Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 29 września  5 października 2014 r.
06.10.2014.
    W dniu 29 września o godz. 8.30 pozostawiono wezwanie mieszkańcowi ul. Stoczniowców w związku ze skargami na puszczanie psa luzem i nie sprzątaniem odchodów. O godz. 9.06 przeprowadzono rozmowę pouczającą z mieszkańcami posesji przy ul. Kosynierów, którzy przycięli gałęzie wystające z sąsiedniej posesji i wrzucono je na tę posesję. Czynność pierwsza (przycięcie) była zgodna z prawem, druga (wrzucenie gałęzi na posesję skąd wyrastały), to już zaśmiecanie posesji sąsiedniej. O godz. 12.29 kontrolowano pojazd na ul. Sienkiewicza, który wg zgłaszającego stoi tam porzucony. Informacja nie potwierdziła się. Samochód zabezpieczony i prawidłowo zaparkowany. O godz. 15.42 kontrolowano teren wspólnie z Policją na ul. Batorego, gdzie młodzież miała zakłócać porządek publiczny. Informacja nie potwierdziła się. Podobnie nie potwierdzono zakłócania porządku publicznego na poczcie przy ul. Starowiejskiej o godz. 16.50. O godz. 20.30 potwierdzono bałagan przy kontenerze do zbiórki odzieży na ul. Poznańskiej. Informację przekazano do właściciela kontenera z poleceniem zaprowadzenia porządku.
W dniu 30 września od godzin porannych rewirowi dokonali kilkunastu kontroli posesji celem stwierdzenia, czy właściciele posiadają i używają odpowiednią ilość pojemników na śmieci. O godz. 15.10 sprawdzono teren przy scenie w Parku przy ul. Starowiejskiej, gdzie młodzież miała rozpalać ognisko. Informacja nie potwierdziła się. O godz. 20.19 kontrolowano osoby na placu zabaw przy ul,. Dąbrowskiego, gdzie przebywające osoby miały spożywać alkohol. Osoby zastano, alkoholu nie potwierdzono – osoby rozeszły się. O godz. 21.55 strażnicy zasunęli otwartą studzienkę przy ul Pomorskiej.
W dniu 1 października w godzinach przedpołudniowych rewirowi dokonali kolejnych kilkunastu kontroli posesji. Raporty o wynikach przekazano do Urzędu Miasta. O godz. 15.27 nakazano kierownikowi budowy przy ul. Władysława IV uporządkowanie terenu w związku z zanieczyszczeniem styropianem. O godz. 16.36 na ul. Starowiejskiej udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyźnie, który przewrócił się, jednocześnie wzywając pogotowie ratunkowe. Po zaopatrzeniu lekarz zezwolił na odwiezienie mężczyzny do domu, co strażnicy uczynili. O godz. 16.47 pouczono dwie kobiety, które nie zastosowały smyczy do swoich psów na spacerze. O godz. 19.27 interweniowano wobec 2 mężczyzn siedzących za sklepem spożywczym na ul. Sabata. Nie spożywali alkoholu, oddalili się.
W dniu 2 października w godzinach porannych na ul. Żwirki i Wigury została wylana farba na jezdnię przez nieznanych sprawców. Powiadomiono Urząd Miasta celem spowodowania jak najszybszej neutralizacji farby. O godz. 10.00 interweniowano na posesji przy ul. Św. Józefa, gdzie zgłaszający zaobserwował wypuszczanie psa bez opieki poza posesję oraz nocne tłuczenie butelek. Przeprowadzono rozmowę pouczającą z mieszkańcami. Ok. godz. 11.00 usunięto z ul. Stoczniowców jeden pojazd, którego stan wskazywał, że nie jest używany. O godz. 12.00 potwierdzono niedrożność studzienki odprowadzającej wodę w tunelu przy ul. Starowiejskiej. Przekazano informację stosownym służbom. O godz. 15.10 strażnicy udzielili asysty podczas gaszenia ognia przez JRG na posesji przy ul. Ślusarskiej. O godz. 18.23 zgłoszono uszkodzenie progu zwalniającego na zjeździe z ul. Sobieskiego na ul. Towarową. Strażnicy razem ze strażakami z JRG usunęli próg na pobocze.
