Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 4 do 10 lipca 2016 r.
11.07.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 98 wykroczeń, które w 90 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 8 mandatami karnymi. Wykonano 85 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 18 osób. 140 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Porządek publiczny. Jedna żebrząca osoba została zastana w okolicy sklepu wielkogabarytowego przy ul. Grunwaldzkiej. Pouczono ją i nakazano opuścić teren, co uczyniła. W nocy z niedzieli na poniedziałek (3/4 lipca) nieznani młodzi ludzie wrzucili 3 kosze i część jednej ławki do rzeki w okolicy ul. Gierosa. Rano mienie to zostało wydobyte przez służby komunalne. Innych zdarzeń naruszających porządek publiczny w minionym tygodniu nie było.
2)    Zwierzęta. Podjęto 11 interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których 2 zwierzaki trafiły do schroniska. Pozostałe psy wróciły do właścicieli. Doszło do 1 pogryzienia. Wystawiono 2 mandaty karne. Ponadto kobieta znalazła zaplątaną sarnę w lesie. Powiadomiono leśniczego i miejscowe koło łowieckie. Ujawniono i uprzątnięto jednego zabitego kota. Dwukrotnie zgłaszano grasujące dziki, jednak patrole nie potwierdziły tych zgłoszeń. Może zwierzęta za każdym zdążyły ujść.
3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 11 razy. W dwóch przypadkach wezwano pogotowie ratunkowe; osoby zabrane zostały do szpitala. 3 nietrzeźwych odwieziono do domu.
4)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 6 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 2 osoby. Kilka osób legitymowano i pouczono.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 11 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
6)    Inne.
•    Prowadzono działania zmierzające do usunięcia połamanych wiatrem konarów na ul. I Dywizji WP (odcinali strażacy) i na cmentarzu komunalnym,
•    Trzykrotnie zgłaszano zanieczyszczenie rzeki; dwa razy były to zanieczyszczenia gliną, jedno zgłoszenie dotyczyło spuszczenia do rzeki szamba; w tej ostatniej sprawie trwa postępowanie wyjaśniające,
•    Oznakowano i zabezpieczono ekran dźwiękochłonny na ul. Sobieskiego oderwany przez wiatry; powiadomiono GDDKiA,
•    W dniu 9 lipca wieczorem zgłoszono, ze wiatr obraca żurawiem budowlanym na ul. Pomorskiej; informacja nie potwierdziła się lub do przyjazdu patrolu osoba pilnująca budowy zabezpieczyła żuraw.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu znajdującego się w wyposażeniu SM w Rumi
11.07.2016.
Gmina Miejska Rumia
reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
tel./fax:  (58) 671 94 73
sprzeda
samochód specjalny Renault Trafic FL nr rej. nr rej. GWE 07117,
Nr VIN: VF1FLAMA68V325444.
Cena wywoławcza
7400 PLN (brutto).
 

Szczegółowe dane techniczne i dane o wyposażeniu zawiera „Regulamin określający szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu Renault Trafic – 1 szt.”, zamieszczony poniżej.

Sprzedaż nastąpi w formie przetargu pisemnego na zasadzie składania pisemnych ofert w terminie do 22 lipca 2016 r. godz. 15.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17, pok. 13. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 22 lipca 2016 r. godz. 15.10 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi.
Komisja wybierze oferenta lub oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę.
Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą przetargu, po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, której projekt zawiera załącznik nr 2 do regulaminu przeprowadzenia przetargu i dokonaniu wpłaty na konto nr 25 8351 0003 0019 8677 2000 0030 w Banku Rumia Spółdzielczy. Samochód marki Renault można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 – 13.00 w Rumi przy ul. Starowiejskiej 17 po wcześniejszym zgłoszeniu się do dyżurnego Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17 w pok. nr 1 (parter).  

