Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 30 maja do 5 czerwca 2016 r.
07.06.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 44 patrole własne: zmotoryzowane, rowerowe i piesze oraz piesze z psem służbowym, a także 13 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 219 wykroczeń, które w 196 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 20 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 6 wniosków o ukaranie. Wykonano 106 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 34 osoby. 222 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Najważniejszym wydarzeniem tygodnia było wręczenie Straży Miejskiej w Rumi Certyfikatu Standaryzacji i Certyfikacji Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego “Z mieszkańcami i dla mieszkańców”. Uroczystość odbyła się w dniu 3 czerwca 2016 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w obecności Burmistrza Rumi Pana Michała Pasiecznego. Certyfikat wręczył Straży Miejskiej w Rumi Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich.

 Wybrany obraz

Program Standaryzacji i certyfikacji straży gminnych i miejskich jest rekomendowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i został wdrożony w 2014 r. Straż Miejska w Rumi jest ósmą strażą w Polsce, która została uhonorowana tym zaszczytem.
Program jest dobrowolny, a nadanie Certyfikatu następuje na wniosek wójta/burmistrza/prezydenta po przeprowadzeniu szczegółowej kontroli w jednostce przez specjalną komisję wojewody i komendanta wojewódzkiego Policji. Straż Miejska w Rumi została poddana kompleksowej kontroli w dniu 23 marca 2016 r.
Kontrola dotyczyła wszystkich przejawów działalności straży, jej organizacji, oparcia na właściwych podstawach prawnych, planowania, sprawozdawczości, polityki rachunkowości, wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania strażników, spraw kadrowych, obiegu dokumentów, wewnętrznej kontroli zarządczej, prawidłowości sposobów i form działania w terenie funkcjonariuszy, postepowań mandatowych, wniosków do sądu, ewidencji interwencji i wykroczeń, dbałości o pojazdy służbowe, współpracy z Policją i innymi podmiotami (Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Strażą Leśną, Kontrolerami ZKM itp.), pracy profilaktycznej z młodzieżą i spotkań z mieszkańcami, inicjatyw własnych (akcje, konkursy dla młodzieży, pokazy tresury psów itp.) oraz zgodnego z przepisami oznakowania i urządzenia komendy (w tym szatni, jadalni, sanitariatów, biur itp.). Kontroli podlegała również poprawność prowadzenia strony internetowej www.sm.rumia.pl oraz BIP.   
Straż Miejska w Rumi pomyślnie „zaliczyła” tę weryfikację uzyskując 94 na 97 możliwych punktów, w tym spełniła wszystkie wymogi „podstawowe” i wszystkie wymogi „obligatoryjne” (76 pkt.) oraz 18 punktów dodatkowych).

 Wybrany obraz

Inne wydarzenia:
1)    Trwają dwie akcje prowadzone przez Straż Miejską: „Bardzo dobry numer” (dotyczy prawidłowych tabliczek numerowych na posesjach) oraz „Nasz pies 2016” (dotyczy sprzątania po psach, stosowania smyczy i kagańców, rozdawane są zestawy higieniczne ufundowane przez UM).
2)    Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji: 4 dotyczyły przepędzania dzików z terenów zurbanizowanych, jedna – kota podrzuconego na posesję, reszta dotyczyła nieprawidłowości w postępowaniu z psami (ukarano 3 osoby, pozostałe pouczono, 4 psy trafiły do schroniska). W jednym przypadku doszło do pogryzienia jednego psa przez innego.
3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 14 razy. 2 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, jedną do Komisariatu Policji w Rumi. Trzykrotnie podejmowano interwencje wobec pijanych do nieprzytomności kobiet. W jednym przypadku udzielono pomocy kobiecie, która doznała urazu na placu zabaw w parku w Janowie. Wezwano pogotowie ratunkowe, a karuzelę oznakowano taśmą ostrzegawczą. Powiadomiono UM o uszkodzonym urządzeniu.
4)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 12 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 5 osób. Kilka osób legitymowano i pouczono. Część tych interwencji podjęto na skutek obserwacji monitoringu miejskiego.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 23 takie interwencje w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
6)    Inne.
•    W dniu 30 maja 2016 r. o godz. 10.30 mężczyzna zgłosił, że skradziono mu „w biały dzień” samochód marki Ford Fokus spod Urzędu Miasta. Po sprawdzeniu terenu przez strażników i policjantów znaleziono pojazd zaparkowany po drugiej stronie torów (od strony ul. Morskiej). Właściciel zapomniał, że tu zaparkował samochód.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Komunikat EKO DOLINY
03.06.2016.
Na prośbę „Eko Doliny” poniżej przedstawia się poniższy komunikat:

