Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Wyniki Akcji Twój Pies
04.05.2017.
10 - 22 kwietnia 2017 r.

23 straże gminne i miejskie województwa pomorskiego przeprowadziły w dniach 10 - 22 kwietnia 2017 r. wspólną i skoordynowaną akcję o nazwie "Twój Pies". Zamierzeniem akcji było przypomnienie właścicielom psów mieszkającym w miastach i gminach województwa o ich podstawowych obowiązkach, a w tym;
1) kontrole przestrzegania miejscowych „Regulaminów o czystości i porządku” w gminach dotyczących zasad prowadzania psów na smyczach i w kagańcach,
2) kontrole sprzątania po psach na terenach publicznych,
3) zachęcanie właścicieli czworonogów do korzystania z zestawów higienicznych,
4) kontrole sposobów utrzymania psów na posesjach w miastach i w gospodarstwach rolnych na wsi i w miastach (trzymanie psów w obrębie posesji/gospodarstwa bez możliwości wydostawania się poza teren, kojce, sprzątanie, woda i pożywienie, długość łańcuchów itd.),
5) działania kontrolne/prewencyjne w zakresie biegających psów luzem,
6) pogadanki w szkołach w klasach najmłodszych o tematyce związanej z zachowaniem się dziecka w chwili napotkania wałęsającego się psa oraz zasad wyprowadzania psów na spacery przez dzieci.
W wyniku akcji strażnicy Pomorza podjęli w okresie 2 tygodni 1788 interwencji (w Rumi 45), nakładając 90 mandatów karnych (w Rumi 17) - za brak smyczy lub kagańca 51 mandatów, za niesprzątanie po psach 26 mandatów i za nieprawidłowości w trzymaniu zwierząt na posesjach i w zagrodach gospodarskich 13 mandatów, pouczając 1626 osób, kierując 7 wniosków o ukaranie do sądu oraz odławiając 65 wałęsających się psów (w Rumi 5). Podczas interwencji strażnicy rozdawali zestawy higieniczne do sprzątania po psach, a w miastach, gdzie istnieją urządzenia do ich wydawania - uzupełnili je. Łącznie wydano mieszkańcom 6710 zestawów higienicznych. Jednocześnie rozdawano właścicielom psów ulotkę informacyjno-pouczającą przygotowaną przez funkcjonariuszy Straży Gminnej w Kościerzynie. Wydano 1612 takich ulotek.
Podczas akcji "Twój Pies" strażnicy podjęli kampanię informacyjną skierowaną do dzieci. Przeprowadzono w szkołach i przedszkolach 121 pogadanek, które objęły 5624 dzieci (w Rumi 8 pogadanek dla 156 uczniów i przedszkolaków).
Akcją kierował i koordynował zespół utworzony w Straży Miejskiej w Rumi.

Więcej o akcji można przeczytać:
http://prefektura.strazmiejska.gda.pl/
Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 10 do 17 kwietnia 2017 r.
18.04.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 139 wykroczeń, które w 106 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 33 mandatami karnymi. Wykonano 64 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 35 osób. 160 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
5 skutecznych interwencji zrealizowano dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego. Święta Wielkanocne minęły spokojnie. Oblewanie się wodą w „lany poniedziałek” w żadnym przypadku nie przekroczyło norm prawnych.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 17 osób, z których 7 ukarano, 10 osób zostało pouczonych, 4 razy interweniowano wobec upojonych alkoholem i leżących w miejscach publicznych - 1 osobę ukarano, pozostałe pouczono.
2)    Zwierzęta. Trwa akcja „Twój Pies” prowadzona z inicjatywy Straży Miejskiej w Rumi na terenie całego województwa. Akcję, mającą na celu przypomnienie właścicielom czworonogów o obowiązkach, prowadzą 23 straże. Głównie chodzi o przypomnieniu o obowiązku sprzątania po psach (wykroczenie zagrożone mandatem do 500 zł), prowadzaniu ich na smyczy i w kagańcach (wykroczenie zagrożone mandatem do 500 zł). Akcja zakończy się w dniu 22 kwietnia 2017 r.
Podjęto 11 interwencji zleconych i 16 własnych. W dniu 15 kwietnia na ul. Ceynowy znaleziono martwego jeża - informację przekazano służbom komunalnym celem uprzątnięcia.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 50 takich interwencji w różnych miejscach miasta. 13 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 13 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji.
5)    Zadymianie. 4 interwencje dotyczyły uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji).
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 6 osób pouczono, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 6 osób, a 13 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano, a 29 pouczono. 2 osoby ukarano i 4 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 03 do 09 kwietnia 2017 r.
10.04.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 33 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi. Działania patroli pozwoliły ujawnić 158 wykroczeń, które w 126 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 31 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 88 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 22 osoby. 120 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
5 skutecznych interwencji zrealizowano dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 34 osób, z których 10 ukarano, 24 osoby zostały pouczone, 3 razy interweniowano wobec upojonych alkoholem i leżących w miejscach publicznych - 2 osoby ukarano, 1 pouczono. Jedną osobę odwieziono do Komisariatu Policji. W dniu 7 kwietnia wezwano pogotowie ratunkowe do kobiety z rozbitą głową na ul. Dębogórską. Kobieta była nietrzeźwa i miała piwo w ręce. Zabrano ją do szpitala.
2)    Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji. W dniu 3 kwietnia wieczorem doszło do tragicznego wypadku drogowego na ul. I Dywizji WP, w którym w wyniku zderzenia samochodu z dzikiem zginął mężczyzna. W dniu 7 kwietnia na ul. Okrężnej szedł nietrzeźwy mężczyzna z psem. Pies ten ugryzł dziecko. Właściciel psa znany jest Straży Miejskiej i jest przez straż poszukiwany. Również w dniu 7 kwietnia w godzinach wieczornych na posesję przy ul. Grunwaldzkiej weszły dziki. W chwili przybycia patrolu dziki już uciekły do lasu. W dniu 8 kwietnia na ul. Dąbrowskiego znaleziono martwego kota. Informacje przekazano służbom komunalnym celem uprzątnięcia.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 61 takich interwencji w różnych miejscach miasta. 9 kierowców ukarano mandatami, przeciwko 1 skierowano wniosek o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 19 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji. W dniu 3 kwietnia ujawniono na pustej działce przy ul. Piłsudskiego dwie reklamówki z rozsypanymi medykamentami (stare leki, strzykawki, tampony itp.) szybko ustalono właściciela i skontaktowano się z nim telefonicznie. Na szczęście właściciel działki dobrze zrozumiał jakie zagrożenie stanowią takie odpady i już w dniu 4 kwietnia - posprzątał je.
5)    Zadymianie. 8 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji) oraz dwie, związane ze spalaniem odpadów działkowych w ogrodach. Posiadający ogrody mieszkańcy powinni powstrzymywać się od spalania liści i trawy w ogródkach, gdyż powoduje to poważne zadymienie okolicznych posesji.
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, 10 pouczono, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 7 osób, a 21 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano, a 2 pouczono. 1 osobę ukarano i 4 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
TWÓJ PIES
06.04.2017.

