Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia 10 - 16 marca 2014 r.
17.03.2014.

 W minionym tygodniu najważniejszym wydarzeniem było uratowanie (prawdopodobnie) życia kobiety na ul. Obrońców Westerplatte w dniu 11 marca. Ok. godz. 14.50 zgłoszono hałdę ziemi na chodniku ul. Obrońców Westerplatte. Na miejscu informacja potwierdziła się. Mieszkanka oświadczyła, że ziemia zostanie w ciągu godziny usunięta. W trakcie interwencji na skutek wtrącenia się osoby trzeciej, kobieta dostała zapaści i upadła na schody. Udzielając pomocy przedmedycznej strażnicy wezwali jednocześnie pogotowie ratunkowe. Dzięki natychmiast udzielonej pomocy kobieta przeżyła.
 W dniu 10 marca o godz. 9.48 na tyłach budynku przy ul. Dąbrowskiego strażnicy ukarali jedną osobę mandatem za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym. O godz. 17.10 nakazano zagasić ognisko na posesji przy ul. Kwiatowej ze względu na uciążliwy dym. Tego dnia zabezpieczono i oznakowano otwór po skradzionej kratce burzowej na ul. Towarowej oraz  uszkodzoną studzienkę na ul Żwirki i Wigury. Informacje przekazano stosownym służbom. O godz. 18.20 udzielono pomocy nietrzeźwemu. Który zasnął w śmietniku przy ul. Gdańskiej. Opuścił śmietnik o własnych siłach.
 W dniu 11 marca po godz. 9.35 na ul. Stoczniowców na trawniku znaleziono mężczyznę, którego konkubina wygoniła z mieszkania. Mężczyzna pochodzi z województwa mazowieckiego. Był lekko nietrzeźwy. Strażnicy skierowali go do Hufca ZHP, gdzie otrzymał ciepły posiłek, a następnie do MOPS, gdzie udzielono mu dalszej pomocy. Tego dnia podjęto sporo interwencji drogowych związanych z niewłaściwym parkowaniem. Rewirowi kontrolowali niektóre posesje pod względem prawidłowości „deklaracji śmieciowych”. Na ulicy Granitowej skradziono kolejna kratkę burzową; otwór w jezdni strażnicy oznakowali pachołkiem drogowym, a informacje przekazali stosownym służbom. Na posesji przy ul. Filtrowej nakazano zagasić ognisko, ponieważ dym rozchodził się po parku i sąsiadujących ulicach.
 Identyczna interwencja odbyła się na posesji przy ul. Batorego następnego dnia – 12 marca o godz. 11.04. Również nakazano zgasić ogień. Wcześniej, bo o godz. 9.18 interweniowano na ul. Stoczniowców, gdzie zgłoszono podrzucanie śmieci do śmietnika ABK. Interwencja potwierdziła się w stosunku do pobliskiego sklepu. Ujawniono brak umowy na wywóz śmieci. Wystawiono nakaz z terminem 7 dni.
 W dniu 13 marca o 10.51 na ul. Abrahama patrol wyciągnął z krzaków leżącego tam mężczyznę. Informacja wpłynęła z numeru 112. Dobudzony, nietrzeźwy mężczyzna doszedł do siebie i udał się w swoją stronę. O godz. 11.45 przeprowadzono rozmowę pouczającą z właścicielem posesji na ul. Torfowej, gdzie zgłoszono psa często wydostającego się na teren publiczny. O godz. 14.21 patrol udał się na ul. Dokerów, gdzie w okolicach przedszkola 4 mężczyzn miało zakłócać porządek publiczny. Spożywania alkoholu nie stwierdzono. Po rozmowie pouczającej mężczyźni rozeszli się. O godz. 15.20 strażnicy udzielili asysty JRG na ul. Sadowej, gdzie wg zgłoszenia wypalano trawy. Paliły się śmieci; strażacy zagasili ogień. O 16.30 patrol SM udzielił asysty funkcjonariuszom SOK na peronie SKM Janowo. Ze względu na nietrzeźwość awanturującego się mężczyzny strażnicy odwieźli go do Komisariatu Policji w Rumi. Tego dnia również podjęto cały szereg interwencji związanych z nieprawidłowym parkowaniem.
