Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 17 do 23 października 2016 r.
24.10.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole własne: zmotoryzowane, piesze oraz piesze z psem służbowym, a także 1 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 138 wykroczeń, które w 125 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 11 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 70 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 21 osób. 144 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Jednej osobie z rozbitą głową udzielono pomocy przedmedycznej i przekazano załodze pogotowia ratunkowego.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 23 osób. Ukarano mandatami karnymi 1 osobę, pozostałe pouczono.
2)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 2 osób, które odwieziono do domu.
3)    Zwierzęta. Podjęto kilka interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których psy wróciły do właścicieli. Odłowiono 3 psy – z tego 2 trafiły do schroniska, a jednego odebrał właściciel.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 54 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń (3 mandaty), do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie.
5)    Czystość, porządek lub zadymienie. 34 interwencje dotyczyły czystości i porządku, a 4 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów.
6)    Inne.
Zakończono długie i żmudne postępowanie wyjaśniające w sprawie zanieczyszczenia ulic Rumi betonem, do czego doszło latem tego roku. Z betoniarki wylewał się płynny beton na ul. Dąbrowskiego, Pomorskiej, Gdańskiej oraz na rondach Unii Europejskiej i Lecha Kaczyńskiego oraz skrzyżowaniu ul. Pomorskiej z Gdańską.
W sprawie tej Straż Miejska skierowała wniosek do sądu o ukaranie. Sprawca przyznał się do winy. Jest to mieszkaniec Redy.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 10 do 16 października 2016 r.
17.10.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole własne: zmotoryzowane, piesze oraz piesze z psem służbowym, a także 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 141 wykroczeń, które w 128 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 13 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 76 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 26 osób. 123 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Najważniejszym wydarzeniem tygodnia była Gala Budżetu Obywatelskiego, która odbyła się w Multikinie w dniu 13 października o godz. 18.00. Straż Miejska w Rumi złożyła do Budżetu Obywatelskiego swój projekt (prospołeczny) „Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED – 3 szt.”, którego autorem był inspektor Jacek Radomski. W trakcie gali okazało się, że projekt ten zwyciężył głosami 1259 mieszkańców. Zatem w 2017 r. Straż Miejska w Rumi otrzyma 3 AED o wartości ok. 23 000 zł.
Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED (ang. Automated External Defibrillator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa, czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii). Celem projektu jest umożliwienie strażnikom miejskim niesienie skuteczniejszej pomocy mieszkańcom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych lub dotkniętych nagłą utratą zdrowia, a przebywających w miejscach publicznych.
AED może być używany przez osoby posiadające wykształcenie medyczne, jak również przez osoby, które takiego wykształcenia nie posiadają, ale odbyły odpowiednie szkolenie z pierwszej pomocy np. BLS + AED, czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (takie przeszkolenie posiada 4 strażników Straży Miejskiej w Rumi, a w 2017 r. planuje się przeszkolenie 4 kolejnych strażników).
Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia jest migotanie komór (ang. Ventricular Fibrilation VF) jest to zaburzenie rytmu serca, polegające na szybkiej i nieskoordynowanej pracy serca, które jeśli nie zostanie szybko przerwane prowadzi do śmierci.
AED po uruchomieniu wykorzystuje komunikaty głosowe oraz rysunki w celu instruowania ratownika podczas reanimacji, która składa się z resuscytacji krążeniowo oddechowej i defibrylacji. Kiedy AED wykryje rytm serca wskazany do defibrylacji ładuje się i wydaje ostrzeżenie „nie dotykaj pacjenta, naciśnij przycisk defibrylacji” po wysłuchaniu tego komunikatu ratownik naciska przycisk defibrylacji.
Następnie AED wydaje polecenie wykonania reanimacji przez okres dwóch minut, po czym urządzenie wykonuje ponowną analizę rytmu serca.
W imieniu autora projektu, nieobecnego na gali z powodów rodzinnych, statuetkę zwycięzcy odebrał komendant. Burmistrz Rumi, Pan Michał Pasieczny stwierdził, że Straż Miejska w Rumi cieszy się sympatią mieszkańców, co przełożyło się na tak liczne głosowanie na przedmiotowy projekt. Należy dodać, że głosowało ponad 13 000 mieszkańców na 42 projekty zakwalifikowane pozytywnie przez komisję. Swoimi głosami mieszkańcy wyłonili do realizacji 13 projektów, z których ostatni - trzynasty uzyskał 191 głosów, a pierwszy – 1259.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 21 osób. Ukarano mandatami karnymi 4 osoby, pozostałe pouczono.
2)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 13 osób. Osoby odwożono do domu, albo do Komisariatu Policji lub po dobudzeniu udawały się w swoją stronę o własnych siłach. Dwie osoby ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie.
3)    Zwierzęta. Podjęto kilka interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których psy wróciły do właścicieli. Odłowiono 4 psy i jednego rannego kota – zwierzęta trafiły do schroniska.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 41 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń (3 mandaty).
5)    Czystość, porządek lub zadymienie. 28 interwencji dotyczyło czystości i porządku, a 7 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 3 do 9 października 2016 r.
10.10.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 163 wykroczenia, które w 149 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 13 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 4 wnioski o ukaranie. Wykonano 79 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 22 osoby. 152 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono przebieg 1 imprezy plenerowej. Usunięto z drogi wrak 1 pojazdu.