Wszelkich informacji udziela komendant Straży Miejskiej w Rumi Roman Świrski, tel. (58) 671 94 73 w. 13 w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

Pełne ogłoszenie znajduje się w BIP Straży Miejskiej w Rumi w zakładce „Zamówienia Publiczne”

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski

Zmieniony ( 14.07.2016. )
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 27 czerwca do 3 lipca 2016 r.
05.07.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 25 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 110 wykroczeń, które w 94 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 16 mandatami karnymi. Wykonano 85 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 28 osób. 128 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Porządek publiczny. W dniu 27 czerwca w godzinach porannych interweniowano w sprawie rzucania dużych przedmiotów z 3 pietra na ul. Poznańskiej, niedziałającej sygnalizacji świetlnej na ul. Dębogórskiej (przekazano pogotowiu sygnalizacji), wyrzucania płyt chodnikowych na ulicę na ul. Jana z Kolna. Tego dnia wieczorem usunięto niepowołane osoby z pustostanu na ul. Gen. Maczka. 28 czerwca o godz. 14.30 nakazano rozejście się osób zaczepiających przechodniów o datki pod sklepem na ul. Dąbrowskiego. 29 czerwca w godzinach porannych strażnicy zgasili palący się śmietnik przy ul. Gierosa (podziękowania dla pani, która udostępniła wiadro z wodą) oraz powiadomili pogotowie sygnalizacji o niedziałającej sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Sabata. 30 czerwca zaraz po południu interweniowano na parkingu sklepu wielkogabarytowego przy ul. Grunwaldzkiej wobec osób wymuszających od ludzi zakup wycieraczek – opuścili teren. Tego dnia o godz. 15.00 ukarano mandatami 2 osoby palące tytoń na przystanku ZKM na ul. Starowiejskiej. W dniu 1 lipca na ul. 1 maja o godz. 21.25 pouczono młodzież o właściwym zachowaniu się w miejscu publicznym po zgłoszeniu o zakłócaniu spokoju i spożywaniu alkoholu (tego ostatniego nie potwierdzono). 2 lipca na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Wybickiego pouczono mężczyznę żebrzącego i zaczepiającego przechodniów. Oddalił się do miejsca zamieszkania.
2)    Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których 3 zwierzaki trafiły do schroniska, a także 2 w związku z zostawieniem psów w zamkniętych samochodach. Pozostałe psy wróciły do właścicieli. Wystawiono 3 mandaty karne. Kobieta zaopiekowała się znalezionym małym kotkiem. Dwa zgłoszenia dotyczyły dokarmiania dzików chlebem. Osoby zostały pouczone co do szkodliwości takiego postepowania. Złożono obietnicę zakończenia takiego postępowania.
3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 7 razy. W jednym przypadku wezwano pogotowie ratunkowe, ponieważ osoba miała objawy jak po zażyciu środków odurzających (okazało się, że to nieletni), zabrany do szpitala. 3 osoby ukarano mandatami, pozostałe pouczono. Jednego nietrzeźwego odwieziono do domu.
4)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 8 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 4 osoby. Kilka osób legitymowano i pouczono.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 16 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
6)    Inne.
•    W dniu 29 czerwca ujawniono dziecko chodzące po dachu bloku mieszkalnego na ul. Stoczniowców i zapobieżono wypadkowi.
•    W dniu 2 lipca ujęto i doprowadzono do Policji sprawców pobicia (dziewczyna i chłopak), którzy również uszkodzili pojazd na parkingu sklepu wielkogabarytowego przy ul. Grunwaldzkiej.
•    W dniu 2 lipca ujęto i doprowadzono do Policji osobę posiadającą narkotyki (amfetaminę).
•    Aż 15 razy patrol SM udawał się do miejsc, gdzie zgłaszano zdarzenia, których faktycznie nie było.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 20 do 26 czerwca 2016 r.
27.06.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 42 patrole własne: zmotoryzowane, rowerowe i piesze oraz piesze z psem służbowym, a także 6 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 151 wykroczeń, które w 131 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 20 mandatami karnymi. Wykonano 95 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 28 osób. 222 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono 1 imprezę masową („Festyn z pompą” w piątek 24 czerwca).

Wydarzenia:

1)    Ogniska. W minionym tygodniu rozpoczęło się kalendarzowe lato. Dzień, wieczór i noc 23/24 czerwca wielu mieszkańców spędza przy ogniskach. Niestety niektórzy przesadzają i palą ogromne ogniska grożące pożarem, a przede wszystkim powodując zadymienie na wielką skalę. Niestety często do ognisk trafiają niedozwolone substancje, a także opony, lakierowane drewno i płyty, a nawet plastiki. Takie ogniska musiały być zagaszone. Strażnicy interweniowali kilkanaście razy, a w 8 przypadkach nakazali zgaszenie ognia. Polecenia wykonano, a osoby zostały pouczone.
2)    Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których 3 zwierzaki trafiły do schroniska. Na ulicy Cegielnianej w dniu 21 czerwca samochód śmiertelnie potrącił dzika. W wyniku kolizji doszło do uszkodzenia pojazdu.