 W dniu 14 marca zaraz po godz. 7.00 zgłoszono, że na ul Hallera ktoś wyrwał słupki blokujące wjazd na mostek (ślepa uliczka). Zabezpieczone słupki wraz z informacją przekazano do Wydziału Inżynierii Miejskiej UM. Od godz. 9.36 strażnicy przez 3 godziny zabezpieczali miejsce na ul. Bukowej, gdzie słup telekomunikacyjny groził przewróceniem się. Nikomu nic się nie stało. Miejsce przekazano ekipie naprawczej. O godz. 9.39 inny patrol SM udzielił wsparcia Policji na ul. Gdańskiej przy ujęciu poszukiwanego, który przez balkon dostał się do mieszkania. Ujęcie powiodło się. Mężczyzna trafił za kratki. O godz. 15.30 doniesiono, że przed przychodnią stomatologiczną na ul. I Dywizji WP dzieci znęcają się nad kotem. Na miejscu okazało się, że zainterweniowała jedna z matek i kot uciekł. O godz. 20.00 na ul. Gdańskiej zastano osobę nietrzeźwą z urazem głowy. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało go do szpitala. O godz. 23.30 zgłoszono, że na ulicy Krzywej złodzieje kradną siatkę ogrodzeniową. Patrol stwierdził brak ok. 3 m siatki. Kontrola terenu przyległego nie pozwoliła ująć sprawców.
 W dniu 15 marca były spore kłopoty z wiatrem. O godz. 9.46 wiatr oderwał blachę płotu dźwiękochłonnego na ul. Sobieskiego przy SKM. Wezwano JRG. Strażacy wycięli zagrażający przechodniom fragment. Informację przekazano do „rejonu dróg”. W tym samym czasie na posesji przy ul. Robotniczej wiatr przewrócił drzewo iglaste. Wykonano dokumentacje fotograficzną. O godz. 11.00 na budynku przy ul. Dąbrowskiego 3 wiatr przechylił reklamę o dużych gabarytach. Znów wezwano Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. Strażacy zabezpieczyli reklamę. Na ul. Kombatantów w tym samym czasie wiatr przewrócił śmietnik, a śmieci zanieczyściły okolicę. Powiadomiono administratora. O godz. 11.28 na ul. Katowickiej wiatr „wywiał” garaż-blaszak na ulicę. Informacje przekazano Policji z uwagi na zajęty patrol SM. O godz. 15.34 na ul. Sienkiewicza uszkodzeniu uległ słup wysokiego napięcia. Informację przekazano do administratora. O godz. 20.13 strażnicy usunęli osoby awanturujące się z pergoli śmietnikowej przy ul. Gdańskiej.
 W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych z psami oraz 7 z Policją. Pozwoliło to ujawnić 178 wykroczeń, które w 92 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 85 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 11 wniosków o ukaranie. Kontrolowano 33 miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 76 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 19 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski

 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia 03 - 09 marca 2014 r.
10.03.2014.
   Miniony tydzień rozpoczął się interesującym wynikiem. Prowadząc rozmowę pouczającą w sprawie spożywania alkoholu przed sklepem o godz. 9.15 w dniu 3 marca strażnicy wylegitymowali mężczyznę, który okazał się być poszukiwanym przez Policję. Mężczyzna został ujęty i przekazany funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Rumi. O godz. 11.42 patrol SM potwierdził zgłoszenie anonimowego mieszkańca przekazane drogą elektroniczną na temat wycięcia dwóch drzew na ul. Szczecińskiej. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rumi. Za zgłoszenie Straż Miejska składa mieszkańcowi serdeczne podziękowania. O 12.18 na ul Starowiejskiej przy budynku UPT stwierdzono wysypany gruz na jezdnię, co natychmiast zgłoszono do UM. Odpowiednie służby uprzątnęły zanieczyszczenie. O godz. 13.56 kontrolowano 2 osoby, które przy torach obok UM miały spożywać alkohol. Nie potwierdzono spożywania, osoby oddaliły się. Również na ul. Sobieskiego potwierdzono spożywanie alkoholu przez 2 inne osoby o godz. 20.14. Mężczyźni zostali ukarani.
