Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 25 do 31 maja 2015 r.
01.06.2015.
    W minionym tygodniu miało miejsce sporo interwencji porządkowych. Już od rana w dniu 25 maja patrol kontrolował pewną działkę przy ul. Wyspiańskiego, gdzie podejrzewano spuszczanie fekaliów do rowu melioracyjnego. Informacja nie potwierdziła się. O godz. 8.00 zabezpieczono otwartą studzienkę na ul. Starowiejskiej, jednocześnie powiadomiono właściciela studzienki. O godz. 14.00 interweniowano na pustej działce nad rzeką przy ul. Dąbrowskiego, gdzie zebrała się grupka mężczyzn. Alkoholu nie stwierdzono, a po interwencji panowie rozeszli się. O godz. 14.42 potwierdzono rodzinę lisów (liszka z niedoliskami) na działce przyległej do wielkogabarytowego sklepu przy ul. Grunwaldzkiej. Powiadomiono ochronę sklepu, gdyż działka należy do sklepu. O godz. 16.00 zgłoszono ścięte drzewa na skraju lasu przy ul. Żwirowej. Leśniczy powiadomił, że to planowa wycinka drzew. O godz. 17.49 potwierdzono padlinę dzika przy ul. Gniewowskiej. Powiadomiono „ochronę środowiska”. O godz. 18.40 przy współpracy z „Ciapkowem” odłowiono psa Husky przy ul. Fredry – odjechał do schroniska. Następnego dnia o godz. 9.00 okazało się, że pies należy do mieszkańca ul. Sędzickiego. Powiadomiono go telefonicznie.
W dniu 26 maja o godz. 11.26 patrol pilnie udał się do sekretariatu UM, gdzie awanturował się mężczyzna. Jednak ten, gdy usłyszał, że powiadamia się Straż Miejską – zbiegł. W godzinach wieczornych patrol udał się ponownie w miejsce, gdzie poprzedniego dnia stwierdzono lisią rodzinę, gdyż wg zgłaszającego bawią się tam dzieci. Dzieci nie stwierdzono, lisów również.
W dniu 27 maja w godzinach porannych rewirowi Straży Miejskiej w Rumi kontrolowali kilka posesji celem sprawdzenia zgodności ilości zamieszkujących osób w stosunku do złożonych deklaracji śmieciowych. Meldunki przekazano do UM. Na polecenie UM kontrolowano też sklep przy ul. Różanej – czy sprzedaje się w nim alkohol. Sklep zastano zamknięty. O godz. 10.12 na prośbę obsługi Dworca PKP usunięto z obiektu uciążliwego mężczyznę. O godz. 12.27 poszukiwano mężczyzny leżącego na terenie budowy przy ul. Pomorskiej. Nie zastano go – oddalił się przed przybyciem patrolu. Tego dnia do wieczora przeprowadzono kilka interwencji drogowych. Sprawdzono też teren wokół odbywającego się festynu rodzinnego przy ul. Leśnej.
W dniu 28 maja o godz. 10.30 przeprowadzono rozmowę pouczającą z osobami na ul. Stoczniowców w związku ze skargą na uciążliwie ujadające psy. O godz. 10.50 zawiadomiono dyżurnego, że lisia rodzina maszeruje po ul. Owsianej. Powiadomiono ochronę sklepu, do którego należy działka. O godz. 12.36 wyproszono 3 osoby ze śmietnika na ul. Pomorskiej. Alkoholu nie spożywali. O godz. 17.00 zgłoszono, że na ul. Sobieskiego ktoś strzela. Nikogo takiego nie zastano.
W dniu 29 maja o godz. 13.24 samochód źle zaparkowany na ul. Morskiej wytoczył się na jezdnię. Strażnicy wepchnęli pojazd na miejsce i odnaleźli kobietę-kierowcę. Odjechała pouczona. O godz. 16.00 zgłoszono, że po ul. Rodziewiczówny biega sarna. Skontrolowano ulicę i przyległe krzaki – zwierzęcia nie było.
