Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia 13 - 19 stycznia 2014
21.01.2014.
    Do Rumi zawitała zima, chyba na dłuższy czas. Mieszkańcy odśnieżają przyległe chodniki, służby komunalne jezdnie i chodniki „gminne”. W zasadzie dość szybko opanowano śliskość w miejscach newralgicznych. Wszystkie drogi są przejezdne, lokalne również. Oczywiście mieszkańcy zgłaszali miejsca wymagające odśnieżania lub posypania, co SM od razu przekazywała do UM lub w godzinach pozasłużbowych – od razu służbom. Pojawiły się także sople – np. w dniu 13 stycznia SM zgłosiła sople długości ok. 1 metra zwisające z wiaduktu nad ulicą Towarową, które strażacy szybko usunęli. W dniu 13 stycznia Straż Miejska zabezpieczyła uszkodzone: studzienkę telekomunikacyjną na ul. Parkowej oraz skrzynkę energetyczną na ul. Dębogórskiej, jednocześnie zgłaszając uszkodzenia stosownym służbom.
    Mieszkańcy zgłaszają do Straży Miejskiej dziury w jezdni (np. 14 stycznia na ul. Dąbrowskiego i na Żwirki i Wigury). Informacje przekazano do UM. Dziury będą naprawiane zaraz po poprawieniu się warunków meteo. O godz. 16.55 na ul. Gdańskiej przy numerze 45 strażnicy w dniu 14 stycznia udzielili pomocy leżącemu nietrzeźwemu mężczyźnie. Po kilku chwilach dobudzony doszedł do siebie i udał się do miejsca zamieszkania o własnych siłach. W dni 14 stycznia SM odebrała kilka sygnałów z różnych miejsc publicznych o spożywaniu alkoholu, jednak żadna z tych informacji nie potwierdziła się.
    W dniu 15 stycznia o godz. 9.00 patrol udał się na ul. Rajską, gdzie miał być przeciągnięty przez jezdnię wąż strażacki, ale ta informacja nie potwierdziła się. O 11.30 na ul. Gierosa i Dąbrowskiego patrol pieszy poszukiwał grupy osób, które miały tam spożywać alkohol i zanieczyszczać teren. Mężczyzn nie znaleziono. O 17.37 udzielono asysty pogotowiu ratunkowemu na ul. Pomorskiej, gdzie pacjent wykazywał nadmierne pobudzenie. Na miejscu była też Policja. Po 18.00 na ul. Towarowej zabezpieczono kolejną studzienkę telekomunikacyjną, która uległa uszkodzeniu. Informację przekazano właścicielowi studzienki.
    W dniu 16 stycznia o godz. 7.10 na ul. Sobieskiego obudzono bezdomnego mężczyznę, który oświadczył, ze jest w drodze do schroniska. Udał się w swoja stronę o własnych siłach. O godz. 7.24 strażnicy zgłosili administracji osiedla Gierosa, że ktoś w nocy wystawił betonowy kosz na ulicę, porozrzucał choinki leżące przy śmietniku oraz kanapy i pojemniki segregacyjne. Nieporządek usunięto. Tego dnia stosunkowo dużo zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów – głównie zastawianie dojazdów do posesji. Strażnicy podjęli interwencje.
W dniu 17 stycznia ok. godz. 11.00 strażnicy wyprosili z ośrodka zdrowia przy ul. Derdowskiego osoby wszczynające tam awanturę. Natomiast w dniu 18 stycznia o godz. 7.47 usunięto bezdomnego z holu Dworca PKP, który przed kasami miał spożywać alkohol i palić papierosy.
W dniu 18 stycznia patrol zabezpieczył dwie uszkodzone studzienki (burzową i kanalizacyjną) na ul. Dąbrowskiego. Informację przekazano służbom komunalnym. O godz. 18.00 zgłoszono, ze na ul. Topolowej ktoś ciągnie dzieci na sankach przyczepionych do samochodu. Patrol natychmiast udał się na miejsce, jednak nie udało się ujawnić tego wykroczenia. Pojazdu i sanek już nie było. O godz. 22.00 sprawdzono jeden piec w budynku na posesji przy ul. Królowej Jadwigi z uwagi na uciążliwy dym stwierdzony przez zgłaszającego. Spalania niedozwolonych substancji nie stwierdzono.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli własnych zmotoryzowanych, pieszych z psami i 3 z Policją. Pozwoliło to ujawnić 106 wykroczeń, które w 39 przypadkach zakończyły się pouczeniami, a w 57 mandatami karnymi. Skontrolowano 66 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 50 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 18 osób. Usunięto z drogi 2 wraki pojazdów.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia 7 - 12 stycznia 2014
13.01.2014.
     Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia było zabezpieczenie porządku i spokoju w Rumi podczas trwania zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zadanie wykonano. Nie stwierdzono większych naruszeń porządku.
    W dniu 7 stycznia na ul. Strzeleckiej pouczono właściciela psów, które przez dziurę w płocie posesji wydostawały się na ulicę. Dziurę zabezpieczono. Tego dnia wystawiono dwa wezwania dla kierowców blokujących wyjazdy z posesji. Na skrzyżowaniu ulic Wyżynnej i Towarowej zabezpieczono uszkodzoną studzienkę telekomunikacyjną. Informację przekazano stosownym służbom. Duże działania rozpoczęły się na posesji przy ul. Przemysłowej 10. Tam od trzech lat istniało ogromne wysypisko śmieci. Być może dlatego, że właściciel przebywał za granicą. Intensywne działania Straży Miejskiej doprowadziły wreszcie do odszukania właściciela i skłonienia go do wysprzątania działki. Tylko w pierwszym dniu pracy koparki i brygady robotników, wywieziono 7 wywrotek śmieci i odpadów. Praca trwa. Właściciel zaplanował wyburzenie wszystkich trzech ruder znajdujących się na tej działce.
    W dniu 8 stycznia zaraz po godz. 9.00 interweniowano w MOPS, gdzie trzeba było „poskromić” awanturującego się bezdomnego. Mężczyzna przeprosił i opuścił placówkę. Wieczorem, po godz. 20.00 strażnicy poszukiwali mężczyznę, który zaglądał do okien Gimnazjum nr 2. Tym razem mężczyzna zbiegł.
    W dniu 9 stycznia o godz. 9.45 na przystanku ZKM przy ul. Sobieskiego patrol udzielił pomocy nietrzeźwej kobiecie. Spowodowano, że bezpiecznie dotarła do miejsca zamieszkania. Tuż przed 10.00 podobne zdarzenie miało miejsce na ul. Gierosa. Tam znaleziono leżącego nietrzeźwego mężczyznę. Został odwieziony do Komisariatu Policji do wytrzeźwienia. O godz. 12.00 zauważono i zgłoszono do UM betonowy kosz wrzucony do rzeki. Natomiast o godz. 21.15 zgłoszono, że przed sklepem na ul. Stoczniowców mężczyzna zakłóca porządek publiczny. Okazało się, że mężczyzna potrzebuje pomocy medycznej. Wezwano pogotowie ratunkowe. W trakcie oczekiwania na pogotowie ze sklepu wyszedł inny mężczyzna, przewrócił się i doznał poważnego urazu głowy. Załoga przybyłego ambulansu uznała, że to jemu trzeba udzielić natychmiastowej pomocy. Pierwszego mężczyznę odwieziono wiec do Komisariatu Policji, a stamtąd do szpitala w Wejherowie.
    W dniu 10 stycznia o godz. 9.00 z ul. Dąbrowskiego Straż Miejska usunęła pojazd marki Volvo, którego właściciel zastawił bramę mieszkańcowi. Ten śpieszył się do załatwienia własnych spraw. Właściciela pojazdu czeka mandat i koszty związane z holowaniem. O godz. 11.23 patrol potwierdził zgłoszenie o zanieczyszczeniu substancją ropopochodną rowu melioracyjnego przy ul. Kosynierów. Ktoś wrzucił do wody kanister z resztką substancji. Informację przekazano stosownym służbom.
W dniu 11 stycznia od rana 6 kolejnych interwencji dotyczyło reakcji na zgłoszenia o źle zaparkowanych pojazdach. Właściciele zostali wezwani do komendy SM. O godz. 13.40 na ul. Dąbrowskiego (po najechaniu przez pojazd) ze stałego miejsca „wyskoczyła” kratka burzowa. Strażnicy włożyli ją na miejsce. O godz. 15.22 na Żwirki i Wigury patrol zabezpieczył zwisający kabel. Całe szczęście, że był to kabel telefoniczny, a nie elektryczny. O godz. 22.00 z terenu starej, nieczynnej kotłowni przy ul. Starowiejskiej usunięto grupkę młodzieży. Spożywania alkoholu nie stwierdzono. Nie było też narkotyków.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 36 patroli własnych zmotoryzowanych, pieszych z psami i 5 z Policją. 2 razy współpracowano ze strażą pożarną. Pozwoliło to ujawnić 116 wykroczeń, które w 43 przypadkach zakończyły się pouczeniami, a w 59 mandatami karnymi. Skontrolowano 53 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 47 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 13 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia 30 grudnia 2013 r. - 6 stycznia 2014
07.01.2014.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi pracowała w okolicznościach świętowania przez obywateli nadejścia Nowego Roku 2014 (zabezpieczenie imprezy na stadionie MOSiR) oraz Święta Trzech Króli (zabezpieczenie przemarszu „Trzech Króli” ulicami miasta i zgromadzenia przy pomniku Jana Pawła II). Należy stwierdzić, że obie imprezy minęły spokojnie, w atmosferze radości, bezpiecznie i spokojnie. Nie stwierdzono poważniejszych naruszeń porządku i spokoju w miejscach publicznych.