W dniu 3 października ok. godz. 10.00 palono gałęzie na ogrodach działkowych przy ul. Działkowców; nakazano zgaszenie ognia. O godz. 11.49 pouczono kierownika robót na ul. Bukowej w związku z nieprawidłowym oznakowaniem prac. Oznakowano właściwie odcinek drogi. O godz. 15.29 pouczono właściciela posesji i nakazano zgasić ogień w nieruchomości na ul. Różanej. O 17.30 na ul. Grunwaldzkiej ochrona sklepu zgłosiła żebranie przed wejściem do placówki. Pouczony mężczyzna oddalił się.
W dniu 4 października o godz. 9.20 zabezpieczono uszkodzoną studzienkę przy ul. Waryńskiego, powiadomiono stosowne służby. O 13.56 potwierdzono biegające luzem psy na ul. Polnej. Informację przekazano pracownikowi weterynarii. O godz. 14.20 stwierdzono zanieczyszczenie w okolicach trafostacji przy ul Królowej Jadwigi – informację przekazano do Urzędu Miasta. Po godz. 19.00 przepędzono dziki z ul. Tkackiej w rejonie bocznego wejścia na cmentarz.  
Noc z 4 na 5 października minęła spokojnie. Strażnicy patrolując miasto i kontrolując miejsca uznane za zagrożone nie stwierdzili żadnych wykroczeń.
Przez cały tydzień przeprowadzono kilkanaście interwencji drogowych głównie związanych z nieprawidłowym parkowaniem. Kierowcy wezwani zostali do komendy Straży Miejskiej.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli własnych zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych z psami oraz 1 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 183 wykroczenia, które w 106 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 71 mandatami karnymi, skierowano 16 wniosków o ukaranie do sądu. Kontrolowano 78 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 61 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 28 osób. Usunięto z drogi jeden pojazd, którego stan wskazywał, że nie jest używany.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 22  28 września 2014 r.
29.09.2014.
    Ranek i przedpołudnie dnia 22 września minęły spokojnie. Zgłoszono 4 interwencje, w tym 3 związane z psami wędrującymi ulicami Rumi bez opieki, jednak po przybyciu patrolu żadna z informacji nie potwierdziła się. O godz. 17.24 sprawdzano ulicę Żwirki i Wigury, skąd zgłoszono, że cała ulica zasnuta jest dymem. Rzeczywiście dym ścielił się gęsto. Ustalono piec domowy, a tam okazało się, że mieszkaniec dopiero rozpala drewnem. Kilka minut później po dymie nie było żadnego śladu. Następnie poszukiwano bezskutecznie wałęsającego się psa na ul. Zielonej oraz sprawdzano osoby podejrzewane o spożywanie alkoholu na ul. Stoczniowców. Osoby były – alkoholu nie potwierdzono.
W dniu 23 września od godzin porannych rewirowi dokonali kilkunastu kontroli posesji celem stwierdzenia, czy właściciele posiadają i używają odpowiednią ilość pojemników na śmieci. O godz. 8.26 sprawdzono budowę przy ul. Kilińskiego, gdzie pojazdy zanieczyściły drogę oraz podcięto świerki. Kierownik budowy spowodował uprzątniecie drogi, natomiast drzewa podcięto prawidłowo (do 1/3 korony). O godz. 10.15 sprawdzono na ul. Kolejowej otwartą studzienkę, gdzie wcześniej dzieci z SP 9 „sprzątały Świat”. Studzienkę oznakowano i nakazano właścicielowi terenu zabezpieczenie studzienki. O godz. 11.40 nakazano personelowi targowiska sprzątanie terenu, również zewnętrznego, po zakończonych dniach handlu. Skargi mieszkańców dotyczyły terenu wzdłuż płotu targowiska przy ul. Kościelnej. Zobowiązano się do przykładniejszego sprzątania. O godz. 12.48 kontrolowano ścieki z Fabryki Kotłów. Okazało się, że funkcjonuje tam regularnie opróżniane szambo. O godz. 15.25 ustalono i pouczono właściciela psa na ul. Hetmańskiej, który dopuścił do wydostania się zwierzęcia na ulicę. O godz. 16.20 interweniowano na ul. Sabata wobec mężczyzny, który po spożyciu alkoholu odpoczywał na chodniku. Nie potrzebował pomocy – udał się w swoją stronę. Tego dnia podjęto również kilka interwencji dotyczących nieprawidłowego parkowania.