    W dniu 4 marca na I zmianie kontrolowano wytypowane posesje pod względem zgodności „deklaracji śmieciowych”. Raporty przekazano do UM. O godz. 13.52 odłowiono psa z numerem identyfikacyjnym na ul. Słonecznej. Wezwano, a następnie ukarano właściciela. O godz. 18.48 ukarano 2 osoby w pergoli śmietnika przy ul. Gdańskiej 33, a o godz. 18.58 pouczono i wyproszono sprzed sklepu żebrzącego mężczyznę na ul. Dąbrowskiego. Trzykrotnie tego dnia kontrolowano piece na posesjach w związku ze zgłoszeniami o podejrzeniu spalania śmieci. Żadna interwencja nie potwierdziła się. O godz. 21.47 wezwano pogotowie ratunkowe do mężczyzny, który siedział na jezdni ul. Dąbrowskiego z rozbitą głową.
    W dniu 5 marca po godz. 14.00 w piaskownicy na ul. Lotników znaleziono 2 znaki drogowe. Przekazano je zarządcy drogi. O godz. 15.45 dobudzono mężczyznę, który wszedł na teren posesji gminnej na ul. Starowiejskiej i tam padł – był nietrzeźwy. Dobudzony, doszedł do siebie i po kilkunastu minutach udał się w swoją stronę. O godz. 20.27 przyjęto zgłoszenie z ul. Lipowej o próbie samobójczej pewnego mężczyzny. Na miejscu powiedział on, że zjadł całe opakowanie pewnego leku. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala.
    W dniu 6 marca podjęto 3 interwencje w związku z podejrzeniem o publiczne spożywanie alkoholu – żadna nie potwierdziła się. Podjęto cały szereg interwencji drogowych – głównie związanych z blokowaniem wjazdów i wyjazdów z posesji.
    W dniu 7 marca prowadzono na I zmianie dalsze kontrole posesji związane z nową „ustawą śmieciową”. Ujawniono przy tym tereny wymagające sprzątania. Odpowiednie informacje przekazano służbom komunalnym. Tego dnia na terenie miasta rozstawili się sprzedawcy kwiatów w związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet. Wszystkie punkty sprzedaży skontrolowano sprawdzając, czy sprzedawcy zawarli stosowne umowy z UM. Uwag nie było. O godz. 17.26 ukarano dwie osoby spożywające alkohol na ławce nad rzeką przy ul. Gierosa. Następnie patrol SM zajął się zagubioną kobietą na ul. Subisława. O godz. 19.10 odwieziono ją do domu i przekazano mężowi. O godz. 21.30 ujawniono brak 2 kratek burzowych na ul. Towarowej. Miejsca zabezpieczono pachołkami drogowymi, a informacje przekazano do UM.
    W dniu 8 marca zaraz po godz. 8.00 zgłoszono, że wałęsający się pies zagryzł bażanty na posesji przy ul. Żurawiej. Właściciel bażantów sam odłowił psa. Ponieważ straty właściciel ptaków ocenił na 1000 zł, pouczono go o możliwości zgłoszenia sprawy w Komisariacie Policji. Mężczyzna oświadczył, że sam odszuka właściciela psa. O godz. 14.38 zgłoszono, że na ul. Sopockiej leży kobieta. Potwierdzono tą informację, ale kobieta oświadczyła, że tylko odpoczywa. Udała się o własnych siłach do domu. Następnie trzy kolejne interwencje dotyczyły leżących osób - na ul. Torowej o 19.37, na ul. Stoczniowców o godz. 19.47, na ul. Grunwaldzkiej o godz. 20.46. Żadna z informacji nie okazała się groźną dla zdrowia i życia tych osób. No cóż – niektórzy chyba zbyt radośnie obchodzili Dzień Kobiet.
    W nocy 9 marca zaraz po północy zgłoszono, że obluzowane są stemple przejścia podziemnego pod drogą krajową nr 6 na początku ul. Abrahama. Informacja okazała się nieprawdziwa i była chyba żartem zgłaszającego.