W dniu 30 maja na pierwszej zmianie mieszkańcy zgłaszali interwencje drogowe. Było kilka uciążliwych postojów w obrębie skrzyżowań. Kierowców wezwano do stawiennictwa w komendzie SM. Kontrolowano teren wokół Przedszkola „Iskierka”, gdzie odbywał się festyn rodzinny – bez uwag. O godz. 19.45 odłowiono i odwieziono do schroniska psa z ul. Zbychowskiej. Był lekko potrącony przez samochód.
W dniu 31 maja podjęto kilka interwencji drogowych. Jedna – dość niebezpieczna w rejonie wiaduktu nad torami przy ul. Sobieskiego – plamy oleju na jezdni. Powiadomiono Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, która zasypała olej sorbentem i następnie – uprzątnęła.
W dniu 31.00 w parku janowskim odbył się festyn, który zabezpieczali strażnicy. Impreza przebiegła spokojnie.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 25 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 139 wykroczeń, które w 103 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 32 mandatami karnymi. Skierowano 8 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 45 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 23 osoby. 118 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono 2 imprezy plenerowe.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 18  24 maja 2015 r.
26.05.2015.
    Najważniejszym wydarzeniem tygodnia była oczywiście druga tura wyborów prezydenckich w dniu 24 maja 2015 r. Tradycyjnie Straż Miejska w Rumi czuwała nad spokojem i porządkiem publicznym w okolicach lokali wyborczych. Meldunek brzmi: w Rumi było spokojnie i nie odnotowano żadnych incydentów. Strażnicy ochraniali karty do głosowania przed otwarciem lokali wyborczych oraz głosy wyborców przywożone do UM po głosowaniu. Poza przedłużeniem pracy z powodu przedłużenia ciszy wyborczej do godz. 22.30, nic więcej się nie wydarzyło.
W dniu 18 maja o godz. 7.35 oraz o godz. 10.30 strażnicy udzielili pomocy dwóm różnym mężczyznom – na ul. Starowiejskiej na ławce w parku i na ul. Sabata przy przystanku autobusowym. Obaj panowie mieli słabe chwile na skutek spożycia alkoholu. Obaj dobudzeni udali się do domów o własnych siłach. O godz. 12.00 wyproszono grupę mężczyzn z „podwórza” przy ul. Gierosa, gdzie zgłaszający podejrzewał, ze spożywają alkohol. Nie spożywali, lecz posłusznie rozeszli się. Przez cały dzień rewirowi kontrolowali posesje wskazane przez UM, gdzie zaszły zmiany w ilości mieszkańców sprawdzając, czy posiadają właściwą ilość pojemników na śmieci. Raport przekazano do UM. O godz. 19.30 wezwano technika weterynarii na ul. Różaną w celu odłowienia wałęsających się dwóch psów. O godz. 21.00 na boisku do koszykówki przy ul. Stoczniowców ukarano jedną osobę za spożywanie alkoholu.
W dniu 19 maja w godzinach porannych Straż Miejska w Rumi odholowała z ul. Filtrowej na parking strzeżony wrak samochodu marki Opel Omega (zdjęcie poniżej).

 
Wybrany obraz


O godz. 17.00 zgłoszono, że pod „trafostację” na ul. Królowej Jadwigi mieszkaniec wyrzucił taczkę śmieci. Wskazano sprawcę, jednak ten zamknął się w domu udając, że nikogo nie ma. Pozostawiono wezwanie do stawiennictwa w komendzie SM.
W dniu 20 maja o godz. 13.03 sprawdzano, czy nie przewróci się podkopane drzewo na ul. Filtrowej – zgłoszenie z godz. 7.08. Sprawę oceniano wraz z pracownikiem ochrony środowiska. Jest bezpiecznie. O godz. 7.16 ukarano 2 osoby na ul. Warzywnej za spożywanie alkoholu i załatwianie potrzeb fizjologicznych. O godz. 19.00 udzielono pomocy mężczyźnie leżącemu na klatce schodowej bloku przy ul. Gdańskiej. Ponieważ uskarżał się na bóle głowy – wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala.
