Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 13 - 19 października 2014 r.
20.10.2014.
    Poniedziałek 13 października od godzin porannych przyniósł kilka zgłoszeń o wykroczeniach drogowych, np. zaparkowane pojazdy w strefie TAXI lub naczepa TIRA w obrębie skrzyżowania. O godz. 12.53 na ul. Kombatantów interweniowano wobec kierowcy, z pojazdu którego wyciekał olej. O godz. 13.03 dobudzono śpiącego na ławce obok Dworca PKP mężczyznę. Trzeźwy – przespał odjazd swojego pociągu. Potem nastąpiło kilka interwencji drogowych. O godz. 17.00 obudzono śpiącego w śmietniku mężczyznę na ul. Poznańskiej. Odmówił udzielenia mu pomocy i udał się w swoją stronę. O godz. 21.15 odłowiono psa na ul. Sobieskiego. Ustalono właściciela (został pouczony) i zwrócono psa.
W dniu 14 października po godz. 9.22 strażnicy działali na ul. Różanej, gdzie nieznani sprawcy przekręcili kilka znaków drogowych. Funkcjonariusze sami poprawili znaki. O godz. 13.20 przepędzono dziki z ul. Garbarskiej. Po godz. 20.00 interweniowano przy pomocy dwóch patroli na ul. Stoczniowców, gdzie duża grupa osób miała zakłócać porządek publiczny. Na widok radiowozów osoby uciekły.
W dniu 15 października w godzinach przedpołudniowych rewirowi dokonali kolejnych kilkunastu kontroli posesji. Raporty o wynikach przekazano do Urzędu Miasta. O godz. 15.24 sprawdzono oznakowanie robót drogowych na ul. Bądkowskiego. Oznakowanie okazało się prawidłowe. O godz. 19.20 ustalono pojazd dostawczy na postoju w miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych. Wystawiono wezwanie dla kierowcy. Do godzin wieczornych odnotowano kilka zgłoszeń, które nie potwierdziły się (np. publiczne spożywanie alkoholu, zaczepianie przechodniów przez bezdomnych, dziki itp.).
W dniu 16 października o godz. 7.47 na peronie 2 Dworca PKP udzielono pomocy leżącemu mężczyźnie. Dobudzony odjechał kolejką SKM w kierunku Gdyni. Ok. godz. 9.20 przeprowadzono kontrolę parkingu przy ul. Abrahama, gdzie pojazdy mogą być zaparkowane do 2 godzin. Po dwóch godzinach wystawiono 7 wezwań do komendy SM. O godz. 12.24 zgłoszono, że ul. Derdowskiego idzie grupa nietrzeźwych nastolatków. Potwierdzono grupę osób, wylegitymowano, wszyscy byli pełnoletni. Nie popełniali wykroczeń. O godz. 16.56 pouczono właściciela posesji na ul. Kapitańskiej podejrzewanego o spalanie tworzyw sztucznych w piecu. Nie udało się jednak udowodnić takiego spalania. O godz. 18.17 dobudzono śpiącego w piwnicy bloku przy ul. Pomorskiej bezdomnego. Opuścił budynek.
W dniu 17 października podjęto kilka interwencji drogowych. Rewirowi kontrolowali posesje pod względem ilości pojemników na śmieci. Raport przekazano do UM. O 12.48 kontrolowano piec na posesji przy ul. Kosynierów. Bez uwag. Po godz. 13.00 kontrolowano teren Gimnazjum nr 1, gdzie mieli przebywać nietrzeźwi. Informacji nie potwierdzono. O 14.42 ujęto nietrzeźwą osobę zakłócającą porządek publiczny na przystanku ZKM na ul. Dąbrowskiego. Ujętego przekazano Policji. O godz. 15.25 ustalono cieknący hydrant na ul. Kosynierów. Informację przekazano Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi. O godz. 21.03 na ul. Rajskiej odłowiono wałęsającego się pieska. Czeka na wyjazd do schroniska, ponieważ pies nie jest oznakowany.
W dniu 18 października pouczono właściciela 2 psów  prowadzonych bez kagańców w klatce schodowej budynku na ul. Szczecińskiej. O godz. 21.00 wezwano JRG do nieczynnej kotłowni przy ul. Starowiejskiej, gdzie nieznany sprawca podpalił starą kanapę.