Przez cały tydzień patrole SM kontrolowały miejsca uznane za zagrożone wg mapy zagrożeń. Pozwoliło to bezproblemowo utrzymać spokój i porządek publiczny w tych miejscach.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych z psami oraz 1 z Policją. Pozwoliło to ujawnić 197 wykroczeń, które w 114 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 76 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 16 wniosków o ukaranie. Kontrolowano 28 miejsc uznanych za zagrożone oraz wykonano 67 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 22 osoby.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia 24 luty  2 marca 2014 r.
03.03.2014.
    Miniony tydzień wypełniony był normalną, zwyczajną pracą na rzecz spokoju i porządku publicznego.
    W dniu 24 lutego o godz. 10.00 strażnicy po zawiadomieniu przez ZKM ponownie umieścili na swoim miejscu wyskakującą pokrywę studzienki kanalizacyjnej. Sprawa zgłoszona jest dano do stosownych służb – kierowcy czekają na naprawę niebezpiecznej studzienki. O godz. 11.26 patrol potwierdził wyciek oleju na klatce schodowej jednego z bloków przy ul. Gierosa. Mieszkaniec pozostawił na klatce cieknącą skrzynię biegów samochodu. I zniknął. Straż Miejska poszukuje tej osoby. W ciągu dnia 24 lutego strażnicy podjęli kilka interwencji drogowych związanych z niewłaściwym parkowaniem. Ok. godz. 20.00 potwierdzono tłuczone szkło na jezdni ul. Dębogórskiej po kolizji. Zgłoszono stosownym służbom.
    W dniu 25 lutego o godz. 9.58 skontrolowano 2 zanieczyszczone działki przy ul. Gdyńskiej – do właścicieli wysłano nakazy do uprzątnięcia. O godz. 11.00 cztery osoby zakłócały spokój na klatce schodowej budynku przy ul. Torowej. Zostali wyproszeni z budynku i pouczeni. O godz. 15.21 usunięto 3 bezdomnych ze śmietnika przy ul. Gdańskiej 41. Nie stwierdzono spożywania alkoholu, jednak mężczyźni byli pod wpływem. O godz. 15.55 strażnicy udzielili asysty Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Katowickiej z powodu pożaru w pustostanie. Nikt nie odniósł obrażeń, budynek był pusty. Ogień zagaszono.
    W dniu 26 lutego o godz. 8.30 patrol podjął interwencję wobec 3 osób, które miały spożywać alkohol na ul. Pomorskiej 11. Osoby zostały pouczone. W tym dniu podjęto cały szereg interwencji drogowych. Rewirowi kontrolowali też posesje pod względem prawdziwości złożonych „deklaracji śmieciowych”.
    W dniu 27 lutego o godz. 8.00 na ul. Młyńskiej pouczono inwestora budowy o konieczności uprzątania jezdni po pojazdach wyjeżdżających z budowy. Jezdnię posprzątano. O godz. 11.00 przeprowadzono rozmowę pouczającą z właścicielem posesji przy ul. Żwirki i Wigury z uwagi na skargi mieszkańców dotyczące wybiegania z posesji psa. O godz. 16.20 udzielono asysty JRG w związku z pożarem traw na Górze Markowca. O godz. 17.27 udzielono pomocy mężczyźnie, który upadł obok dyspozytorni ZKM, nie potrzebował pomocy lekarskiej. Mężczyznę odebrał syn.
W dniu 28 lutego ok. godz. 9.00 zgłoszono, że za sceną w parku przy ul. Filtrowej osoby spożywają alkohol. Alkoholu nie potwierdzono. Osoby poproszono o rozejście się. O godz. 10.34 strażnicy potwierdzili zerwany kabel TV u zbiegu ulic Warszawskiej i Świętojańskiej. Powiadomiono operatora.
Przez cały tydzień patrole SM kontrolowały miejsca uznane za zagrożone wg mapy zagrożeń. Pozwoliło to bezproblemowo utrzymać spokój i porządek publiczny w tych miejscach.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych z psami oraz 3 z Policją. Pozwoliło to ujawnić 224 wykroczenia, które w 156 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 67 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 4 wnioski o ukaranie. Kontrolowano 36 miejsc uznanych za zagrożone oraz wykonano 60 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 10 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia 17 - 23 luty 2014 r.
24.02.2014.
