Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 22 do 28 sierpnia 2016 r.
29.08.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 160 wykroczeń, które w 139 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 21 mandatami karnymi. Wykonano 116 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 24 osób. 184 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono przebieg jednej imprezy plenerowej.

Wydarzenia:

1)    Porządek publiczny. Sześciokrotnie usuwano osoby żebrzące w okolicach sklepów wielkogabarytowych. 22 sierpnia strażnicy usunęli rower (złom) z torowiska. Trzykrotnie interweniowano w sprawie intensywnego dymu: na ul. Kamiennej, Częstochowskiej i Wiązowej. Nakazano zagaszenie ognia w ogrodach i na budowie. 24 sierpnia interweniowano wobec chorego mężczyzny na ul. Fredry, który zaczepiał dzieci – w wyniku interwencji oddalił się do miejsca zamieszkania. Trzykrotnie interweniowano w okolicy budynku przy ul. Gierosa 2 w związku z głośnym zachowaniem się zbierających się tam wieczorem osób – głównie były to kobiety z dziećmi oraz młodzież. Spożywania alkoholu nie stwierdzono w tym miejscu. Aż 8 interwencji podjęto w śmietnikach na terenie całego miasta. W pergolach przebywają bezdomni oraz osoby zbierające złom, makulaturę i butelki. Niektórzy są nietrzeźwi, w stosunku do jednej podjęto czynności w związku z załatwianiem potrzeby fizjologicznej, w jednym przypadku osoby w śmietniku pobiły się. Strażnicy każdorazowo usuwali osoby ze śmietników, spożywających alkohol ukarano. Trzykrotnie interweniowano w związku z roślinnością nadmiernie wyrastającą na chodniki, jeden raz w związku ze spadaniem śliwek na chodnik. Właścicieli pouczono i nakazano wykonanie stosownych czynności.
2)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 25 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 11 osób. Trzy z tych interwencji odbyły się na pasażu spacerowym przy Zagórskiej Strudze w okolicy ul. Dąbrowskiego i Gierosa (5 osób ukaranych). Kilka osób legitymowano i pouczono. W stosunku do jednej osoby podjęto czynności zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Wiele interwencji podjęto w wyniku obserwacji obrazu z monitoringu miejskiego. Na zdjęciu poniżej interwencja „spożywanie alkoholu” nad rzeką.

 Wybrany obraz

3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 13 razy. Dwie osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, do jednej wezwano pogotowie ratunkowe - osobę zabrano do szpitala, trzy osoby odwieziono do domu (wśród nich była kobieta, która w stanie nietrzeźwym rozbierała się na ulicy). Pozostałe osoby po dobudzeniu udały się w swoją stronę.
4)    Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których 1 pies trafił do schroniska. Pozostałe psy wróciły do właścicieli. W trzech przypadkach ujawniono i zgłoszono do usunięcia padliny kotów: na ul. Bądkowskiego, na ul. Górniczej i na ul. Zbychowskiej.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 17 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
6)    Inne.
•    W dniu 25 sierpnia strażnicy interweniowali wobec starszego mężczyzny, który zagubił się. Znaleziono przy nim nr telefonu do rodziny i dzięki temu można było osobę odwieźć do domu.
•    Również w dniu 25 sierpnia ok. godz. 16.00 na zjeździe z Ronda Płażyńskiego w ul. Derdowskiego samochód potrącił rowerzystkę przejeżdżającą prawidłowo przez skrzyżowanie (istnieje tam śluza dla rowerzystów). O zdarzeniu poinformował strażnik będący poza służbą. W patrolu, który niezwłocznie przybył na miejsce był strażnik – ratownik pierwszej pomocy. Poszkodowanej udzielono pierwszej pomocy, a w tym założono kołnierz ortopedyczny. W tym czasie wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało kobietę do szpitala. Zdjęcie poniżej.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Wydarzenia w okresie od 08 do 21 sierpnia 2016 r.
23.08.2016.
    W ww. okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 48 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych, a także 7 razy współpracowała z Policją. Wykonano 120 interwencji zleconych przez mieszkańców i 7 zleconych przez operatora monitoringu, 384 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Działania te pozwoliły ujawnić 288 wykroczeń, które w 258 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, nałożono 21 mandatów karnych, a w 9 przypadkach skierowane zostaną do sądu wnioski o ukaranie, ujęto 2 osoby poszukiwane przez policję, spowodowano odłowienie 6 psów.