Noc z 18 na 19 października minęła spokojnie. Strażnicy patrolując miasto i kontrolując miejsca uznane za zagrożone nie stwierdzili żadnych wykroczeń.
W dniu 19 października Straż Miejska w Rumi wzięła udział w zabezpieczeniu Biegu Kaszubskiego. Zabezpieczenie było trudne, gdyż bieg odbywał się na ulicach miasta. Były potężne utrudnienia. Zdjęcie poniżej.


W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 32 patrole własne zmotoryzowane i piesze, a także piesze z psami oraz 2 z Policją. Odnotowano też 1 współpracę z Państwową Strażą Pożarną. Działania te pozwoliły ujawnić 172 wykroczenia, które w 60 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 104 mandatami karnymi, skierowano 39 wniosków o ukaranie do sądu. Kontrolowano 44 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 56 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 14 osób. Zabezpieczono jedną imprezę masową.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 6 - 12 października 2014 r.
13.10.2014.
    W dniu 6 października o godz. 7.48 patrol SM uwolnił zablokowanego w furtce pieska na ul. Sędzickiego. O godz. 10.30 interweniowano w bloku na ul. Pomorskiej, gdzie skarżący się mieszkańcy zaobserwowali psa załatwiającego potrzeby fizjologiczne na balkonie. Właścicielka zwierzaka przyznała się, ale było to zdarzenie jednorazowe i więcej nie powtórzy się. Do pozostawienia psa na balkonie zmusiła ją niespodziewana konieczność załatwienia pilnych spraw poza domem. Została pouczona. O godz. 13.53 wpłynęła informacja o dwóch dzikach buchtujących w parku MDK przy ul. Mickiewicza. Wezwano pracownika weterynarii. Dziki po biesiadzie oddaliły się w kierunku łąk za Starą Rumią dopiero ok. godz. 19.00.
W dniu 7 października po godz. 7.00 strażnicy oznakowali uszkodzoną studzienkę na ul. Sobieskiego jednocześnie powiadamiając stosowne służby. O godz. 8.00 odłowiono jednego psa na ul. Piaskowej, a o godz. 9.20 na ul. Grunwaldzkiej drugiego. Przechodnie obawiali się tych luzem poruszających się zwierząt z uwagi na ich wielkość. O godz. 11.15 przybył wezwany przez strażników pracownik weterynarii, który zabrał rannego kota z pobocza ul. Ceynowy. O godz. 13.00 rewirowy kontrolował posesję na ul. Topolowej, gdzie wg zgłoszenia wody opadowe miały być skierowane do kanalizacji sanitarnej. Kontrola nie potwierdziła powyższego. O godz. 18.45 interweniowano na ul. Dąbrowskiego, gdzie zgłoszono źle zabezpieczone rusztowanie. Ściągnięto kierownika robót, który zabezpieczył rusztowanie.
W dniu 8 października w godzinach przedpołudniowych rewirowi dokonali kolejnych kilkunastu kontroli posesji. Raporty o wynikach przekazano do Urzędu Miasta. O godz. 8.44 udzielono asysty pogotowiu ratunkowemu na ul. Piłsudskiego. Zabezpieczono rower pacjenta zabranego do szpitala. Następnie strażnicy wykonali kilka następujących po sobie interwencji drogowych (niewłaściwe parkowanie). O godz. 14.40 przeprowadzono interwencję wobec bezdomnego na ul. Sabata. W porozumieniu z MOPS podjęto decyzję o umieszczeniu tego bezdomnego w domu opieki. Został zabrany w dniu 13.10.2014 r. O godz. 18.51 wezwano technika weterynarii do biegającego luzem psa na ul. I Dywizji WP. Pies został odłowiony i zabrany do schroniska.
W dniu 9 października w godzinach porannych zgłoszono otwartą skrzynkę gazową na ul. Dąbrowskiego. Strażnikom udało się zamknąć skrzynkę. O godz. 16.05 potwierdzono padlinę kota na ul. Kopernika. Z powodu braku odpowiedniej służby strażnicy uprzątnęli padlinę. Worek z nieżywym zwierzęciem zabrano do utylizacji z terenu SM następnego dnia.
