Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 2 do 8 lutego 2015 r.
09.02.2015.

    W dniu 2 lutego w godzinach porannych sprawdzono samochód marki Mercedes, który wg zgłaszającego nieprawidłowo zaparkowany jest od dłuższego czasu na ul. Partyzantów. Samochód okazał się nieposzukiwany, posiadający ubezpieczenie, zamknięty, zaparkowany prawidłowo (1 miejsce) w zatoce parkingowej. O godz. 12.40 sprawdzono pojazd nieprawidłowo zaparkowany w strefie zamieszkania na ul. Pułaskiego. Kierowcę wezwano do komendy. Niestety od niedawna oznakowana ul. Pułaskiego nie ma w strefie zamieszkania wyznaczonych miejsc do parkowania, zatem w tej strefie pozostawianie pojazdów na postój nie jest dozwolone. Na skutek przyzwyczajeń kierowców – interwencje w tym miejscu na razie powtarzają się. O godz. 15.20 strażnicy przekazali zarządcy drogi informację o zgiętym znaku drogowym na ul. Dąbrowskiego.
W dniu 3 lutego po zgłoszeniu mieszkańców o godz. 7.45 wyproszono mężczyznę, który położył się do snu na 10-tym piętrze budynku przy ul. Abrahama. O godz. 8.10 przekazano stosownym służbom informacje o śliskiej nawierzchni na ul. Gajowej. O godz. 10.28 wezwano do komendy właściciela psa wałęsającego się na ul. Zielonej, a który – jak ustalono, należy do mieszkańca ul. Kamiennej. Po godz. 11.00 wezwano kierowców nieprawidłowo parkujących swoje pojazdy na ul. Pułaskiego. O godz. 15.00 poszukiwano koni biegających na ul. I Dywizji WP. Jak się okazało – właściciel zabezpieczył już zwierzęta. Po godz. 19.00 zgłoszono bezpańskiego psa na ul. Mściwoja II. Niestety pies zdołał uciec.
W dniu 4 lutego rewirowi kontrolowali kilkanaście posesji celem sprawdzenia zgodności złożonych „deklaracji śmieciowych’ z ilością wymaganych pojemników na nieczystości stałe. Raporty przesłano do UM. O godz. 10.35 strażnicy przeprowadzili rozmowę pouczającą z pracownikami MDK przy ul. Mickiewicza na temat prawidłowego usuwania przycinanych części roślin w obrębie Miejskiego Domu Kultury. O godz. 10.38. przekazano stosownym służbom informacje o śliskiej nawierzchni na ul. Torowej. Kilka minut później przeprowadzono rozmowę pouczającą z mieszkańcem ul. Warszawskiej wskazanego przez mieszkańców jako osoba niesprzątająca po psie. Na gorącym uczynku nie został przyłapany. O godz. 13.55 wyproszono z przychodni przy ul. Piłsudskiego i pouczono nietrzeźwego mężczyznę, który niewłaściwie zachowywał się w przychodni. O godz. 18.28 podobna sytuacja z nietrzeźwym innym mężczyzną zdarzyła się na klatce schodowej budynku przy ul. Gierosa.
W dniu 5 lutego o godz. 8.50 na ul. Targowej wałęsał się bezpański pies. Niestety ustalenie właściciela i odłowienie okazało się niemożliwe. O godz. 15.40 zastano bezdomnego w nieczynnej kotłowni na ul. Starowiejskiej. Bezdomny został pouczony o możliwościach pomocy, w tym umieszczenia w domu noclegowym. Opuścił kotłownię, a pomocy odmówił.
O godz. 15.46 strażnicy ujęli mężczyznę, który bez stosownego zezwolenia wyciął 4 drzewa (3 brzozy i 1 olchę) na niezabudowanej działce przy ul. Łąkowej. Informacje wraz z dokumentacją fotograficzną skierowano do UM. Postępowanie administracyjne w tej sprawie trwa (zdjęcia poniżej).
W minionym tygodniu było to najważniejsze wydarzenie, a równocześnie najlepsze osiągnięcie strażników. Jeśli okaże się, że drzewa wycięto z terenu, który nie należał do sprawcy – niewątpliwie czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo.

