Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 20 do 26 listopada 2017 r.
27.11.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 108 wykroczeń, które w 78 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 28 mandatami karnymi, do sądu skierowano 7 wniosków o ukaranie. Wykonano 87 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 17 osób. 132 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 11 skutecznych interwencji wykonano na skutek ujawnień z monitoringu miejskiego.

Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 12 osób, z których 4 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 6 osób leżących w różnych miejscach publicznych (w tym jedna kobieta), które po dobudzeniu odwieziono do miejsca zamieszkania. 5 osób pouczono za nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. 1 psa odłowionego odwieziono do schroniska, w pobliżu ul Kosynierów na chwile pokazały się 3 dziki, ale szybko się oddaliły. Z chodnika ul. Towarowej oraz z chodnika ul. Kamiennej usunięto padłe lisy. 22 listopada ukarano mieszkańca ul. Dąbrowskiego, który dopuścił do wydostania się psa na ulicę - zwierzę atakowało przechodniów.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 64 interwencje w różnych miejscach miasta. 19 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 7 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 2 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 8 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 9 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano. 6 osób pouczono, a 3 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę ukarano, 2 pouczono, a w stosunku do jednej skierowano wniosek o ukaranie do sądu.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 13 do 19 listopada 2017 r.
20.11.2017.
   W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 78 wykroczeń, które w 61 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 17 mandatami karnymi. Wykonano 77 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 27 osób. 111 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 10 skutecznych interwencji wykonano na skutek ujawnień z monitoringu miejskiego.
W piątek 17 listopada 2017 r. w Parafii Św. Jana z Kęt w godzinach wieczornych odbył się Wieczór Modlitwy Młodych, na którą z całej diecezji przybyło ok. 20 autokarów z młodymi uczestnikami (ok. 1000 osób). Strażnicy koordynowali rozlokowanie autokarów na 3 wyznaczonych parkingach. Impreza przebiegła bez zakłóceń spokoju i porządku publicznego i zakończyła się ok. g. 1.00 w nocy.

Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 4 osób, z których 1 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 8 osób leżących w różnych miejscach publicznych - wszystkie po dobudzeniu o własnych siłach udały się do miejsca zamieszkania. 1 osobę ukarano za nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym. W 4 przypadkach osobami leżącymi w miejscach publicznych okazali się bezdomni. Wszyscy odmówili na piśmie udzielenia im pomocy w formie skierowania do schroniska. Do jednego mężczyzny przybyło pogotowie ratunkowe (ul. Abrahama), które zabrało go do szpitala, 2 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, jedną do Komisariatu Policji w Rumi.
    2) Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji. 3 psy odłowione odwieziono do schroniska, 2 psy odłowione zabrali właściciele (ukarani mandatami za niedopilnowanie swoich zwierząt). Jedna interwencja dotyczyła bezdomnego kota, który uciekł.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 44 interwencje w różnych miejscach miasta. 11 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 9 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 4 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 7 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 4 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 1 pouczono. 5 osób pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 2 osoby ukarano i 2 pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 6 do 12 listopada 2017 r.
13.11.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 111 wykroczeń, które w 75 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 36 mandatami karnymi. Wykonano 88 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 13 osób. 229 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 16 skutecznych interwencji wykonano na skutek ujawnień z monitoringu miejskiego.
    Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był dzień Święta Niepodległości 11 listopada 2017 r. i udział Straży Miejskiej w Rumi w zabezpieczeniu przemarszu i uroczystości pod pomnikiem przy ul. Wybickiego. Przebieg uroczystości był bezpieczny i nie odnotowano żadnych naruszeń spokoju i porządku publicznego.

       Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 14 osób, z których 11 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 5 osób leżących w różnych miejscach publicznych - wszystkie po dobudzeniu o własnych siłach udały się do miejsca zamieszkania.
2)    Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. 7 listopada na ul. Wybickiego potwierdzono padlinę kota na chodniku. Powiadomiono służby komunalne celem usunięcia. W dniu 8 listopada przyjęto zgłoszenie, że na ul. Ormińskiego chodzi bóbr. Bóbr okazał się nutrią, odszukano właściciela i pouczono. Następnego dnia ponownie zgłoszono nutrię spacerującą bez nadzoru. Tym razem właścicielkę ukarano za niezachowanie nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, a nutrię odłowiono. Nutria okazała się zwierzęciem domowym trzymanym tak, jak inni trzymają psy lub koty. W dniu 9 listopada zabrano do lecznicy kota ze złamaną łapą z ul. Grunwaldzkiej i potrąconego kota z ul. Batorego. Tego dnia na ul. Sobieskiego samochód potrącił wałęsającego się psa. Zabrał go właściciel. 6 razy interweniowano w sprawie wałęsających się psów, które każdorazowo odławiano. Właścicieli ukarano przy odbiorze zwierząt.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 73 interwencje w różnych miejscach miasta. 22 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono. W dniu 10 listopada na ul Kamiennej na drodze do Łężyc przy pętli autobusowej doszło do groźnego wypadku drogowego. Strażnicy pomagali w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 3 ranne osoby.
4)    Czystość miasta. Podjęto 11 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 3 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 6 razy interweniowano w sprawie dymu. W dniu 10.11.2017 r. ujawniono jeden przypadek wypalania kabli z wydzieleniem dużej ilości toksycznego dymu, jednak sprawca zdążył zbiec przed przyjazdem patrolu. Ogień ugasili strażnicy. Jedną osobę ukarano za spalanie płyt meblowych w piecu domowym. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