W dniu 21 maja o godz. 11.34 strażnicy zabezpieczyli i poprawili niebezpieczną studzienkę na ul. Filtrowej. Tego dnia były trzy zgłoszenia na temat parkujących pojazdów na trawnikach. Wezwano właścicieli do komendy SM. O godz. 21.00 patrol udał się na ul. Piaskową, skąd zgłoszono próbę samobójczą. Na miejscu zastano działający patrol Policji.
W dniu 22 maja kilka interwencji dotyczyło publicznego spożywania alkoholu. Kilka osób pouczono, dwie ukarano mandatami.
W dniu 23 maja o godz. 8.30 na ul. Dąbrowskiego leżał mężczyzna. Udzielono mu pomocy. Po chwili był gotowy do udania się do domu o własnych siłach. O godz. 13.10 sprawdzano pojazd, który wjechał do parku przy ul. Filtrowej. Okazało się, że to ekipa malująca ławki.
W dniu 24 maja o godz. 9.03 na peronie II Dworca PKP leżał nietrzeźwy mężczyzna. Po dobudzeniu wsiadł do kolejki SKM i odjechał. Pozostałe interwencje różnych rodzajów najczęściej nie potwierdzały się. W dniu 24.00 w parku janowskim odbył się festyn, który również zabezpieczali strażnicy. Poza jednym incydentem dotyczącym spożywania alkoholu, impreza przebiegła spokojnie.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 25 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 161 wykroczeń, które w 86 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 69 mandatami karnymi. Skierowano 13 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 81 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 39 osób. 72 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Kiedy strażnik nie zareaguje ?
21.05.2015.

Jeśli funkcjonariusz Straży Miejskiej zauważy popełniane wykroczenie – ma obowiązek zareagować, to znaczy niezwłocznie podjąć interwencję.
Są jednak wyjątki.
   Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy patrol wykonuje zlecenie dotyczące ratowania zdrowia lub życia człowieka. Udając się na taką interwencję, wszystkie wykroczenia  zauważone po drodze o “mniejszej ważności” są ignorowane. Obowiązuje tu zasada “priorytetu interwencji”. Oczywiście, zaraz po zakończeniu działań ratowniczych, patrol powraca do zauważonego po drodze zdarzenia (np. nieprawidłowego parkowania) i podejmuje czynności jeśli wykroczenie “trwa” nadal.
   Drugi wyjątek – to praca z fotoradarem przenośnym. Kierujący pracą fotoradaru strażnik wykonuje zadanie polegające na stałej ochronie urządzenia, które stanowi bardzo dużą wartość. Przez cały czas również, za pomocą laptopa połączonego radiowo z fotoradarem, kieruje on ustawieniami urządzenia (np. przy zmianie warunków – chmura zasłoni słońce). Ponieważ pracuje sam, nie może podejmować interwencji porządkowych lub drogowych. Po pierwsze – przestanie wówczas dozorować fotoradar (nie będzie miał wglądu na ewentualne ingerencje osób postronnych takie jak: dotykanie, zasłanianie, przewrócenie urządzenia albo jego kradzież czy kradzież wyposażenia dodatkowego – lampy, akumulatorów itp.) Po drugie – działa sam (bez drugiego funkcjonariusza), co powoduje, że w przypadku podjęcia interwencji, odmowa przyjęcia mandatu oznaczać będzie porażkę w sądzie z powodu braku świadka zdarzenia.
   Czasem zdarza się, że postronny obserwator jest oburzony, że np. “właśnie rowerzysta przejechał na siodełku przez przejście przeznaczone dla pieszych nie posiadające śluzy dla rowerów, zamiast zejść i przeprowadzić rower, a strażnik nie zareagował !”.
   W takim przypadku brak reakcji strażnika jest uzasadniony.
