Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia od 30 kwietnia do 6 maja 2018 r.
07.05.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 24 patrole: zmotoryzowane i piesze, w tym piesze z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 91 wykroczeń i 2 przestępstwa. Wykroczenia w 66 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 25 mandatami karnymi. Wykonano 63 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 22 osoby. 76 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 4 skuteczne interwencje wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim. Przestępstwa przekazano Policji. W jednym przypadku, w dniu 4 maja 2018 r. strażnicy nie zostali wpuszczeni na posesję (co stanowi przestępstwo) na Szmelcie celem dokonania kontroli ogniska palonego w ogrodzie, gdzie podejrzewano spalanie śmieci, w drugim przypadku, w dniu 5 maja 2018 r. ujawniono sprzedaż alkoholu nieletnim w sklepie przy ul. Żołnierzy I Dywizji WP.
Długi weekend w Rumi za nami. Wielu Rumian miało wolne. Parki i place zabaw zapełnione były wypoczywającymi dorosłymi i dziećmi. W dniu 3 Maja po mszy złożono kwiaty pod pomnikiem przy ul. Wybickiego, a po południu odbył się tradycyjny festyn z meczem piłkarskim i występem zespołu Bajm. W hali MOSIR odbył się ogólnopolski turniej piłki siatkowej kobiet. Działo się wiele. Wszystkie imprezy zabezpieczała Straż Miejska w Rumi. Nie odnotowano poważniejszych zdarzeń naruszenia spokoju i porządku publicznego. Było bezpiecznie.
Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 36 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 16 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu. 1 za nieobyczajne zachowanie. Pozostałych pouczono, w tym 1 osobę za nieobyczajne zachowanie.
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji związanych z wałęsaniem się psów, 1 z nich trafił do schroniska, a pozostałe odebrali właściciele.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 43 interwencje w różnych miejscach miasta. 8 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 9 interwencji, w tym 2 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 2 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 4 osoby pouczono. Jedną osobę ukarano za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 23 do 29 kwietnia 2018 r.
02.05.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 120 wykroczeń i jedno przestępstwo, które w 79 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 41 mandatami karnymi. Wykonano 99 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 23 osoby. 107 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 16 skutecznych interwencji wykonano w wyniku pracy przy monitoringu miejskim.
W dniu 28 kwietnia ok. godz. 16.40 patrol Straży Miejskiej w Rumi schwytał na ul. Łąkowej groźnego, uzbrojonego dealera narkotyków. Mężczyznę ok. 28 lat zatrzymano za jazdę na ulicy za znakiem zakazu ruchu w obu kierunkach. Nie miał uprawnień do kierowania samochodem, a pojazd nie miał ważnych badań technicznych. W trakcie kontroli ujawniono na przednim siedzeniu wagę, susz marihuany, a ponadto dwie siekiery, nóż, dwa kije beasbollowe, broń krótką w futerale i telefony komórkowe. Strażnicy zastosowali środek przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek zakładanych na ręce oraz wezwali na miejsce patrol Policji wraz z oficerem dochodzeniowo-śledczym. Sprawcę i miejsce przestępstwa przekazano policjantom. Mężczyzna okazał się mieszkańcem Rumi.

       Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 37 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 18 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, a 2 za nieobyczajne zachowanie. Pozostałych pouczono.
2)    Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji związanych z wałęsaniem się psów, 2 z nich trafiło do schroniska, a pozostałe odebrali właściciele.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 48 interwencji w różnych miejscach miasta. 15 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 17 interwencji, w tym 4 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 6 osób pouczono i 2 ukarano. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 osoby pouczono. 4 osoby ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, a 11 pouczono. Trzy osoby pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 16 do 22 kwietnia 2018 r.
23.04.2018.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 36 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 133 wykroczenia, które w 94 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 38 mandatami karnymi, a w 1 przypadku wszczęto postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Wykonano 82 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 23 osoby. 147 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
W dniu 20.04.2018 r. Straż Miejska w Rumi po raz kolejny wzięła udział w policyjnej akcji „Bezpieczny pieszy”. W ramach tej akcji, w której działało 13 strażników, którzy na pieszych nałożyli 4 mandaty karne i 13 pouczyli, a na kierujących - 6 mandatów karnych i 4 pouczyli. Raport przesłano do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 35 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 18 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, a jedną za nieobyczajne zachowanie. Pozostałych pouczono.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji w sprawie psów. Jedna interwencja dotyczyła sprawdzenia sposobu trzymania zwierząt (b/u), Pozostałe interwencje związane były z wałęsaniem się psów (odebrali właściciele). Do schroniska nie trafił w minionym tygodniu żaden pies.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 66 interwencji w różnych miejscach miasta. 10 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono. Przeciwko jednej osobie wszczęto postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu.
