58 podniesiono z ławki obok Dworca PKP nietrzeźwego, którego przewieziono do Komisariatu Policji w Rumi. Zaraz po 18.00 interweniowano na starym cmentarzu przy ul. Kościelnej, gdzie grupa młodzieży miała spożywać alkohol. Alkoholu nie stwierdzono, a młodzież po wizycie patrolu – rozeszła się. O godz. 19.45 pouczono o możliwościach noclegowych trzeźwego mężczyznę śpiącego pod schodami budynku przy ul. Gierosa.
W dniu 24 marca do południa aż trzy zgłoszenia dotyczyły wałęsających się psów na ulicach: Wyszeckiego, Różanej i Mickiewicza. Jednego – z Mickiewicza udało się ustalić wg. identyfikatora. Pies wrócił do właściciela na ul. Chodkiewicza. O godz. 18.05 na ul. Morelowej pouczono właściciela ciągnika, który wiózł obornik, o konieczności sprzątania jezdni. O godz. 21.00 na ul. Zielarskiej podniesiono z chodnika leżącego tam bezdomnego w stanie nietrzeźwym i przewieziono do Komisariatu Policji. Tego dnia, na skutek powiadomień mieszkańców, wykonano kilkanaście kontroli prawidłowości parkowania.
W dniu 25 marca o godz. 8.40 wezwano patrol na ul. Targową, gdzie na jednej z posesji pojawił się bażant. Pouczono właścicielkę, że ptakowi trzeba otworzyć drogę do wolności i zapewne ptak ją wykorzysta. I tak się stało. Następnych 5 interwencji dotyczyło psów. Chyba przyszły TE dni dla tych zwierząt. Mieszkańców uprasza się o zwracanie baczniejszej uwagi na możliwość wydostawania się psów na teren publiczny. O godz. 19.23 udzielono pomocy osobie, która na skutek nadmiaru alkoholu utraciła siły na ul. Dąbrowskiego. Po pewnym czasie mężczyzna udał się w swoja stronę.
W dniu 26 marca już od rana kilka zgłoszeń dotyczyło tamowania wyjazdów, np. na ul. Świętopełka i Kazimierskiej, po południu podobnie – na ul. Radomskiej. Przez cały dzień zgłaszano drobne interwencje, które w dużej części nie potwierdziły się. Patrole kontrolowały intensywnie miejsca uznane jako zagrożone.
W dniu 27 marca o godz. 11.26 sprawdzano jakie drzewo zostało wycięte na ul. Podgórnej. To wiśnia – wycinka dozwolona. O godz. 12.23 usunięto osoby z pergoli śmietnikowej przy budynku na ul. Gdańskiej 33. Nie spożywali alkoholu. Tego dnia podjęto również szereg interwencji drogowych.
W dniu 28 marca o godz. 9.17 zgłoszono nietrzeźwą kobietę na ul. Pomorskiej. Nie mogła ustać na nogach i prosiła o pomoc lekarską. Kiedy jednak przyjechała karetka – kobieta odmówiła zabrania jej do szpitala. Tego dnia o godz. 18.53 zgłoszono, że przy budynku na ul. Krakowskiej biega od wielu dni przez nikogo nie pilnowany pies i atakuje ludzi. Strażnicy potwierdzili informację, ustalili właściciela i nakazali zabezpieczenie zwierzęcia. Właściciel został ukarany mandatem. O godz. 19.00 w okolicy ul. Dąbrowskiego wylądował helikopter medyczny. Strażnicy zabezpieczyli teren. O godz. 19.15 z pergoli śmietnika przy Gdańskiej 33 znów wyproszono grupę osób. O godz. 21.35 ustalono leżącą osobę na mostku przy ul. Lipowej. Kolejny nietrzeźwy. Odwieziono go do miejsca zamieszkania.
