Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 2 do 8 października 2017 r.
09.10.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 42 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 158 wykroczeń, które w 123 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 35 mandatami karnymi, do sądu skierowano 5 wniosków o ukaranie. Wykonano 85 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 32 osoby. 171 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 6 skutecznych interwencji wykonano na podstawie oglądu monitoringu miejskiego. W niedzielę 8 października Straż Miejska zabezpieczyła spokój i porządek publiczny podczas zawodów rowerowych „Garmin MTB Series Rumia 2017”.
    
Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 19 osób, z których 5 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 8 osób leżących w miejscach publicznych, z których 3 odwieziono do domu, jedną ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie.
2)    Zwierzęta. Podjęto 11 interwencji. Jedna dotyczyła dzików - dziewczynka bała się przejść w kierunku miejsca zamieszkania. Strażnicy odprowadzili ją do domu, ale dzików już nie widzieli. Dwa psy przybłąkały się na prywatne posesje, jeden przeszedł z posesji sąsiedzkiej. Inne interwencje (w tym jedno wezwanie do biegających koni) nie potwierdziły się.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 96 interwencji w różnych miejscach miasta. 29 kierowców ukarano mandatem, pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 1 osobę ukarano, 3 pouczono za zwyczajne śmiecenie w miejscach publicznych.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 10 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 4 osoby pouczono i jedną ukarano, 6 osób pouczono i 6 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 25 września do 1 października 2017 r.
02.10.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 6 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 96 wykroczeń, które w 67 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 29 mandatami karnymi. Wykonano 95 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 24 osoby. 160 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 7 skutecznych interwencji wykonano na podstawie oglądu monitoringu miejskiego.
    Najciekawszym wydarzeniem tygodnia było ujęcie mężczyzny, który rozklejał plakaty na skrzynkach energetycznych. Osoba ta doskonale wiedziała, że popełnia wykroczenie, gdyż nie miała zgody od właściciela skrzynek na plakatowanie. A więc gdy mężczyzna zauważył podjeżdżający patrol Straży Miejskiej - rzucił się do ucieczki na rowerze. Strażnicy podążali za kluczącym niebezpiecznie rowerzystą aż do chwili, gdy wjechał on na łąkę między ul. Reja, a ul. Kosynierów i zdążał do ul. Kilińskiego. Wtedy jeden ze strażników wysiadł, a drugi pojechał na ul. Kilińskiego. Wtedy mężczyzna gwałtownie zawrócił na łąkę, gdzie wjechał w gęste krzaki. Tam ukrył rower, kurtkę i resztę rzeczy, po czym odmieniony wyszedł na łąkę. Tam po pościgu ujął go strażnik, który wysiadł wcześniej z radiowozu. Po sprawdzeniu tożsamości sprawca wykroczenia został ukarany wysokim mandatem, po czym na polecenie strażników zajął się usuwaniem plakatów z wcześniej zaklejonych skrzynek energetycznych.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 19 osób, z których 14 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 5 osób leżących w miejscach publicznych, z których 3 odwieziono do domu, dwie osoby ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie, do jednego mężczyzny z rozbitą głową na ul. Dąbrowskiego oraz do innego w pergoli śmietnika po spożyciu nieznanych leków wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyzn do szpitala. Mężczyznę awanturującego się w autobusie ZKM wyprowadzono z pojazdu. Poszedł na przystanek SKM.
2)    Zwierzęta. Podjęto 13 interwencji. Odłowiono 2 wałęsające się psy, które odwieziono do schroniska. O dziwo - nie było interwencji dotyczących dzików. 26 września wieczorem na teren szkoły SP-10 wszedł lis, a następnego wieczora 2 lisy na teren SP-9. Każdorazowo powiadomiono technika weterynarii.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 42 interwencje w różnych miejscach miasta. 9 kierowców ukarano mandatem, pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 7 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 1 osobę pouczono. W dniu 25 września na jezdni ul. Grottgera ujawniono dużą ilość rozrzuconych śmieci. Niestety nie udało się ustalić sprawcy. Informację przekazano do służb komunalnych celem uprzątnięcia.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 6 osób pouczono i 1 ukarano. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 4 osoby pouczono, 12 osób pouczono i 2 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 18 do 24 września 2017 r.
25.09.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 116 wykroczeń, które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 33 mandatami karnymi, skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 95 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 33 osoby. 174 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 8 skutecznych interwencji wykonano na podstawie oglądu monitoringu miejskiego.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 33 osób, z których 16 ukarano, a pozostałych pouczono. 5 osób leżących w miejscach publicznych, 3 po dobudzeniu udały się do miejsca zamieszkania o własnych siłach, 2 odwieziono do domu, dwie osoby ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie.
2)    Zwierzęta. Podjęto 15 interwencji. W dniu 18 września uwolniono jeża, który wpadł do studzienki. Następnego dnia na posesji wylądował gołąb. Przewieziono go do hodowli celem weryfikacji właściciela. Odłowiono 2 wałęsające się psy. Jeden z nich miał numer identyfikacyjny - odwieziono do właściciela, którego ukarano, drugi trafił do schroniska. 6 interwencji dotyczyło dzików, które w ostatnim czasie coraz częściej wchodzą na tereny zurbanizowane. Wzywany technik weterynarii stosował substancje odstraszające zwierzęta. Stwierdzono upadek psa na ul. Pomorskiej - informację przekazano służbom komunalnym celem usunięcia padliny. 23 września na ul. Kamiennej stwierdzono ranną sarnę. Wezwano technika weterynarii, który zabrał zwierzę.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 37 interwencji w różnych miejscach miasta. 5 kierowców ukarano mandatem, przeciwko 5 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 2 osoby pouczono. W dniu 19 września przyłapano osobę wypalającą kable na posesji. Ukarano mandatem. W dniu 20 września na ul. Szczecińskiej grupa osób zaśmiecała piaskownicę. Dwie osoby ukarano mandatami.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 9 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 osoby ukarano i 5 pouczono, 10 osób pouczono i 5 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.
W dniu 18 września 2017 r. Komisariat Policji zwrócił się do SM o pomoc w ujęciu osoby rzucającej kamieniami w pojazdy przejeżdżające ul. Grunwaldzką. W dniu tym nie udało się ująć osoby, jednak jej personalia Policja przekazała do SM. W dniu 25 września patrol SM zauważył mężczyznę na ul. Towarowej i dokonał jej ujęcia. Przekazano Policji. W dniu 21 września sprawdzono czy woda pobierana z hydrantu na budowę przy ul. Kosynierów nie jest kradziona. Okazało się, że jest umowa z PEWiK i oddzielny licznik. W dniu 23 września SM otrzymała informację o kobiecie dobijającej się do różnych drzwi bloku przy ul. Stoczniowców. Kobieta była w stanie nietrzeźwym. Po interwencji odjechała do domu taksówką.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI OGŁASZA WYNIK NABORU NA DWA STANOWISKA PRACY
22.09.2017.
 Aplikant