Wybrany obraz Wybrany obraz


W dniu 6 lutego o godz. 10.08 zgłoszono, że na zapleczu bloku przy ul. Dąbrowskiego 4 mężczyzn spożywa alkohol. Mężczyzn zastano, ale bez alkoholu. W trakcie interwencji osoby rozeszły się. O godz. 17.01 ustalono właściciela psa, który błąkał się na ul. Starowiejskiej. Powiadomiony właściciel odebrał zwierzę.
W dniu 7 lutego dwukrotnie (o godz. 7.50 i 13.30) wypraszano leżącego bezdomnego mężczyznę z piwnicy budynku przy ul. Dąbrowskiego. Został poinformowany o możliwościach pomocowych, z których nie skorzystał. O godz. 21.00 zgłoszono, że w wieżowcu przy ul. Abrahama grupa osób spożywa alkohol. Alkoholu nie potwierdzono, a osoby na żądanie strażników opuściły budynek.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 2 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 62 wykroczenia, które w 35 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 17 mandatami karnymi. Wykonano 43 interwencje zlecone przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 27 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski

 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 26 stycznia do 1 lutego 2015 r.
02.02.2015.
    W minionym tygodniu miało miejsce kilka typowych i kilka nietypowych zdarzeń.
    W dniu 26 stycznia w godzinach porannych (o godz. 7.45) zgłoszono, że na ul. Wileńskiej na chodniku leży mężczyzna. Patrol Straży Miejskiej na miejscu udzielił mu pierwszej pomocy przedmedycznej jednocześnie wzywając pogotowie ratunkowe. Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala. Podobna sytuacja miała miejsce niedaleko, bo na ul. Wrocławskiej 37 o godz. 11.42 – na chodniku leżał inny mężczyzna. Strażnicy natychmiast udali się na miejsce, gdzie zastali już pogotowie ratunkowe. Niestety lekarz pogotowia stwierdził zgon. Wezwano Policję, a do jej przyjazdu strażnicy zabezpieczali miejsce zdarzenia. Tego dnia podjęto kilka interwencji drogowych takich jak nieprawidłowe parkowanie w strefie zamieszkania oraz tamowanie bram i parkowanie za znakiem zatrzymywania się. Kierowców wezwano do komendy SM.
W dniu 27 stycznia po zgłoszeniu mieszkańców o godz. 8.00 wyproszono mężczyznę, który położył się do snu w piwnicy jednego z bloków na ul. Dąbrowskiego. Twierdził, że właściciel piwnicy pozwolił mu na to. Właściciel został pouczony, jednak mężczyznę wypraszano jeszcze z tej piwnicy przez kolejne 3 dni pouczając o możliwościach noclegowych w wyznaczonych ośrodkach. Tego dnia i w dniach następnych kilkakrotnie zgłaszano spalanie zabronionych substancji, czego wynikiem miały być uciążliwe zapachy. Jednak tylko w jednym przypadku przyłapano mężczyznę, który (30 stycznia) spalał w piecu kable. Ponieważ odmówił przyjęcia mandatu karnego – zostanie przeciwko niemu skierowany wniosek do sądu. Tego dnia mieszkańcy ul. Wałowej zgłosili, że firma odśnieżająca nie odgarnia śniegu z ich ulicy. Potwierdzoną informację przekazano do UM. O godz. 21.17 strażnicy wyprosili ze Szkoły Podstawowej nr 9 dwie osoby, które weszły do szkolnej toalety i nie chciały wyjść na wezwanie woźnego.
W dniu 28 stycznia o godz. 9.35 patrol zabezpieczył rozsypane dokumenty na ul. Abrahama celem zwrócenia ich właścicielce. O godz. 14.00 zgłoszono, że na teren szkoły przy ul. Świętojańskiej wszedł pies rasy „husky”. Ze względu na zagrożenie dzieci, strażnicy odłowili psa powiadamiając równocześnie schronisko dla zwierząt, gdzie w końcu pies trafił. Podobna sytuacja zdarzyła się na ul. Porzeczkowej o godz. 15.00, gdzie bojąc się wałęsającego psa, kobieta nie mogła wyjść z domu. I to zwierzę trafiło do schroniska. Zwiększona ilość wałęsających się psów to prawdopodobnie skutek „tego” okresu w życiu psów, w którym samce poszukują suczek. Potwierdziło to niesamowite zdarzenie z godz. 21.35. Oto pies usiłując pokonać ogrodzenie posesji przy ul. Okrzei dzielące go od ukochanej, chciał je przeskoczyć w wyniku czego doszło do jego zranienia. Po prostu zawisł on na ostrych prętach ogrodzenia, które przebiły mu łapy (zdjęcie poniżej). Nie pozwalał się dotknąć (m.in. niegroźnie ugryzł strażnika). Potrzebna była interwencja strażaków z JRG, którzy wycięli pręty, a te usunął z łap zwierzęcia dopiero wezwany na miejsce lekarz weterynarii. Akcja trwała 2 godziny. Pies przeżył i jest teraz leczony (jego właścicielem okazał się mieszkaniec ul. Tuwima).

