Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 26 czerwca do 2 lipca 2017 r.
03.07.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole: zmotoryzowane, rowerowe, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 9 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 104 wykroczenia, które w 81 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 22 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 67 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 16 osób. 95 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. W minionym tygodniu monitoring miejski został wyposażony w 2 dodatkowe kamery: na ul. Dąbrowskiego i na nowym deptaku nad Zagórska Strugą w rejonie MDK i stadionu MOSiR.
Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był Światowy Zjazd Kaszubów, który odbył się w Rumi w dniu 1 lipca 2017 r. Straż Miejska w Rumi w zaangażowanym stopniu wzięła udział w zabezpieczeniu tego wydarzenia (zdjęcia poniżej). Podczas Zjazdu nie odnotowano naruszeń spokoju lub porządku publicznego. Doszło jedynie do jednego wypadku: osoba duchowna przewróciła się podczas orszaku maszerującego z Kościoła NMPWW do MOSiR. Ratownicy medyczni z jadącej na końcu kolumny karetki natychmiast podjęli działania ratownicze.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 32 osób, z których 6 ukarano, a pozostałych pouczono. Pięć osób leżących w miejscach publicznych, po dobudzeniu udały się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, dwie odwieziono do domu i dwie ukarano.
2)    Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji. W okolicach ul. Sosnowej, Reja, Sędzickiego i Kosynierów pokazały się dziki. Technik weterynarii przepędził je petardami. Padłego jeża ujawniono na ul. Żwirki i Wigury, a na ul. Zielarskiej padłego kota. 30 czerwca zgłoszono rannego psa wałęsającego się obok Dworca PKP. Zwierzę odłowiono (było zdrowe) i odwieziono do schroniska. W dniu 1 lipca ulicę Ceynowy zanieczyściły nieznane konie. Chodnik i jezdnię uprzątnęły służby komunalne.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 39 interwencji w różnych miejscach miasta. 9 kierowców ukarano mandatami, przeciwko jednemu skierowano wniosek o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 10 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 1 osobę ukarano mandatem i 1 osobę pouczono.
5)    Zadymianie. 1 interwencja w dniu 30 czerwca o godz. 22.00 dotyczyła uciążliwego dymu wydobywającego się z komina na ul. Towarowej; piec skontrolowano, stwierdzono wypalanie kabli - przeciwko sprawcy skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu, ponieważ odmówił przyjęcia mandatu karnego.
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 11 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 2 osoby, a 10 pouczono, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 2 osoby ukarano i 2 pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 19 do 25 czerwca 2017 r.
26.06.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 89 wykroczeń, które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 12 mandatami karnymi. Wykonano 69 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 24 osoby. 98 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono 2 imprezy plenerowe.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 18 osób, z których 5 ukarano, a pozostałych pouczono. Pięć osób leżących w miejscach publicznych, po dobudzeniu udały się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, jedną odwieziono do domu.
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. W dniu 19 czerwca na ul. Reja doszło do pogryzienia listonoszki przez wybiegające psy. Właściciel został ukarany. Pies, który pogryzł na szczęście był szczepiony przeciwko wściekliźnie. W okolicach ul. Owsianej dwukrotnie pokazały się dziki, a jeden raz w okolicy ul. Reja. Technik weterynarii przepędził je każdorazowo petardami. W dniu 23 czerwca stwierdzono małe dzikie kaczuszki chodzące po ulicy. Strażnicy wyłapali ptaszki i wypuścili do stawu na ul. Starowiejskiej. Z akcji ucieszyły się dzieci przebywające licznie w tym miejscu po zakończeniu roku szkolnego.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 41 interwencji w różnych miejscach miasta. 2 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 5 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 3 osoby pouczono.
5)    Zadymianie. 1 interwencja dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z komina (piec skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji). 6 interwencji dotyczyło ognisk w dniu 23 czerwca (tradycyjny „Jan”). Mieszkańcy nie przesadzili, nie palono substancji niedozwolonych. Ukarano tylko jedną osobę.
