Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 27 listopada do 3 grudnia 2017 r.
04.12.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 127 wykroczeń, które w 92 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 32 mandatami karnymi, do sądu skierowano 4 wnioski o ukaranie. Wykonano 84 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 18 osób. 128 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 6 skutecznych interwencji podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.
Najważniejszym wydarzeniem była pomyślnie zakończona akcja ratownicza przeprowadzona przez patrol Straży Miejskiej na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej z ul. Abrahama w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 18.45 wobec mężczyzny - pieszego, potrąconego przez samochód osobowy na przejściu dla pieszych przy domu towarowym. Strażnicy byli na miejscu zdarzenia kilkadziesiąt sekund po zdarzeniu. Mężczyzna miał poważną ranę głowy oraz nienaturalnie powyginane nogi. Rannego ułożono w bezpiecznej pozycji, założono kołnierz ortopedyczny i zaopatrzono ranę na głowie jednocześnie wzywając pogotowie ratunkowe i Policję. Ustalono sprawcę i przebieg zdarzenia oraz odnotowano świadka. Ranny został niezwłocznie odwieziony do szpitalnego oddziału ratunkowego w Wejherowie.

Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 10 osób, z których 5 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 7 osób leżących w różnych miejscach publicznych. Dwie z nich upadły w autobusach komunikacji miejskiej - jeden mężczyzna po dobudzeniu poszedł do domu o własnych siłach, do drugiego wezwano pogotowie ratunkowe - zabrany do szpitala. Do 2 osób będących w stanie upojenia alkoholowego (jedna bez kontaktu w dniu 27 listopada na Dworcu PKP, druga 1 grudnia w śmietniku na ul. Pomorskiej z urazem nogi) wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało ich szpitala. Dwoje nietrzeźwych odwieziono do domu w dniu 1 i 2 grudnia. Jedna z nich to kobieta. Jedną z wymienionych osób ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym. Jednego bezdomnego, w dniu 2 grudnia skutecznie umieszczono w schronisku.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. Na terenie posesji przy ul. Sobieskiego sprawdzono warunki trzymania psów na wniosek mieszkanki. Nie było uwag. W dniu 29 listopada odłowiono psa biegającego z łańcuchem na ul. Derdowskiego, ustalono numer identyfikacyjny, powiadomiono właściciela, który odebrał zwierzę z kojca w SM. W dniu 30 listopada odpowiednie służby z powiadomienia SM usunęły martwą sarnę. Jednego psa z ul. Pomorskiej w dniu 30 listopada przekazano do schroniska. W dniu 1 grudnia przywieziono mewę z ul. Kosynierów. Ptak po wysuszeniu się został wypuszczony na wolność - odleciał.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 85 interwencji w różnych miejscach miasta. 22 kierowców ukarano mandatem, przeciwko 3 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 5 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 6 osób pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 7 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 7 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 4 pouczono. 1 osobę pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę ukarano, a1 pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 20 do 26 listopada 2017 r.
27.11.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 108 wykroczeń, które w 78 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 28 mandatami karnymi, do sądu skierowano 7 wniosków o ukaranie. Wykonano 87 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 17 osób. 132 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 11 skutecznych interwencji wykonano na skutek ujawnień z monitoringu miejskiego.

Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 12 osób, z których 4 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 6 osób leżących w różnych miejscach publicznych (w tym jedna kobieta), które po dobudzeniu odwieziono do miejsca zamieszkania. 5 osób pouczono za nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. 1 psa odłowionego odwieziono do schroniska, w pobliżu ul Kosynierów na chwile pokazały się 3 dziki, ale szybko się oddaliły. Z chodnika ul. Towarowej oraz z chodnika ul. Kamiennej usunięto padłe lisy. 22 listopada ukarano mieszkańca ul. Dąbrowskiego, który dopuścił do wydostania się psa na ulicę - zwierzę atakowało przechodniów.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 64 interwencje w różnych miejscach miasta. 19 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 7 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 2 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 8 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 9 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano. 6 osób pouczono, a 3 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę ukarano, 2 pouczono, a w stosunku do jednej skierowano wniosek o ukaranie do sądu.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 13 do 19 listopada 2017 r.
20.11.2017.
   W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 78 wykroczeń, które w 61 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 17 mandatami karnymi. Wykonano 77 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 27 osób. 111 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 10 skutecznych interwencji wykonano na skutek ujawnień z monitoringu miejskiego.
W piątek 17 listopada 2017 r. w Parafii Św. Jana z Kęt w godzinach wieczornych odbył się Wieczór Modlitwy Młodych, na którą z całej diecezji przybyło ok. 20 autokarów z młodymi uczestnikami (ok. 1000 osób). Strażnicy koordynowali rozlokowanie autokarów na 3 wyznaczonych parkingach. Impreza przebiegła bez zakłóceń spokoju i porządku publicznego i zakończyła się ok. g. 1.00 w nocy.

Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 4 osób, z których 1 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 8 osób leżących w różnych miejscach publicznych - wszystkie po dobudzeniu o własnych siłach udały się do miejsca zamieszkania. 1 osobę ukarano za nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym. W 4 przypadkach osobami leżącymi w miejscach publicznych okazali się bezdomni. Wszyscy odmówili na piśmie udzielenia im pomocy w formie skierowania do schroniska. Do jednego mężczyzny przybyło pogotowie ratunkowe (ul. Abrahama), które zabrało go do szpitala, 2 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, jedną do Komisariatu Policji w Rumi.
    2) Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji. 3 psy odłowione odwieziono do schroniska, 2 psy odłowione zabrali właściciele (ukarani mandatami za niedopilnowanie swoich zwierząt). Jedna interwencja dotyczyła bezdomnego kota, który uciekł.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 44 interwencje w różnych miejscach miasta. 11 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 9 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 4 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 7 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 4 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 1 pouczono. 5 osób pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 2 osoby ukarano i 2 pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 6 do 12 listopada 2017 r.
13.11.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 111 wykroczeń, które w 75 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 36 mandatami karnymi. Wykonano 88 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 13 osób. 229 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 16 skutecznych interwencji wykonano na skutek ujawnień z monitoringu miejskiego.
    Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był dzień Święta Niepodległości 11 listopada 2017 r. i udział Straży Miejskiej w Rumi w zabezpieczeniu przemarszu i uroczystości pod pomnikiem przy ul. Wybickiego. Przebieg uroczystości był bezpieczny i nie odnotowano żadnych naruszeń spokoju i porządku publicznego.

       Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 14 osób, z których 11 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 5 osób leżących w różnych miejscach publicznych - wszystkie po dobudzeniu o własnych siłach udały się do miejsca zamieszkania.
2)    Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. 7 listopada na ul. Wybickiego potwierdzono padlinę kota na chodniku. Powiadomiono służby komunalne celem usunięcia. W dniu 8 listopada przyjęto zgłoszenie, że na ul. Ormińskiego chodzi bóbr. Bóbr okazał się nutrią, odszukano właściciela i pouczono. Następnego dnia ponownie zgłoszono nutrię spacerującą bez nadzoru. Tym razem właścicielkę ukarano za niezachowanie nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, a nutrię odłowiono. Nutria okazała się zwierzęciem domowym trzymanym tak, jak inni trzymają psy lub koty. W dniu 9 listopada zabrano do lecznicy kota ze złamaną łapą z ul. Grunwaldzkiej i potrąconego kota z ul. Batorego. Tego dnia na ul. Sobieskiego samochód potrącił wałęsającego się psa. Zabrał go właściciel. 6 razy interweniowano w sprawie wałęsających się psów, które każdorazowo odławiano. Właścicieli ukarano przy odbiorze zwierząt.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 73 interwencje w różnych miejscach miasta. 22 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono. W dniu 10 listopada na ul Kamiennej na drodze do Łężyc przy pętli autobusowej doszło do groźnego wypadku drogowego. Strażnicy pomagali w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 3 ranne osoby.
4)    Czystość miasta. Podjęto 11 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 3 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 6 razy interweniowano w sprawie dymu. W dniu 10.11.2017 r. ujawniono jeden przypadek wypalania kabli z wydzieleniem dużej ilości toksycznego dymu, jednak sprawca zdążył zbiec przed przyjazdem patrolu. Ogień ugasili strażnicy. Jedną osobę ukarano za spalanie płyt meblowych w piecu domowym. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

 Wybrany obraz

5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 5 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 4 pouczono. 7 osób pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 30 października do 5 listopada 2017 r.
07.11.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 26 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 84 wykroczenia, które w 57 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 27 mandatami karnymi. Wykonano 63 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 45 osób. 130 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
    Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był dzień Wszystkich Świętych i udział Straży Miejskiej w Rumi w akcji „Znicz”. Jak co roku strażnicy kontrolowali legalność handlu obwoźnego w okolicach cmentarzy oraz w całym mieście. W rezultacie 64 kontroli ukarano tylko jedną osobę. W roku bieżącym Straż Miejska urządziła dodatkowy parking na ul. Rybaków. Strażnicy w dniach poprzedzających, w samo święto oraz w „dniu zadusznym” pilnowali porządku w komunikacji, w szczególności prawidłowość parkowania pojazdów. Jak każdego roku obserwuje się nasilanie ilości pojazdów prywatnych w okolicy cmentarzy, co widać na zdjęciach poniżej.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 14 osób, z których 7 ukarano, a 7 pouczono. Ujawniono 4 osoby leżące w różnych miejscach publicznych - 2 po dobudzeniu o własnych siłach udały się do miejsca zamieszkania, dwie osoby wymagały pomocy medycznej - wezwano pogotowie ratunkowe równocześnie udzielając pierwszej pomocy. Pogotowie każdorazowo zabrało osoby do szpitala.
2)    Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. Jedna dotyczyła kota, który miał być ranny. Zabrano go w kartonie do kojca Straży Miejskiej, gdzie oczekiwał na przyjazd technika weterynarii. Kot jednak uciekł z kojca. Inny kot został śmiertelnie potrącony na ul. Kosynierów. Za niedopełnienie obowiązków przy trzymaniu zwierząt ukarano 2 osoby - jedną za puszczanie psa luzem (ul. Reja), drugą za niedopilnowanie bydła, które w dniu 4 listopada wędrowało bez opieki po jezdni na ul. Żurawiej.

 Wybrany obraz

3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 49 interwencji w różnych miejscach miasta. 15 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 4 osoby pouczono za śmiecenie (rzucanie niedopałków) w miejscach publicznych.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 1 osobę ukarano i 3 pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby pouczono. 7 osób pouczono i 2 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 31 - 40 z 249

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com