Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 18 do 24 września 2017 r.
25.09.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 116 wykroczeń, które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 33 mandatami karnymi, skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 95 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 33 osoby. 174 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 8 skutecznych interwencji wykonano na podstawie oglądu monitoringu miejskiego.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 33 osób, z których 16 ukarano, a pozostałych pouczono. 5 osób leżących w miejscach publicznych, 3 po dobudzeniu udały się do miejsca zamieszkania o własnych siłach, 2 odwieziono do domu, dwie osoby ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie.
2)    Zwierzęta. Podjęto 15 interwencji. W dniu 18 września uwolniono jeża, który wpadł do studzienki. Następnego dnia na posesji wylądował gołąb. Przewieziono go do hodowli celem weryfikacji właściciela. Odłowiono 2 wałęsające się psy. Jeden z nich miał numer identyfikacyjny - odwieziono do właściciela, którego ukarano, drugi trafił do schroniska. 6 interwencji dotyczyło dzików, które w ostatnim czasie coraz częściej wchodzą na tereny zurbanizowane. Wzywany technik weterynarii stosował substancje odstraszające zwierzęta. Stwierdzono upadek psa na ul. Pomorskiej - informację przekazano służbom komunalnym celem usunięcia padliny. 23 września na ul. Kamiennej stwierdzono ranną sarnę. Wezwano technika weterynarii, który zabrał zwierzę.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 37 interwencji w różnych miejscach miasta. 5 kierowców ukarano mandatem, przeciwko 5 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 2 osoby pouczono. W dniu 19 września przyłapano osobę wypalającą kable na posesji. Ukarano mandatem. W dniu 20 września na ul. Szczecińskiej grupa osób zaśmiecała piaskownicę. Dwie osoby ukarano mandatami.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 9 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 osoby ukarano i 5 pouczono, 10 osób pouczono i 5 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.
W dniu 18 września 2017 r. Komisariat Policji zwrócił się do SM o pomoc w ujęciu osoby rzucającej kamieniami w pojazdy przejeżdżające ul. Grunwaldzką. W dniu tym nie udało się ująć osoby, jednak jej personalia Policja przekazała do SM. W dniu 25 września patrol SM zauważył mężczyznę na ul. Towarowej i dokonał jej ujęcia. Przekazano Policji. W dniu 21 września sprawdzono czy woda pobierana z hydrantu na budowę przy ul. Kosynierów nie jest kradziona. Okazało się, że jest umowa z PEWiK i oddzielny licznik. W dniu 23 września SM otrzymała informację o kobiecie dobijającej się do różnych drzwi bloku przy ul. Stoczniowców. Kobieta była w stanie nietrzeźwym. Po interwencji odjechała do domu taksówką.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI OGŁASZA WYNIK NABORU NA DWA STANOWISKA PRACY
22.09.2017.
 Aplikant

Informuje się zainteresowanych, że nabór na dwa stanowiska pracy -  „aplikant” -  w Straży Miejskiej w Rumi został rozstrzygnięty w dniu 21 września 2017 r.
W trakcie naboru złożono 4 aplikacje, wszystkie były zgodne z wymaganiami postawionymi w ogłoszeniu z dnia 24 sierpnia 2017 r.
Zgodnie z regulaminem naboru, w związku z małą ilością złożonych aplikacji nie przeprowadzono testu kwalifikacyjnego.
Komisja kwalifikacyjna zaprosiła do rozmów kwalifikacyjnych 4 osoby, z których            w dniu 21 września 2017 r. stawiły się wszystkie:

1.    Łukasz Kuczkowski z Rumi,
2.    Michał Mroczkowski  z Redy,
3.    Rafał Wałdowski z Gniewowa,
4.    Artur Bach z Łęczyc,

Najlepszym zasobem wiedzy i umiejętnościami oraz najlepszymi predyspozycjami oczekiwanymi na przyszłych stanowiskach  aplikanta wykazali się:  Pan Artur Bach  z Łęczyc i Pan Michał Mroczkowski z Redy. Zostaną oni zatrudnieni  od  dnia 01 listopada 2017 r.
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 11 do 17 września 2017 r.
18.09.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 27 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 7 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 110 wykroczeń, które w 84 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 20 mandatami karnymi, skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 85 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 32 osoby. 159 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 24 osób, z których 4 ukarano, a pozostałych pouczono. 10 osób leżących w miejscach publicznych, po dobudzeniu udały się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, 3 odwieziono do domu, jedną doprowadzono do Komisariatu Policji w Rumi; dwie osoby ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie.
2)    Zwierzęta. Podjęto 16 interwencji. Odłowiono 2 psy. Zwierzęta zabrał do schroniska technik weterynarii. Doszło do jednego pogryzienia psa przez wałęsającego się psa. Właściciel został ukarany. Ukarano też jedną osobę za niedopilnowanie innego psa. W dniu 15 września spowodowano usunięcie krów z ul. Żurawiej.
Stwierdzono 3 padłe koty, informacje do których przekazano służbom komunalnym do usunięcia.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 44 interwencje w różnych miejscach miasta. 8 kierowców ukarano mandatem, przeciwko 5 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 8 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Jedną osobę ukarano mandatem karnym i jedną pouczono.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 7 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 5 pouczono, 6 osób pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.
W dniu 11 września na ul. Marynarskiej zasłabła kobieta. Udzielono jej pierwszej pomocy, wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało ją do szpitala. Tego samego dnia w parku w Janowie ze sceny spadł mężczyzna. Również po udzieleniu mu pierwszej pomocy, wezwane pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala.
W dniu 12 września na ul. Gdańskiej miała miejsce interwencja wobec samobójcy. Zgłoszenie dotyczyło dobijania się do mieszkania od strony okien w ogrodzie przez mężczyznę. Na miejscu znaleziono silnie pobudzonego mężczyznę z podciętymi żyłami. Mocno krwawił. Mimo oporu udzielono mu pierwszej pomocy przez tamowanie krwotoku, a następnie przekazano załodze wezwanej karetki pogotowia. Tego człowieka również zabrano do szpitala.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi wzięła udział w zabezpieczeniu meczu piłkarskiego oraz zabezpieczyła przebieg „Biegu Pokoju”.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 4 do 10 września 2017 r.
11.09.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 82 wykroczenia, które w 71 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 11 mandatami karnymi. Wykonano 64 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 25 osób. 111 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Z obserwacji monitoringu zrealizowano 8 skutecznych interwencji.
Od połowy sierpnia trwa wojewódzka akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Straż Miejska w Rumi od 4 września pomaga maluchom w przechodzeniu przez jezdnię w drodze do szkoły. Strażnicy przypominają dzieciom o zasadach przechodzenia przez jezdnię, wręczają im zakupione przez Urząd Miasta ‘odblaski” oraz lizaki. Swoją obecnością przy przejściach dla pieszych funkcjonariusze dyscyplinują kierowców.

