Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 16 do 22 stycznia 2017 r.
23.01.2017.
   W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psem służbowym oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 67 wykroczeń, które w 55 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 11 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 70 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 30 osób. 75 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Odśnieżanie: W minionym tygodniu mieszkańcy zgłosili 3 interwencje związane z nieodśnieżonymi chodnikami. Osoby pouczone zabrały się od razu za odśnieżanie i posypywanie. Zgłoszenia dotyczyły ulic: Puckiej, Zakole i I Dywizji WP. Interwencji własnej wymagały schody na przystanku SKM Janowo (zdjęcie poniżej) oraz kładki nad torami. Jak zwykle zarządca terenu „zapomina” o padającym śniegu. Odśnieżanie dotyczyło początku tygodnia. Niektórzy kierowcy mieli kłopoty z jazdą w nowych, zimowych warunkach. Na zdjęciu niegroźne „wypadnięcie” z trasy na ul. Gdańskiej. Nic się nikomu nie stało. Wzrost temperatur od środy zakończył problemy.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

2)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 9 osób, które zostały pouczone.
3)    Udzielenie pomocy osobom bezdomnym. Podjęto interwencję wobec 3 osób, które pisemnie odmówiły udzielenia sobie pomocy.
4)    Zwierzęta. Ze sklepu z ul. Starowiejskiej Straż Miejska otrzymała zgłoszenie o „napadnięciu kobiety przez kota - tygrysa” i doznaniu przez nią uszkodzeń ciała (podrapanie). Strażnicy ustalili właściciela zwierzęcia i nakazali mu udanie się do lekarza weterynarii na obserwację.
Osiem interwencji dotyczyło wałęsających się psów, dwie potwierdzone, a w ich wyniku jeden pies odjechał do schroniska, a drugiemu odszukano właściciela, który odebrał zwierzę wraz z mandatem karnym.
Na ul. Grunwaldzkiej ujawniono zabitego lisa prawdopodobnie przez pojazd.
Jedno zgłoszenie dotyczyło złych warunków trzymania psa. Wynik kontroli: „pies posiada budę ocieploną, długość łańcucha b/u, pies w dobrej kondycji fizycznej”.
Natomiast w dniu 19 stycznia z ul. Pomorskiej zgłoszono „utknięcie” psa w bramie pergoli śmietnika (zdjęcie poniżej). Strażnicy wezwali zastęp JRG, który rozginając pręty uwolnił zwierzę.

 Wybrany obraz

5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 41 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Stwierdzono dwa przypadki parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych. Ogółem 8 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
6)    Zadymianie. 11 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Wszystkie piece skontrolowano. Nie stwierdzono ani jednego przypadku łamania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Rumia”. Palono substancjami dozwolonymi.
7)    Inne. Strażnicy kontrolowali oświetlenie i oznakowanie miasta (30 kontroli). Ujawniono 3 wygięte znaki drogowe, o których informację wraz z dokumentacją fotograficzną przekazali do UM.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
Zmieniony ( 23.01.2017. )
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 09 do 15 stycznia 2017 r.
16.01.2017.

    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 36 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psem służbowym oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 75 wykroczeń, które w 70 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 3 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 91 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 63 osoby. 59 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi uzupełniła etat o brakującego psa służbowego. W lutym 2016 r. po ciężkiej chorobie odszedł pies Havel i do tej pory był jeden psi vacat. W dniu 10 stycznia 2017 r. zakupiono nowego psa służbowego o imieniu Wektor. Jest to silny owczarek niemiecki wilczasty z hodowli polskiej po przodkach niemieckich, rodowodowy pies pracujący. Wektor ma 16 miesięcy i jeszcze przez dwa miesiące będzie szczeniakiem. Przeszedł wstępne przeszkolenie dla psa przewodnika już w macierzystej hodowli, co pozwala na niemal natychmiastowe używanie go do patroli. Oczywiście nadal będzie szkolony. Na zdjęciu poniżej Wektor ze swoim przewodnikiem - insp. Andrzejem Basiel.