W dniu 24 września rankiem podjęto 2 interwencje wobec kierowców, którzy pozostawili pojazdy w obrębie skrzyżowań. O godz. 9.20 ustalono i pouczono właściciela psa błąkającego się po ul. Stalowej. Zadanie było łatwe, gdyż właściciel na obroży psa umieścił adres zwierzęcia. To wydaje się, znakomity pomysł, który w przypadku upowszechnienia pozwoliłby na szybkie ustalanie właścicieli psów. O godz. 12.47 ujawniono na ul. Mostowej leżącego mężczyznę z drgawkami ciała. Wezwane pogotowie ratunkowe zabrało osobę do szpitala.
W dniu 25 września w godzinach porannych strażnicy znów przeprowadzili całą serię interwencji drogowych zgłoszonych przez mieszkańców. O godz. 13.56 interweniowano na ul. Dąbrowskiego, gdzie ktoś usiłował ukraść bramę od nieczynnej kotłowni. Bramie nic się nie stało, gdyż sprawcy szybko uciekli. Między godz. 18.00, a 19.00 patrol udawał się w kilka miejsc, gdzie zgłaszano spożywanie alkoholu lub leżące osoby – jednak informacje nie potwierdzały się.
W dniu 26 września w godzinach porannych i przedpołudniowych rewirowi dokonali kilkunastu kolejnych kontroli posesji pod względem ilości posiadanych pojemników na śmieci. Raporty z tych kontroli kierowane zawsze są do Urzędu Miasta. O godz. 9.20 pouczono właściciela lokalu przy ul. Pomorskiej, który miał wyrzucać meble przez okno. Okazało się, że prowadzony jest w tym lokalu remont. Właściciel poprzysiągł, że już niczego przez okno nie wyrzuci. O godz. 16.28 na ul. Grunwaldzkiej odłowiono wałęsającego się psa. Trafił do schroniska ponieważ nie miał identyfikatora numerowego. O godz. 17.30 strażnicy patrolu przeprowadzili rozmowę pouczającą z mieszkanką ul. Łąkowej na temat jej synów szalejących na skuterach po ulicy. O godz. 17.37 nakazano zagasić ognisko na posesji przy ul. Starowiejskiej, gdzie dym palących się liści przeszkadzał mieszkańcom. O godz. 18.20 sprawdzono lokal przy ul. Kosynierów, gdzie sąsiedzi podejrzewali najgorsze z uwagi na dłuższy brak kontaktu ze starszym mężczyzną. Nic się nie stało. Osoba drzemała w domu. O godz. 20.46 wyproszono mężczyznę z klatki schodowej w bloku przy ul. Gdańskiej, gdzie ułożył się do snu albo zaniemógł. Nie chciał żadnej pomocy – udał się w swoją stronę. Identyczna sytuacja zaistniała o godz. 23.30 w innym bloku ul. Gdańskiej i dotyczyła innej osoby.
W nocy 27 września o godz. 4.04 na tyłach budynku przy ul. Dąbrowskiego awanturował się mężczyzna. Został ukarany mandatem za zakłócanie spoczynku nocnego. Przedpołudnie 27 września to przede wszystkim interwencje drogowe zgłaszane przez mieszkańców. O godz. 18.15 interweniowano na ul. Czarnieckiego wobec 2 mężczyzn – jeden nietrzeźwy, drugi chory po operacji. Nie potrzebowali pomocy. Udali się w swoją stronę. O godz. 18.25 na ul. Kazimierskiej pouczono mężczyznę i kobietę za brak kagańców u prowadzonych psów.
W nocy 28 września, o godz. 2.30 interweniowano na ul. Jaworowej wobec nietrzeźwego mężczyzny podejrzewanego przez zgłaszającego o dewastowanie samochodów. Dewastacji nie potwierdzono, a mężczyzna poszedł do domu.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli własnych zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych z psami oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 257 wykroczeń, które w 154 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 96 mandatami karnymi, skierowano 9 wniosków o ukaranie do sądu. Kontrolowano 67 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 75 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 15 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 15  21 września 2014 r.
22.09.2014.
