Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia i statystyka za okres od 24 do 31 lipca 2017 r.
02.08.2017.
   W okresie od 24.07.2017 r. do 31.07.2017 r. Straż Miejska w Rumi odbyła 40 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi 6 razy współpracowano z Policją. Strażnicy podjęli 105 interwencji, w wyniku których pouczono 88 osoby, mandatem ukarano 24 osób, a w dwóch przypadkach skierowano do sądu wnioski o ukaranie, 117 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. W wyniku obserwacji obrazu z monitoringu miejskiego podjęto 18 interwencji.
 W środę 26.07.2017 r., w związku z intensywnymi opadami deszczu, ogłoszony został stan podwyższonej gotowości. Zagórska Struga w wielu miejscach niebezpiecznie wezbrała, zagrażając zalaniem posesji, ulic i innych terenów. Na ulicach tworzyły się ogromne kałuże, utrudniające przejazd lub dojscie do nieruchomości.

 Wybrany obraz

Wybrany obraz

 
   Strażnicy miejscy współpracowali z Referatem Obrony Cywilnej, będąc do dyspozycji przez całą dobę. Przekazywali bieżące informacje o stanie zagrożeń w mieście (zgłoszenia mieszkańców i służb patrolowych), potwierdzali zgłoszenia, przygotowywali worki z piaskiem służące do ustawienia wałów ochronnych wzdłuż wskazanych odcinków rzeki, 

Wybrany obraz


pomagali mieszkańcom w zabezpieczeniu ich mienia poprzez dostarczenie i układanie worków
z piaskiem.

Wybrany obraz

 
Po ustaniu zagrożenia strażnicy przekazywali do odpowiednich wydziałów urzędu miasta informacje mające na celu sprawne usunięcie skutków długotrwałych opadów deszczu takich jak np. naniesiony żwir i kamienie na jezdnie.

Wybrany obraz


W dniu 31.07.2017 r., podczas dużego upału, strażnicy dwukrotnie udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej osobom które straciły przytomność. W obu przypadkach poszkodowani przewiezieni zostali karetką pogotowia do szpitala.

z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
Jarosław Mikołajczak

 
Ważniejsze wydarzenia i statystyka za okres od 10 do 23 lipca 2017 r.
25.07.2017.
    W okresie od 10.07. 2017 r. do 23.07.2013 r. Straż Miejska w Rumi odbyła 68 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi 9 razy współpracowano z Policją. Strażnicy podjęli 181 interwencji, w wyniku których pouczono 143 osoby, mandatem ukarano 45 osób, a w dwóch przypadkach skierowano do sądu wnioski o ukaranie, 188 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. W wyniku obserwacji obrazu z monitoringu miejskiego podjęto 18 interwencji.
   Najwięcej interwencji podjęto w stosunku do osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (65). Dużą część ujawnionych wykroczeń stanowiły wykroczenia związane z bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji (50).

Inne wydarzenia:

1)    w dniu 10.07.2017 r. operator monitoringu miejskiego wysłał patrol do osób spożywających alkohol w miejscu zabronionym. W wyniku podjętych czynności strażnicy ujęli osobę poszukiwaną listem gończym w celu osadzenia w zakładzie karnym.
2) w dniu 11.07.2017 r. strażnicy prowadzili czynności w stosunku do nietrzeźwego mężczyzny leżącego na trawniku pod blokiem w dzielnicy „Janowo”. W pewnym momencie mężczyzna dostał ataku padaczki – strażnicy udzielili mu pomocy, a następnie przekazali ratownikom medycznym, którzy zabrali mężczyznę do szpitala.

z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
Jarosław Mikołajczak
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 3 do 9 lipca 2017 r.
10.07.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 27 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 103 wykroczenia, które w 86 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 17 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 73 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 13 osób. 99 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 12 skutecznych interwencji wykonano w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego. W minionym tygodniu ruszyło „kino letnie” na scenie letniej w MDK, którego obrazy oglądano niemal do godz. 1.00 z soboty na niedzielę. Strażnicy zapewnili spokój i porządek publiczny podczas tego wydarzenia.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 29 osób, z których 7 ukarano, a pozostałych pouczono. Znaleziono 9 osób leżących w miejscach publicznych, 2 mężczyzn odwieziono do miejsca zamieszkania, a pozostałe po dobudzeniu udały się w swoją stronę o własnych siłach.
2)    Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji. W dniu 3 lipca na ul. Sobieskiego samochód poranił psa. Zwierzę zabrał technik do schroniska. W dniu 5 lipca zgłoszono, że na ul. Oliwskiej mężczyzna nie posprzątał po swoim psie. Właściciel zwierzęcia został odszukany przez patrol, a w wyniku rozmowy pouczającej powrócił na miejsce i posprzątał. Został pouczony. W dniu 7 lipca zgłoszono ranną czaplę na ul. Pomorskiej - do chwili przyjazdu patrolu ptak odleciał. Tego samego dnia odłowiono spaniela na ul. Różanej. Wg numeru chip ustalono właściciela i zwrócono mu psa. Został pouczony. W dniu 8 lipca zgłoszono ranną mewę na ul. Poznańskiej - patrol zabrał ptaka i przekazał technikowi weterynarii. Inne zgłoszenia nie potwierdziły się.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 50 interwencji w różnych miejscach miasta. 9 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 8 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 1 osobę ukarano mandatem i 2 pouczono. W dniu 7 lipca o godz. 8.00 stwierdzono wyrzucone wory ze śmieciami u styku ulic Młyńskiej i Leśnej. Właściciel terenu zobowiązał się do ich sprzątnięcia.

