Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 27 lutego do 5 marca 2017 r.
06.03.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 44 patrole własne: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 186 wykroczeń, które w 147 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 39 mandatami karnymi. Wykonano 92 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 34 osoby. 106 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 16 mandatów karnych wymierzono dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 15 osób, z których 9 ukarano, pozostałe zostały pouczone. Ponadto w dniu 2. marca wezwano pogotowie ratunkowe do upojonej alkoholem osoby na ul. Grunwaldzką - osoba zabrana do szpitala.
2)    Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji. Większość interwencji związanych było z wałęsającymi się psami - dwie potwierdzone - psy odłowione i zabrane przez pracownika do schroniska, a w pozostałych nie udało się zwierząt odłowić. Jeden z zabranych psów wszedł do szkoły - Gimnazjum nr 1. W dniu 28.02.2017 r.  wałęsający się pies ugryzł klienta sklepu przy ul. Kosynierów - ustalono i ukarano właściciela nakazując udanie się z psem na obserwację weterynaryjną. Również w dniu 28.02.2017 r. wezwano pracownika do zabrania padliny dzika z terenu przyległego do ul. Leszka Białego. Jedna interwencja - niepotwierdzona dotyczyła lisa, który miał chodzić po bieżni stadionu miejskiego.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 99 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Ogółem 21 kierowców ukarano mandatami, 78 pozostałych pouczono.
4)    Zadymianie. 9 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Wszystkie piece skontrolowano. Nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano mandatami 2 osoby, 6 pouczono, za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, a 20 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 2 pouczono. Jedną osobę ukarano mandatem za nieuprawnione rozklejanie ulotek w miejscach publicznych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 20 do 26 lutego 2017 r.
27.02.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 45 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 122 wykroczenia, które w 81 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 39 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 95 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 45 osób. 100 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 8 mandatów karnych wymierzono dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 21 osób, z których 14 ukarano, skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie do sądu, pozostałe zostały pouczone. Ponadto w tygodniu odwieziono do domu 1 mężczyznę. Trzy osoby pouczono za nieobyczajne zachowanie.
2)    Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji. Dwie dotyczyły padłych kota i psa. Dziewięć interwencji związanych było z wałęsającymi się psami - dwie potwierdzone - psy odłowione i zabrane przez pracownika do schroniska, a w czterech nie udało się zwierząt odłowić, pozostałe niepotwierdzone. W jednym przypadku zgłoszono, że pies na łańcuchu wyskoczył za płot posesji i wisi na tym łańcuchu - w chwili kontroli pies był w kojcu. Jedna interwencja dotyczyła pogryzienia psa przez psa - okazało się, że psy pogryzły się na terenie prywatnym - strony (właścicieli) pouczono o możliwościach prawnych. W jednym przypadku kontrolowano warunki trzymania psa na posesji - zbyt krótki okazał się łańcuch, na którym uwiązany był pies - nakazano wydłużyć z 2,5 m do 3 m.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 56 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Ogółem 16 kierowców ukarano mandatami, 40 pozostałych pouczono.
4)    Zadymianie. 3 interwencje dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Wszystkie piece skontrolowano. Nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano mandatami 4 osoby, 12 pouczono i skierowano do sądu jeden wniosek o ukaranie, za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, a 5 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano, a 5 pouczono. Czterem osobom udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej przed przybyciem karetki pogotowia: 20 lutego o g. 9.45 mężczyzna doznał urazu nogi na ul. Żeglarzy - wezwano karetkę pogotowia ratunkowego, a o g. 14.40 inny mężczyzna spadł ze schodów na ul. Starowiejskiej - również udzielono pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki. 21 lutego samochód potrącił kobietę na ul. Abrahama - udzielono pierwszej pomocy i wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało ją do szpitala, 23 lutego na ul. Abrahama starszy mężczyzna zasłabł i upadł na chodnik uderzając o niego głową - zabrany do szpitala przez pogotowie ratunkowe.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
20.02.2017.
APLIKANT
Informacja o warunkach pracy:
Miejsce pracy – teren miasta. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.
1.    Wymagania niezbędne:
         1)    obywatelstwo polskie,
         2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
         3)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub ścigane z oskarżenia  
                publicznego w tym również przestępstwa skarbowe,                                             
         4)    wykształcenie średnie,
         5)    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
         6)    uregulowany stosunek do służby wojskowej,
         7)    nienaganna opinia.