    Po kilku porannych interwencjach drogowych w dniu 15 września 2014 r., o godz. 13.46 interweniowano na ul. Żwirowej, gdzie źle oznakowanie robót drogowych utrudniało ruch. Kierownik robót został pouczony i poprawiono oznakowanie. O godz. 14.45 sprawdzano ulicę Morską, skąd zgłoszono, że mężczyzna zatacza się na jezdni. Ta informacja nie potwierdziła się, ale o godz. 14.56 kolejne zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który nieracjonalnie zachowywał się na ul. Starowiejskiej przy skrzynce elektrycznej. Okazało się, że człowiek ten przejawia zaburzenia psychiczne. Strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala. O godz. 16.01 na ul. Żwirowej doszło do awarii wodociągu. Powiadomiono Referat OC i Zarządzania Kryzysowego, który „załatwił” beczkowóz z wodą zastępczą dla mieszkańców. O godz. 16.44 na ul. Starowiejskiej sprawdzono rurę skierowaną z posesji do rzeki. Okazało się, że to nie ścieki (posesja podłączona do kanalizacji sanitarnej), a ssak dla wody do podlewania ogrodu. O godz. 19.28 ze zgłoszenia dyspozytora ZKM podniesiono nietrzeźwego z ul. Starowiejskiej i przekazano do Komisariatu Policji w Rumi. I podobna interwencja na ul. Królowej Bony o godz. 21.15. Nietrzeźwego, który tam padł dobudzono, nie chciał żadnej pomocy i poszedł w swoją stronę.
W dniu 16 września o godz. 10.00 rewirowy kontrolował 2 posesje przy ul. Przemysłowej w związku ze zgłoszeniem o wypalaniu kabli na tych posesjach. Zastał ślady po wypalaniu, jednak winnych nie udało się ustalić. Przeprowadzono rozmowy pouczające z mieszkańcami. O godz. 13.52 ukarano dwie osoby na ul. Stoczniowców za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Miedzy godz. 14.00, a 16.00 sprawdzono dwa miejsca – ul. I DWP i Gdańska, gdzie miały biegać psy bez opieki – interwencje nie potwierdziły się. O godz. 17.50 „uspokojono” awanturujące się osoby pod sklepem na ul. Dąbrowskiego. O godz. 21.18 podniesiono nietrzeźwego z ul. Kosynierów, przewieziono do domu i przekazano rodzinie.
17 września był dniem wielu interwencji drogowych. Ponadto o godz. 17.30 wyproszono osoby z terenu nieczynnej kotłowni przy ul. Dąbrowskiego, a o godz. 17.40 udzielono pomocy mężczyźnie niedaleko tunelu pod ul. Sobieskiego. Udał się w swoja stronę. O godz. 19.54 sprawdzono wskazane miejsce na ul. Mickiewicza, gdzie grupa mężczyzn miała spożywać alkohol. Mężczyzn zastano, ale alkoholu nie potwierdzono. Osoby rozeszły się.
W dniu 18 września w godzinach porannych strażnicy przeprowadzili całą serię interwencji drogowych zgłoszonych przez mieszkańców. O godz. 12.48 interweniowano na ul. Marynarskiej, gdzie naprawiając elewację budynku zaśmiecono okoliczny teren styropianem. Posprzątano. O godz. 12.56 patrol potwierdził odsuniętą studzienkę na placu zabaw przy ul. Wrocławskiej. Pokrywę nasunięto na miejsce. O godz. 15.08 wezwano technika weterynarii na ul. Dębową celem odłowienia dużego psa biegającego po ulicy. Następnie do końca zmiany patrol przemieszczał się do różnych miejsc i różnych interwencji, z których żadna nie potwierdziła się.
W dniu 19 września o godz. 7.40 wyproszono z klatki schodowej bloku przy ul. Gdańskiej mężczyznę, który urządził tu sobie nocleg. O godz. 10.24 ukarano właściciela dobermana, który dopuścił do jego wydostania się na ul. Dębogórską. O godz. 10.40 ponownie wyproszono mężczyzn z opuszczonej kotłowni przy ul. Dąbrowskiego. O godz. 17.41 zabezpieczono zapadniętą studzienkę telekomunikacyjną na ul. Stolarskiej. Informację przekazano stosownym służbom. Zaraz po godz. 18.00 w ogrodzeniu byłej kotłowni założono nową bramę, a strażnicy znów wyprosili osoby nieuprawnione z jej terenu. O godz. 18.57 podniesiono z ul. Sabata nietrzeźwego, po czym odwieziono go do domu.