   W dniu 7 lipca 2014 r. w Krośnie Odrzańskim skradziono urządzenie przenośne – fotoradar dosłownie “sprzed nosa” strażnika. Jak wyjaśniono – w tym czasie strażnik uzupełniał wpisy w notatniku służbowym i nie patrzył na urządzenie. Fotoradar nigdy się nie odnalazł, a prawdopodobnie funkcjonariusz ratalnie spłaca szkodę w mieniu gminy. W Częstochowie złodziej wymontował ze słupa fotoradaru twardy dysk. W Boblicach ktoś ukradł radar ze słupa, bo ten pstryknął mu zdjęcie.
   Nie możemy dopuścić do podobnego zdarzenia w Rumi.
 
Roman Świrski, Komendant
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 11  17 maja 2015 r.
19.05.2015.
    Do najważniejszych wydarzeń tygodnia można zaliczyć:
W dniu 11 maja o godz. 9.23 na ul. Stoczniowców ukarano 2 osoby za spożywanie alkoholu. Ujawnienie wykroczenia nastąpiło dzięki obserwacji monitoringu miejskiego. O godz. 15.01 na ul. Górniczej udzielono wsparcia załodze pogotowia ratunkowego. Nietrzeźwy mężczyzna został przewieziony do Komisariatu Policji. O godz. 19.30 z terenu pasażu przy rzece (ul. Dąbrowskiego) odwieziono do domu innego nietrzeźwego mężczyznę, który padł bez sił na trawie.
W dniu 12 maja o godz. 8.20 zabezpieczono wyrwę w jezdni na ul. Abrahama. Dziura była głęboka z ostrymi brzegami i stwarzała duże zagrożenie dla pojazdów. Informację przekazano do UM. Awarię jezdni szybko usunięto. O godz. 8.37 interweniowano u pracowników PKP w sprawie zapchanych kratek w tunelu na Dworcu PKP – zbierała się woda. Kratki udrożniono. O godz. 12.30 na przystanku obok mostka na ul. Dąbrowskiego zastano upojonego mężczyznę. Z uwagi na jego stan – odwieziono go do miejsca zamieszkania. O godz. 11.00 pouczono 2 osoby za usiłowanie spożywania alkoholu przy ul. Pomorskiej. O godz. 17.10 usunięto ze Szkoły Podstawowej nr 9 awanturującego się mężczyznę. Następnie wezwano pogotowie, ponieważ osoba ta miała rozbitą głowę. Rannego zabrano do szpitala. O 17.40 na ul. Dąbrowskiego mężczyzna doznał urazu nogi. Jego kolega żądał wezwania pogotowia. Tymczasem poszkodowany odmówił pomocy i „pokuśtykał” do pobliskiego swojego mieszkania. Między godz. 17.00, a 19.00 odłowiono dwa psy (nie posiadały oznakowania elektronicznego) z ul. Różanej i ul. Zapolskiej. Oba zwierzaki zabrano do schroniska.
W dniu 13 maja od godzin porannych do wieczora zgłaszano kolejno interwencje drogowe (niewłaściwe parkowanie) w różnych częściach miasta. Kierowcom pozostawiono wezwania do komendy. O godz. 11.42 strażnicy zgłosili do UM uszkodzenie barier mostu na ul. Dąbrowskiego.
W dniu 14 maja poza dwoma wyjątkami również wzywano patrole do interwencji drogowych. Miedzy godz. 17.00, a 19.00 przeprowadzono dwie rozmowy pouczające z osobami na ul. Łąkowej i Marynarskiej w związku z dopuszczeniem do wybiegania psów z posesji na ulicę.
W dniu 15 maja o godz. 12.00 dzięki oznakowaniu elektronicznemu rozpoznano właściciela psa błąkającego się na ul. Kilińskiego. Wieczorem psa odebrano. Kolejne dwa psy błąkające się po ul. Ceynowy i Łąkowej ustalono miedzy godz. 15.00, a 17.00. Właścicielka z Łąkowej została pouczona, a Husky z Ceynowy – odłowiony i odwieziony do schroniska.