Informuje się zainteresowanych, że nabór na dwa stanowiska pracy -  „aplikant” -  w Straży Miejskiej w Rumi został rozstrzygnięty w dniu 21 września 2017 r.
W trakcie naboru złożono 4 aplikacje, wszystkie były zgodne z wymaganiami postawionymi w ogłoszeniu z dnia 24 sierpnia 2017 r.
Zgodnie z regulaminem naboru, w związku z małą ilością złożonych aplikacji nie przeprowadzono testu kwalifikacyjnego.
Komisja kwalifikacyjna zaprosiła do rozmów kwalifikacyjnych 4 osoby, z których            w dniu 21 września 2017 r. stawiły się wszystkie:

1.    Łukasz Kuczkowski z Rumi,
2.    Michał Mroczkowski  z Redy,
3.    Rafał Wałdowski z Gniewowa,
4.    Artur Bach z Łęczyc,

Najlepszym zasobem wiedzy i umiejętnościami oraz najlepszymi predyspozycjami oczekiwanymi na przyszłych stanowiskach  aplikanta wykazali się:  Pan Artur Bach  z Łęczyc i Pan Michał Mroczkowski z Redy. Zostaną oni zatrudnieni  od  dnia 01 listopada 2017 r.
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 11 do 17 września 2017 r.
18.09.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 27 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 7 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 110 wykroczeń, które w 84 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 20 mandatami karnymi, skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 85 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 32 osoby. 159 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 24 osób, z których 4 ukarano, a pozostałych pouczono. 10 osób leżących w miejscach publicznych, po dobudzeniu udały się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, 3 odwieziono do domu, jedną doprowadzono do Komisariatu Policji w Rumi; dwie osoby ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie.
2)    Zwierzęta. Podjęto 16 interwencji. Odłowiono 2 psy. Zwierzęta zabrał do schroniska technik weterynarii. Doszło do jednego pogryzienia psa przez wałęsającego się psa. Właściciel został ukarany. Ukarano też jedną osobę za niedopilnowanie innego psa. W dniu 15 września spowodowano usunięcie krów z ul. Żurawiej.
Stwierdzono 3 padłe koty, informacje do których przekazano służbom komunalnym do usunięcia.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 44 interwencje w różnych miejscach miasta. 8 kierowców ukarano mandatem, przeciwko 5 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 8 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Jedną osobę ukarano mandatem karnym i jedną pouczono.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 7 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 5 pouczono, 6 osób pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.
W dniu 11 września na ul. Marynarskiej zasłabła kobieta. Udzielono jej pierwszej pomocy, wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało ją do szpitala. Tego samego dnia w parku w Janowie ze sceny spadł mężczyzna. Również po udzieleniu mu pierwszej pomocy, wezwane pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala.
W dniu 12 września na ul. Gdańskiej miała miejsce interwencja wobec samobójcy. Zgłoszenie dotyczyło dobijania się do mieszkania od strony okien w ogrodzie przez mężczyznę. Na miejscu znaleziono silnie pobudzonego mężczyznę z podciętymi żyłami. Mocno krwawił. Mimo oporu udzielono mu pierwszej pomocy przez tamowanie krwotoku, a następnie przekazano załodze wezwanej karetki pogotowia. Tego człowieka również zabrano do szpitala.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi wzięła udział w zabezpieczeniu meczu piłkarskiego oraz zabezpieczyła przebieg „Biegu Pokoju”.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 51 - 60 z 261

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com