    W dniu 30 i 31 grudnia odnotowano kilka zgłoszeń na temat hałasu czynionego przez młodych ludzi, którzy przedwcześnie odpalali petardy noworoczne. Niestety za każdym razem przyjazd patrolu następował po fakcie, gdy hałasu już nie było. Należy wyjaśnić, że odpalanie petard i fajerwerków jest dozwolone w każdym czasie pod warunkiem, że nikt nie skarży się na hałas. W sytuacji, gdy ktoś poczuje się pokrzywdzony z tego powodu – czynienie hałasu staje się wykroczeniem. W noc sylwestrową nikt nie skarżył się na hałas – raczej wszyscy podziwiali fajerwerki pękające nad miastem. W dwóch ostatnich dniach roku sporo zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania – głównie zastawiania chodników. Kilku kierowców wezwano do komendy SM celem rozliczenia wykroczeń. W dniu 31 grudnia strażnicy udzielili pomocy bezdomnemu przebywającemu na działkach. Skarżył się na dolegliwości po zjedzeniu nieświeżych parówek. Wezwano do niego pogotowie ratunkowe.
    W nowym roku do 6 stycznia odnotowano 24 interwencje. Kilkanaście z nich to blokowanie dojazdów w różnych miejscach przez źle zaparkowane pojazdy. Kilka interwencji dotyczyło znów używania petard. W jednym przypadku udzielono pomocy mężczyźnie, który nadużył alkoholu i zaniemógł w pergoli śmietnika przy ul. Abrahama. Dobudzony udał się w swoją stronę. 4 interwencje dotyczyły błąkających się psów. Niestety strzelanie z petard i fajerwerków to doroczny problem. Przerażone zwierzaki uciekają dokądkolwiek. Zgłoszone zwierzęta odłowiono z udziałem technika weterynarii. Niektóre wróciły do właścicieli; nieoznakowane pojechały do schroniska.
    W dniu 4 stycznia w godzinach wieczornych strażnicy, wspólnie z funkcjonariuszami Policji poszukiwali na ul. Kosynierów sprawców pobicia. Niestety z negatywnym skutkiem.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 25 patroli własnych zmotoryzowanych, pieszych z psami i 5 z Policją. Pozwoliło to ujawnić 60 wykroczeń, które w 36 przypadkach zakończyły się pouczeniami, a w 23 mandatami karnymi. Skontrolowano 51 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 42 interwencje zlecone przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 13 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent w Straży Miejskiej w Rumi
27.11.2013.
Informuję, że w dniu 26 listopada 2013 r. rozstrzygnięty został nabór na stanowisko  „referent” w Straży Miejskiej w Rumi.
Dokumenty aplikacyjne złożyło 66 osób, z czego pozytywnie zweryfikowano dokumenty 46 osób. Po teście pisemnym w II etapie wyłoniono 6 najlepszych kandydatów:
1)    Natalia Kostuch z Redy,
2)    Monika Potrykus z Gdyni,
3)    Joanna Mendalka z Rumi,
4)    Andrzej Dawczyk z Gdyni,
5)    Marek Matusiak z Rumi,
6)    Magdalena Myk z Rumi.
Na stanowisko "referent" w Straży Miejskiej w Rumi została zatrudniona Pani Natalia Kostuch z Redy.
Pani Natalia Kostuch spełnia wszystkie warunki podstawowe i dodatkowe, a ponadto posiada kwalifikacje dodatkowe pożądane na stanowisku referenta straży miejskiej. Kandydatka zaprezentowała najlepszą wiedzę i umiejętności w wymaganym na tym stanowisku zakresie.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia 18 - 24 listopada 2013 r.
26.11.2013.