Niektóre wydarzenia:

1.    Dnia 10.08.2016 r., na ul. Żeglarzy podjęto interwencję w związku ze zgłoszeniem dot. spalania różnych odpadów w ognisku. Sprawca został złapany na gorącym uczynku  – skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu.

                            
2.    Dnia 12.08.2016 r., w godz. wieczornych dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie dot. osób spożywających alkohol na terenie SP nr 6. W wyniku podjętej interwencji nałożono 1 mandat karny, a w 2 przypadkach skierowane zostaną wnioski o ukaranie do sądu.

3.    Dnia 19.08.2016 r. operator monitoringu miejskiego skierował patrol straży miejskiej na ul. Starowiejską, przed dworzec PKP, gdzie dwaj mężczyźni spożywali alkohol. Na miejscu sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami.


4.    Dnia 20.08.2016 r. strażnicy interweniowali na jednej z posesji w związku ze zgłoszeniem dot. przewrócenia się otyłej osoby, która nie mogła się podnieść. Przewróconej osobie udzielono pomocy oraz przekazano pod opiekę członkowi rodziny.  


5.    Dnia 20.08.2016 r. patrol straży miejskiej udzielił wsparcia patrolowi policji podczas interwencji związanej z rozbojem dokonanym na starszym mężczyźnie. Strażnicy przed przyjazdem Pogotowia Ratunkowego założyli opatrunek pokrzywdzonemu, który doznał urazu głowy.

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
Jarosław Mikołajczak
 
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu znajdującego się w wyposażeniu SM w Rumi
16.08.2016.
OGŁOSZENIE
o I przetargu na sprzedaż samochodu znajdującego się w wyposażeniu Straży Miejskiej w Rumi

Gmina Miejska Rumia
reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
tel./fax:  (58) 671 94 73
sprzeda
samochód specjalny Fiat Doblo Cargo nr rej. GWE 74NP,
Nr VIN: ZFA22300005215214.
Cena wywoławcza
1 700,00 PLN (brutto).

 

Szczegółowe dane techniczne i dane o wyposażeniu zawiera „Regulamin
określający szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu Fiat Doblo – 1 szt.”.

Sprzedaż nastąpi w formie przetargu pisemnego na zasadzie składania pisemnych ofert w terminie do 24 sierpnia 2016 r. godz. 14.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17, pok. 13. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 24 sierpnia 2016 r. o godz. 14.10 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi.
Komisja wybierze oferenta lub oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę.
Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą przetargu, po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, której projekt zawiera załącznik nr 2 do regulaminu  przeprowadzenia przetargu i dokonaniu wpłaty na konto nr 25 8351 0003 0019 8677 2000 0030 w Banku Rumia Spółdzielczy.
Samochód marki Fiat Doblo można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 – 13.00 po wcześniejszym zgłoszeniu się do dyżurnego Straży Miejskiej w Rumi przy  ul. Abrahama 17 w pok. nr 1 (parter).  
    Wszelkich informacji udziela Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi Jarosław Mikołajczak, tel. (58) 671 94 73 w. 13 w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

Pełne ogłoszenie wraz z regulaminem i wzorami dokumentów znajduje się w BIP Straży Miejskiej w Rumi w zakładce „Zamówienia publiczne - przetargi”