W dniu 16 maja również nastąpił cały „ciąg” zgłaszanych interwencji drogowych. O godz. 14.28 na posesji przy ul. Targowej znalazła się sarna. Zwierzę uciekło po otwarciu bram w kierunku Janowa. Potem już nie było widziane – prawdopodobnie uszło w łąki przy ul. Pomorskiej. O godz. 15.59 wyproszono z placu zabaw i ukarano mężczyznę, który wyprowadził swojego psa w to miejsce i nie zaopatrzył go w kaganiec. O godz. 16.59 obok bloku przy ul. Pomorskiej podniesiono upojonego alkoholem mężczyznę. Podał fałszywe dane osobowe. Odwieziono go do Komisariatu Policji w Rumi. O godz. 18.19 członek rodziny zgłosił, że starsza kobieta zamknięta jest w mieszkaniu bloku przy ul. Gierosa i nie daje znaków życia. Wezwano Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, której zastęp wyważył drzwi. Kobieta była w ubikacji, żyła, ale była nieprzytomna. Strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe, które zabrało staruszkę do szpitala.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 23 patrole własne zmotoryzowane i piesze, a także piesze z psami oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 202 wykroczenia, które w 122 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 62 mandatami karnymi. Skierowano 18 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 63 interwencje zlecone przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 25 osób. 98 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 4  10 maja 2015 r.
11.05.2015.
    Najważniejszym wydarzeniem tygodnia były wybory prezydenckie, które odbyły się 10 maja. Strażnicy zabezpieczali to wydarzenie pod względem zachowania spokoju i porządku w rejonie lokali wyborczych. Wybory przebiegły spokojnie i bez incydentów.
W dniu 4 maja o godz. 10.49 zabezpieczono dom jednorodzinny na ul. Bema, w którym pod nieobecność właścicieli wyłamano drzwi garażowe. Powiadomiono Policję. Tego dnia podjęto kilka interwencji drogowych. Głównie zgłaszano pojazdy parkujące w obrębie skrzyżowań. Po godz. 21 interweniowano w opuszczonej kotłowni na ul. Starowiejskiej, do której weszła grupa dzieci. Na widok radiowozu dzieci uciekły.
W dniu 5 maja o godz. 7.12 znaleziono martwą sarnę, która utkwiła w ogrodzeniu posesji przy ul. Harcerskiej. Powiadomiono pracowników ochrony środowiska celem usunięcia zwierzęcia. O godz. 10.29 podjęto interwencję na ul. Kamiennej, gdzie podejrzewano wyciekanie nieczystości płynnych z istniejącego szamba. Szambo okazało się rzeczywiście przepełnione, ale jeszcze nie wyciekało. Nakazano dokonanie opróżnienia zbiornika. Przy okazji okazało się, że budynek nie ma numeru porządkowego, a pies na posesji nie jest szczepiony. Nakazano zamieścić tabliczkę numerową, psa zaszczepić, a właściciela pouczono. O godz. 12.33 kontrolowano pewien sklep na Placu Kaszubskim pod kątem wywożenia nieczystości stałych. Tego samego dnia, po pouczeniu rewirowego zapłacono zaległe rachunki i wznowiono umowę na wywóz nieczystości. O godz. 13.00 stwierdzono na ul. Kolejowej worki z nieczystościami ze szpitala w Gdyni. Powiadomiono UM i szpital. Dyrekcja szpitala zobowiązała się do natychmiastowego zabrania śmieci.
