Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 5 - 11 września 2016 r.
12.09.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 50 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 10 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 233 wykroczenia, które w 207 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 26 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 123 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 26 osób. 196 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono przebieg 3 imprez plenerowych. Usunięto z drogi 3 wraki samochodów. Trwa wojewódzka akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, w której Straż Miejska w Rumi bierze aktywny udział.

Wydarzenia:

1)    Porządek publiczny. W dniu 8 września w parku przy ul. Mickiewicza mieszkaniec zauważył zagrożenie dla dzieci w postaci studzienki bez pokrywy metalowej. Patrol oznakował zagrożenie, a informację przekazano służbom komunalnym. Tego samego dnia nietrzeźwy mężczyzna wrzucił do rzeki pistolet w okolicy ul. Gierosa. Broń zabezpieczono i ustalono właściciela. Pistolet wraz z notatką przekazano Policji, która prowadzi dalsze czynności. W dniu 9 września zgłoszono, że na ul. Dąbrowskiego na wystawie sklepu prezentuje się symbole faszystowskie. Okazało się, że istotnie prezentowany jest tam obraz z wizerunkiem żołnierza niemieckiego, na czapce którego widnieje swastyka. Informację przekazano Policji gdyż prezentowanie publicznie symboli faszystowskich jest przestępstwem. Również 9 września nakazano ubrać się mężczyźnie, który rozbierał się na placu zabaw przy ul. Gdańskiej. W minionym tygodniu dwukrotnie usuwano żebrzących spod sklepów wielkogabarytowych.
2)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 80 osób. Ukarano mandatami karnymi 16 osób. Większość „interwencji alkoholowych” podjęto w wyniku obserwacji obrazu z monitoringu miejskiego.
3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 25 osób. Osoby odwożono do domu lub po dobudzeniu udawały się w swoja stronę o własnych siłach. Do 3 osób trzeba było wezwać pogotowie ratunkowe.
4)    Zwierzęta. Podjęto 2 interwencje związane z błąkającymi się psami, w wyniku których psy wróciły do właścicieli.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 36 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń (4 mandaty).
6)    Czystość, porządek lub zadymienie. 13 interwencji dotyczyło czystości i porządku, a 6 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Udzielono 13 pouczeń za zaśmiecanie a za dym nikogo nie ukarano, gdyż we wszystkich przypadkach okazało się, że spalane są dozwolone substancje.
7)    Inne.
•    W dniu 6 września w południe samochód osobowy uderzył w latarnię na wiadukcie (ul. Sobieskiego) ścinając ją, w wyniku czego kobieta została zakleszczona w samochodzie, strażnicy z patrolu pieszego natychmiast podjęli kierowanie ruchem na newralgicznym skrzyżowaniu Sobieskiego/Grunwaldzka/Żwirki i Wigury/Starowiejska. Kobietę wydobyła z wraku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, po czym pogotowie zabrało ją do szpitala. Na zdjęciach wypadek i kierowanie ruchem przez strażników.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

•    W dniu 8 września obserwacja monitoringu pozwoliła zlokalizować drugi wypadek samochodowy na ul. Kosynierów i natychmiast wysłać w ten rejon patrol straży oraz wezwać pomoc innych służb.
•    23 interwencje podjęto w minionym tygodniu przy pomocy obserwacji monitoringu.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 29 sierpnia do 4 września 2016 r.
05.09.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole własne: zmotoryzowane, rowerowe i piesze oraz piesze z psem służbowym, a także 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 130 wykroczeń, które w 118 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 9 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 72 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 20 osób. 144 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono przebieg jednej imprezy plenerowej.
Nowa akcja: „Bezpieczna Droga do Szkoły”
W dniach 1 – 16 września 2016 r. straże gminne i miejskie województwa pomorskiego podjęły wspólną akcję “Bezpieczna droga do szkoły”. To pierwsze, historyczne skoordynowanie działań w całym województwie pomorskim.
Akcję organizuje Prefektura Komendantów Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. W dniu 18 sierpnia 2016 r. w Straży Miejskiej w Wejherowie odbyło się zebranie organizacyjne komendantów tych straży, które zgłosiły akces do przeprowadzenia tej akcji.
Celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom idącym do i ze szkoły w pierwszych dwóch tygodniach nauki oraz przypomnienie kierowcom, że oto na drodze ponownie pokazują się dzieci i należy zwiększyć czujność. W ramach akcji strażnicy całego województwa w ostatnich dniach sierpnia sprawdzili poprawność oznakowania i widoczność tego oznakowania i poinformowali o nieprawidłowościach zarządców dróg. Oprócz dyżurów przy przejściach dla pieszych w czasie trwania akcji, strażnicy przeprowadzą też zajęcia profilaktyczne dla dzieci w szkołach podstawowych, które w swej tematyce bezpieczeństwa w drodze do szkoły oprócz spraw drogowych poruszają też tematy związane z zaczepianiem dzieci przez dorosłych lub starszych uczniów, zachowanie w przypadku spotkania wałęsających się psów itp.