Noc z 28 na 29 marca minęła spokojnie. Patrolowanie miasta i kontrola miejsc zagrożonych wykazały, że w Rumi jest spokojnie.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 33 patrole własne zmotoryzowane i piesze, a także piesze z psami oraz 6 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 95 wykroczeń, które w 74 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 16 mandatami karnymi. Skierowano 10 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 72 interwencje zlecone przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 25 osób. 146 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 16 do 22 marca 2015 r.
23.03.2015.
    Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był niewątpliwie duży sukces Straży Miejskiej w Rumi polegający na schwytaniu prawie na gorącym uczynku dwóch groźnych przestępców z Jastrzębia-Zdroju, którzy od pewnego czasu popełniali przestępstwa na Pomorzu polegające na zuchwałych kradzieżach.
    W piątek 20 marca 2015 r. o godz. 15.10 w Urzędzie Miasta doszło do kradzieży. Dwóch nieznanych mężczyzn weszło do Urzędu Miasta i wypatrzyło, że zastępca burmistrza do spraw społecznych wyszedł ze swojego pokoju. Weszli do tego pokoju i z teczki ukradli mu portfel z dokumentami, kartami płatniczymi i pieniędzmi. Następnie oddalili się w nieznanym kierunku.
Wezwano patrol Straży Miejskiej. Strażnicy ustalili świadka, osobę, która widziała sprawców. Zabrano tę osobę do radiowozu i dokonano penetracji terenu. Pan Burmistrz został poproszony o udanie się do Komisariatu Policji celem złożenia zawiadomienia o przestępstwie. Urzędniczka w radiowozie podała rysopisy mężczyzn. Penetracja terenu nie przynosiła jednak początkowo rezultatu, w związku z tym urzędniczka opuściła radiowóz i udała się do domu. Patrole otrzymały rysopisy i działając w dwóch okręgach wytyczonych na mapie zagrożeń, nadal penetrowały miasto.
Tymczasem Policja przekazała informację, że odnotowano kilka zakupów kartą płatniczą pokrzywdzonego metodą zbliżeniową na terenie Centrum. Poszukiwania zawężono i w ich wyniku patrol w składzie: specjalisty Ireneusza Koleniec i aplikanta Tomasza Hoga dostrzegli na ul. Dąbrowskiego 2 mężczyzn, z których jeden odpowiadał rysopisowi. Nieśli załadowane plecaki i reklamówki z towarami. Mężczyźni zostali ujęci i przewiezieni do Komisariatu Policji. Tam w trakcie przesłuchań przyznali się do dokonanej kradzieży. Ponadto okazało się, że obaj mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju są poszukiwani przez Policję za popełnione wcześniej przestępstwa. Obaj byli też już karani.
Policjanci zażądali od nich wskazania miejsca, gdzie wyrzucili portfel. Dokumenty zostały odzyskane w czasie wizji lokalnej w terenie z udziałem jednego ze sprawców.
Obaj panowie są już w areszcie.
    W minionym tygodniu wykonano kilkanaście interwencji drogowych, 4 dotyczące wałęsających się zwierząt, dwóm osobom udzielono pomocy po zasłabnięciu alkoholowym. Naprawdę dużo, bo 11 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu z kominów. Nie potwierdzono spalania niebezpiecznych substancji. 1 ognisko nakazano ugasić.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 6 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 103 wykroczenia, które w 73 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 19 mandatami karnymi. Skierowano 20 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 49 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 41 osób. 175 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 9 do 15 marca 2015 r.
16.03.2015.
    W dniu 9 marca przed południem skontrolowano parking przy ul. Sobieskiego, gdzie nieprawidłowo zaparkowane pojazdy miały wystawać na jezdnię – nie potwierdzono oraz posesję przy ul. Kamiennej, gdzie zgłoszono wylewanie brudnej wody z pralki do kanału wodnego – również informacja nie potwierdziła się. Pozostałe interwencje w tym dniu były związane z nieprawidłowym parkowaniem, za wyjątkiem interwencji z ul. Morelowej o godz. 20.00, gdzie zgłoszono wyrzucanie śmieci na teren gminy. Rzeczywiście patrol zastał wyrzucone worki ze śmieciami, jednak sprawcy nie ujęto. Zgłoszenie przekazano do UM celem zlecenia sprzątania.
