Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Rower wyczynowy znaleziony przez patrol Straży Miejskiej
26.07.2016.
Wybrany obraz

 
Jeśli rozpoznałeś swój zaginiony rower wyczynowy – zgłoś się do Straży Miejskiej w Rumi, ul. Abrahama 17  z dokumentem zakupu lub książeczką serwisową z numerem seryjnym.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski

 
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu znajdującego się w wyposażeniu SM w Rumi
25.07.2016.
Gmina Miejska Rumia
reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
tel./fax:  (58) 671 94 73
sprzeda
samochód specjalny Renault Trafic FL nr rej. nr rej. GWE 07117,
Nr VIN: VF1FLAMA68V325444.
Cena wywoławcza
5550 PLN (brutto).
Szczegółowe dane techniczne i dane o wyposażeniu zawiera „Regulamin
określający szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu Renault Trafic – 1 szt.”.

Sprzedaż nastąpi w formie przetargu pisemnego na zasadzie składania pisemnych ofert w terminie do 10 sierpnia 2016 r. godz. 14.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17, pok. 13. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 10 sierpnia 2016 r. o godz. 14.10 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi.
Komisja wybierze oferenta lub oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę.
Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie uzgodnionym
ze zwycięzcą przetargu, po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, której projekt zawiera załącznik nr 2 do regulaminu  przeprowadzenia przetargu i dokonaniu wpłaty
na konto nr 25 8351 0003 0019 8677 2000 0030 w Banku Rumia Spółdzielczy.
Samochód marki Renault można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 – 13.00 w Rumi przy ul. Starowiejskiej 17 po wcześniejszym zgłoszeniu się do dyżurnego Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17 w pok. nr 1 (parter).  
    Wszelkich informacji udziela Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi Jarosław Mikołajczak, tel. (58) 671 94 73 w. 13 w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

Pełne ogłoszenie wraz z regulaminem i wzorami dokumentów znajduje się w BIP Straży Miejskiej w Rumi w zakładce „Zamówienia publiczne - przetargi”

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 18 do 24 lipca 2016 r.
25.07.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 155 wykroczeń, które w 137 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 17 mandatami karnymi, do sądu skierowano 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 98 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 30 osób. 143 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Porządek publiczny. W dniu 18 lipca 2016 r. o godz. 17.00 mężczyzna spadł z nasypu wiaduktu na ul. Sobieskiego. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało poszkodowanego do szpitala. W dniu 18 i 19 lipca interweniowano przy bloku nr 39 na ul. Gdańskiej, gdzie w krzakach bezdomni urządzili sobie noclegownię. Dwukrotnie wypraszano stamtąd więcej niż dwie osoby, a w dniu 19 lipca poproszono Spółdzielnię Mieszkaniową „Janowo” o uprzątniecie dywanu i innych szmat z tego miejsca. W dniu 19 lipca strażnicy oznakowali i zabezpieczyli zapadnięty parking przy ul. Gierosa. Informacje przekazano do UM. Trzykrotnie usuwano osoby żebrzące w okolicach sklepów wielkogabarytowych. W dniu 19 lipca na podstawie obrazu z monitoringu miejskiego ujęto i ukarano mężczyznę wkładającego ulotki za wycieraczki samochodów bez zgody ich właścicieli. Dwukrotnie interweniowano w sprawie intensywnego dymu: na ul. Batorego i Królowej Jadwigi. Za każdym razem nakazano zagaszenie ognia w ogrodach.
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których 1 pies trafił do schroniska. Pozostałe psy wróciły do właścicieli. Dwie interwencje podjęto z powodu wejścia dzików na tereny zurbanizowane. Do jednego wezwano technika weterynarii, który uśpił dzika na ul. Makuszyńskiego. W dniu 23 lipca 2016 r. na ul. Wiejskiej szalał zerwany z wypasu byk. Zwierzę weszło na jezdnię i atakowało ludzi i samochody. Po drugiej dopiero interwencji udało się odnaleźć właściciela, który odmówił przyjęcia mandatu karnego, w związku z czym zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 11 razy. Jedną osobę odwieziono do miejsca zamieszkania. W dwóch przypadkach wezwano pogotowie ratunkowe; osoby zabrane zostały do szpitala.
4)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 7 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 2 osoby. Kilka osób legitymowano i pouczono.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 16 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
6)    Inne.
•    Ustalono dane osobowe kobiety z zanikiem pamięci. Osoba z Gdyni. Bezpiecznie trafiła do domu.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 11 do 17 lipca 2016 r.
18.07.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 6 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 112 wykroczeń, które w 99 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 10 mandatami karnymi, do sądu skierowano 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 86 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 10 osób. 138 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był kataklizm nawalnej ulewy, która nawiedziła Rumię po południu i wieczorem 14 lipca oraz w nocy 15 lipca, a która doprowadziła do wezbrania i wylania wód rzeki Zagórska Struga. Niestety nawał napływającej wody był tak duży, że zalany został budynek Urzędu Miasta Rumi oraz wiele posesji mieszkalnych i garaży położonych wzdłuż rzeki. Zalane zostały piwnice i garaże oraz siedziby firm przy ul. Abrahama, Gierosa, Dąbrowskiego, Krzywej, Starowiejskiej, a także Lipowej, I Dywizji WP i kilku ulicach Starej Rumi. Straty szacowane są nawet w milionach złotych. Najwyższy stan wody nastąpił po godz. 2.00 w nocy. Poniżej kilka zdjęć wykonanych rankiem 15 lipca 2016 r. (ul. Gierosa, Dąbrowskiego, Krzywa, Starowiejska). Woda podmyła też most na ul. Św. Józefa.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

