Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 13 do 19 lutego 2017 r.
20.02.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 158 wykroczeń, które w 104 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 50 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 4 wnioski o ukaranie. Wykonano 90 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 31 osób. 109 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 17 mandatów karnych wymierzono dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 24 osób, z których 15 ukarano, pozostałe zostały pouczone. Dzięki pomocy mieszkanki Rumi, w dniu 17 lutego 2017 r. ujęto na starym cmentarzu przy ul. Kościelnej 5-ciu młodych ludzi spożywających alkohol. Jednym z nich okazał się nieletni - do niego wezwano patrol Policji, który przeprowadził wobec niego odrębne czynności. Pozostałe 4 osoby otrzymały mandaty karne. Ponadto w tygodniu odwieziono do Komisariatu Policji 1 kobietę (z Gdyni), która leżała upojona w autobusie miejskim, a 1 mężczyznę odwieziono do domu. Jedną osobę ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie i jedną pouczono.
2)    Zwierzęta. W dniu 13 lutego wezwano technika-weterynarza do sarny zablokowanej na posesji przy ul. Kamiennej. Zwierzę uśpiono i wywieziono do lasu. 9 interwencji dotyczyło wałęsających się psów (z tego 2 zostały odłowione) i jedna koni, które wybiegły na jezdnię.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 75 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Ogółem 22 kierowców ukarano mandatami, przeciwko 4 skierowano wnioski do sądu, 49 pozostałych pouczono.
4)    Zadymianie. 13 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Wszystkie piece skontrolowano. Nie stwierdzono ani jednego spalania niedozwolonych substancji.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 3 osoby, 6 pouczono, za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, a 15 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano, a 6 pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 6 do 12 lutego 2017 r.
13.02.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 43 patrole własne: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 6 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 105 wykroczeń, które w 78 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 22 mandatami karnymi. Do sadu skierowano 5 wniosków o ukaranie. Wykonano 71 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 36 osób. 94 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 9 osób, z których 2 ukarano, przeciwko 4 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, pozostałe zostały pouczone. Odwieziono do miejsca zamieszkania 1 osobę. Jedną osobę ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie.
2)    Udzielenie pomocy osobom bezdomnym. Strażnicy w minionym tygodniu wzięli udział w ogólnopolskim liczeniu bezdomnych. Dwa patrole Policji i jeden Straży Miejskiej, wzmocnione pracownikami MOPS dotarło do wszystkich potencjalnych miejsc przebywania bezdomnych. Naliczono ich 24. Wobec wszystkich wypełniono specjalny formularz, który w przyszłości może być pomocny do udzielenia stosownej pomocy. W dniu 8 lutego wszyscy rumscy bezdomni odmówili udzielenia sobie pomocy.
3)    Zwierzęta. Podjęto 3 interwencje w związku z wałęsającymi się psami. Jednego odłowiono i przewieziono do schroniska. W jednym przypadku sprawdzano zgłoszone złe warunki trzymania psa na posesji - właściciel został pouczony i otrzymał termin usunięcia nieprawidłowości. Jedna interwencja dotyczyła konia na ul. Jeziornej. Sprawdzono warunki zwierzęcia - ma stosowne schronienie i opiekę.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 53 takie interwencje w różnych miejscach miasta. Ogółem 8 kierowców ukarano mandatami, przeciwko jednemu skierowano wniosek do sądu, pozostałych pouczono.
5)    Zadymianie. 9 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Wszystkie piece skontrolowano. Nie stwierdzono ani jednego spalania niedozwolonych substancji.
6)    Inne. W dniu 6 lutego doszło do awarii hydrantu na ul. Robotniczej. Woda wyciekająca z tej ulicy dotarła aż do przystanku SKM w Janowie. Powiadomiono stosowne służby (PEWiK Gdynia), które usunęły awarię.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 30 stycznia do 5 lutego 2017 r.
06.02.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 143 wykroczenia, które w 110 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 33 mandatami karnymi. Wykonano 85 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 23 osoby. 68 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 14 osób, z których 5 ukarano, pozostałe zostały pouczone. 13 osób ratowano w stanie upojenia alkoholowego Odwieziono lub odprowadzono do miejsc zamieszkania 2 osoby. Dwie osoby ukarano mandatami za nieobyczajne zachowanie.
2)    Udzielenie pomocy osobom bezdomnym. Strażnicy w minionym tygodniu mieli kontakt z jedną osobą bezdomną, która pisemnie odmówiła udzielenia sobie pomocy.
3)    Zwierzęta. Podjęto 13 interwencji. W jednym przypadku sprawdzano zgłoszone złe warunki trzymania psa na posesji - właściciel został pouczony i otrzymał termin usunięcia nieprawidłowości. Trzy psy zostały odłowione i trafiły do schroniska. W dwóch przypadkach doszło do pogryzień przez wałęsające się psy. Ustalono i ukarano właścicieli. Nakazano udanie się na obserwację weterynaryjną zwierząt. Poszkodowanych pouczono o możliwościach prawnych.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 76 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Ogółem 15 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
5)    Zadymianie. 11 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Wszystkie piece skontrolowano. Nie stwierdzono ani jednego przypadku łamania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Rumia”. Palono substancjami dozwolonymi.
6)    Inne. W dniu 1 lutego wieczorem doszło do awarii hydrantu na ul. Suwalskiej. Powiadomiono stosowne służby (PEWiK Gdynia), które usunęły awarię.
Dwukrotnie strażnicy udzielili pomocy mieszkańcom w zakresie porannego uruchomienia samochodów.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 23 do 29 stycznia 2017 r.
31.01.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 116 wykroczeń, które w 81 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 35 mandatami karnymi. Wykonano 70 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 30 osób. 70 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zwiększa się liczba skutecznych interwencji po ujawnieniu wykroczeń przy pomocy monitoringu miejskiego. W minionym tygodniu wystawiono 11 mandatów karnych tylko z monitoringu.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 13 osób, z których 4 ukarano, pozostałe zostały pouczone. Aż 5 osób ratowano w stanie upojenia alkoholowego (w tym dwie kobiety). Odwieziono lub odprowadzono je/ich do miejsc zamieszkania.
2)    Udzielenie pomocy osobom bezdomnym. Podjęto interwencję wobec 4 osób, z których 2 pisemnie odmówiły udzielenia sobie pomocy. Jednej osobie bezdomnej udzielono pomocy. W siedzibie Straży Miejskiej, gdzie został przewieziony, oprócz gorącej herbaty otrzymał skierowanie do schroniska oraz bilety na przejazd. Od tego dnia prawdopodobnie przebywa w schronisku, gdyż strażnicy w następnych dniach nie spotkali tego bezdomnego w Rumi. Do wyziębionego mężczyzny na ul. Robotniczej wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało go do szpitala.
3)    Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji. 2 z nich dotyczyły martwych zwierząt: lisa i sarny. W jednym przypadku sprawdzano zgłoszone złe warunki trzymania psa na posesji - interwencja w pewnym zakresie potwierdziła się - właściciel tymczasem pouczony otrzymał termin usunięcia nieprawidłowości. Dwa psy zostały odłowione i trafiły do schroniska. W dniu 28 stycznia kobieta zgłosiła, że na ul. Sobieskiego biega  niedźwiedź. Ta interwencja nie potwierdziła się.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 45 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Ogółem 15 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
5)    Zadymianie. 17 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Wszystkie piece skontrolowano. Nie stwierdzono ani jednego przypadku łamania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Rumia”. Palono substancjami dozwolonymi.
6)    Inne. Narasta niestety zjawisko palenia tytoniu na przystankach autobusowych (w tym tygodniu to 12 interwencji, a w tym 7 mandatów karnych).