W nocy 20 września sprawdzono miejsce na ul. Mickiewicza, gdzie zakłócono spoczynek nocny uruchamiając głośną muzykę w zaparkowanym samochodzie. W chwili kontroli pojazdu już nie było. Rankiem 20 września ok. godz. 8.00 zgłoszono, że w pergoli śmietnikowej na ul. Krakowskiej leży mężczyzna. Dobudzony nie chciał żadnej pomocy. Udał się w swoją stronę. O godz. 10.53 na ul. Stoczniowców ukarano 3 osoby za publiczne spożywanie alkoholu. O godz. 12.13 z ul. Dębowej zgłoszono dużego psa biegającego po ulicy. Mimo zamknięcia go na posesji zgłaszającej, uciekł jednak technikowi weterynarii. Do odłowienia doszło dopiero o godz. 15.40. Ustalono właściciela, któremu pozostawiono wezwanie do komendy SM. Tymczasem pies został zabrany przez technika. W nocy o godz. 0.50 – już 21 września zgłoszono, że jakieś osoby manipulują przy drzwiach lombardu przy ul. Pomorskiej. Przyjazd patrolu spowodował „rozpłynięcie” się sprawców w mroku. Do włamania nie doszło. I jeszcze interwencja za blokami przy ul. Dąbrowskiego o godz. 1.03, gdzie wg. zgłaszającej odbywało się spożywanie alkoholu i słychać było krzyki mężczyzn. Prawdopodobnie widok radiowozu spowodował, że mężczyźni „zniknęli”. Do rana panowała niczym nie zmącona cisza.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli własnych zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych z psami oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 191 wykroczeń, które w 146 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 43 mandatami karnymi, skierowano 4 wnioski o ukaranie do sądu. Kontrolowano 85 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 77 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 8 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 8  14 września 2014 r.
16.09.2014.
    Miniony tydzień pracy strażnicy rozpoczęli od przepędzenia dzików , które w godzinach porannych paradowały po jezdni i chodnikach ul. Kamiennej. Potem, w miarę upływu godzin nastąpiło kilka interwencji drogowych związanych z nieprawidłowym parkowaniem. O godz. 16.10 w okolicach sklepu przy ul. Pomorskiej wałęsał się pies, który po sprawdzeniu numeru chip został przekazany właścicielowi – wraz z mandatem karnym. O godz. 20.10 na ul. Starowiejskiej udzielono pomocy mężczyźnie, który zasłabł po spożyciu alkoholu. Trzeba było wezwać pogotowie ratunkowe. Po badaniu strażnicy odwieźli mężczyznę do miejsca zamieszkania, gdzie odebrała go żona.
W dniu 9 września o godz. 11.00 patrol stwierdził kradzież znaku drogowego „zakaz wjazdu” na ul. Żwirki i Wigury. Powiadomiono stosowne służby. O godz. 15.52 na ul. Gdańskiej dobudzono śpiącego nietrzeźwego mężczyznę. Udał się w swoją stronę o własnych siłach. O godz. 21.20 poszukiwano mężczyzny, który wg. zgłaszającego szedł środkiem jezdni na ul. Sobieskiego w stronę Gdyni. Nie znaleziono takiej osoby.
W dniu 10 września ok. godz. 10.00 na placu zabaw przy ul. Gierosa na ławkach rozsiedli się mężczyźni. Nie spożywali alkoholu, jednak palili papierosy i rzucali niedopałki na piasek. Zostali ukarani, a pety musieli pozbierać. Przed południem na ul. Różanej zastano pojazd z wyciekającym olejem. Ponieważ nie można było odszukać kierowcy – pozostawiono mu wezwanie do komendy SM. O godz. 18.15 zgłoszono kradzież kostki brukowej z ul. Jodłowej. Na miejscu okazało się, że kostka leży na własności prywatnej, trwa tam budowa, a mężczyzna ma zgodę kierownika budowy. O godz. 18.30 odwieziono do domu nietrzeźwego, który leżał na przystanku na ul. Starowiejskiej. Rodzinie wręczono wezwanie do komendy na dzień następny.
W dniu 11 września o godz. 10.57 strażnicy wezwali obsługę Dworca PKP do windy, gdzie zakleszczone były osoby – awaria windy. Zawezwano serwis wind i pasażerów uwolniono. O godz. 12.02 odwieziono do domu nietrzeźwego z ul. Tysiąclecia, który tam zaniemógł w krzakach. O godz. 13.51 na zapleczu sklepu przy ul. Sobieskiego grupa osób zakłócała porządek publiczny. Na widok radiowozu mężczyźni uciekli. O godz. 15.56 na plac zabaw przy ul. Włókienniczej wyszły dziki. Strażnicy przepędzili je do lasu. W związku z wieloma interwencjami tego rodzaju i szkodami czynionymi przez te zwierzęta, komendant SM zawnioskował o wybudowanie odłowni dla dzików w lesie za cmentarzem komunalnym. O godz. 21.20 wyproszono nietrzeźwego z bloku przy ul. Pomorskiej, który tam „zakotwiczył” z powodu nadmiaru wypitych trunków.