Wybrany obraz

 

     Straż Miejska w Rumi ponownie informuje o 2 rowerach odnalezionych przez strażników na terenie Rumi jesienią 2016 r. Rowery zalegają w magazynie, gdyż od kilku miesięcy właściciele nie zgłosili się. Poniżej fotografie rowerów. Jeśli ktoś rozpozna swój zagubiony rower proszony jest o zgłoszenie się do dyżurnego Straży Miejskiej, najlepiej z jakimś dokumentem poświadczającym jego własność lub z dwoma świadkami mogącymi taka własność poświadczyć. Dane osoby odbierającej jak również osób poświadczających zostaną spisane w specjalnym protokole.

Wybrany obraz Wybrany obraz

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 8 osób, które zostały pouczone.
2)    Udzielenie pomocy osobom bezdomnym. Podjęto interwencję wobec 8 osób. Bezdomni konsekwentnie odmawiają przyjęcia pomocy, co potwierdzają w specjalnym pisemnym oświadczeniu. W lesie nadal mieszka w namiocie 1 bezdomny, który również odmawia przyjęcia pomocy. W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi wspólnie z pracownikami socjalnymi MOPS dwukrotnie dokonała kompleksowej kontroli miejsc przebywania bezdomnych. Na zdjęciach poniżej - przedmiotowa kontrola w dniu 9 stycznia.

Wybrany obraz Wybrany obraz


3)    Zwierzęta. Odłowiono 3 psy, które zostały odwiezione do schroniska.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 25 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM, wobec dwóch osób skierowano wnioski do sądu o ukaranie, pozostałych pouczono.
5)    Czystość, porządek lub zadymienie. 7 interwencji dotyczyło czystości i porządku (wszystkie osoby pouczono), a 6 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Jedna interwencja potwierdziła się - mężczyzna wypalał w piecu domowym kable celem pozyskania miedzi na sprzedaż do skupu. Został ukarany najwyższym możliwym mandatem karnym.
6)    Odśnieżanie. Strażnicy pouczyli 7 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski

 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 02 do 08 stycznia 2017 r.
09.01.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 32 patrole własne: zmotoryzowane, piesze i piesze z psem służbowym oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 52 wykroczenia, które w 46 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 4 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 53 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 26 osób. 58 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zapewniono spokój i porządek publiczny podczas przemarszu Orszaku Trzech Króli.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 5 osób, które zostały pouczone.
2)    Udzielenie pomocy osobom bezdomnym. Podjęto interwencję wobec 6 osób. Do dwóch wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osoby do szpitala. Pozostali konsekwentnie odmawiają przyjęcia pomocy, co potwierdzają w specjalnym pisemnym oświadczeniu. W lesie nadal mieszka w namiocie 1 bezdomny, który również konsekwentnie odmawia przyjęcia pomocy. Ostatnie zameldowanie tego mężczyzny jest w głębi kraju.
3)    Zwierzęta. Odłowiono 3 psy, które odebrali właściciele.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 27 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM, wobec dwóch osób skierowano wnioski do sądu o ukaranie, pozostałych pouczono.
5)    Czystość, porządek lub zadymienie. 6 interwencji dotyczyło czystości i porządku, a 3 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (żadna nie potwierdziła się).
6)    Odśnieżanie. W związku z padającym po raz pierwszy tej zimy śniegiem patrole zwracają uwagę na odśnieżanie chodników przez właścicieli posesji. Dotychczas wpłynęły tylko 2 zgłoszenia dotyczące śliskości jezdni lub chodników. Strażnicy sprawdzają, czy służby wypełniają swoje obowiązki w zakresie odśnieżania i posypywania jezdni i chodników.
7)    Inne. Ukarano mandatami 4 osoby: 1 za zakłócanie spokoju, 1 osobę za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu innej osoby, 2 osoby za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 27 grudnia 2016 r. do 01 stycznia 2017 r.
02.01.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psem służbowym oraz 5 z Policją. Opisywany okres obejmował obchody nadejścia nowego 2017 roku. W Rumi bawiono się hucznie, ale bezpiecznie. Działania patroli pozwoliły ujawnić 82 wykroczenia, które w 72 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 10 mandatami karnymi. Wykonano 55 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 34 osoby. 113 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 10 osób. Ukarano mandatami karnymi 2 osoby, pozostałe pouczono.
2)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 2 osób. Jedną osobę odwieziono do Komisariatu Policji, druga do domu.
3)    Zwierzęta. Odłowiono jedynie 1 psa, którego odwieziono do schroniska.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 27 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM, 2 osoby ukarano. Pozostałe pouczono.
5)    Czystość, porządek lub zadymienie. 5 interwencji dotyczyło czystości i porządku, a 2 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (żadna nie potwierdziła się).
6)    Inne. Ukarano mandatami 4 osoby za zakłócanie spokoju, 1 osobę za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu innej osoby, 1 osobę za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego i 1 osobę za zaśmiecanie.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 19 do 26 grudnia 2016 r.
27.12.2016.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 32 patrole własne: zmotoryzowane, piesze i piesze z psem służbowym oraz 5 z Policją. Należy stwierdzić, że opisywany okres obejmował Święta Bożego Narodzenia, a te w Rumi minęły spokojnie. Działania patroli pozwoliły ujawnić 102 wykroczenia, które w 90 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 11 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 68 interwencji zleconych przez mieszkańców (to jest tylko prawie 1/3 interwencji zgłaszanych w czasie nieświątecznym). Wylegitymowano 30 osób. 134 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Przestępstwa. W dniu 22 grudnia 2016 r. patrol Straży Miejskiej udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyźnie, który został kilkakrotnie ugodzony nożem na ul. Kombatantów. Napastnik szybko został ujęty przez Policję. Poszkodowany miał kilka groźnych ran i obficie krwawił. Do czasu przyjazdu wezwanej karetki pogotowia ratunkowego strażnicy zatamowali krwotoki i opatrzyli rany, w tym najgroźniejszą w korpus pod pachą oraz na głowie. Mężczyzna przeżył, został odwieziony do szpitala, a Policja prowadzi w tej sprawie stosowne postępowanie.
2)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 9 osób. Ukarano mandatem karnym 1 osobę, pozostałe pouczono.
3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 2 osób. Obie osoby odmówiły przyjęcia pomocy i udały się w swoją stronę. 1 osobę ukarano.
4)    Zwierzęta. Podjęto kilka interwencji związanych z błąkającymi się psami. W dniu 24 grudnia 2016 r. na ul. I Dywizji WP samochód potrącił psa. Strażnicy wezwali technika weterynarii i ustalili właściciela samochodu, który podczas kolizji utracił tablicę rejestracyjną. Niestety, przybyły na miejsce technik weterynarii stwierdził zgon zwierzęcia. Na miejsce przyjechał też uczestnik kolizji uszkodzonym samochodem bez tablicy rejestracyjnej. Oprócz tego zdarzenia w opisywanym okresie odłowiono 5 psów, z czego 3 zabrano do schroniska dla zwierząt.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 58 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM, 4 osoby ukarano, sporządzono 1 wniosek do sądu, 53 pouczono.
6)    Czystość, porządek lub zadymienie. 9 interwencji dotyczyło czystości i porządku, a 4 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (żadna nie potwierdziła się). 5 nieruchomości skontrolowano także pod zgodności posiadanych pojemników na odpady z liczbą mieszkańców. Raporty przekazano do UM.
7)    Inne. Ukarano dodatkowo mandatami:1 osobę za zakłócanie spokoju, 1 osobę za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu innej osoby, 2 osoby za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego i 1 osobę za zaśmiecanie.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 41 - 50 z 212

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com