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 9 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 2 osoby, a 4 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 1 pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 12 do 18 czerwca 2017 r.
19.06.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 24 patrole: zmotoryzowane, rowerowe, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 94 wykroczenia, które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 17 mandatami karnymi. Wykonano 62 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 17 osób. 140 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono 2 imprezy plenerowe i 5 procesji religijnych w dniu 15 czerwca - Święto Bożego Ciała.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 27 osób, z których 8 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 1 osobę leżącą w miejscu publicznym, którą odwieziono do domu.
2)    Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji. Trzykrotnie posesję przy ul. Sędzickiego i jeden raz posesję przy ul. Grottgera nawiedziły dziki. Zniszczyły zasiewy. Wezwany technik weterynarii przepędził zwierzęta. Odłowiono 2 psy, z których 1 zabrano do schroniska, a drugiego odebrał właściciel. Dwa inne uciekły przy próbach odłowu. W dniu 16 czerwca o 7 rano na ul. Kosynierów ujawniono padlinę małego dzika - zabrany przez technika. Tego samego dnia zgłoszono chorego jeża na ul. Pomorskiej. Jeż był zdrowy, tylko przerażony. Przestawiony na teren zielony - szybko oddalił się.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 33 interwencje w różnych miejscach miasta. 4 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 9 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 3 osoby pouczono.
5)    Zadymianie. 1 interwencja dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z komina (piec skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji).
6)    Inne. W dniu 13 czerwca 2017 r. po południu na ul. Lipowej runął słup z przewodami elektrycznymi. Strażnicy zabezpieczali miejsce do czasu przyjazdu pogotowia energetycznego.

 Wybrany obraz

Za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, a 12 pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 2 osoby, a 9 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 2 pouczono. 4 osoby pouczono, a 1 ukarano za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 5 do 11 czerwca 2017 r.
12.06.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 150 wykroczeń, które w 119 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 31 mandatami karnymi, skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 122 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 21 osób. Podjęto 8 skutecznych interwencji z monitoringu miejskiego. 212 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono 4 imprezy plenerowe i jeden przemarsz religijny.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 46 osób, z których 15 ukarano, 31 osób zostało pouczonych. Ujawniono 6 osób leżących w miejscach publicznych, z których po dobudzeniu 5 udało się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, a jedną odwieziono do domu. Jedną z tych osób ukarano, pozostałe pouczono.
2)    Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. Spowodowano usunięcie 2 padłych kotów i jednego jeża. W jednym przypadku doszło do pogryzienia. Strażnicy ustalili właściciela, potwierdzili szczepienia, a poszkodowanego pouczyli o dalszym postępowaniu.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 44 interwencje w różnych miejscach miasta. 8 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 5 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 4 osoby pouczono. W dniu 10 czerwca Straż Miejska w Rumi zapewniała bezpieczeństwo wolontariuszy sprzątających Rumię w ramach akcji organizowanej przez Burmistrza Miasta pod hasłem „Czysta Rumia”. Podobnie - zapewnieniu bezpieczeństwa służyła asysta strażników podczas festynu w parku w Janowie, zorganizowanego dla tych wolontariuszy.
5)    Zadymianie. 2 interwencje dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji).
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, a 13 pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 4 osoby, a 24 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 2 pouczono. 4 osoby pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 29 maja do 4 czerwca 2017 r.
05.06.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 116 wykroczenia, które w 93 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 22 mandatami karnymi, skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 89 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 20 osób. Podjęto 6 skutecznych interwencji z monitoringu miejskiego. 146 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono jedną imprezę plenerową.