W dniu 10 marca o godz. 7.30 strażnicy wezwali pracownika schroniska dla zwierząt celem odłowienia psa wilczura, który przybłąkał się na posesję przy ul. Starowiejskiej. Zwierzę trafiło do schroniska, gdyż nie posiadało znakowania elektronicznego. O godz. 12.10 zgłoszono rannego kota w podwórzach ul. Dąbrowskiego. Wezwano pracownika schroniska, który kota odłowił i zabrał do lecznicy. Kilka minut później w trybie przyspieszonym patrol udał się na ul. Rajską, gdzie płonęły trawy na łąkach. Udzielono asysty Straży Pożarnej (2 zastępy). O godz. 20.00 przybłąkał się pies na ul. Helską. Był oznakowany elektronicznie, więc szybko wrócił do właściciela. O godz. 19.30 kontrolowano chodnik na ul. Gdyńskiej, gdzie rozpoczęto prace po kolejną budowę domu wielorodzinnego. Po chodniku wjeżdżają pojazdy ciężarowe. Chodnik na razie nie uległ uszkodzeniu. Kierownik budowy wziął na siebie wszelkie naprawy chodnika w przypadku uszkodzeń. Nie ma innej możliwości realizowania prac budowlanych w tym miejscu.
W dniu 11 marca o godz. 10.42 odszukano w rejonie dworca nietrzeźwego mężczyznę z wózkiem, który wg zgłaszającego może wpaść pod pociąg. Przeprowadzono rozmowę pouczającą, po czym osoba odjechała kolejką SKM do Gdyni. O 11.06 zgłoszono, że inny mężczyzna obok Dworca PKP natarczywie zaczepia przechodniów. Na miejscu zastano już patrol Policji podejmujący interwencję. O godz. 13.02 strażnicy po rozmowie pouczającej usunęli z placu zabaw na ul. Warszawskiej grupkę młodzieży podejrzewanej przez mieszkańców o popijanie alkoholu. Ok. godz. 18.00 zgłoszono, że na ul. Wrocławskiej biega pies bez nadzoru. Niestety pracownik schroniska nie mógł w tym momencie przyjechać, ponieważ podejmował interwencję z potrąconym psem przez samochód. Strażnicy podjęli więc próbę samodzielnego odłowienia psa, niestety nieudaną. Natomiast kilkanaście minut później podobna interwencja miała miejsce na ul. Dębogórskiej z innym psem. Ten trafił do kojca w Straży Miejskiej, ponieważ posiadał oznakowanie. Następnego dnia został odebrany przez właściciela. Po godz. 19.00 w Janowie usunięto z klatek schodowych budynków przy ul. Pomorskiej i Gdańskiej dwóch mężczyzn. Obaj udali się na przystanek SKM celem udania się do noclegowni w Gdyni.
W dniu 12 marca o godz. 10.37 zabezpieczono wyrwany słupek na końcu ulicy Hallera. O godz. 12.47 oraz o godz. 13.00 kontrolowano dwie zanieczyszczone działki na ul. Dębogórskiej i Jagiełły. Wystawiono nakazy sprzątania. O godz. 17.40 na chodnik ulicy Ceynowy przewróciła się kobieta. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego udzielono jej pomocy. Została zabrana do szpitala. O godz. 19.40 interweniowano na ul. Oksywskiej, gdzie spalano liście w ognisku zadymiając okolicę. Ogień został zgaszony.