W dniu 10 października prowadzono dalej kontrole posesji celem sprawdzenia ilości pojemników na śmieci. Podjęto też całą serię interwencji drogowych. O godz. 18.27 potwierdzono uszkodzenie placu zabaw przy ul. Gdańskiej 14. Uszkodzone urządzenie oznakowano. Zgłoszono właścicielowi. O godz. 19.20 na ul. Kamiennej udzielono pomocy leżącemu mężczyźnie na chodniku. Odwieziono go do domu.
W dniu 11 października o godz. 12.00 wezwano technika weterynarii do potrąconego na ul. Grunwaldzkiej psa. Niestety pies zakończył życie przed przybyciem pomocy. O godz. 19.54 strażnicy udzielili asysty JRG przy gaszeniu pożaru starego garażu na ul. Sobieskiego. O godz. 20.30 i powtórnie o godz. 21.40 wzywano strażników: raz na Rondo Jana Pawła II, drugi – na ul. Dąbrowskiego, gdzie młodzież miała spożywać alkohol. Obie interwencje nie potwierdziły się.
Noce z 10 na 11 i z 11 na 12 października minęły spokojnie. Strażnicy patrolując miasto i kontrolując miejsca uznane za zagrożone nie stwierdzili żadnych wykroczeń.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych, a także pieszych z psami oraz 3 z Policją. Odnotowano też 2 współprace z Państwową Strażą Pożarną. Działania te pozwoliły ujawnić 164 wykroczenia, które w 76 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 86 mandatami karnymi, skierowano 12 wniosków o ukaranie do sądu. Kontrolowano 62 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 67 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 19 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 29 września  5 października 2014 r.
06.10.2014.
    W dniu 29 września o godz. 8.30 pozostawiono wezwanie mieszkańcowi ul. Stoczniowców w związku ze skargami na puszczanie psa luzem i nie sprzątaniem odchodów. O godz. 9.06 przeprowadzono rozmowę pouczającą z mieszkańcami posesji przy ul. Kosynierów, którzy przycięli gałęzie wystające z sąsiedniej posesji i wrzucono je na tę posesję. Czynność pierwsza (przycięcie) była zgodna z prawem, druga (wrzucenie gałęzi na posesję skąd wyrastały), to już zaśmiecanie posesji sąsiedniej. O godz. 12.29 kontrolowano pojazd na ul. Sienkiewicza, który wg zgłaszającego stoi tam porzucony. Informacja nie potwierdziła się. Samochód zabezpieczony i prawidłowo zaparkowany. O godz. 15.42 kontrolowano teren wspólnie z Policją na ul. Batorego, gdzie młodzież miała zakłócać porządek publiczny. Informacja nie potwierdziła się. Podobnie nie potwierdzono zakłócania porządku publicznego na poczcie przy ul. Starowiejskiej o godz. 16.50. O godz. 20.30 potwierdzono bałagan przy kontenerze do zbiórki odzieży na ul. Poznańskiej. Informację przekazano do właściciela kontenera z poleceniem zaprowadzenia porządku.
W dniu 30 września od godzin porannych rewirowi dokonali kilkunastu kontroli posesji celem stwierdzenia, czy właściciele posiadają i używają odpowiednią ilość pojemników na śmieci. O godz. 15.10 sprawdzono teren przy scenie w Parku przy ul. Starowiejskiej, gdzie młodzież miała rozpalać ognisko. Informacja nie potwierdziła się. O godz. 20.19 kontrolowano osoby na placu zabaw przy ul,. Dąbrowskiego, gdzie przebywające osoby miały spożywać alkohol. Osoby zastano, alkoholu nie potwierdzono – osoby rozeszły się. O godz. 21.55 strażnicy zasunęli otwartą studzienkę przy ul Pomorskiej.