W dniu 12 września od godzin porannych podejmowano interwencje drogowe na wezwania mieszkańców. Wiele z nich nie potwierdziło się. Dzień mijał bez interwencji porządkowych. Dopiero o godz. 19.36 zgłoszono leżącą sarnę na poboczu jezdni ulicy Cegielnianej. Strażnicy nie zauważyli połamanych kończyn. Przy próbie zbliżenia sarna uciekła do lasu. O 19.46 zgłoszono wielką awanturę na ul. Pomorskiej. Patrol zastał 7 osób w stanie silnego wzburzenia. Działania pojednawcze i udzielone pouczenia wystarczyły – osoby rozeszły się.
W dniu 13 września w południe Komisariat Policji w Rumi, z uwagi na zajęte własne siły, poprosił o interwencję na posesji przy ul. Piłsudskiego, gdzie zgłoszono włamanie. Okazało się, ze na posesji są tylko ich właściciele. O godz. 17.04 z ul. Gdyńskiej wpłynął sygnał o mężczyźnie, który zaczepia dzieci na placu zabaw. Podano rysopis. Patrol w kilka chwil przybył na miejsce. Osoby nie zastano, a rozpytani świadkowie poinformowali, że udał się na przystanek i wsiadł do autobusu odjeżdżając w kierunku Gdyni. Tego dnia wieczorem w parku w Janowie odbywał się festyn. W trakcie jego trwania o godz. 19.07 zgłoszono, że obok, na ul. Katowickiej leży nietrzeźwa kobieta. Przez godzinę strażnicy ustalali jej tożsamość, gdyż ona sama nie chciała podać miejsca zamieszkania. W końcu odwieziono ja do domu. Potem zgłoszono, że u zbiegu ulic Gdańskiej i Katowickiej samochód uderzył w latarnię, a młody kierowca zbiegł. Patrol SM wezwał Policję. W międzyczasie świadkowie powiedzieli, że wcześniej ten samochód kręcił kółka i „palił gumę” na parkingu przy ul. Gdańskiej. Strażnicy ustalili właściciela i wszystkie posiadane informacje oraz miejsce zdarzenia przekazali policjantom.
    W nocy 14 września o godz. 3.40 zgłoszono, że na klatce schodowej bloku przy ul. Gdańskiej przewraca się nietrzeźwy mężczyzna. Informację potwierdzono, a ponieważ mężczyzna nie był mieszkańcem budynku – został usunięty z klatki schodowej.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli własnych zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych z psami oraz 3 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 173 wykroczenia, które w 109 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 55 mandatami karnymi, skierowano 12 wniosków o ukaranie do sądu. Kontrolowano 60 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 63 interwencje zlecone przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 32 osoby.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 1  7 września 2014 r.
08.09.2014.
    W dniu 1 września rewirowi skontrolowali kilkanaście posesji pod względem posiadania oraz dostosowania do liczby mieszkańców pojemników na odpady stałe. O godz. 9.07 patrol interweniował na posesji przy ul. Sobieskiego, z której wybiegały psy strasząc przechodniów. Pouczony właściciel zamknął wjazd na posesję. Również na ul. Sobieskiego zapadł się chodnik. Informację przekazano do Wydziału Inżynierii Urzędu Miasta. O godz. 13.20 przed posesją na ul. Jaworowej składowano kamienie - nakazano właścicielowi ich usunięcie. O godz. 15.15 zgłoszono uszkodzony znak „przejście dla pieszych” na ul. Dąbrowskiego – informację przekazano do UM. Tego dnia – na wezwania mieszkańców – podjęto 6 interwencji związanych z nieprawidłowym parkowaniem.