     Wybrany obraz Wybrany obraz

W okolicach szkół, do których uczęszczają najmłodsi, w godzinach rozpoczęcia nauki tworzą się małe zatory samochodowe, kierowcy niestety parkują nieprawidłowo, co zwiększa niebezpieczeństwo dla pieszo idących lub jadących na rowerach uczniów. Na razie funkcjonariusze pouczają kierowców, ale niewykluczone, że w drugim tygodniu akcji sięgną po bloczki mandatowe.

     Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 8 osób, z których 3 ukarano, a pozostałych pouczono. 6 osób leżących w miejscach publicznych, po dobudzeniu udały się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, 3 odwieziono do domu i jedną ukarano.
2)    Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji. Odłowiono 2 psy i 1 kota. Zwierzęta zabrał do schroniska technik weterynarii.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 43 interwencje w różnych miejscach miasta. 4 kierowców ukarano mandatem, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 7 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Jedną osobę ukarano mandatem karnym, a 6 pouczono.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 5 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 4 osoby pouczono, 2 osoby pouczono i 2 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.
W dniu 8 września przy sklepie na ul. Abrahama zastano starszego mężczyznę w kapciach, który zapomniał o swojej tożsamości. Ustalono dane mężczyzny i odwieziono do miejsca zamieszkania.
W dniu 9 września ok. godz. 17.00 w krzakach przy dojściu do SKM zastano mężczyznę, który wykonywał czynności seksualne wobec samego siebie - ukarany mandatem.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 28 sierpnia do 3 września 2017 r.
04.09.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 82 wykroczenia, które w 64 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 18 mandatami karnymi. Wykonano 74 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 13 osób. 86 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Z obserwacji monitoringu zrealizowano 13 skutecznych interwencji.
Od połowy sierpnia trwa wojewódzka akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. To druga edycja tej akcji - poprzednia w 2016 r., inspirowana przez Straż Miejską w Rumi spowodowała, że we wrześniu 2016 r. w całym województwie nie było żadnego wypadku z udziałem dzieci. Obecnie w akcji biorą udział 22 straże gminne i miejskie Województwa Pomorskiego. W pierwszym etapie Straż Miejska w Rumi skontrolowała stan infrastruktury drogowej w pobliżu szkół. Do zarządców dróg skierowano wnioski o poprawienie trzech uszkodzonych znaków drogowych oraz 11 miejsc, gdzie należało przyciąć zieleń gdyż ta wyrastając zasłoniła istotne znaki. Dwa przykłady poniżej z ulic: Ceynowy i Kościelnej.

     Wybrany obraz Wybrany obraz

Kolejny etap akcji to przeprowadzanie najmłodszych przez przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i podczas powrotów ze szczególnym zwróceniem uwagi na placówki, do których będą zdążać najmłodsi po zlikwidowanych gimnazjach. Na drodze do szkoły strażnicy prowadzić będą równocześnie akcję edukacyjną.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 36 osób, z których 14 ukarano, a pozostałych pouczono. Siedem osób leżących w miejscach publicznych, po dobudzeniu udały się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, dwie odwieziono do domu i jedną ukarano.
2)    Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji. Odłowiono 4 psy i 3 koty. Zwierzęta zabrał do schroniska technik weterynarii.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 14 interwencji w różnych miejscach miasta. 1 kierowcę ukarano mandatem, pozostałych pouczono. W dniu 31 sierpnia strażnicy byli pierwsi ze służb na miejscu potrącenia przez samochód piętnastoletniego rowerzysty. Młodego cyklistę zaopatrzono medycznie jednocześnie wzywając pogotowie ratunkowe. Na miejscu zdarzenia ustalono dane świadków oraz okoliczności wypadku, przekazując te dane przybyłemu patrolowi Policji.
4)    Czystość miasta. Podjęto 5 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 2 osoby pouczono.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 6 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia ukarano 2 osoby, a 4 pouczono, 9 osób pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 41 - 50 z 249

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com