W dniu 1 października w godzinach przedpołudniowych rewirowi dokonali kolejnych kilkunastu kontroli posesji. Raporty o wynikach przekazano do Urzędu Miasta. O godz. 15.27 nakazano kierownikowi budowy przy ul. Władysława IV uporządkowanie terenu w związku z zanieczyszczeniem styropianem. O godz. 16.36 na ul. Starowiejskiej udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyźnie, który przewrócił się, jednocześnie wzywając pogotowie ratunkowe. Po zaopatrzeniu lekarz zezwolił na odwiezienie mężczyzny do domu, co strażnicy uczynili. O godz. 16.47 pouczono dwie kobiety, które nie zastosowały smyczy do swoich psów na spacerze. O godz. 19.27 interweniowano wobec 2 mężczyzn siedzących za sklepem spożywczym na ul. Sabata. Nie spożywali alkoholu, oddalili się.
W dniu 2 października w godzinach porannych na ul. Żwirki i Wigury została wylana farba na jezdnię przez nieznanych sprawców. Powiadomiono Urząd Miasta celem spowodowania jak najszybszej neutralizacji farby. O godz. 10.00 interweniowano na posesji przy ul. Św. Józefa, gdzie zgłaszający zaobserwował wypuszczanie psa bez opieki poza posesję oraz nocne tłuczenie butelek. Przeprowadzono rozmowę pouczającą z mieszkańcami. Ok. godz. 11.00 usunięto z ul. Stoczniowców jeden pojazd, którego stan wskazywał, że nie jest używany. O godz. 12.00 potwierdzono niedrożność studzienki odprowadzającej wodę w tunelu przy ul. Starowiejskiej. Przekazano informację stosownym służbom. O godz. 15.10 strażnicy udzielili asysty podczas gaszenia ognia przez JRG na posesji przy ul. Ślusarskiej. O godz. 18.23 zgłoszono uszkodzenie progu zwalniającego na zjeździe z ul. Sobieskiego na ul. Towarową. Strażnicy razem ze strażakami z JRG usunęli próg na pobocze.
W dniu 3 października ok. godz. 10.00 palono gałęzie na ogrodach działkowych przy ul. Działkowców; nakazano zgaszenie ognia. O godz. 11.49 pouczono kierownika robót na ul. Bukowej w związku z nieprawidłowym oznakowaniem prac. Oznakowano właściwie odcinek drogi. O godz. 15.29 pouczono właściciela posesji i nakazano zgasić ogień w nieruchomości na ul. Różanej. O 17.30 na ul. Grunwaldzkiej ochrona sklepu zgłosiła żebranie przed wejściem do placówki. Pouczony mężczyzna oddalił się.
W dniu 4 października o godz. 9.20 zabezpieczono uszkodzoną studzienkę przy ul. Waryńskiego, powiadomiono stosowne służby. O 13.56 potwierdzono biegające luzem psy na ul. Polnej. Informację przekazano pracownikowi weterynarii. O godz. 14.20 stwierdzono zanieczyszczenie w okolicach trafostacji przy ul Królowej Jadwigi – informację przekazano do Urzędu Miasta. Po godz. 19.00 przepędzono dziki z ul. Tkackiej w rejonie bocznego wejścia na cmentarz.  
Noc z 4 na 5 października minęła spokojnie. Strażnicy patrolując miasto i kontrolując miejsca uznane za zagrożone nie stwierdzili żadnych wykroczeń.
Przez cały tydzień przeprowadzono kilkanaście interwencji drogowych głównie związanych z nieprawidłowym parkowaniem. Kierowcy wezwani zostali do komendy Straży Miejskiej.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli własnych zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych z psami oraz 1 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 183 wykroczenia, które w 106 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 71 mandatami karnymi, skierowano 16 wniosków o ukaranie do sądu. Kontrolowano 78 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 61 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 28 osób. Usunięto z drogi jeden pojazd, którego stan wskazywał, że nie jest używany.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 22  28 września 2014 r.
29.09.2014.
    Ranek i przedpołudnie dnia 22 września minęły spokojnie. Zgłoszono 4 interwencje, w tym 3 związane z psami wędrującymi ulicami Rumi bez opieki, jednak po przybyciu patrolu żadna z informacji nie potwierdziła się. O godz. 17.24 sprawdzano ulicę Żwirki i Wigury, skąd zgłoszono, że cała ulica zasnuta jest dymem. Rzeczywiście dym ścielił się gęsto. Ustalono piec domowy, a tam okazało się, że mieszkaniec dopiero rozpala drewnem. Kilka minut później po dymie nie było żadnego śladu. Następnie poszukiwano bezskutecznie wałęsającego się psa na ul. Zielonej oraz sprawdzano osoby podejrzewane o spożywanie alkoholu na ul. Stoczniowców. Osoby były – alkoholu nie potwierdzono.