Wybrany obraz

W dniu 29 stycznia o godz. 11.50 zgłoszono, że z okna wieżowca przy ul. Torowej 3 ktoś wyrzuca różne przedmioty (banany, inne owoce, torebkę z cukrem) bombardując przechodniów. Strażnicy dotarli do drzwi mieszkania skąd dobiegała bardzo głośna muzyka. Drzwi nie otworzono. Na pozostawione wezwania stawiła się kobieta, która oświadczyła, że sprawcą jest jej syn 15-latek. Ona sama z innym dzieckiem była w tym czasie u lekarza. Kobieta została pouczona i zobowiązana do pouczającej rozmowy z synem, a w przypadku powtórzenia się takiego zachowania – przeciwko młodzieńcowi zostaną podjęte kroki za pośrednictwem Policji zmierzające do postawienia go przed Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich. Tego dnia strażnicy podjęli kilka interwencji drogowych zgłoszonych przez mieszkańców (np. jedna dotyczyła wyrw w jezdni na ul. Sabata obok ul. Wodnej – informację otrzymał zarządca drogi).
W dniu 30 stycznia poza dwiema interwencjami związanymi z dymem (opisanymi wcześniej) oraz jedną niepotwierdzoną o wałęsającym się psie, zgłaszano wyłącznie interwencje drogowe. Sprawcy wykroczeń zostali wezwani do komendy SM.
Noce 30/31 i 31 stycznia/1 lutego minęły spokojnie – nie było zgłoszeń mieszkańców. Strażnicy nie musieli też podejmować żadnych interwencji własnych. Miasto było patrolowane.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 3 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 100 wykroczeń, które w 66 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 25 mandatami karnymi. Wykonano 54 interwencje zlecone przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 14 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
Zmieniony ( 02.02.2015. )
 
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
26.01.2015.
Aplikant
1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4)    wykształcenie wyższe lub średnie z co najmniej półrocznym stażem pracy w strażach gminnych lub Policji,
5)    nienaganna opinia.
2.    Wymagania dodatkowe:
1)    prawo jazdy, min. kat. B,
2)    dyspozycyjność,
3)    gotowość do odbycia przeszkolenia.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2)    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach Prawo o ruchu drogowym,
3)    inne zadania związane z:
a)    ratowaniem zdrowia i życia obywateli,
b)    udziałem w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
c)    zabezpieczaniem miejsc przestępstw, katastrof i innych zagrożeń,
d)    udziałem w zabezpieczaniu imprez masowych,
e)    doprowadzaniem nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
f)    zapobieganiem powstawaniu przestępstw i wykroczeń,
g)    informowanie społeczności o stanie i rodzajach występujących zagrożeń.
4.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopie świadectw pracy,
4)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5)    kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6)    kwestionariusz osobowy,
7)    kserokopia dokumentu tożsamości,
8)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,
11)    referencje (na żądanie).
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 1 marca 2015 r.
Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres trzech miesięcy i umową na czas określony 1 roku.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Straży Miejskiej w Rumi z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi w terminie do 16 lutego 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi /www.sm.rumia.pl zakładce BIP Straży Miejskiej w Rumi/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
Zmieniony ( 26.01.2015. )
 
