Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 11 do 17 grudnia 2017 r.
19.12.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 33 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 78 wykroczeń, które w 56 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 20 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 71 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 19 osoby. 98 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Istotnym wydarzeniem minionego tygodnia było ujęcie w dniu 13 grudnia nietrzeźwego Ukraińca, który w stanie upojenia alkoholowego, bez dokumentów siedział na chodniku ul. Dąbrowskiego. Bardzo słabo kontaktującego mężczyznę strażnicy przewieźli i przekazali do Komisariatu Policji w Rumi. Po wytrzeźwieniu osobę przejęła Straż Graniczna. Jak poinformowano dyżurnego Straży Miejskiej - mężczyzna zostanie deportowany do własnego kraju.
Straż Miejska w Rumi wzięła udział w przygotowaniu Jarmarku Świątecznego w centrum Rumi. Zadanie polegało na niedopuszczeniu do parkowania pojazdów na placu po dawnym sklepie „Bazar” podczas ustawiania urządzeń imprezy. Organizator (zarządca drogi) ustawił znaki zakazu ruchu. Niestety wielu kierowców nie zwracało uwagi na znaki, odstawiało bariery i wjeżdżało na plac, pozostawiając tam pojazdy na postój i dezorganizując prace przygotowawcze do jarmarku. Strażnicy uporali się z zadaniem.
    Informacja z ostatniej chwili - w dniu dzisiejszym tj. 18 grudnia 2017 r. w budynku mieszkalnym na ul. Łąkowej (Szmelta) ok. godz. 4.00 wybuchł pożar. Przyczyny bada prokurator i Policja. Na tę chwilę wiadomo, że w pożarze zginęło 2 mężczyzn.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 8 osób, z których 1 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 2 osoby leżące w różnych miejscach publicznych, z których jedną ukarano.
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. Odłowiono 3 psy, z których 2 zabrano do schroniska, a 1 został odebrany przez właściciela. Dwukrotnie sprawdzono warunki trzymania psów na posesjach w obecności pracownika „Animals”
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 52 interwencje w różnych miejscach miasta. 14 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 3 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 7 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 3 osoby pouczono i 2 ukarano. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę pouczono. 2 osoby pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę pouczono. 1 osobę ukarano za wykroczenie z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 4 do 10 grudnia 2017 r.
11.12.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 66 wykroczeń, które w 53 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 13 mandatami karnymi. Wykonano 82 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 24 osoby. 82 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Istotnym wydarzeniem minionego tygodnia było ujęcie przestępcy poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Ujętego mężczyznę w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 9.05 na ul. Pomorskiej strażnicy przewieźli i przekazali do Komisariatu Policji w Rumi.
Wystąpiły dwa zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym: 1) na ul. Grunwaldzkiej oderwały się i wpadły na jezdnię dwa elementy ekranów dźwiękochłonnych - strażnicy przesunęli je na chodnik i zawiadomili Rejon Dróg Krajowych i Autostrad w Wejherowie, 2) na ul. Pomorskiej jakiś pojazd „zniósł” urządzenia z wysepki wyłączonej z ruchu - zawiadomiono zarządcę drogi celem dokonania napraw.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 4 osób, z których 1 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 7 osób leżących w różnych miejscach publicznych.
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. Służbom komunalnym zgłoszono martwe zwierzęta do zabrania - ptak na trawniku przy ul. Derdowskiego, pies na poboczu ul. I Dywizji WP. Odłowiono 3 psy, z których 2 zabrano do schroniska, a 1 został odebrany przez właścicielkę.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 39 interwencji w różnych miejscach miasta. 9 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 2 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 6 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. Jedna interwencja dotyczyła wylewania szamba. Właściciel posesji otrzymał termin obowiązkowego podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 2 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 6 osób pouczono. 2 osoby pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 27 listopada do 3 grudnia 2017 r.
04.12.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 127 wykroczeń, które w 92 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 32 mandatami karnymi, do sądu skierowano 4 wnioski o ukaranie. Wykonano 84 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 18 osób. 128 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 6 skutecznych interwencji podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.
Najważniejszym wydarzeniem była pomyślnie zakończona akcja ratownicza przeprowadzona przez patrol Straży Miejskiej na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej z ul. Abrahama w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 18.45 wobec mężczyzny - pieszego, potrąconego przez samochód osobowy na przejściu dla pieszych przy domu towarowym. Strażnicy byli na miejscu zdarzenia kilkadziesiąt sekund po zdarzeniu. Mężczyzna miał poważną ranę głowy oraz nienaturalnie powyginane nogi. Rannego ułożono w bezpiecznej pozycji, założono kołnierz ortopedyczny i zaopatrzono ranę na głowie jednocześnie wzywając pogotowie ratunkowe i Policję. Ustalono sprawcę i przebieg zdarzenia oraz odnotowano świadka. Ranny został niezwłocznie odwieziony do szpitalnego oddziału ratunkowego w Wejherowie.

Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 10 osób, z których 5 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 7 osób leżących w różnych miejscach publicznych. Dwie z nich upadły w autobusach komunikacji miejskiej - jeden mężczyzna po dobudzeniu poszedł do domu o własnych siłach, do drugiego wezwano pogotowie ratunkowe - zabrany do szpitala. Do 2 osób będących w stanie upojenia alkoholowego (jedna bez kontaktu w dniu 27 listopada na Dworcu PKP, druga 1 grudnia w śmietniku na ul. Pomorskiej z urazem nogi) wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało ich szpitala. Dwoje nietrzeźwych odwieziono do domu w dniu 1 i 2 grudnia. Jedna z nich to kobieta. Jedną z wymienionych osób ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym. Jednego bezdomnego, w dniu 2 grudnia skutecznie umieszczono w schronisku.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. Na terenie posesji przy ul. Sobieskiego sprawdzono warunki trzymania psów na wniosek mieszkanki. Nie było uwag. W dniu 29 listopada odłowiono psa biegającego z łańcuchem na ul. Derdowskiego, ustalono numer identyfikacyjny, powiadomiono właściciela, który odebrał zwierzę z kojca w SM. W dniu 30 listopada odpowiednie służby z powiadomienia SM usunęły martwą sarnę. Jednego psa z ul. Pomorskiej w dniu 30 listopada przekazano do schroniska. W dniu 1 grudnia przywieziono mewę z ul. Kosynierów. Ptak po wysuszeniu się został wypuszczony na wolność - odleciał.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 85 interwencji w różnych miejscach miasta. 22 kierowców ukarano mandatem, przeciwko 3 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 5 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 6 osób pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 7 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 7 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 4 pouczono. 1 osobę pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę ukarano, a1 pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 20 do 26 listopada 2017 r.
27.11.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 108 wykroczeń, które w 78 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 28 mandatami karnymi, do sądu skierowano 7 wniosków o ukaranie. Wykonano 87 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 17 osób. 132 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 11 skutecznych interwencji wykonano na skutek ujawnień z monitoringu miejskiego.

Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 12 osób, z których 4 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 6 osób leżących w różnych miejscach publicznych (w tym jedna kobieta), które po dobudzeniu odwieziono do miejsca zamieszkania. 5 osób pouczono za nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. 1 psa odłowionego odwieziono do schroniska, w pobliżu ul Kosynierów na chwile pokazały się 3 dziki, ale szybko się oddaliły. Z chodnika ul. Towarowej oraz z chodnika ul. Kamiennej usunięto padłe lisy. 22 listopada ukarano mieszkańca ul. Dąbrowskiego, który dopuścił do wydostania się psa na ulicę - zwierzę atakowało przechodniów.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 64 interwencje w różnych miejscach miasta. 19 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 7 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 2 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 8 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 9 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano. 6 osób pouczono, a 3 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę ukarano, 2 pouczono, a w stosunku do jednej skierowano wniosek o ukaranie do sądu.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 13 do 19 listopada 2017 r.
20.11.2017.
   W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 78 wykroczeń, które w 61 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 17 mandatami karnymi. Wykonano 77 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 27 osób. 111 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 10 skutecznych interwencji wykonano na skutek ujawnień z monitoringu miejskiego.
W piątek 17 listopada 2017 r. w Parafii Św. Jana z Kęt w godzinach wieczornych odbył się Wieczór Modlitwy Młodych, na którą z całej diecezji przybyło ok. 20 autokarów z młodymi uczestnikami (ok. 1000 osób). Strażnicy koordynowali rozlokowanie autokarów na 3 wyznaczonych parkingach. Impreza przebiegła bez zakłóceń spokoju i porządku publicznego i zakończyła się ok. g. 1.00 w nocy.

Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 4 osób, z których 1 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 8 osób leżących w różnych miejscach publicznych - wszystkie po dobudzeniu o własnych siłach udały się do miejsca zamieszkania. 1 osobę ukarano za nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym. W 4 przypadkach osobami leżącymi w miejscach publicznych okazali się bezdomni. Wszyscy odmówili na piśmie udzielenia im pomocy w formie skierowania do schroniska. Do jednego mężczyzny przybyło pogotowie ratunkowe (ul. Abrahama), które zabrało go do szpitala, 2 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, jedną do Komisariatu Policji w Rumi.
    2) Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji. 3 psy odłowione odwieziono do schroniska, 2 psy odłowione zabrali właściciele (ukarani mandatami za niedopilnowanie swoich zwierząt). Jedna interwencja dotyczyła bezdomnego kota, który uciekł.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 44 interwencje w różnych miejscach miasta. 11 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 9 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 4 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 7 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 4 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 1 pouczono. 5 osób pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 2 osoby ukarano i 2 pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 41 - 50 z 261

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com