Najważniejszym wydarzeniem tygodnia było uratowanie życia 13-letniej dziewczynki. W dniu 5 października 2016 r. o godzinie 19.00 mieszkaniec Rumi zgłosił Policji, że na klatce schodowej budynku przy ul. Towarowej w Rumi znajduje się dziewczynka, która krwawi. Policja przekazała tę informacje do Straży Miejskiej z uwagi na brak w tym momencie wolnego patrolu. Natychmiast dyżurny skierował we wskazane miejsce strażników patrolu prewencyjno-interwencyjnego. Na miejscu zastano nastolatkę z licznymi ranami ciętymi nadgarstka i silnie krwawiącą. Strażnicy udzielili rannej pierwszej pomocy przedmedycznej zakładając powyżej ran opaskę uciskową i tamując krwotok. Z uwagi na drgawki ciała świadczące o wychłodzeniu organizmu, funkcjonariusze okryli dziewczynkę kocem ochronnym oraz utrzymywali z nią kontakt słowny. Jednocześnie dyżurny Straży Miejskiej wezwał pogotowie ratunkowe i zawiadomił o sytuacji Policję. Obie służby przybyły bardzo szybko. Załoga karetki pogotowia zabrała ranną do szpitala w Wejherowie. Policja prowadzi w tej sprawie dalsze postępowanie. Charakter ran wskazywał, że mogła to być próba samobójcza. Dziewczynka jest mieszkanką Łężyc.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 40 osób. Ukarano mandatami karnymi 5 osób, pozostałe pouczono. Większość „interwencji alkoholowych” podjęto w wyniku obserwacji obrazu z monitoringu miejskiego.
2)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 11 osób. Osoby odwożono do domu, albo do Komisariatu Policji lub po dobudzeniu udawały się w swoją stronę o własnych siłach. Jedną osobę ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie.
3)    Zwierzęta. Podjęto kilka interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których psy wróciły do właścicieli. Odłowiono 2 psy – zwierzęta trafiły do schroniska.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 72 takie interwencje w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń (5 mandatów, 66 pouczeń, 1 wniosek do sądu).
5)    Czystość, porządek lub zadymienie. 25 interwencji dotyczyło czystości i porządku, a 5 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów.
6)    Inne. 6 października tuż przed godz. 13.00 na ul. Gierosa kobieta niechcący zatrzasnęła w samochodzie małe dziecko. Kluczyki były w aucie. Za zgodą właścicielki strażnicy wybili małą szybę i uwolnili dziecko.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia okresu od 12 września do 1 października 2016 r.
04.10.2016.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 117 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 13 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 573 wykroczenia, które w 505 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 60 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 8 wniosków o ukaranie. Wykonano 238 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 64 osoby. 513 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono przebieg 2 imprez plenerowych. Usunięto z drogi wrak 1 pojazdu jednośladowego oraz spowodowano usunięcie 1 samochodu.
Zakończono wojewódzką akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, w której Straż Miejska w Rumi brała aktywny udział. W całym województwie przez 4 tygodnie akcji skierowano w rejon 170 szkół 422 patrole. Pierwsze 16 dni września upłynęły pod znakiem pogadanek w szkołach, praktycznych ćwiczeń z najmłodszymi na przejściach dla pieszych oraz wzmożonych kontroli drogowych w rejonie placówek oświatowych. Podczas zajęć strażnicy uświadamiali najmłodszych, z jakimi zagrożeniami mogą mieć do czynienia i na co powinni zwracać szczególną uwagę.
Funkcjonariusze mówili nie tylko o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskazywali też inne potencjalnie groźne sytuacje, wynikające na przykład ze spotkania z obcą osobą lub agresywnym zwierzęciem. W wielu miejscach mundurowi ćwiczyli z najmłodszymi prawidłowe przechodzenie przez jezdnię i podkreślali jak ważne w ubiorze pieszego są odblaskowe elementy.
36 patroli przy sześciu szkołach podstawowych, osiem lekcji z udziałem 186 uczniów (zajęcia będą prowadzone nadal), 45 interwencji podczas kontroli parkowania oraz 360 rozdanych lizaków – takimi wynikami może pochwalić się Straż Miejska w Rumi.