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 16 do 22 stycznia 2017 r.
23.01.2017.
   W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psem służbowym oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 67 wykroczeń, które w 55 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 11 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 70 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 30 osób. 75 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Odśnieżanie: W minionym tygodniu mieszkańcy zgłosili 3 interwencje związane z nieodśnieżonymi chodnikami. Osoby pouczone zabrały się od razu za odśnieżanie i posypywanie. Zgłoszenia dotyczyły ulic: Puckiej, Zakole i I Dywizji WP. Interwencji własnej wymagały schody na przystanku SKM Janowo (zdjęcie poniżej) oraz kładki nad torami. Jak zwykle zarządca terenu „zapomina” o padającym śniegu. Odśnieżanie dotyczyło początku tygodnia. Niektórzy kierowcy mieli kłopoty z jazdą w nowych, zimowych warunkach. Na zdjęciu niegroźne „wypadnięcie” z trasy na ul. Gdańskiej. Nic się nikomu nie stało. Wzrost temperatur od środy zakończył problemy.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

2)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 9 osób, które zostały pouczone.
3)    Udzielenie pomocy osobom bezdomnym. Podjęto interwencję wobec 3 osób, które pisemnie odmówiły udzielenia sobie pomocy.
4)    Zwierzęta. Ze sklepu z ul. Starowiejskiej Straż Miejska otrzymała zgłoszenie o „napadnięciu kobiety przez kota - tygrysa” i doznaniu przez nią uszkodzeń ciała (podrapanie). Strażnicy ustalili właściciela zwierzęcia i nakazali mu udanie się do lekarza weterynarii na obserwację.
Osiem interwencji dotyczyło wałęsających się psów, dwie potwierdzone, a w ich wyniku jeden pies odjechał do schroniska, a drugiemu odszukano właściciela, który odebrał zwierzę wraz z mandatem karnym.
Na ul. Grunwaldzkiej ujawniono zabitego lisa prawdopodobnie przez pojazd.
Jedno zgłoszenie dotyczyło złych warunków trzymania psa. Wynik kontroli: „pies posiada budę ocieploną, długość łańcucha b/u, pies w dobrej kondycji fizycznej”.
Natomiast w dniu 19 stycznia z ul. Pomorskiej zgłoszono „utknięcie” psa w bramie pergoli śmietnika (zdjęcie poniżej). Strażnicy wezwali zastęp JRG, który rozginając pręty uwolnił zwierzę.

 Wybrany obraz

5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 41 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Stwierdzono dwa przypadki parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych. Ogółem 8 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
6)    Zadymianie. 11 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Wszystkie piece skontrolowano. Nie stwierdzono ani jednego przypadku łamania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Rumia”. Palono substancjami dozwolonymi.
7)    Inne. Strażnicy kontrolowali oświetlenie i oznakowanie miasta (30 kontroli). Ujawniono 3 wygięte znaki drogowe, o których informację wraz z dokumentacją fotograficzną przekazali do UM.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
Zmieniony ( 23.01.2017. )
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 21 - 30 z 196

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com