W dniu 2 czerwca strażnicy w patrolu pieszym na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej zauważyli wypadek polegający na potrąceniu kobiety przez autobus komunikacji miejskiej. Kobieta uderzyła głową o krawężnik i silnie krwawiła. Natychmiast wezwano radiowóz Straży Miejskiej z ratownikiem medycznym na pokładzie (czas przyjazdu 1 minuta), który niezwłocznie przystąpił do działań ratowniczych. Z uwagi na możliwość uszkodzenia kręgosłupa, strażnik-ratownik założył kobiecie kołnierz ortopedyczny i z dużym trudem zatamował krwotok. Istniała też możliwość wstrząsu mózgu. Inni strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe i Policję oraz zebrali dane świadków wypadku. Do przyjazdu karetki pogotowia kobieta była zaopatrzona. Zabrano ją do szpitala. Jest możliwe, że strażnicy uratowali kobiecie życie.
W dniu 2 czerwca w ramach Dnia Dziecka Straż Miejska w Rumi w porozumieniu z Multikinem w Rumi przeprowadziła prelekcję dla najmłodszych pt. „Bezpieczeństwo podczas wakacji”. Prelekcję przeprowadził strażnik Tomasz Hoga.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 26 osób, z których 12 ukarano, 14 osób zostało pouczonych. 4 osoby leżące w miejscach publicznych odwieziono do miejsca zamieszkania (3 osoby) lub do Komisariatu Policji (1 osoba), z których 2 ukarano, pozostałych pouczono. Przykładowa interwencja - w dniu 31 maja na monitorze monitoringu z parku w Janowie zauważono mężczyznę, który załatwił potrzebę fizjologiczną w parku, po czym pomaszerował dalej popijając piwo. Strażnicy ujawnili mężczyznę i ukarali dwoma mandatami: za nieobyczajne zachowanie i spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym - w parku.
2)    Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji zleconych i 3 własne. W dniu 30 maja pies ugryzł człowieka na ul. Czarnieckiego. Strażnicy ustalili właściciela, potwierdzili szczepienia, a poszkodowanego pouczyli o dalszym postępowaniu. W dniu 31 maja SM otrzymała zgłoszenie o klaczy ze źrebakiem na łące przy ul. Jeziornej. Leżący na ziemi źrebak nie mógł się podnieść. Ustalono właściciela koni, który zajął się nimi. W dniu 31 maja wezwano pracownika weterynarii do potrąconego kota na ul. Dębowej. Kot został odwieziony do schroniska.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 45 interwencji w różnych miejscach miasta. 4 kierowców ukarano mandatami, w stosunku do jednego wszczęto postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku do sądu o ukaranie, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 8 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji. 5 osób pouczono. W dniu 31 maja podjęto interwencję na ul. Gdańskiej po skardze, że sąsiad obciął gałęzie i wrzucił mu na teren posesji. Zobowiązano sprawcę o konieczności uprzątnięcia gałęzi wg. zasady - „jeśli skróciłeś zieleń pochodzącą od sąsiada, to obcięte gałęzie są twoim odpadem, a nie sąsiada”.
5)    Zadymianie. 3 interwencje dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji).
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego pouczono 7 osób, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 1 osobę, a 14 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 9 pouczono. 1 osobę ukarano i 3 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.
W dniu 29 maja strażnicy udzielili pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe do kobiety, która zasłabła w okolicy kortów tenisowych na ul. Mickiewicza. Skarżyła się na bóle w klatce piersiowej. Po przebadaniu przez lekarza pogotowia strażnicy odwieźli kobietę do miejsca zamieszkania.
W dniu 30 maja przyjęto zgłoszenie o zabrudzeniu rzeki. Po kontroli okazało się, że na zlecenie Urzędu Miasta firma umacnia brzegi rzeki w okolicy ul. Batorego.
W dniu 31 maja konar spadł na przewody energetyczne na ul. Górniczej. Strażnicy zabezpieczali dostęp osób postronnych do czasu przyjazdu pogotowia energetycznego.
W dniu 2 czerwca udzielono pomocy dyrekcji i personelowi szkoły SP-9 w sprawie nieletniej zakłócającej porządek na terenie szkoły. Interwencja zakończona pomyślnie - sprowadzono matkę do szkoły. Strażnicy, za pośrednictwem komendanta, odebrali podziękowania telefoniczne Dyrekcji szkoły.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 41 - 50 z 238

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com