     Wybrany obraz Wybrany obraz

W jej działania, w pierwszym tygodniu trwania akcji zaangażowała się także Policja. Przy każdej placówce można było spotkać co najmniej jednego funkcjonariusza z Komisariatu Policji w Rumi. Za wsparcie i pomoc Straż Miejska w Rumi dziękuje Pani Komendant KPP w Wejherowie i Komendantowi KP w Rumi.
Dużą czujnością wykazali się strażnicy, którzy w drugim dniu akcji patrolowali rejon Szkoły Podstawowej nr 1. Grupę idących na lekcje dzieci zaatakował wałęsający się pies. Reakcja mundurowych była błyskawiczna, dzięki czemu nikomu nic się nie stało. Uczniowie bezpiecznie dotarli do szkoły, natomiast pies został złapany i odwieziony do schroniska. Za sprawną i skuteczną interwencję dziękowała funkcjonariuszom dyrektor SP nr 1.

Inne wydarzenia:

1)    Porządek publiczny. 8 nieletnich uczniów przyłapano na paleniu papierosów. Młodzież została pouczona, a komendant wysłał listy informacyjne do rodziców.
Na skutek zgłoszenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” strażnicy konsekwentnie „wypraszają” bezdomnych z pergoli śmietnikowych. W rezultacie osoby te zaczęły przebywać na ławkach w pobliżu placów zabaw. Jeśli zachowują się niezgodnie z prawem (przeklinają, plują, spożywają alkohol, śmiecą niedopałkami papierosów) – również z tych miejsc są wypraszani przez strażników i karani.
2)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 169 osób. Ukarano mandatami karnymi 28 osób. Część „interwencji alkoholowych” podjęto w wyniku obserwacji obrazu z monitoringu miejskiego. W jednym sklepie strażnicy ujawnili sprzedaż alkoholu bez koncesji. Wezwano patrol Policji, która przejęła od strażników dalsze postępowanie w tej sprawie.
3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 32 osób. Osoby odwożono do domu (6 osób) lub po dobudzeniu udawały się w swoją stronę o własnych siłach. Do 5 osób trzeba było wezwać pogotowie ratunkowe. Ukarano mandatami za nieobyczajne zachowanie 5 osób, a przeciwko jednej skierowano wniosek o ukaranie do sądu.
4)    Zwierzęta. Podjęto kilka interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których psy wróciły do właścicieli. Odłowiono 1 psa , 1 kota i 1 ptaka – zwierzęta trafiły do schroniska.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 147 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń (13 mandatów). Do sądu skierowano 6 wniosków o ukaranie.
6)    Czystość, porządek lub zadymienie. 71 interwencji dotyczyło czystości i porządku, a 9 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Ukarano 7 osób, 64 pouczono za zaśmiecanie a za dym nikogo nie ukarano, gdyż we wszystkich przypadkach okazało się, że spalane są dozwolone substancje.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 5 - 11 września 2016 r.
12.09.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 50 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 10 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 233 wykroczenia, które w 207 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 26 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 123 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 26 osób. 196 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono przebieg 3 imprez plenerowych. Usunięto z drogi 3 wraki samochodów. Trwa wojewódzka akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, w której Straż Miejska w Rumi bierze aktywny udział.