 Wybrany obraz

3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 8 razy. W jednym przypadku wezwano pogotowie ratunkowe, a jego ratownikiem udzielono pomocy w związku z agresywnym zachowaniem osoby. W pozostałych przypadkach po dobudzeniu osoby oddalały się w swoją stronę, jednego nietrzeźwego odprowadzono do domu.
4)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 6 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 2 osoby. Kilka osób legitymowano i pouczono.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 14 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
6)    Inne.
•    przez cały tydzień rewirowi kontrolowali kilkanaście posesji celem sprawdzenia, czy ilość pojemników na śmieci dostosowana jest do ilości mieszkańców. Prace te prowadzono na zlecenie Urzędu Miasta,
•    na dwóch placach zabaw strażnicy taśmą ostrzegawczą oznakowali niesprawne zabawki

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 13 do 19 czerwca 2016 r.
20.06.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 33 patrole własne: zmotoryzowane, rowerowe i piesze oraz piesze z psem służbowym, a także 1 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 141 wykroczeń, które w 131 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 10 mandatami karnymi. Wykonano 76 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 34 osoby. 182 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Wydarzenia:
1)    Kończą się akcje prowadzone przez Straż Miejską: „Bardzo dobry numer” i „Nasz pies 2016”. W tej pierwszej okazało się, że 268 posesji w Rumi miało nieprawidłowy numer porządkowy (np. brakowało nazwy ulicy przy numerze) lub nie miało go wcale. Jak na razie nikogo nie ukarano mandatem. Biegną teraz terminy umieszczenia tabliczek. W tej drugiej akcji podjęto już ok. 120 interwencji. Rozdano prawie tysiąc zestawów higienicznych do sprzątania po psach.
2)    Upadki drzew. Burzowa pogoda i gwałtownie narastające podmuchy wiatru spowodowały zagrożenia ze strony łamiących się konarów, gałęzi, a także całych drzew. Zdarzenia miały miejsce 5 razy. Zwisające i nadłamane konary i gałęzie w dniach 16 i 17 czerwca stwierdzono na ul. Bohaterów Kaszubskich i ul. Mickiewicza. Na ul. Zielarskiej złamało się drzewo i częściowo upadło na jezdnię, na ul. Zielonej drzewo upadło na działkę prywatną, a w nocy z 17 na 18 czerwca runęło drzewo na ul. Filtrowej. Wezwano zaraz po godz. 7.00 Jednostkę Ratowniczo–Gaśniczą z Rumi celem przycięcia konaru, który oparł się o latarnię. Podobnie, interwencji strażaków wymagały opadłe gałęzie topoli obok Dworca PKP. Na zdjęciu ratowanie latarni na ul. Filtrowej.

 Wybrany obraz

3)    Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji: 3 dotyczyły nieprawidłowości przy wyprowadzaniu psów – smycze, kagańce (pouczono 3 osoby), 2 dotyczyły wałęsających się psów ( zwierzęta odłowiono – jednego zwrócono właścicielowi, 1 zabrano do schroniska). Dwa wezwania dotyczyły potrąconych kotów, ale oba nie potwierdziły się.
4)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 6 razy. W jednym przypadku, w związku z urazem głowy wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala. Zdarzenie miało miejsce na ul. Gdańskiej obok sklepu spożywczego o godz. 19.20 w dniu 16 czerwca. Jedną osobę leżącą w nieobyczajny sposób i w stanie upojenia na ławce na ul. Żwirki i Wigury w dniu 16 czerwca ukarano mandatem. Pozostałych pouczono.
5)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 5 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 2 osoby. Kilka osób legitymowano i pouczono.
6)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 11 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
7)    Inne.
•    dwukrotnie wzywano JRG celem usunięcia płynów, które wyciekły z pojazdów na jezdnię,
•    w dniu 16 czerwca w godzinach południowych strażnicy znaleźli starszego mężczyznę z zanikiem pamięci; po działaniach udało się ustalić personalia osoby, skontaktować z rodziną i spowodować powrót do domu; mężczyzna był mieszkańcem Wejherowa, a żona nie mogła nadziwić się, w jaki sposób jej mąż znalazł się w Rumi.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 71 - 80 z 212

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com