2.    Wymagania dodatkowe:
         1)    preferowane wykształcenie wyższe,
         2)    wskazany lecz nieobowiązkowy staż pracy w strażach gminnych,
         3)    prawo jazdy, min. kat. B,
         4)    dyspozycyjność,
         5)    gotowość do odbycia przeszkolenia.
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 1 kwietnia 2017 r.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi w terminie do 08.03.2017 r. lub przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Rumi.
Szczegółowe informacje o zakresie wykonywanych zadań na stanowisku, wymagane dokumenty aplikacyjne, oraz inne informacje i szczegółowe ustalenia umieszczono na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Rumi  http://bip.smrumia.nv.pl/Article/id,115.html oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 13 do 19 lutego 2017 r.
20.02.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 158 wykroczeń, które w 104 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 50 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 4 wnioski o ukaranie. Wykonano 90 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 31 osób. 109 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 17 mandatów karnych wymierzono dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 24 osób, z których 15 ukarano, pozostałe zostały pouczone. Dzięki pomocy mieszkanki Rumi, w dniu 17 lutego 2017 r. ujęto na starym cmentarzu przy ul. Kościelnej 5-ciu młodych ludzi spożywających alkohol. Jednym z nich okazał się nieletni - do niego wezwano patrol Policji, który przeprowadził wobec niego odrębne czynności. Pozostałe 4 osoby otrzymały mandaty karne. Ponadto w tygodniu odwieziono do Komisariatu Policji 1 kobietę (z Gdyni), która leżała upojona w autobusie miejskim, a 1 mężczyznę odwieziono do domu. Jedną osobę ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie i jedną pouczono.
2)    Zwierzęta. W dniu 13 lutego wezwano technika-weterynarza do sarny zablokowanej na posesji przy ul. Kamiennej. Zwierzę uśpiono i wywieziono do lasu. 9 interwencji dotyczyło wałęsających się psów (z tego 2 zostały odłowione) i jedna koni, które wybiegły na jezdnię.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 75 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Ogółem 22 kierowców ukarano mandatami, przeciwko 4 skierowano wnioski do sądu, 49 pozostałych pouczono.
4)    Zadymianie. 13 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Wszystkie piece skontrolowano. Nie stwierdzono ani jednego spalania niedozwolonych substancji.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 3 osoby, 6 pouczono, za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, a 15 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano, a 6 pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 6 do 12 lutego 2017 r.
13.02.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 43 patrole własne: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 6 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 105 wykroczeń, które w 78 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 22 mandatami karnymi. Do sadu skierowano 5 wniosków o ukaranie. Wykonano 71 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 36 osób. 94 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 9 osób, z których 2 ukarano, przeciwko 4 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, pozostałe zostały pouczone. Odwieziono do miejsca zamieszkania 1 osobę. Jedną osobę ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie.
2)    Udzielenie pomocy osobom bezdomnym. Strażnicy w minionym tygodniu wzięli udział w ogólnopolskim liczeniu bezdomnych. Dwa patrole Policji i jeden Straży Miejskiej, wzmocnione pracownikami MOPS dotarło do wszystkich potencjalnych miejsc przebywania bezdomnych. Naliczono ich 24. Wobec wszystkich wypełniono specjalny formularz, który w przyszłości może być pomocny do udzielenia stosownej pomocy. W dniu 8 lutego wszyscy rumscy bezdomni odmówili udzielenia sobie pomocy.
3)    Zwierzęta. Podjęto 3 interwencje w związku z wałęsającymi się psami. Jednego odłowiono i przewieziono do schroniska. W jednym przypadku sprawdzano zgłoszone złe warunki trzymania psa na posesji - właściciel został pouczony i otrzymał termin usunięcia nieprawidłowości. Jedna interwencja dotyczyła konia na ul. Jeziornej. Sprawdzono warunki zwierzęcia - ma stosowne schronienie i opiekę.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 53 takie interwencje w różnych miejscach miasta. Ogółem 8 kierowców ukarano mandatami, przeciwko jednemu skierowano wniosek do sądu, pozostałych pouczono.
5)    Zadymianie. 9 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Wszystkie piece skontrolowano. Nie stwierdzono ani jednego spalania niedozwolonych substancji.
6)    Inne. W dniu 6 lutego doszło do awarii hydrantu na ul. Robotniczej. Woda wyciekająca z tej ulicy dotarła aż do przystanku SKM w Janowie. Powiadomiono stosowne służby (PEWiK Gdynia), które usunęły awarię.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 71 - 80 z 249

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com