 Wybrany obraz

Innym celem akcji jest również pokazanie społeczeństwu województwa jedności formacji straży gminnych i miejskich i zdolności do podejmowania wspólnych działań.

Wydarzenia:

1)    Porządek publiczny. Na ulicy Abrahama w dniu 30 sierpnia ok. godz. 22.00 młodzież delektowała się głośną muzyką w zaparkowanym samochodzie. Pouczeni młodzi ludzie wyłączyli muzykę. Czterokrotnie patrole Straży Miejskiej usuwały osoby bezdomne z placów zabaw. Szczególnie ulubionym miejscem stał się nowy plac zabaw przy ul. Gdańskiej 37.
2)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 22 interwencje. Ukarano mandatami karnymi 6 osób. Większość „interwencji alkoholowych” podjęto w wyniku obserwacji obrazu z monitoringu miejskiego. W dniu 1 września ok. godz. 11.55 monitoring miejski pokazał dwie dziewczynki, które w parku przy ul. Filtrowej dziwnie się zachowywały. Wysłany patrol Straży Miejskiej potwierdził, że dziewczynki są odurzone. Wezwano pogotowie ratunkowe i powiadomiono Policję. Trzynastolatki odurzały się dezodorantem. Załoga karetki pogotowia zabrała dziewczynki do szpitala wraz ze sprowadzonym na miejsce ojcem jednej z nich. Obraz z monitoringu prezentuje się poniżej.

 Wybrany obraz

3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 4 razy. Osoby po dobudzeniu udały się w swoją stronę.
4)    Zwierzęta. Podjęto 2 interwencje związane z błąkającymi się psami, w wyniku których psy wróciły do właścicieli.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 14 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 22 do 28 sierpnia 2016 r.
29.08.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 160 wykroczeń, które w 139 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 21 mandatami karnymi. Wykonano 116 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 24 osób. 184 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono przebieg jednej imprezy plenerowej.

Wydarzenia:

1)    Porządek publiczny. Sześciokrotnie usuwano osoby żebrzące w okolicach sklepów wielkogabarytowych. 22 sierpnia strażnicy usunęli rower (złom) z torowiska. Trzykrotnie interweniowano w sprawie intensywnego dymu: na ul. Kamiennej, Częstochowskiej i Wiązowej. Nakazano zagaszenie ognia w ogrodach i na budowie. 24 sierpnia interweniowano wobec chorego mężczyzny na ul. Fredry, który zaczepiał dzieci – w wyniku interwencji oddalił się do miejsca zamieszkania. Trzykrotnie interweniowano w okolicy budynku przy ul. Gierosa 2 w związku z głośnym zachowaniem się zbierających się tam wieczorem osób – głównie były to kobiety z dziećmi oraz młodzież. Spożywania alkoholu nie stwierdzono w tym miejscu. Aż 8 interwencji podjęto w śmietnikach na terenie całego miasta. W pergolach przebywają bezdomni oraz osoby zbierające złom, makulaturę i butelki. Niektórzy są nietrzeźwi, w stosunku do jednej podjęto czynności w związku z załatwianiem potrzeby fizjologicznej, w jednym przypadku osoby w śmietniku pobiły się. Strażnicy każdorazowo usuwali osoby ze śmietników, spożywających alkohol ukarano. Trzykrotnie interweniowano w związku z roślinnością nadmiernie wyrastającą na chodniki, jeden raz w związku ze spadaniem śliwek na chodnik. Właścicieli pouczono i nakazano wykonanie stosownych czynności.
2)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 25 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 11 osób. Trzy z tych interwencji odbyły się na pasażu spacerowym przy Zagórskiej Strudze w okolicy ul. Dąbrowskiego i Gierosa (5 osób ukaranych). Kilka osób legitymowano i pouczono. W stosunku do jednej osoby podjęto czynności zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Wiele interwencji podjęto w wyniku obserwacji obrazu z monitoringu miejskiego. Na zdjęciu poniżej interwencja „spożywanie alkoholu” nad rzeką.