    „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach informuje, iż z powodu prowadzonych prac instalacyjnych związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków, do dnia 13 czerwca 2016 r. mogą wystąpić zwiększone uciążliwości zapachowe w rejonie kolektora ściekowego przy ul. Włókienniczej w Rumi.
    Zakład przeprasza za wszelkie niedogodności i jednocześnie zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby uciążliwości te zminimalizować.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 23 do 29 maja 2016 r.
01.06.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 7 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 114 wykroczeń, które w 92 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 19 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 92 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 26 osób. 105 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Najważniejsze wydarzenia:
1)    Zwierzęta. Nadal problemem są się dziki. Interweniowano w tej sprawie w minionym tygodniu 6 razy. Jak na razie na zdrowiu nie ucierpiały żadne osoby. Przewrócone śmietniki, zbuchtowane ogrody i strach przechodniów – oto jedyne szkody wyrządzone przez te zwierzęta.
2)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, a warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 9 razy. 2 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, jedną do Komisariatu Policji w Rumi. Jednej osobie udzielono pomocy przedmedycznej zanim pogotowie ratunkowe zabrało ją do szpitala, gdyż mężczyzna miał obrażenia głowy. Pozostali po dobudzeniu poszli w swoją stronę.
3)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 9 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 6 osób. Kilka osób legitymowano i pouczono. Część tych interwencji podjęto na skutek obserwacji monitoringu miejskiego.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 15 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
5)    Inne.
•    Wiele zgłoszeń dotyczy traw wyrosłych przy jezdni ul. Starowiejskiej. Nikt nie kosi tych traw. Miejscami sięgają pasa dorosłego człowieka. Jak ustalono, Urząd Miasta zainterweniował już u zarządcy tej drogi. Jest to droga wojewódzka.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Informacja o planowanej sprzedaży samochodów Straży Miejskiej w Rumi
25.05.2016.
    Uprzejmie informuje się zainteresowanych, że w najbliższym czasie w BIP Straży Miejskiej w Rumi ukaże się ogłoszenie formalne o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodów używanych przez Straż Miejską w Rumi. Ogłoszenie jest w przygotowaniu.

Roman Świrski, komendant
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 16 do 22 maja 2016 r.
23.05.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 7 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 196 wykroczeń, które w 181 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 14 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 7 wniosków o ukaranie. Wykonano 98 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 16 osób. 204 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Najważniejsze wydarzenia:
1)    Zwierzęta. Prawdziwym problemem stały się dziki. Interweniowano w tej sprawie w minionym tygodniu 7 razy. Dziki pokazywały się na Rondzie Unii Europejskiej, na ul. Gdańskiej, Torowej, Abrahama, Cegielnianej, Starowiejskiej i Wybickiego. Na szczęście zawsze udało się wypędzić dziki w kierunku lasu i nie doszło do żadnego zdarzenia (poza przestrachem mieszkańców). W minionym tygodniu podjęto też 5 interwencji związanych z błąkającymi się psami i jednym rannym kotem. 3 psy przekazano właścicielom. Jednego psa i rannego kota zabrano do schroniska. Jedna osoba została ukarana mandatem za dopuszczenie do pogryzienia. Na terenie jednej z restauracji pływała duża ryba przy zbyt małej ilości wody w oczku. Rybę przeniesiono do innego zbiornika wodnego.
2)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, a warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 6 razy. 2 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, jedną do Komisariatu Policji w Rumi. Jednej osobie udzielono pomocy przedmedycznej zanim pogotowie ratunkowe zabrało ją do szpitala, gdyż spadła ze schodów na Dworcu PKP i rozbiła głowę. Pozostali po dobudzeniu poszli w swoją stronę.
3)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 6 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 1 osobę. Kilka osób legitymowano i pouczono. Część tych interwencji podjęto na skutek obserwacji monitoringu miejskiego.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 17 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Najwięcej wykroczeń dotyczyło blokowania wjazdów, chodników i ścieżek rowerowych oraz parkowanie w strefach TAXI. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
5)    Czystość miasta. Podjęto 5 interwencji dotyczących zanieczyszczonych posesji. Do właścicieli posesji wysłano nakazy uprzątnięcia z wyznaczonymi terminami.
6)    Inne.
•    19 maja 2016 r. w Urzędzie Miejskim obradowała na sesji Rada Miejska w Rumi. Tematem wiodącym było „bezpieczeństwo”. Komendanci Straży Miejskiej Komisariatu Policji w Rumi i Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej odczytali sprawozdania z działalności w 2015 r.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 61 - 70 z 196

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com