W dniu 23 września od godzin porannych rewirowi dokonali kilkunastu kontroli posesji celem stwierdzenia, czy właściciele posiadają i używają odpowiednią ilość pojemników na śmieci. O godz. 8.26 sprawdzono budowę przy ul. Kilińskiego, gdzie pojazdy zanieczyściły drogę oraz podcięto świerki. Kierownik budowy spowodował uprzątniecie drogi, natomiast drzewa podcięto prawidłowo (do 1/3 korony). O godz. 10.15 sprawdzono na ul. Kolejowej otwartą studzienkę, gdzie wcześniej dzieci z SP 9 „sprzątały Świat”. Studzienkę oznakowano i nakazano właścicielowi terenu zabezpieczenie studzienki. O godz. 11.40 nakazano personelowi targowiska sprzątanie terenu, również zewnętrznego, po zakończonych dniach handlu. Skargi mieszkańców dotyczyły terenu wzdłuż płotu targowiska przy ul. Kościelnej. Zobowiązano się do przykładniejszego sprzątania. O godz. 12.48 kontrolowano ścieki z Fabryki Kotłów. Okazało się, że funkcjonuje tam regularnie opróżniane szambo. O godz. 15.25 ustalono i pouczono właściciela psa na ul. Hetmańskiej, który dopuścił do wydostania się zwierzęcia na ulicę. O godz. 16.20 interweniowano na ul. Sabata wobec mężczyzny, który po spożyciu alkoholu odpoczywał na chodniku. Nie potrzebował pomocy – udał się w swoją stronę. Tego dnia podjęto również kilka interwencji dotyczących nieprawidłowego parkowania.
W dniu 24 września rankiem podjęto 2 interwencje wobec kierowców, którzy pozostawili pojazdy w obrębie skrzyżowań. O godz. 9.20 ustalono i pouczono właściciela psa błąkającego się po ul. Stalowej. Zadanie było łatwe, gdyż właściciel na obroży psa umieścił adres zwierzęcia. To wydaje się, znakomity pomysł, który w przypadku upowszechnienia pozwoliłby na szybkie ustalanie właścicieli psów. O godz. 12.47 ujawniono na ul. Mostowej leżącego mężczyznę z drgawkami ciała. Wezwane pogotowie ratunkowe zabrało osobę do szpitala.
W dniu 25 września w godzinach porannych strażnicy znów przeprowadzili całą serię interwencji drogowych zgłoszonych przez mieszkańców. O godz. 13.56 interweniowano na ul. Dąbrowskiego, gdzie ktoś usiłował ukraść bramę od nieczynnej kotłowni. Bramie nic się nie stało, gdyż sprawcy szybko uciekli. Między godz. 18.00, a 19.00 patrol udawał się w kilka miejsc, gdzie zgłaszano spożywanie alkoholu lub leżące osoby – jednak informacje nie potwierdzały się.
W dniu 26 września w godzinach porannych i przedpołudniowych rewirowi dokonali kilkunastu kolejnych kontroli posesji pod względem ilości posiadanych pojemników na śmieci. Raporty z tych kontroli kierowane zawsze są do Urzędu Miasta. O godz. 9.20 pouczono właściciela lokalu przy ul. Pomorskiej, który miał wyrzucać meble przez okno. Okazało się, że prowadzony jest w tym lokalu remont. Właściciel poprzysiągł, że już niczego przez okno nie wyrzuci. O godz. 16.28 na ul. Grunwaldzkiej odłowiono wałęsającego się psa. Trafił do schroniska ponieważ nie miał identyfikatora numerowego. O godz. 17.30 strażnicy patrolu przeprowadzili rozmowę pouczającą z mieszkanką ul. Łąkowej na temat jej synów szalejących na skuterach po ulicy. O godz. 17.37 nakazano zagasić ognisko na posesji przy ul. Starowiejskiej, gdzie dym palących się liści przeszkadzał mieszkańcom. O godz. 18.20 sprawdzono lokal przy ul. Kosynierów, gdzie sąsiedzi podejrzewali najgorsze z uwagi na dłuższy brak kontaktu ze starszym mężczyzną. Nic się nie stało. Osoba drzemała w domu. O godz. 20.46 wyproszono mężczyznę z klatki schodowej w bloku przy ul. Gdańskiej, gdzie ułożył się do snu albo zaniemógł. Nie chciał żadnej pomocy – udał się w swoją stronę. Identyczna sytuacja zaistniała o godz. 23.30 w innym bloku ul. Gdańskiej i dotyczyła innej osoby.