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 19  25 stycznia 2015 r.
25.01.2015.
    Ranek 19 stycznia przyniósł kilka zgłoszeń o parkowaniu osób nieuprawnionych na miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych: na parkingu przy targowisku oraz na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6. Kierowców wezwano do komendy Straży Miejskiej. Po zmianach przepisów grożą im mandaty po 500 zł i 5 punktów karnych. Natomiast na ul. Dąbrowskiego wezwano strażników z powodu parkowania pojazdów na trawniku. Ci kierowcy również zostali wezwani do komendy. O godz. 17.00 w pewnym budynku na ul. Abrahama sprawdzano piec w związku z uciążliwym dymem. Nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji. O godz. 19.20 udzielono pierwszej pomocy leżącemu na chodniku mężczyźnie obok budynku przy ul. Gdańskiej 24. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala.
    W dniu 20 stycznia w godzinach porannych zgłoszono, że na ul. Leśnej wielu kierowców nieprawidłowo parkuje. Jest tam przedszkole i problem dotyczy rodziców dowożących dzieci do placówki. Kierowców pouczano, jednak następnym razem pouczeń już nie będzie. O godz. 10.00 sprawdzano ład i porządek publiczny w Stacji Kultura. Stało się tak na skutek zgłoszenia o młodzieży, która zamiast do szkoły przychodzi do biblioteki pograć na komputerach i porozrabiać. Tym razem jednak takiej młodzieży nie ujawniono. O godz. 15.08 interweniowano na ul. Stalowej, gdzie ktoś na pustej działce przywiązał psa. Udało się ustalić właściciela zwierzęcia, który go zabrał. O godz. 15.45 na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6 ukarano kierowcę, który zajął miejsce przeznaczone dla niepełnosprawnych. Jeszcze raz interweniowano na terenie tej samej szkoły zaraz po godz. 21.00 – tym razem wyproszono z terenu mężczyznę przebywającego tam w nieznanym celu.
W dniu 21 stycznia po zgłoszeniu mieszkańców o godz. 8.00 wyproszono mężczyznę, który położył się do snu na 7 piętrze wieżowca przy ul. Abrahama. O godz. 12.30 potwierdzono kradzież drzwiczek do skrzynki energetycznej na ul. Morskiej. Informację przekazano stosownym służbom. Tego dnia podjęto kilka interwencji wobec kierowców utrudniających innym wyjazdy z bram i garaży.
W dniu 22 stycznia o godz. 13.35  udzielono pomocy mężczyźnie, który zasnął w autobusie komunikacji miejskiej, po opuszczeniu przez niego autobusu - pouczono. O godz. 15.50 udzielono pierwszej pomocy kolejnemu mężczyźnie na ul. Abrahama, który leżał na chodniku z rozbitą głową. Wezwane pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala. Kolejny mężczyzna –nietrzeźwy, padł przy Bistro na ul. Starowiejskiej zaraz po godz. 18.00. Osobę przewieziono do Komisariatu Policji. O godz. 21.20 zgłoszono, że na ul. I Dywizji WP leży ranna sarna. Poszukiwania nie dały rezultatu. Zwierzę widocznie „pozbierało się” i uszło w nieznanym kierunku.
W dniu 23 stycznia najważniejszym wydarzeniem było wojewódzkie liczenie bezdomnych. Akcja odbywała się z udziałem pracowników MOPS-u i prowadzona była wspólnie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Naliczono 102 bezdomnych (włącznie z tymi, którzy mieszkają na działkach ogrodniczych). Przy okazji podczas akcji strażnicy ujawnili spożywanie alkoholu (piwa) przez 2 nieletnich: 14 i 15 lat. Ujawnienie nastąpiło na ul. Dąbrowskiego w centrum miasta. Nieletnich odwieziono do Komisariatu Policji, skąd odbierali ich rodzice. Natomiast o godz. 13.37 strażacy z JRG wyłowili z rzeki konającego psa. Straż Miejska przewiozła psa do lekarza weterynarii, gdzie niestety pies skonał. Dzięki oznakowaniu ustalono właściciela psa, który powiadomiony – zabrał martwe zwierzę do utylizacji. O godz. 19.01 udzielono asysty kontrolerom ZKM ustalając dane osobowe 3 gapowiczów.
W dniu 24 stycznia ok. godz. 11.45 zgłoszono, że na ul. Kombatantów pies atakuje ludzi. Ustalono właściciela, pouczono. O godz. 13.25 wylegitymowano i pouczono inną osobę, którą podejrzewano o zaczepianie dzieci pod sklepem na ul. Starowiejskiej. Oddalił się z miejsca zdarzenia.
Noce 23/24 i 24/25 stycznia minęły spokojnie – nie było zgłoszeń mieszkańców. Strażnicy nie musieli też podejmować żadnych interwencji własnych.
Niestety, 25 stycznia na torach zginął 67-letni mężczyzna, który przechodząc przez tory w zabronionym miejscu, uciekając przed pociągiem SKM nie zauważył nadjeżdżającego z przeciwka pospiesznego.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 1 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 111 wykroczeń, które w 71 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 32 mandatami karnymi. Wykonano 42 interwencje zlecone przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 45 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
Zmieniony ( 02.02.2015. )
 