 Wybrany obraz

3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 13 razy. Dwie osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, do jednej wezwano pogotowie ratunkowe - osobę zabrano do szpitala, trzy osoby odwieziono do domu (wśród nich była kobieta, która w stanie nietrzeźwym rozbierała się na ulicy). Pozostałe osoby po dobudzeniu udały się w swoją stronę.
4)    Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których 1 pies trafił do schroniska. Pozostałe psy wróciły do właścicieli. W trzech przypadkach ujawniono i zgłoszono do usunięcia padliny kotów: na ul. Bądkowskiego, na ul. Górniczej i na ul. Zbychowskiej.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 17 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
6)    Inne.
•    W dniu 25 sierpnia strażnicy interweniowali wobec starszego mężczyzny, który zagubił się. Znaleziono przy nim nr telefonu do rodziny i dzięki temu można było osobę odwieźć do domu.
•    Również w dniu 25 sierpnia ok. godz. 16.00 na zjeździe z Ronda Płażyńskiego w ul. Derdowskiego samochód potrącił rowerzystkę przejeżdżającą prawidłowo przez skrzyżowanie (istnieje tam śluza dla rowerzystów). O zdarzeniu poinformował strażnik będący poza służbą. W patrolu, który niezwłocznie przybył na miejsce był strażnik – ratownik pierwszej pomocy. Poszkodowanej udzielono pierwszej pomocy, a w tym założono kołnierz ortopedyczny. W tym czasie wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało kobietę do szpitala. Zdjęcie poniżej.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Wydarzenia w okresie od 08 do 21 sierpnia 2016 r.
23.08.2016.
    W ww. okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 48 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych, a także 7 razy współpracowała z Policją. Wykonano 120 interwencji zleconych przez mieszkańców i 7 zleconych przez operatora monitoringu, 384 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Działania te pozwoliły ujawnić 288 wykroczeń, które w 258 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, nałożono 21 mandatów karnych, a w 9 przypadkach skierowane zostaną do sądu wnioski o ukaranie, ujęto 2 osoby poszukiwane przez policję, spowodowano odłowienie 6 psów.

Niektóre wydarzenia:

1.    Dnia 10.08.2016 r., na ul. Żeglarzy podjęto interwencję w związku ze zgłoszeniem dot. spalania różnych odpadów w ognisku. Sprawca został złapany na gorącym uczynku  – skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu.

                            
2.    Dnia 12.08.2016 r., w godz. wieczornych dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie dot. osób spożywających alkohol na terenie SP nr 6. W wyniku podjętej interwencji nałożono 1 mandat karny, a w 2 przypadkach skierowane zostaną wnioski o ukaranie do sądu.

3.    Dnia 19.08.2016 r. operator monitoringu miejskiego skierował patrol straży miejskiej na ul. Starowiejską, przed dworzec PKP, gdzie dwaj mężczyźni spożywali alkohol. Na miejscu sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami.


4.    Dnia 20.08.2016 r. strażnicy interweniowali na jednej z posesji w związku ze zgłoszeniem dot. przewrócenia się otyłej osoby, która nie mogła się podnieść. Przewróconej osobie udzielono pomocy oraz przekazano pod opiekę członkowi rodziny.  


5.    Dnia 20.08.2016 r. patrol straży miejskiej udzielił wsparcia patrolowi policji podczas interwencji związanej z rozbojem dokonanym na starszym mężczyźnie. Strażnicy przed przyjazdem Pogotowia Ratunkowego założyli opatrunek pokrzywdzonemu, który doznał urazu głowy.

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
Jarosław Mikołajczak
 
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu znajdującego się w wyposażeniu SM w Rumi
16.08.2016.
OGŁOSZENIE
o I przetargu na sprzedaż samochodu znajdującego się w wyposażeniu Straży Miejskiej w Rumi

Gmina Miejska Rumia
reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
tel./fax:  (58) 671 94 73
sprzeda
samochód specjalny Fiat Doblo Cargo nr rej. GWE 74NP,
Nr VIN: ZFA22300005215214.
Cena wywoławcza
1 700,00 PLN (brutto).

 

Szczegółowe dane techniczne i dane o wyposażeniu zawiera „Regulamin
określający szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu Fiat Doblo – 1 szt.”.

Sprzedaż nastąpi w formie przetargu pisemnego na zasadzie składania pisemnych ofert w terminie do 24 sierpnia 2016 r. godz. 14.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17, pok. 13. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 24 sierpnia 2016 r. o godz. 14.10 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi.
Komisja wybierze oferenta lub oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę.
Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą przetargu, po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, której projekt zawiera załącznik nr 2 do regulaminu  przeprowadzenia przetargu i dokonaniu wpłaty na konto nr 25 8351 0003 0019 8677 2000 0030 w Banku Rumia Spółdzielczy.
Samochód marki Fiat Doblo można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 – 13.00 po wcześniejszym zgłoszeniu się do dyżurnego Straży Miejskiej w Rumi przy  ul. Abrahama 17 w pok. nr 1 (parter).  
    Wszelkich informacji udziela Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi Jarosław Mikołajczak, tel. (58) 671 94 73 w. 13 w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

Pełne ogłoszenie wraz z regulaminem i wzorami dokumentów znajduje się w BIP Straży Miejskiej w Rumi w zakładce „Zamówienia publiczne - przetargi”

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
Jarosław Mikołajczak

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 61 - 70 z 212

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com