W nocy 27 września o godz. 4.04 na tyłach budynku przy ul. Dąbrowskiego awanturował się mężczyzna. Został ukarany mandatem za zakłócanie spoczynku nocnego. Przedpołudnie 27 września to przede wszystkim interwencje drogowe zgłaszane przez mieszkańców. O godz. 18.15 interweniowano na ul. Czarnieckiego wobec 2 mężczyzn – jeden nietrzeźwy, drugi chory po operacji. Nie potrzebowali pomocy. Udali się w swoją stronę. O godz. 18.25 na ul. Kazimierskiej pouczono mężczyznę i kobietę za brak kagańców u prowadzonych psów.
W nocy 28 września, o godz. 2.30 interweniowano na ul. Jaworowej wobec nietrzeźwego mężczyzny podejrzewanego przez zgłaszającego o dewastowanie samochodów. Dewastacji nie potwierdzono, a mężczyzna poszedł do domu.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli własnych zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych z psami oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 257 wykroczeń, które w 154 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 96 mandatami karnymi, skierowano 9 wniosków o ukaranie do sądu. Kontrolowano 67 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 75 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 15 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 15  21 września 2014 r.
22.09.2014.
    Po kilku porannych interwencjach drogowych w dniu 15 września 2014 r., o godz. 13.46 interweniowano na ul. Żwirowej, gdzie źle oznakowanie robót drogowych utrudniało ruch. Kierownik robót został pouczony i poprawiono oznakowanie. O godz. 14.45 sprawdzano ulicę Morską, skąd zgłoszono, że mężczyzna zatacza się na jezdni. Ta informacja nie potwierdziła się, ale o godz. 14.56 kolejne zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który nieracjonalnie zachowywał się na ul. Starowiejskiej przy skrzynce elektrycznej. Okazało się, że człowiek ten przejawia zaburzenia psychiczne. Strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala. O godz. 16.01 na ul. Żwirowej doszło do awarii wodociągu. Powiadomiono Referat OC i Zarządzania Kryzysowego, który „załatwił” beczkowóz z wodą zastępczą dla mieszkańców. O godz. 16.44 na ul. Starowiejskiej sprawdzono rurę skierowaną z posesji do rzeki. Okazało się, że to nie ścieki (posesja podłączona do kanalizacji sanitarnej), a ssak dla wody do podlewania ogrodu. O godz. 19.28 ze zgłoszenia dyspozytora ZKM podniesiono nietrzeźwego z ul. Starowiejskiej i przekazano do Komisariatu Policji w Rumi. I podobna interwencja na ul. Królowej Bony o godz. 21.15. Nietrzeźwego, który tam padł dobudzono, nie chciał żadnej pomocy i poszedł w swoją stronę.
W dniu 16 września o godz. 10.00 rewirowy kontrolował 2 posesje przy ul. Przemysłowej w związku ze zgłoszeniem o wypalaniu kabli na tych posesjach. Zastał ślady po wypalaniu, jednak winnych nie udało się ustalić. Przeprowadzono rozmowy pouczające z mieszkańcami. O godz. 13.52 ukarano dwie osoby na ul. Stoczniowców za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Miedzy godz. 14.00, a 16.00 sprawdzono dwa miejsca – ul. I DWP i Gdańska, gdzie miały biegać psy bez opieki – interwencje nie potwierdziły się. O godz. 17.50 „uspokojono” awanturujące się osoby pod sklepem na ul. Dąbrowskiego. O godz. 21.18 podniesiono nietrzeźwego z ul. Kosynierów, przewieziono do domu i przekazano rodzinie.