    Wybrany obraz Wybrany obraz

      Straż Miejska w Rumi postawiona została w stan alarmu po godz. 23.00. Ściągnięto dodatkowych strażników, a ci z II zmiany pozostali w pracy do rana. Ładowano, wożono i układano worki z piaskiem w miejscach zagrożonych. Niestety działania te nie zapobiegły sile wody gdyż o 2.00 w nocy stan pędzącej z wielka szybkością wody pod niósł się w taki sposób, że zniesione zostały wszelkie tamy i zapory wybudowane przez ludzi. Zalane zostały radiowozy Straży Miejskiej. Jeden musiał zostać wyłączony z ruchu z powodu zwarcia instalacji po zalaniu. Drugi obładowany workami z piaskiem poruszał się z prędkością 20 km/h. W dniu 15 lipca strażnicy wraz z urzędnikami ładowali i nosili kolejne worki z piaskiem, pomagali przy ewakuacji dokumentów archiwum UM oraz czyścili jaz w parku przy ul. Starowiejskiej z naniesionych pni, konarów, gałęzi i śmieci.
2)    Porządek publiczny. W dniu 15 lipca 2016 r. o godz. 17.20 mieszkaniec zaalarmował dyżurnego SM, że widzi jak mężczyzna spada z nasypu wiaduktu na ul. Sobieskiego. Na miejscu patrol z ratownikiem pierwszej pomocy medycznej w składzie dotarł do mężczyzny. Do poszkodowanego wezwano pogotowie ratunkowe. Z powodu bełkotliwej mowy mężczyzny strażnicy stwierdzili, że ma on coś w ustach pod wargami. Udrażniając jego jamę ustną stwierdzili, że ma on tam dwa woreczki foliowe z zawartością białego proszku podobnego do amfetaminy. Wezwano patrol z Komisariatu Policji w Rumi. Mężczyzna po przebadaniu przez załogę pogotowia ratunkowego został zatrzymany przez Policję.
3)    Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których 2 zwierzaki trafiły do schroniska. Pozostałe psy wróciły do właścicieli. Jeden potrącony pies rasy York został znaleziony martwy na ul. Grunwaldzkiej.
4)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 8 razy. W dwóch przypadkach wezwano pogotowie ratunkowe; osoby zabrane zostały do szpitala.
5)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 5 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 2 osoby. Kilka osób legitymowano i pouczono.
6)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 13 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
7)    Inne.
•    Prowadzono działania zmierzające do usunięcia połamanych wiatrem drzew na ul. Batorego, Zielarskiej  i Kościelnej (wezwano JRG).
•    Przyjęto kilkadziesiąt zgłoszeń w dniu 14 lipca o wdzieraniu się wody na posesje, zalewaniu piwnic i domostw oraz wybijających studzienek burzowych i kanalizacyjnych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 4 do 10 lipca 2016 r.
11.07.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 98 wykroczeń, które w 90 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 8 mandatami karnymi. Wykonano 85 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 18 osób. 140 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Porządek publiczny. Jedna żebrząca osoba została zastana w okolicy sklepu wielkogabarytowego przy ul. Grunwaldzkiej. Pouczono ją i nakazano opuścić teren, co uczyniła. W nocy z niedzieli na poniedziałek (3/4 lipca) nieznani młodzi ludzie wrzucili 3 kosze i część jednej ławki do rzeki w okolicy ul. Gierosa. Rano mienie to zostało wydobyte przez służby komunalne. Innych zdarzeń naruszających porządek publiczny w minionym tygodniu nie było.
2)    Zwierzęta. Podjęto 11 interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których 2 zwierzaki trafiły do schroniska. Pozostałe psy wróciły do właścicieli. Doszło do 1 pogryzienia. Wystawiono 2 mandaty karne. Ponadto kobieta znalazła zaplątaną sarnę w lesie. Powiadomiono leśniczego i miejscowe koło łowieckie. Ujawniono i uprzątnięto jednego zabitego kota. Dwukrotnie zgłaszano grasujące dziki, jednak patrole nie potwierdziły tych zgłoszeń. Może zwierzęta za każdym zdążyły ujść.
3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 11 razy. W dwóch przypadkach wezwano pogotowie ratunkowe; osoby zabrane zostały do szpitala. 3 nietrzeźwych odwieziono do domu.
4)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 6 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 2 osoby. Kilka osób legitymowano i pouczono.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 11 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
6)    Inne.
•    Prowadzono działania zmierzające do usunięcia połamanych wiatrem konarów na ul. I Dywizji WP (odcinali strażacy) i na cmentarzu komunalnym,
•    Trzykrotnie zgłaszano zanieczyszczenie rzeki; dwa razy były to zanieczyszczenia gliną, jedno zgłoszenie dotyczyło spuszczenia do rzeki szamba; w tej ostatniej sprawie trwa postępowanie wyjaśniające,
•    Oznakowano i zabezpieczono ekran dźwiękochłonny na ul. Sobieskiego oderwany przez wiatry; powiadomiono GDDKiA,
•    W dniu 9 lipca wieczorem zgłoszono, ze wiatr obraca żurawiem budowlanym na ul. Pomorskiej; informacja nie potwierdziła się lub do przyjazdu patrolu osoba pilnująca budowy zabezpieczyła żuraw.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 51 - 60 z 196

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com