    Najważniejszym osiągnięciem tygodnia było ujęcie „graficiarza” przez strażników przy bardzo aktywnej pomocy mieszkańca, który zauważył sprawcę podczas malowania sprayem „bohomazów” na drzwiach garażowych oraz reklamie sklepu na ul. 1 Maja i powiadomił o tym dyżurnego SM. Potem jechał skrycie za młodym człowiekiem podając jego rysopis, co pozwoliło strażnikom go rozpoznać i ująć. Niewątpliwie mieszkaniec wykazał się właściwą postawą obywatelską, za co Straż Miejska składa serdeczne podziękowanie. Obywatel ten nie chciał ujawnić swoich personaliów. Natomiast sprawca, jako nieletni – trafił do Komisariatu Policji w Rumi. Okazał się mieszkańcem Wejherowa. Zdarzenie miało miejsce 21 lutego o godz. 12.56.
    W dniu 17 lutego o godz. 12.00 w klatce schodowej na ul. Dokerów strażnicy dobudzili nietrzeźwego, który ułożył się tam do snu. Dobudzony doszedł do siebie i udał się w swoją stronę. Tego dnia strażnicy podjęli kilka interwencji drogowych związanych z nieprawidłowym parkowaniem. Wieczorem zgłoszono, że na ul. Starowiejskiej leży chory kot. Przekazano go pracownikowi lecznicy dla zwierząt. O 21.40 zgłoszono, że na ul. Hetmańskiej potrącono psa. Na miejscu zastano właściciela, którego poinformowano o możliwościach.
    Pierwsza poważniejsza interwencja 18 lutego ok. godz. 8.00 polegała na udzieleniu pomocy bezdomnemu, który upadł na ul. Gierosa rozcinając łuk brwiowy. Zatamowano krwotok i wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala w Wejherowie. O godz. 11.00 na ulicę Dąbrowskiego wezwano patrol Policji, ponieważ pod jedną z firm podjechał tam samochód pokonując odległość kilkudziesięciu metrów jadąc wzdłuż po chodniku. Ponadto kierowca odmówił okazania dokumentów. Policjanci pouczyli za jazdę po chodniku, strażnicy ukarali mandatem za odmowę okazania dokumentów. Jeszcze kilka innych interwencji drogowych podjęli tego dnia strażnicy – głównie tamowanie wjazdu. O godz. 17.59 patrol udał się na ul. Sobieskiego w związku ze zgłoszeniem, że pali się tam drzewo. Paliły się śmieci w pojemnikach. Udzielono asysty wezwanej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej do czasu ugaszenia ognia. Po godz. 18.00 wspólnie z patrolem Policji dokładnie kontrolowano ul. Ślusarską w związku z telefonem nieznanej osoby, że targnie się tam na swoje życie. Nikogo nie ustalono.
    W dniu 19 lutego przedpołudnie minęło na kontrolach zanieczyszczonych posesji, do właścicieli których wysłano nakazy do ich uprzątnięcia. O godz. 13.00 natomiast zgłoszono na Szmelcie silne zanieczyszczenie rzeki. Ustalono że zanieczyszczenia powstały w wyniku wykonywania prac przy cieku wodnym za ul. Łąkową przez uprawnioną firmę. Z kierownikiem prac przeprowadzono rozmowę pouczającą. O godz. 15.24 zgłoszono wycinkę drzew na ul. Kościelnej. Wycinka 2. drzew odbywała się zgodnie z pozwoleniem Starostwa Powiatowego – odstąpiono.
    W dniu 20 lutego na I zmianie kontynuowano kontrole działek zanieczyszczonych oraz posesji wytypowanych do kontroli pod względem prawdziwości złożonych „deklaracji śmieciowych”. Niektórzy właściciele zostali pouczeni, do innych wysłano nakazy uprzątnięcia działek. Natomiast w godzinach miedzy 15.00, a 16.00 aż z trzech adresów otrzymano zgłoszenia o leżących osobach. Potwierdziła się tylko jedna na ul. Abrahama. Dobudzony nietrzeźwy mężczyzna doszedł do siebie i udał się w swoją stronę. Innej pomocy nie potrzebował. Tego dnia patrole dwukrotnie kontrolowały piece mieszkańców w związku z doniesieniami o wydobywaniu się śmierdzącego dymu. Spalania śmieci nie potwierdzono.