    4) Czystość miasta. Podjęto 14 interwencji, w tym 3 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje (11 posesji) pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta. Pobrano jedną  z posesji na ul. Wrocławskiej (czwartą w tym roku) próbkę popiołu do badań laboratoryjnych.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 5 osób pouczono i jedną ukarano. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano. 7 osób pouczono, a 5 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 1 osobę ukarano i 1 pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 9 do 15 kwietnia 2018 r.
16.04.2018.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 153 wykroczenia, które w 124 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 29 mandatami karnymi. Wykonano 91 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 18 osób. 118 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 12 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu.
Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia było ujawnienie dowodów spalania odpadów w tych 3 piecach domowych, z których 2 tygodnie temu strażnicy-rzeczoznawcy pobrali do badań próbki popiołów. Od jesieni 2017 r. jednostka posiada w swoich szeregach 4 certyfikowanych rzeczoznawców uprawnionych do pobierania próbek oraz zakupiony przez Urząd Miasta Rumi niezbędny i zgodny z przepisami sprzęt do wykonywania tych czynności. Urząd Miasta Rumi wysłał pobrane próbki do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie poddano je szczegółowej analizie. Okazało się, że w popiołach wszystkich przesłanych próbek są resztki gwoździ, śruby, szkło, folia aluminiowa, włosy pochodzenia naturalnego oraz niedozwolone związki chemiczne. Straż Miejska w Rumi wobec wszystkich sprawców wykroczeń podjęła postępowania mandatowe. Jeśli funkcjonariusze spotkają się z odmową przyjęcia mandatów - straż skieruje wnioski o ukaranie do sądu.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 35 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 10 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, a pozostałych pouczono. Jedną osobę odwieziono do miejsca zamieszkania, jedną odprowadzono do domu, a do jednej wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało chorego do szpitala. Jednego mężczyznę pod wpływem alkoholu ukarano za załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym.
    2) Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji w sprawie psów. Jedna interwencja dotyczyła sprawdzenia sposobu trzymania zwierząt (b/u), Pozostałe interwencje związane były z wałęsaniem się psów (odebrali właściciele). Do schroniska trafił w minionym tygodniu jeden pies.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 71 interwencji w różnych miejscach miasta. 11 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 11 interwencji, w tym 6 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje (5 posesji) pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 6 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 3 pouczono. 6 osób pouczono, a 4 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 1 osobę ukarano i 2 pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 3 do 8 kwietnia 2018 r.
10.04.2018.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 44 patrole: zmotoryzowane i pieszych, w tym piesze z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 160 wykroczeń, które w 116 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 36 mandatami karnymi, wszczęto 8 postępowań na wniosek do sądu. Wykonano 77 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 25 osób. 164 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 5 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu.
W dniu 6 kwietnia patrol Sm podjął pościg za dwoma nieletnimi, którzy na widok radiowozu rzucili się do ucieczki. W pościgu ujęto jednego z młodzieńców. Okazał się uciekinierem z Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego pod Elblągiem. Nieletni został przekazany Policji.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 44 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe lub po środkach psychotropowych leżały w miejscach publicznych. 19 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, a pozostałych pouczono. Pięć osób odwieziono do miejsca zamieszkania (w tym jedna starsza osoba z zanikiem pamięci), cztery osoby pouczono, a do dwóch wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osoby do szpitala. Jedna z osób zabranych do szpitala miała objawy wyziębienia, drgawek, ślinotoku jak również wymiotowała. Świadkowie zdarzenia twierdzili, że wcześniej mężczyzna zażywał jakieś nieznane środki psychoaktywne. Podczas udzielania pierwszej pomocy mężczyzna opluł strażnika trafiając w gałkę oczną funkcjonariusza. Na szczęście obyło się bez konsekwencji zdrowotnych strażnika.
    2) Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji w sprawie psów. Dwie interwencje dotyczyły sprawdzenia sposobów trzymania zwierząt (b/u), 6 - to interwencje związane z wałęsaniem się psów (odebrali właściciele), a jedna związana była z zabraniem psa, którego posiada samotny człowiek z ul. Reja, który zachorował i znalazł się w szpitalu. Decyzję w sprawie zabrania czasowego zwierzęcia podjął Burmistrz Miasta Rumia - Pan Michał Pasieczny. Zatem do schroniska trafił w minionym tygodniu tylko jeden pies.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 89 interwencji w różnych miejscach miasta. 15 osób ukarano mandatem, przeciwko 8 kierowcom toczy się postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 12 interwencji, w tym 9 związanych z uciążliwym dymem - jedna osoba została przyłapana na spalaniu plastików - została ukarana mandatem. W trzech przypadkach spalano odpady zielone w ogrodach. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 3 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia również 3 osoby pouczono. 6 osób pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 1 osobę ukarano i 3 pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 21 - 30 z 261

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com