W dniu 13 marca w piątek w godzinach przedpołudniowych podjęto kilka interwencji drogowych zgłoszonych przez mieszkańców. O godz. 16.20 zgłoszono, że na ul. Gierosa błąka się dziewczynka szukająca babci. Babcia zapewne się znalazła, gdyż w chwili przybycia patrolu już dziewczynki nie było. O godz. 18.56 zgłoszono, że na ul. Kamiennej leży zabita sarna. Informację potwierdzono, wykonano dokumentację fotograficzną i przekazano do Urzędu Miasta celem zlecenia usunięcia sarny. W dniu 14 marca sarny nie było.
W dniu 14 marca, o godz. 5.57 zgłoszono, że w bloku przy ul. Gierosa leży człowiek. Był to śpiący bezdomny. Został usunięty z klatki schodowej i skierowano go do noclegowni. O godz. 11.00 kontrolowano posesję na ul. Łąkowej, skąd zgłoszono wycinkę drzew. Na miejscu zastano osobę czyszczącą rów melioracyjny. Po godz. 12.00 na posesji przy ul. Targowej kontrolowano piec ze względu na wydobywający się czarny dym. Dym pochodził ze spalania drewna. O godz. 13.32 sprawdzono chodnik przy ul. Marynarskiej, gdzie odpadający tynk ze ściany spadł na chodnik. Nakazano uprzątniecie właścicielowi posesji.
W dniu 15 marca Straż Miejska pracowała w związku z wyborami uzupełniającymi na Szmelcie. Podjęto jedną interwencję w związku z wyniesieniem karty wyborczej z lokalu wyborczego. Strażnicy ustalili osobę, a informację przekazano Policji. Ponadto podjęto cały szereg innych interwencji porządkowych i drogowych nie związanych z wyborami.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 102 wykroczenia, które w 72 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 28 mandatami karnymi. Skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądu. Wykonano 55 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 24 osoby. 122 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 2 do 8 marca 2015 r.
09.03.2015.
    W dniu 2 marca w związku z brakiem zgłoszeń od mieszkańców w godzinach przedpołudniowych strażnicy zajęli się czystością i porządkiem na niektórych posesjach. Do właścicieli posesji wysłano nakazy uprzątnięcia ich działek z ustaleniem terminu. Między innymi upomniano zakład energetyczny z nakazem sprzątania terenu wokół trafostacji na ul. Morskiej, czy też właściciela niezabudowanej działki przy ul. Kosynierów. Nakazów sprzątania wysłano kilkanaście. O godz. 16.37 zgłoszono dewastacje ławek na placu zabaw przy ul. Gierosa. Po sprawdzeniu potwierdzono wykręcenie śrub przy jednej ławce. Zgłoszenie przekazano do UM. O 17.47 zgłoszono, ze osoba kradnie elementy oświetlenia w budynku wielorodzinnym przy ul. Abrahama – informacja nie potwierdziła się.
W dniu 3 marca o godz. 9.00 strażnicy potwierdzili zabitego psa na ul. Sobieskiego, co zgłoszono do GDDKiA - oddział wejherowski. Przed południem zgłoszono dwa psy błąkające się na ul. Kwiatowej i w okolicach Ronda Lecha Kaczyńskiego. Zgłoszenie przekazano do „OTOS Animals” celem odłowienia zwierząt. O godz. 17.14 wylegitymowano dwie młode osoby na ul. Morskiej podejrzewane o rzucanie kamieniami w przejeżdżające pociągi. Oczywiście osoby stanowczo zaprzeczyły, ale po legitymowaniu odeszły z tego miejsca. Następnie patrol podjął kilka interwencji drogowych po zgłoszeniach mieszkańców, a ok. godz. 19.38 wylegitymowano chłopaka, który miał wspinać się na pomnik Armii Krajowej przy ul. Żwirki i Wigury. Pouczony oddalił się w swoja stronę. O 20.55 interweniowano w autobusie linii „R” wobec pijącego alkohol. Mężczyzna miał uraz więc wezwano pogotowie ratunkowe, a po zaopatrzeniu przewieziono osobę do Komisariatu Policji.