 Wybrany obraz

II wojewódzka akcja Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego (10 - 22 kwietnia 2017 r.)

Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego informuje, że w dniach 10 - 22 kwietnia 2017 r. na terenie województwa zostanie przeprowadzona druga już, wspólna, wzmożona i koordynowana akcja, tym razem dotycząca przestrzegania przepisów związanych z warunkami bytowymi i wyprowadzaniem psów o nazwie „Twój Pies”.
Pierwszą akcję wspólną „Bezpieczna droga do szkoły” straże gminne i miejskie (w liczbie 20) w województwie przeprowadziły na przełomie sierpnia i września 2016 r. i była to akcja kierowana przez Straż Miejską w Gdańsku. Zasadniczym sukcesem pierwszej akcji było skuteczne zabezpieczenie dzieci wracających do szkół po wakacyjnej przerwie. W przedmiotowym okresie w województwie pomorskim nie odnotowano ani jednego wypadku komunikacyjnego, ani żadnego innego negatywnego zdarzenia z udziałem dzieci w drodze do i ze szkoły.
    W obecnie planowanej akcji głównym kierownikiem i koordynatorem jest Straż Miejska w Rumi.
    Główne założenia akcji to: kontrole prowadzone przez strażników pod kątem przestrzegania miejscowych „Regulaminów o czystości i porządku” w gminach, a dotyczących zasad prowadzania psów na smyczach i w kagańcach, kontrole sprzątania po psach na terenach publicznych, zachęcanie właścicieli czworonogów do korzystania z zestawów higienicznych, kontrole sposobów utrzymania psów na posesjach w miastach i w gospodarstwach rolnych na wsi i w miastach (trzymanie psów w obrębie posesji/gospodarstwa bez możliwości wydostawania się poza teren, kojce, sprzątanie, woda i pożywienie, długość łańcuchów itd.), działania kontrolne/prewencyjne w zakresie psów luzem, pogadanki w szkołach w klasach najmłodszych o tematyce związanej z zachowaniem się dziecka w chwili napotkania wałęsającego się psa (z udziałem psa służbowego SM lub innych służb) oraz zasad wyprowadzania psów na spacery przez dzieci. Strażnicy będą rozdawać właścicielom psów zestawy higieniczne do sprzątania po psach ufundowane przez Urząd Miasta Rumi.
    Akcja „Twój Pies” będzie miała charakter edukacyjno-represyjny, a zatem z jednej strony będzie edukacja w szkołach i rozmowy pouczające z osobami wyprowadzającymi psy, ale również - mandaty karne lub wnioski do sądu o ukaranie w szczególności za niesprzątanie po psach i nie stosowanie smyczy i kagańców.
Mamy nadzieję, że użycie bloczków mandatowych będzie niepotrzebne.

Więcej informacji:
http://prefektura.strazmiejska.gda.pl/2017/04/05/twoj-pies-nasz-problem/

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski

 
O G Ł O S Z E N I E
05.04.2017.

Straż Miejska w Rumi informuje, iż w pasie drogowym ul. Starowiejskiej w Rumi (działka ozn. geod. 537/5 obr. 11), na wysokości wiaduktu przy Dworcu Komunikacji Miejskiej, porzucony został rower (zdj. poniżej).

 Wybrany obraz

Rower został przewieziony do siedziby Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17 w dniu 05.04.2017r.
    W przypadku braku zgłoszenia się właścicieli przedmiotowego roweru po jego odbiór do dnia 19.04.2017r., zostanie on przekazany do utylizacji.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 61 - 70 z 249

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com