Wydarzenia:

1)    Porządek publiczny. W dniu 8 września w parku przy ul. Mickiewicza mieszkaniec zauważył zagrożenie dla dzieci w postaci studzienki bez pokrywy metalowej. Patrol oznakował zagrożenie, a informację przekazano służbom komunalnym. Tego samego dnia nietrzeźwy mężczyzna wrzucił do rzeki pistolet w okolicy ul. Gierosa. Broń zabezpieczono i ustalono właściciela. Pistolet wraz z notatką przekazano Policji, która prowadzi dalsze czynności. W dniu 9 września zgłoszono, że na ul. Dąbrowskiego na wystawie sklepu prezentuje się symbole faszystowskie. Okazało się, że istotnie prezentowany jest tam obraz z wizerunkiem żołnierza niemieckiego, na czapce którego widnieje swastyka. Informację przekazano Policji gdyż prezentowanie publicznie symboli faszystowskich jest przestępstwem. Również 9 września nakazano ubrać się mężczyźnie, który rozbierał się na placu zabaw przy ul. Gdańskiej. W minionym tygodniu dwukrotnie usuwano żebrzących spod sklepów wielkogabarytowych.
2)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 80 osób. Ukarano mandatami karnymi 16 osób. Większość „interwencji alkoholowych” podjęto w wyniku obserwacji obrazu z monitoringu miejskiego.
3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 25 osób. Osoby odwożono do domu lub po dobudzeniu udawały się w swoja stronę o własnych siłach. Do 3 osób trzeba było wezwać pogotowie ratunkowe.
4)    Zwierzęta. Podjęto 2 interwencje związane z błąkającymi się psami, w wyniku których psy wróciły do właścicieli.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 36 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń (4 mandaty).
6)    Czystość, porządek lub zadymienie. 13 interwencji dotyczyło czystości i porządku, a 6 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Udzielono 13 pouczeń za zaśmiecanie a za dym nikogo nie ukarano, gdyż we wszystkich przypadkach okazało się, że spalane są dozwolone substancje.
7)    Inne.
•    W dniu 6 września w południe samochód osobowy uderzył w latarnię na wiadukcie (ul. Sobieskiego) ścinając ją, w wyniku czego kobieta została zakleszczona w samochodzie, strażnicy z patrolu pieszego natychmiast podjęli kierowanie ruchem na newralgicznym skrzyżowaniu Sobieskiego/Grunwaldzka/Żwirki i Wigury/Starowiejska. Kobietę wydobyła z wraku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, po czym pogotowie zabrało ją do szpitala. Na zdjęciach wypadek i kierowanie ruchem przez strażników.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

•    W dniu 8 września obserwacja monitoringu pozwoliła zlokalizować drugi wypadek samochodowy na ul. Kosynierów i natychmiast wysłać w ten rejon patrol straży oraz wezwać pomoc innych służb.
•    23 interwencje podjęto w minionym tygodniu przy pomocy obserwacji monitoringu.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 41 - 50 z 196

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com