 Wybrany obraz

5)    Zadymianie. Odbyły się 4 interwencje. Dwie dotyczyły ognisk (1 mandat karny) i dwie dymów z komina (1 pouczenie).
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 8 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 7 osób pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano, a 2 pouczono, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych pouczono 1 osobę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 26 czerwca do 2 lipca 2017 r.
03.07.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole: zmotoryzowane, rowerowe, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 9 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 104 wykroczenia, które w 81 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 22 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 67 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 16 osób. 95 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. W minionym tygodniu monitoring miejski został wyposażony w 2 dodatkowe kamery: na ul. Dąbrowskiego i na nowym deptaku nad Zagórska Strugą w rejonie MDK i stadionu MOSiR.
Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był Światowy Zjazd Kaszubów, który odbył się w Rumi w dniu 1 lipca 2017 r. Straż Miejska w Rumi w zaangażowanym stopniu wzięła udział w zabezpieczeniu tego wydarzenia (zdjęcia poniżej). Podczas Zjazdu nie odnotowano naruszeń spokoju lub porządku publicznego. Doszło jedynie do jednego wypadku: osoba duchowna przewróciła się podczas orszaku maszerującego z Kościoła NMPWW do MOSiR. Ratownicy medyczni z jadącej na końcu kolumny karetki natychmiast podjęli działania ratownicze.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 32 osób, z których 6 ukarano, a pozostałych pouczono. Pięć osób leżących w miejscach publicznych, po dobudzeniu udały się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, dwie odwieziono do domu i dwie ukarano.
2)    Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji. W okolicach ul. Sosnowej, Reja, Sędzickiego i Kosynierów pokazały się dziki. Technik weterynarii przepędził je petardami. Padłego jeża ujawniono na ul. Żwirki i Wigury, a na ul. Zielarskiej padłego kota. 30 czerwca zgłoszono rannego psa wałęsającego się obok Dworca PKP. Zwierzę odłowiono (było zdrowe) i odwieziono do schroniska. W dniu 1 lipca ulicę Ceynowy zanieczyściły nieznane konie. Chodnik i jezdnię uprzątnęły służby komunalne.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 39 interwencji w różnych miejscach miasta. 9 kierowców ukarano mandatami, przeciwko jednemu skierowano wniosek o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 10 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 1 osobę ukarano mandatem i 1 osobę pouczono.
5)    Zadymianie. 1 interwencja w dniu 30 czerwca o godz. 22.00 dotyczyła uciążliwego dymu wydobywającego się z komina na ul. Towarowej; piec skontrolowano, stwierdzono wypalanie kabli - przeciwko sprawcy skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu, ponieważ odmówił przyjęcia mandatu karnego.
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 11 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 2 osoby, a 10 pouczono, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 2 osoby ukarano i 2 pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 19 do 25 czerwca 2017 r.
26.06.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 89 wykroczeń, które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 12 mandatami karnymi. Wykonano 69 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 24 osoby. 98 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono 2 imprezy plenerowe.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 18 osób, z których 5 ukarano, a pozostałych pouczono. Pięć osób leżących w miejscach publicznych, po dobudzeniu udały się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, jedną odwieziono do domu.
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. W dniu 19 czerwca na ul. Reja doszło do pogryzienia listonoszki przez wybiegające psy. Właściciel został ukarany. Pies, który pogryzł na szczęście był szczepiony przeciwko wściekliźnie. W okolicach ul. Owsianej dwukrotnie pokazały się dziki, a jeden raz w okolicy ul. Reja. Technik weterynarii przepędził je każdorazowo petardami. W dniu 23 czerwca stwierdzono małe dzikie kaczuszki chodzące po ulicy. Strażnicy wyłapali ptaszki i wypuścili do stawu na ul. Starowiejskiej. Z akcji ucieszyły się dzieci przebywające licznie w tym miejscu po zakończeniu roku szkolnego.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 41 interwencji w różnych miejscach miasta. 2 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 5 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 3 osoby pouczono.
5)    Zadymianie. 1 interwencja dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z komina (piec skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji). 6 interwencji dotyczyło ognisk w dniu 23 czerwca (tradycyjny „Jan”). Mieszkańcy nie przesadzili, nie palono substancji niedozwolonych. Ukarano tylko jedną osobę.
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 9 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 2 osoby, a 4 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 1 pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 61 - 70 z 261

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com