W dniu 6 maja o godz. 9.00 na ul. Topolowej potwierdzono brak pokrywy na studzience komunikacyjnej. Powiadomiono właściciela studzienki, a miejsce oznakowano. O godz. 10.43 potwierdzono, że na ul. Wrocławskiej w budynku wielorodzinnym w mieszkaniu zatrzasnęło się dziecko. Wezwano straż pożarną, udzielono asysty. O godz. 11.30 zgłoszono, że z posesji przy ul. Kosynierów wypuszcza się psa luzem. Nikogo na miejscu nie zastano, jednak w dniu następnym przeprowadzono rozmowę pouczającą z właścicielką. O godz. 11.53 potwierdzono wyrwane słupki na mostku na ul. Hallera. Słupki dowcipniś wrzucił do rzeki. Powiadomiono Wydział Inżynierii UM. O godz. 13.40 na ul. Kossaka pracownicy budujący ogrodzenie wykopali niewybuch granatu moździerzowego. Nakazano przerwanie prac. Wezwano Policję, która powiadomiła saperów. Miejsce strażnicy zabezpieczyli taśmą ostrzegawczą. Wespół z policjantami niewybuch dozorowany był aż do dnia następnego. O godz. 21.45 znaleziono mężczyznę zawiniętego w dywan przy śmietniku na ul. Gierosa. Odmówił wszelkiej pomocy – udał się w swoją stronę.
W dniu 7 maja o godz. 11.53 na peronie przystanku SKM w Janowie stwierdzono iskrzenie lampy. Wezwano pracowników kolei, którzy wyłączyli prąd i zajęli się naprawą. O godz. 12.58 po posesji na ul. Kościuszki chodził nagi mężczyzna. Po zwróceniu mu uwagi – ubrał się. O godz. 10.45 i 12.45 dokonano kontroli na parkingu przy zbiegu ulic Abrahama i Starowiejskiej celem sprawdzenia, które pojazdy parkują ponad 2 godziny. Wezwano 9 kierowców. Jeszcze kilka innych wykroczeń drogowych tego dnia zgłosili mieszkańcy. Większość potwierdziła się. I tych kierowców wezwano do komendy SM. Podjęto wieczorem 2 interwencje w sprawie śmierdzącego dymu z kominów. Jednak w obu przypadkach palono paliwem dozwolonym, a nie śmieciami.
W dniu 8 maja o godz. 7.00 sprawdzono umowę na wywóz śmieci pewnej firmy na ul. Tatrzańskiej. Umowy nie było, ale w ciągu kilkunastu minut podpisano nową umowę z pobliską firmą wywozową. Osobę odpowiedzialną pouczono. O godz. 11.34 odwieziono do domu z ul. Chopina osobę, która tam zaniemogła i leżała w miejscu publicznym. O godz. 12.00 i następnie o 15.00 zwracano uwagę mężczyznom „snującym się” za budynkami przy ul. Dąbrowskiego. Nie spożywali alkoholu, o co byli posądzani przez zgłaszających. W końcu – rozeszli się. O godz. 15.04 usunięto z autobusu ZKM bezdomnego, który tam próbował się awanturować. O godz. 17.48 zgłoszono leżącą osobę na ławce obok sklepu przy ul. Sabata. Dobudzony odmówił udzielenia sobie pomocy – udał się w swoją stronę. O godz. 20.45 usunięto z autobusu ZKM nietrzeźwego mężczyznę w rejonie pętli przy ul. Partyzantów.
W nocy z 8 na 9 maja dwukrotnie zgłaszano zakłócanie ciszy nocnej z dwóch różnych miejsc miasta. Obie interwencje nie potwierdziły się. Być może awanturnicy już rozeszli się.
W dniu 9 maja o godz. 11.50 na parkingu przy ul. Warszawskiej pouczono jedną osobę za mycie pojazdu. O godz. 15.00 odwieziono do domu pijanego mężczyznę z ul. Żwirki i Wigury, a o godz. 17.00 innego mężczyznę z ul. Mickiewicza. Tego dnia dwukrotnie wzywano patrol do miejsc, gdzie śmierdziało dymem i plastikiem. W jednym przypadku była to rozpałka do grilla, w drugim – palono miałem.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 26 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 175 wykroczeń, które w 131 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 42 mandatami karnymi. Skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 79 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 18 osób. 110 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast. » koniec »»

Pozycje :: 181 - 190 z 261

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com