 Wybrany obraz

5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 5 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 4 pouczono. 7 osób pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 30 października do 5 listopada 2017 r.
07.11.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 26 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 84 wykroczenia, które w 57 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 27 mandatami karnymi. Wykonano 63 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 45 osób. 130 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
    Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był dzień Wszystkich Świętych i udział Straży Miejskiej w Rumi w akcji „Znicz”. Jak co roku strażnicy kontrolowali legalność handlu obwoźnego w okolicach cmentarzy oraz w całym mieście. W rezultacie 64 kontroli ukarano tylko jedną osobę. W roku bieżącym Straż Miejska urządziła dodatkowy parking na ul. Rybaków. Strażnicy w dniach poprzedzających, w samo święto oraz w „dniu zadusznym” pilnowali porządku w komunikacji, w szczególności prawidłowość parkowania pojazdów. Jak każdego roku obserwuje się nasilanie ilości pojazdów prywatnych w okolicy cmentarzy, co widać na zdjęciach poniżej.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 14 osób, z których 7 ukarano, a 7 pouczono. Ujawniono 4 osoby leżące w różnych miejscach publicznych - 2 po dobudzeniu o własnych siłach udały się do miejsca zamieszkania, dwie osoby wymagały pomocy medycznej - wezwano pogotowie ratunkowe równocześnie udzielając pierwszej pomocy. Pogotowie każdorazowo zabrało osoby do szpitala.
2)    Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. Jedna dotyczyła kota, który miał być ranny. Zabrano go w kartonie do kojca Straży Miejskiej, gdzie oczekiwał na przyjazd technika weterynarii. Kot jednak uciekł z kojca. Inny kot został śmiertelnie potrącony na ul. Kosynierów. Za niedopełnienie obowiązków przy trzymaniu zwierząt ukarano 2 osoby - jedną za puszczanie psa luzem (ul. Reja), drugą za niedopilnowanie bydła, które w dniu 4 listopada wędrowało bez opieki po jezdni na ul. Żurawiej.

 Wybrany obraz

3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 49 interwencji w różnych miejscach miasta. 15 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 4 osoby pouczono za śmiecenie (rzucanie niedopałków) w miejscach publicznych.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 1 osobę ukarano i 3 pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby pouczono. 7 osób pouczono i 2 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 23 do 30 października 2017 r.
02.11.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 131 wykroczeń, które w 92 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 39 mandatami karnymi. Wykonano 79 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 23 osoby. 209 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Dwie skuteczne interwencje zrealizowano na skutek obserwacji monitoringu miejskiego.
    
Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 9 osób, z których 2 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 4 osoby leżące w różnych miejscach publicznych - 2 po dobudzeniu o własnych siłach udały się do miejsca zamieszkania, jedną odwieziono do Komisariatu Policji, a jedną do miejsca zamieszkania. Osoby pouczono.
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. Jedna dotyczyła nietoperza, który spadł na chodnik przy ul. Dąbrowskiego - zabrany przez technika weterynarii. Dwa koty zginęły pod kołami samochodów. W dniu 28 października ukarano właściciela dużego psa za jego niedopilnowanie - pies straszył swoim wyglądem przechodniów w centrum miasta.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 79 interwencji w różnych miejscach miasta. 28 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 5 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 2 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 1 osobę ukarano i 13 pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby pouczono i 4 ukarano, 6 osób pouczono i 3 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę ukarano i 2 pouczono.
28 października wieczorem zapalił się samochód w podziemnym garażu na ul. Janowskiej. Mieszkańców ewakuowano do pobliskiej restauracji, a w tym czasie strażacy oddymiali budynek. Strażnicy dopilnowali porządku oraz mienia mieszkańców co trwało  do końca akcji ok. godz. 1.30 w nocy.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 21 - 30 z 238

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com