W dniu 4 marca w godzinach przedpołudniowych podjęto kilka interwencji drogowych (tamowanie wyjazdów i tamowanie chodników) oraz oznakowano sporą wyrwę, która powstała w jezdni na środku skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego i Piłsudskiego. O godz. 20.34 zgłoszono, ze na placu zabaw w okolicach ulic Sędzickiego i Fredry młodzież pali ognisko oraz zakłóca spokój i porządek publiczny. Na miejscu wylegitymowano i pouczono 5 osób, po czym młodzież rozeszła się do domów.
W dniu 5 marca o godz. 7.48 ochrona Galerii Rumia zgłosiła leżącego mężczyznę przy bramie wjazdowej. Mężczyzna w wyniku interwencji doszedł do siebie po czym przyszedł jego kolega i zaprowadził go do domu. Dwie kolejne interwencje dotyczyły wałęsających się psów. Ustalono właścicieli i w miejscu zamieszkania pozostawiono wezwania do stawiennictwa w komendzie. Interweniowano też na niezabudowanej ale zanieczyszczonej działce przy ul. Generała Andersa. Trwają poszukiwania właściciela. O godz. 18.40 udzielono asysty Straży Pożarnej w trakcie pożaru pustostanu przy ul. Sobieskiego i Górniczej.
W dniu 6 marca o godz. 7.00 kontrolowano piec w nieruchomości przy ul. Partyzantów, gdzie podejrzewano spalanie śmieci. Informacja nie potwierdziła się – spalano węgiel. Miedzy godz. 9.00, a 12.00 podjęto kilka zgłoszonych interwencji drogowych, w tym usunięto wrak pojazdu z parkingu przy ul. Grunwaldzkiej 5. O godz. 18.36 na prośbę obsady karetki pogotowia ratunkowego odwieziono do domu przebadaną osobę.
W dniu 7 marca o godz. 9.00 zgłoszono pojazdy zaparkowane na trawniku na ul. Żwirki i Wigury. Wystawiono wezwania do stawiennictwa kierowców w komendzie SM. O godz. 11.10 na ul. Torfowej oznakowano otwartą skrzynkę elektryczną mogącą stanowić zagrożenie. O godz. 18.30 zgłoszono, że na ul. Kamiennej leży potracony rowerzysta. Wezwano pogotowie ratunkowe. Na miejsce przybył patrol policyjny Wydziału Ruchu Drogowego KPP Wejherowo, który przejął czynności. O godz. 18.40 kierujący pojazdem na ul. I Dywizji WP potrącił psa. W chwili przenoszenia zwierzęcia na pobocze – ten pogryzł go. Mężczyzna udał się do lekarza, po czym prosił Straż Miejską o sprawdzenie, czy pies jeszcze przebywa na miejscu zdarzenia. Niestety pies uciekł.
W nocy 8 marca, o godz. 0.30 zgłoszono, że w wieżowcu przy ul. Torowej leży człowiek. Był to śpiący bezdomny. Został usunięty z klatki schodowej i skierowano go do noclegowni. O godz. 01.22 interweniowano przy budynku na ul. Dąbrowskiego, skąd zgłoszono spożywanie alkoholu przez grupę osób i zakłócanie spoczynku nocnego. Strażnicy skutecznie zainterweniowali wobec 5 osób. Po interwencji zaległa cisza. O godz. 02.17 o asystę poprosiła interweniująca Policja na przystanku SKM na ul. Kolejowej. Asysty udzielono. Przewieziono do KP funkcjonariuszy SOK do wykonania czynności.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 23 patrole własne zmotoryzowane i piesze, a także piesze z psami oraz 3 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 91 wykroczeń, które w 66 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 23 mandatami karnymi. Skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 58 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 44 osoby. 94 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Usunięto jeden wrak pojazdu z drogi na parking strzeżony.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast. » koniec »»

Pozycje :: 181 - 190 z 252

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com