     W dniu 18 listopada najważniejsze dwa zgłoszenia dotyczyły zakłócania porządku publicznego, zaczepianie przechodniów i spożywanie publiczne alkoholu – jedno z ul. Dąbrowskiego (niepotwierdzone), drugie z ul. Podgórnej (potwierdzone: 1 mandat, 1 pouczenie) o godz. 18.55. Dodatkowo w tym dniu strażnicy zabezpieczyli uszkodzoną studzienkę na ul. Sobieskiego.
    W dniu 19 listopada rankiem strażnicy zabezpieczyli uszkodzoną kolejną studzienkę na ul. Świętopełka. O godz. 10.46 z numeru 112 powiadomiono o leżącej osobie przy ul. Gdańskiej. Informacja potwierdziła się – był to nietrzeźwy mężczyzna, który po udzieleniu pomocy przez strażników „pozbierał się” i ruszył samodzielnie w swoją stronę. O godz. 13.30 z autobusu ZKM na pętli przy ul I Dywizji WP patrol SM usunął nietrzeźwego mężczyznę z autobusu. Tego dnia o godz. 17.40 na skrzyżowaniu ulic Kosynierów i Kilińskiego doszło do kolizji z udziałem motocyklisty. Nic nikomu się nie stało. Kierowcy spisali odpowiednie oświadczenia i rozjechali się. Natomiast o godz. 19.57 na ul. Mickiewicza pod samochodem osobowym strażnicy ujawnili dużą plamę oleju. Kierowcę wezwano do komendy (będzie mandat karny), a do plamy oleju Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, która plamę zutylizowała.
    W dniu 20 listopada aż 4 zgłoszenia dotyczyły dymów wydostających się z gospodarstw domowych z podejrzeniem, że palone są śmieci. W trzech przypadkach spalano węgiel, a w jednym – udzielono pouczenia.
    W dniu 21 listopada o godz. 11.27 z ul. Szczecińskiej patrol podniósł nietrzeźwego bezdomnego i przewiózł go do MOPS. Niestety z uwagi na nietrzeźwość nie można było mężczyzny skierować do domu opieki. Przewieziono go do Policji, a następnie do izby zatrzymań do wytrzeźwienia. Inaczej postąpiono z innym mężczyzną, który po godz. 16.00 leżał na ul. Żwirki i Wigury. Został odwieziony do domu. O godz. 18.48 ujawniono kierowcę, który zaparkował na ul. Warszawskiej na miejscu dla niepełnosprawnych. Otrzymał wysoki mandat karny. O godz. 20.40 patrol interweniował wobec dziewczynki (15 l.), która żebrała przy sklepie na ul. Dąbrowskiego. Mieszkanka Rumi została odesłana do domu.
    W dniu 22 listopada o godz. 15.40 na ul. Dąbrowskiego samochód ciężarowy potrącił mężczyznę prowadzącego rower. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Na polecenie Policji strażnicy przez dwie godziny pomagali w udrażnianiu ruchu na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Starowiejską. Na zdjęciu poniżej – zdruzgotany rower pod ciężarówką.

Wybrany obraz

    W dniu 23 listopada o godz. 11.00 na ul. Krakowskiej udzielono pierwszej pomocy mężczyźnie z urazem głowy. Mężczyzną zaopiekowała się żona. Tego dnia znów kilka interwencji dotyczyło podejrzanych dymów z kominów. Ani jedna interwencja nie potwierdziła spalania śmieci lub innych niedozwolonych substancji. O godz. 22.08 z autobusu ZKM usunięto nietrzeźwego mężczyznę. O godz. 22.19 na ul. Kosynierów odłowiono bezpańskiego psa.
W dniu 23 listopada rewirowi kontrolowali tereny gminne pod względem czystości. Na zdjęciach poniżej zgłoszony do sprzątania stan terenów przy ul. Gdyńskiej.

  Wybrany obraz Wybrany obraz

    Noc z soboty na niedzielę minęła spokojnie za wyjątkiem jednej interwencji dotyczącej zakłócania ciszy nocnej na ul. Malczewskiego o godz. 2.00. Głośną muzykę wyłączono po interwencji strażników.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli własnych zmotoryzowanych, pieszych z psami i 3 z Policją. Pozwoliło to ujawnić 173 wykroczenia, które w 76 przypadkach zakończyły się pouczeniami, a w 80 mandatami karnymi, 17 spraw skierowano do sądu. Skontrolowano 51 miejsc uznanych za zagrożone oraz wykonano 70 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 14 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 21 22 nast. » koniec »»

Pozycje :: 211 - 220 z 220

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com