W dniu 21 lutego dwukrotnie stwierdzono zanieczyszczenie jezdni – na ul. Cegielnianej leżał zabity lis (zgłoszono służbom komunalnym), a na ul. Kilińskiego rozsypany węgiel (kilka brył węgla uprzątnęli sami strażnicy). O godz. 13.18 potwierdzono przeciekający hydrant na ul. Kosynierów. Zgłoszono stosownym służbom. Na II zmianie po zgłoszeniach mieszkańców patrol podjął kilka interwencji drogowych w związku z nieprawidłowym parkowaniem.
W dniu 22 lutego o godz. 4.14 udzielono pomocy leżącemu nietrzeźwemu na ul. Żwirki i Wigury. Mężczyznę odwieziono do miejsca zamieszkania. Nie potrzebował pomocy lekarskiej. O godz. 11.15 na ul. Wybickiego strażnicy zasunęli pokrywę studzienki kanalizacyjnej. Jej zły stan techniczny zgłoszono do UM. O godz. 14.00 na ul. Słonecznej przeprowadzono rozmowę pouczającą z osobą, która nastawiła bardzo głośną muzykę. Przyciszono. O godz. 14.50 na ul. Obrońców Westerplatte nakazano zagasić ognisko, gdzie spalano igliwie i liście powodując zadymienie. O godz. 18.00 zgłoszono, że na ul. Grunwaldzkiej pod drzewem siedzi podejrzany mężczyzna. Wylegitymowany stwierdził, że właśnie tutaj sobie odpoczywa. Był trzeźwy. Po interwencji udał się do miejsca zamieszkania.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych z psami oraz 2 z Policją. Pozwoliło to ujawnić 271 wykroczeń, które w 186 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 77 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 8 wniosków o ukaranie. Skontrolowano 42 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 58 interwencje zlecone przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 23 osoby.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia 10 - 16 luty 2014 r.
17.02.2014.
    W dniu 10 lutego o godz. 9.40 patrol Straży Miejskiej zlokalizował uszkodzenie jezdni na ul. Wybickiego obok studzienki burzowej. Uszkodzenie to może mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy – zgłoszono do Wydziału Inżynierii Urzędu Miasta. O godz. 12.34 pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 zgłosił uciążliwy dym z ul. Świętopełka. Stwierdzono spalanie gałęzi, przeprowadzono rozmowę pouczającą, ogień zagaszono. O godz. 12.50 na ul. Szkolnej strażnicy udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyźnie, którego zastano tam z leżącego z urazem głowy. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala w Wejherowie. Rewirowi podejmowali intensywne czynności wobec terenów, które zanieczyszczono podczas zalegania pokrywy śnieżnej, a obecnie po roztopach, zaśmiecenie stało się widoczne. Właściciele działek i terenów otrzymali terminowe nakazy do uprzątnięcia.
    W dniu 11 lutego od rana patrole podjęły aż pięć kolejnych interwencji w różnych częściach miasta w stosunku do kierowców, którzy nieprawidłowo zaparkowali swoje pojazdy. Były pouczenia i mandaty karne. O godz. 13.50 ukarano 2 osoby, które spożywały alkohol na przystanku ZKM obok Dworca PKP. O godz. 18.17 i 18.19 SM otrzymała informacje o osobach, które miały leżeć w dwóch różnych miejscach: na Przystanku SKM w Janowie i na ul. Dąbrowskiego. Żadna z informacji nie potwierdziła się. Natomiast ok. godz. 20.00 mieszkaniec zgłosił, że za placówkami handlowymi obok płotu LO słychać było (wg zgłaszającego) strzały z broni palnej i że sprawcy uciekają samochodem marki Nissan. Na miejscu zastano już patrol Policji i Audi z powybijanymi szybami i reflektorami. Policja nie potrzebowała asysty strażników – odstąpiono.