17 września był dniem wielu interwencji drogowych. Ponadto o godz. 17.30 wyproszono osoby z terenu nieczynnej kotłowni przy ul. Dąbrowskiego, a o godz. 17.40 udzielono pomocy mężczyźnie niedaleko tunelu pod ul. Sobieskiego. Udał się w swoja stronę. O godz. 19.54 sprawdzono wskazane miejsce na ul. Mickiewicza, gdzie grupa mężczyzn miała spożywać alkohol. Mężczyzn zastano, ale alkoholu nie potwierdzono. Osoby rozeszły się.
W dniu 18 września w godzinach porannych strażnicy przeprowadzili całą serię interwencji drogowych zgłoszonych przez mieszkańców. O godz. 12.48 interweniowano na ul. Marynarskiej, gdzie naprawiając elewację budynku zaśmiecono okoliczny teren styropianem. Posprzątano. O godz. 12.56 patrol potwierdził odsuniętą studzienkę na placu zabaw przy ul. Wrocławskiej. Pokrywę nasunięto na miejsce. O godz. 15.08 wezwano technika weterynarii na ul. Dębową celem odłowienia dużego psa biegającego po ulicy. Następnie do końca zmiany patrol przemieszczał się do różnych miejsc i różnych interwencji, z których żadna nie potwierdziła się.
W dniu 19 września o godz. 7.40 wyproszono z klatki schodowej bloku przy ul. Gdańskiej mężczyznę, który urządził tu sobie nocleg. O godz. 10.24 ukarano właściciela dobermana, który dopuścił do jego wydostania się na ul. Dębogórską. O godz. 10.40 ponownie wyproszono mężczyzn z opuszczonej kotłowni przy ul. Dąbrowskiego. O godz. 17.41 zabezpieczono zapadniętą studzienkę telekomunikacyjną na ul. Stolarskiej. Informację przekazano stosownym służbom. Zaraz po godz. 18.00 w ogrodzeniu byłej kotłowni założono nową bramę, a strażnicy znów wyprosili osoby nieuprawnione z jej terenu. O godz. 18.57 podniesiono z ul. Sabata nietrzeźwego, po czym odwieziono go do domu.
W nocy 20 września sprawdzono miejsce na ul. Mickiewicza, gdzie zakłócono spoczynek nocny uruchamiając głośną muzykę w zaparkowanym samochodzie. W chwili kontroli pojazdu już nie było. Rankiem 20 września ok. godz. 8.00 zgłoszono, że w pergoli śmietnikowej na ul. Krakowskiej leży mężczyzna. Dobudzony nie chciał żadnej pomocy. Udał się w swoją stronę. O godz. 10.53 na ul. Stoczniowców ukarano 3 osoby za publiczne spożywanie alkoholu. O godz. 12.13 z ul. Dębowej zgłoszono dużego psa biegającego po ulicy. Mimo zamknięcia go na posesji zgłaszającej, uciekł jednak technikowi weterynarii. Do odłowienia doszło dopiero o godz. 15.40. Ustalono właściciela, któremu pozostawiono wezwanie do komendy SM. Tymczasem pies został zabrany przez technika. W nocy o godz. 0.50 – już 21 września zgłoszono, że jakieś osoby manipulują przy drzwiach lombardu przy ul. Pomorskiej. Przyjazd patrolu spowodował „rozpłynięcie” się sprawców w mroku. Do włamania nie doszło. I jeszcze interwencja za blokami przy ul. Dąbrowskiego o godz. 1.03, gdzie wg. zgłaszającej odbywało się spożywanie alkoholu i słychać było krzyki mężczyzn. Prawdopodobnie widok radiowozu spowodował, że mężczyźni „zniknęli”. Do rana panowała niczym nie zmącona cisza.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli własnych zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych z psami oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 191 wykroczeń, które w 146 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 43 mandatami karnymi, skierowano 4 wnioski o ukaranie do sądu. Kontrolowano 85 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 77 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 8 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 21 22 23 24 25 nast. » koniec »»

Pozycje :: 201 - 210 z 249

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com