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
Jarosław Mikołajczak

 
Wydarzenia tygodnia od 01 do 07 sierpnia 2016 r.
09.08.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych, a także 5 razy współpracowała z Policją. Wykonano 77 interwencji zleconych przez mieszkańców i 12 zleconych przez operatora monitoringu, 172 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Działania te pozwoliły ujawnić 128 wykroczeń, które w 110 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, nałożono 15 mandatów karnych, a w 3 przypadkach skierowane zostaną do sądu wnioski o ukaranie. Kilkakrotnie podejmowano interwencje wobec osób bezdomnych, których za każdym razem pouczano o możliwości uzyskania pomocy związanej z noclegiem i wyżywieniem.

Niektóre wydarzenia:

1.    Dnia 02.08.2016 r. podjęto interwencję w związku ze zgłoszeniem dot. składowania żwiru na ul. Fiołkowej w sposób utrudniający przejazd. Ustalono właściciela żwiru, któremu nakazano go uprzątnąć. Zdjęcia przedstawiają sytuację w czasie interwencji         i jej efekt.

          Wybrany obraz  Wybrany obraz
                            
2.    Dnia 02.08.2016 r. dyżurny straży przyjął zgłoszenie od dyspozytora pogotowia dot. leżącego mężczyzny na chodniku przy ul. Sobieskiego. Na miejscu stwierdzono, że mężczyzna ma objawy padaczki i natychmiast wezwano karetkę, która zabrała pacjenta do szpitala.

3.    Dnia 03.08.2016 r. strażnicy interweniowali w związku z zapadniętą kostką brukową na chodniku przy ul. Pomorskiej 11 – miejsce zabezpieczono oraz powiadomiono zarządcę terenu, w celu szybkiego usunięcia zagrożenia. Zdjęcia przedstawiają sytuację w czasie interwencji i jej efekt.
             
Wybrany obraz Wybrany obraz


4.    Dnia 03.08.2016 r. patrol rowerowy legitymował dwóch młodych mężczyzn. Jeden z nich prawie niepostrzeżenie wyrzucił w trawę jakieś zawiniątko, w którym znajdował się podejrzany susz. Na miejsce wezwano patrol Policji, który prowadził dalsze czynności.

5.    Dnia 04.08.2016 r. patrol straży miejskiej zabezpieczył zapadnięty chodnik przy ul. Ks. Gierosa, następnie dyżurny powiadomił zarządcę terenu w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia. Zdjęcia przedstawiają sytuację w czasie interwencji i jej efekt.

          Wybrany obraz Wybrany obraz

6.    Dnia 04.08.2016 r. operator monitoringu miejskiego skierował patrol straży miejskiej na plac zabaw przy ul. Słowackiego, gdzie grupka osób spożywała alkohol. Na miejscu wylegitymowano 4 mężczyzn, z których 2 ukarano mandatem, a pozostałych poinformowano o skierowaniu do sądu wniosku o ukaranie.
7.    Dnia 05.08.2016 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie dot. śmierdzącego dymu w okolicy ul. Chełmońskiego. Patrol udał się we wskazany rejon i ujawnił wypalanie kabli w ognisku. Sprawca został ukarany mandatem oraz zobowiązany do zagaszenia ogniska.
8.    Dnia 06.08.2016 r. strażnicy podejmowali interwencję na przystanku przy ul. Gdańskiej w związku z leżącym tam mężczyzną. Stan leżącego wymagał interwencji pogotowia ratunkowego, które zabrało pacjenta do szpitala.

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
Jarosław Mikołajczak
 
Rower wyczynowy znaleziony przez patrol Straży Miejskiej
26.07.2016.
Wybrany obraz

 
Jeśli rozpoznałeś swój zaginiony rower wyczynowy – zgłoś się do Straży Miejskiej w Rumi, ul. Abrahama 17  z dokumentem zakupu lub książeczką serwisową z numerem seryjnym.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 71 - 80 z 220

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com