W dniu 2 września zgłoszono, że poprzedniego dnia pies z ul. Reja pogryzł pracownika socjalnego MOPS. Strażnicy sprawdzili szczepienie psa oraz nakazali właścicielowi udanie się na obserwację psa do lekarza weterynarii. Tego dnia taksówkarze z Rumi zgłosili, że na postoju zatrzymują się taksówkarze z Gdyni. Po sprawdzeniu okazało się, że korporacja taksówkarska z Gdyni ma zgodę Urzędu Miasta Rumi. O godz. 19.27 strażnicy przeprowadzili rozmowę pojednawczą pomiędzy mieszkańcem ulicy Partyzantów, a jeżdżącymi konno jeźdźcami. Konflikt zażegnano. O godz. 20.46 patrol dobudził i usunął z autobusu miejskiego nietrzeźwą osobę – oddaliła się w swoją stronę.
Poranek 3 września przyniósł całą serię zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania na ulicach: Gdańskiej, Pomorskiej, Hallera, Włókienniczej i Świętopełka. Wystawiono kierowcom kilkanaście wezwań do komendy SM. O godz. 15..03 do przedszkola na ul. Kościelnej przybłąkał się pies. Dzięki oznakowaniu elektronicznemu szybko został odebrany przez właściciela. O godz. 22.03 na przystanku ZKM na ul. Gdańskiej patrol wezwał pogotowie ratunkowe do mężczyzny leżącego z urazem głowy. Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala.
W dniu 4 września o godz. 8.26 strażnicy wraz z pracownikiem MOPS dokonali kontroli w jednym z mieszkań komunalnych na ul. Kombatantów. Zgłoszenie dotyczyło nieprzyjemnych zapachów, groźnego psa oraz nagannego – zdaniem zgłaszającego, zachowania rodziców wobec dzieci. Kontrola wykazała, że pies nie był szczepiony – nakazano niezwłoczne wykonanie tej czynności. Rodzice w chwili kontroli byli trzeźwi. Rodzina przez pewien czas będzie dozorowana przez MOPS. O godz. 13.00 wraz z pracownikiem ABK kontrolowano inne mieszkanie na posesji przy ul. Dębogórskiej. Nakazano wysprzątanie mieszkania i jego otoczenia ze względu na bałagan nieprzyjemny zapach. Mieszkańca pouczono. O godz. 13.26 odłowiono psa z ul. Dąbrowskiego warującego przy sklepie mięsnym. Zwierzę zabrał pracownik weterynarii, gdyż nie był oznakowany. O godz. 13.38 zabrano z ul. Sobieskiego, który w stanie nietrzeźwym zataczał się na jezdnię. Przekazano go Policji.
W dniu 5 września o godz. 7.20 potwierdzono wyrzucenie w nocy 6 worków ze śmieciami, które rozerwały dziki. Informację przekazano stosownym służbom. O godz. 11.53 nakazano zagasić uciążliwe (dym) ognisko na ul. Robotniczej. Od godz. 16.45 do 17.30 odebrano dwa zgłoszenia o nietrzeźwej kobiecie zachowującej się nieobyczajnie w okolicy ul. Dąbrowskiego i Gierosa. Poszukiwania nie dały żadnych rezultatów. Zgłoszenia był fałszywe. Podobnie było ze zgłoszeniami: na ul. Stoczniowców o godz. 19.23 gdzie grupa osób miała spożywać alkohol, jak również o godz. 21.15 na ul. Poznańskiej, gdzie młodzież miała zakłócać porządek.
W dniu 6 września kilka minut po północy podniesiono nietrzeźwego mężczyznę z chodnika ul. Sabata i odwieziono do domu. O godz. 10.00 podobna interwencja miała miejsce na przystanku ZKM przy ul. Sobieskiego. Ten mężczyzna po dobudzeniu ruszył w swoją stronę o własnych siłach. Kilkanaście minut po 10-tej zabezpieczono taśmą ostrzegawczą uszkodzone drzwi od trafostacji na ul. Zielarskiej powiadamiając jednocześnie pogotowie energetyczne. O godz. 13.22 ukarano mandatem osobę wypalającą w ognisku kable na ul. Jesionowej. O godz. 20.06 dobudzono nietrzeźwego, który zaniemógł na klatce schodowej bloku przy ul. Kujawskiej. Udał się w swoja stronę.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli własnych zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych z psami oraz 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 138 wykroczeń, które w 94 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 42 mandatami karnymi. Kontrolowano 36 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 79 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 8 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 21 22 23 24 25 26 nast. » koniec »»

Pozycje :: 211 - 220 z 257

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com