    W dniu 12 lutego rewirowi kontrolowali kilka posesji pod różnymi adresami celem sprawdzenia, czy prawdziwe są „deklaracje śmieciowe” złożone w Urzędzie Miasta. Wynikiem interwencji były 2 mandaty karne. Tymczasem o godz. 7.13 na ul. Dąbrowskiego przed sklepem monopolowym doszło do przepychanki 3 mężczyzn. Strażnicy rozdzielili zwaśnionych, pouczyli ich i doprowadzili do grzecznego rozejścia się. O godz. 10.38 z ul. Różanej zgłoszono rannego łabędzia, który uderzył w linię wysokiego napięcia. Za zgodą Burmistrz Rumi patrol odstawił tego młodego ptaka chronionego do lecznicy w Gdyni. O 10.40 inny patrol kontrolował rejon jednego z budynków na ul. Młyńskiej, gdzie zgłoszono osobę notorycznie nie sprzątającą odchodów po swoim psie. Ponieważ nie stwierdzono wykroczenia naocznie i w obecności sprawcy – poprzestano na rozmowie pouczającej. O godz. 16.30 interweniowano na zapleczu ul. Dąbrowskiego wobec 3 osób, które wg zgłaszającego spożywają tam alkohol. Alkoholu strażnicy nie potwierdzili, jednak poprosili mężczyzn o opuszczenie tego miejsca. O godz. 17.40 patrol sporządził dokumentację do zdarzenia na ul. Chełmińskiej, w wyniku którego doszło do uszkodzenia pojazdu z powodu złego stanu jezdni.
    W dniu 13 lutego zaraz po godz. 10.30 do PEWiK w Gdyni za pośrednictwem Urzędu Miasta zgłoszono zapadniętą studzienkę na ul. Hetmańskiej. Do czasu przyjazdu ekipy studzienkę zabezpieczono. O godz. 10.45 na ul. Polnej nakazano właścicielowi uprzątniecie swojej zanieczyszczonej działki. Wyznaczono termin. O godz. 12.39 strażnicy ujęli chuligana, który wybił szybę w autobusie linii „J”. Wspólna interwencja z Policją zakończyła się odwiezieniem sprawcy do Komisariatu Policji w Rumi, gdzie policjanci poprowadzili dalsze czynności. O godz. 16.48 patrol SM podjął interwencję na ul. Gdańskiej, gdzie wg administratora osiedla mieszkaniec przyciął 4 drzewa bez zgody spółdzielni. Gałęzi nie znaleziono, jednak administrator osiedla oświadczył, że złoży zawiadomienie podając świadków zdarzenia.
W dniu 14 lutego już w godzinach porannych podjęto kilka interwencji w związku ze źle zaparkowanymi pojazdami – głównie w strefach zamieszkania. Wystawiono kierowcom wezwania do stawiennictwa w komendzie. O godz. 17.19 strażnicy przekazali Straży Pożarnej informację o ogromnej kałuży na ul. Świętopełka. O godz. 17.27 na ul. Poziomkowej ustalono sprawcę, który wyrzucał z terenu swojej posesji śmieci bytowe. Został on wezwany do komendy Straży Miejskiej. Niestety musi się on liczyć z mandatem karnym. O godz. 17.46 zgłoszono, że na jezdnię ul. Grunwaldzkiej wchodzi co chwilę nietrzeźwy mężczyzna. Informacja potwierdziła się co do nietrzeźwości osoby. Pod nadzorem strażników udał się do miejsca zamieszkania. Podobna informacja z ul. Czechowa o godz. 18.01 nie potwierdziła się.
W nocy 15 lutego o godz. 0.24 wspólnie z Policją podjęto interwencję na ul. Ceynowy, gdzie grupa osób zakłócała spokój i porządek publiczny. Policjanci ukarali 2 osoby. O godz. 11.50 na ul. Gdańskiej doszło do pogryzienia osoby przez psa. Właściciel psa został ukarany mandatem oraz otrzymał polecenie udania się z psem na stosowną obserwację weterynaryjną. O godz. 15.21 przekazano stosownym służbom informację o przepaleniu się żarówki sygnalizatora (czerwonego) na przejściu dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 40 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych z psami oraz 7 z Policją. Pozwoliło to ujawnić 224 wykroczenia, które w 152 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 61 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 11 wniosków o ukaranie. Skontrolowano 60 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 52 interwencje zlecone przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 6 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 21 22 23 24 nast. » koniec »»

Pozycje :: 221 - 230 z 238

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com