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 12  18 stycznia 2015 r.
19.01.2015.
    Miniony tydzień rozpoczął się kilkoma interwencjami drogowymi w godzinach przedpołudniowych w dniu 12 stycznia, zgłoszonymi przez mieszkańców. O godz. 14.55 na ul. Starowiejskiej nietrzeźwy mężczyzna w sposób nieobyczajny i obelżywy potraktował kobietę, która telefonicznie poskarżyła się dyżurnemu SM. Patrol ujął mężczyznę i doprowadził do Komisariatu Policji, gdzie ustalono jego tożsamość. Pokrzywdzoną pouczono o możliwościach prawnych. O godz. 19.55 zgłoszono, że nieznana osoba podrzuca śmieci do pergoli śmietnikowej osiedla przy ul. Gierosa. Po wylegitymowaniu okazało się, że to syn, który odwiedził matkę mieszkającą w budynku przy tej ulicy - wyniósł jej śmieci.
    W dniu 13 stycznia w godzinach porannych pouczono dwie osoby za puszczanie psów bez smyczy. Na ul. Sobieskiego mieszkańcy zgłosili o godz. 11.30 dziurę w jezdni, ale strażnicy nie musieli jej oznakowywać, gdyż zastali na miejscu ekipę naprawiającą to uszkodzenie. Za to na ul. Kolejowej ok. godz. 16.00 zgłoszono zapadający się chodnik, a o godz. 20.00 dziurę w jezdni na ul. Dąbrowskiego. Te dwie informacje przekazano stosownym służbom, a miejsca oznakowano.
W dniu 14 stycznia po zgłoszeniu mieszkańców pouczono kilku kierowców nieprawidłowo parkujących w strefie zamieszkania na ul. Pułaskiego. O godz. 17.36 usunięto ze stojącego na Dworcu PKP pociągu mężczyznę, który będąc w stanie nietrzeźwym awanturował się. O godz. 20.00 udzielono pierwszej pomocy i wezwano pogotowie ratunkowe do mężczyzny leżącego na ul. Kosynierów. Osobę odwieziono do szpitala.
W dniu 15 stycznia w godz. 12 – 13 na ul. Cisowej i przyległych biegały konie. Pouczono właściciela, który wyłapał zwierzęta. Natomiast około godz. 19.00 na ul. Chrobrego wybiegały psy. Właścicielkę pouczono.
W godzinach porannych dnia 16 stycznia powiadomiono zarządcę drogi o przekręconym przez wiatr sygnalizatorze świetlnym na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego. O godz. 11.00 wezwano do komendy kierowcę, który na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Warszawskiej notorycznie blokował chodnik. Tego dnia rewirowi skontrolowali przestrzeganie przez kierowców ograniczeń w parkowaniu na ul. Abrahama. Wystawiono 12 wezwań do komendy. O godz. 15.55 pouczono dwie osoby próbujące spożywać piwo na ławce na deptaku przy rzece w okolicach ul. Abrahama. O godz. 19.30 strażnicy zabezpieczyli (do czasu przybycia służb) miejsce wypadku drogowego na ul. Starowiejskiej.
W dniu 17 stycznia ok. godz. 9.00 zgłoszono, że na placu zabaw przy ul. Poznańskiej mężczyzna puszcza psa bez smyczy. Osobę ukarano mandatem. Tego dnia podjęto kilka interwencji drogowych związanych z nieprawidłowym parkowaniem. O godz. 18.59 na ul. Starowiejskiej w jednym z punktów usługowych nieznany mężczyzna próbował zmusić sprzedawcę do wydania pieniędzy. Próba nieudana. Sprawca uciekł. Poszukiwanie wg rysopisu niestety nie dało rezultatów.
W nocy 18 stycznia dyżurny przyjął informację o osobach przewracających kosze uliczne na ul. Żwirki i Wigury. Niestety osoby uciekły mimo natychmiastowej interwencji. Kilka koszy rzeczywiście zostało przewróconych. O godz. 4.29 na ul. I Dywizji WP znaleziono leżącego mężczyznę. Był nietrzeźwy. Odwieziono go do miejsca zamieszkania.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 89 wykroczeń, które w 55 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 26 mandatami karnymi. Wykonano 59 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 10 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast. » koniec »»

Pozycje :: 181 - 190 z 243

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com