Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 8 - 14 maja 2017 r.
15.05.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 106 wykroczeń, które w 71 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 30 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 7 wniosków o ukaranie. Wykonano 81 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 21 osób. 149 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 14 skutecznych interwencji wykonano przy pomocy monitoringu miejskiego.
Zabezpieczono 2 imprezy plenerowe oraz 2 przemarsze religijne.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 24 osób, z których 15 ukarano, 9 osób zostało pouczonych, 1 raz interweniowano wobec upojonego alkoholem i leżącego w miejscu publicznym - osoba została pouczona.
2)    Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji zleconych i 4 własne. Odłowiono 2 psy.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 46 interwencji w różnych miejscach miasta. 5 kierowców ukarano mandatami, przeciwko 4 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 7 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji. 1 osobę pouczono.
5)    Zadymianie. 6 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji).
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 8 osób pouczono, jedną ukarano, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 3 osoby, a 6 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano, a 3 pouczono. 3 osoby ukarano i tyle samo pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.
W dniu 12 maja odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Miasta, Pana Michała Pasiecznego i Radnych z mieszkańcami. Spotkanie odbyło się w siedzibie CARITAS.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

W wyniku zgłaszanych problemów Straż Miejska w Rumi wydzieliła więcej patroli pieszych w obrębie osiedla Gierosa oraz wyznaczyła 2 nowe miejsca zagrożone do szczególnej kontroli: rejon łącznika od ul. Abrahama do tunelu pod torami kolejowymi na ul. Morskiej (wybryki chuligańskie i nieobyczajne zachowanie) oraz ulicę Paderewskiego (parkowanie w bramach posesji).

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 18 kwietnia do 7 maja 2017 r.
08.05.2017.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 92 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 7 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 329 wykroczeń, które w 256 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 71 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 212 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 70 osób. 378 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
12 skutecznych interwencji zrealizowano dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego. Zabezpieczono 5 imprez masowych i plenerowych. W dniu 1 maja strażnicy wzięli czynny udział w pikniku służb mundurowych, który odbył się na stadionie MOSiR w związku z nieoficjalnymi mistrzostwami Polski „strong man” służb mundurowych. Wszystkie służby mundurowe prezentowały swój sprzęt i wyszkolenie. Straż Miejska w Rumi uruchomiła stanowisko „udzielanie pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora”, gdzie mieszkańcy mogli zapoznać się ze sprzętem i nauczyć obsługi tego urządzenia ratującego życie.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Natomiast w dniu 3 maja 2017 odbył się festyn związany z obchodami 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Strażnicy strzegli spokoju i porządku na tym festynie, ale też wzięli udział w meczu piłkarskim reprezentując rumski samorząd. W zwycięskiej drużynie (wynik końcowy brzmiał 5 : 4), z herbem miasta na piersi zagrali: Bartosz Mikołajczyk i Tomasz Hoga (Tomasz był strzelcem jednej z bramek).

 Wybrany obraz

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 56 osób, z których 16 ukarano, 40 osób zostało pouczonych, 16 razy interweniowano wobec upojonych alkoholem i leżących w miejscach publicznych - 6 osób ukarano, 10 pouczono.
2)    Zwierzęta. Podjęto 19 interwencji zleconych i 10 własnych. Odłowiono 2 psy.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 123 interwencje w różnych miejscach miasta. 23 kierowców ukarano mandatami, przeciwko 2 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono. W dniu 5 maja ujęto i przekazano Policji kobietę, która kierowała w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
4)    Czystość miasta. Podjęto 18 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji. 8 osób pouczono i 1 ukarano.
5)    Zadymianie. 9 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji).
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 19 osób pouczono, jedną ukarano, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 12 osób, a 26 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 osób ukarano, a 26 pouczono. 8 osób ukarano i 12 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę. W dniu 3 maja ujęto i przekazano Policji złodzieja pieniędzy w zakładzie gastronomicznym.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Wyniki Akcji Twój Pies
04.05.2017.
10 - 22 kwietnia 2017 r.

23 straże gminne i miejskie województwa pomorskiego przeprowadziły w dniach 10 - 22 kwietnia 2017 r. wspólną i skoordynowaną akcję o nazwie "Twój Pies". Zamierzeniem akcji było przypomnienie właścicielom psów mieszkającym w miastach i gminach województwa o ich podstawowych obowiązkach, a w tym;
1) kontrole przestrzegania miejscowych „Regulaminów o czystości i porządku” w gminach dotyczących zasad prowadzania psów na smyczach i w kagańcach,
2) kontrole sprzątania po psach na terenach publicznych,
3) zachęcanie właścicieli czworonogów do korzystania z zestawów higienicznych,
4) kontrole sposobów utrzymania psów na posesjach w miastach i w gospodarstwach rolnych na wsi i w miastach (trzymanie psów w obrębie posesji/gospodarstwa bez możliwości wydostawania się poza teren, kojce, sprzątanie, woda i pożywienie, długość łańcuchów itd.),
5) działania kontrolne/prewencyjne w zakresie biegających psów luzem,
6) pogadanki w szkołach w klasach najmłodszych o tematyce związanej z zachowaniem się dziecka w chwili napotkania wałęsającego się psa oraz zasad wyprowadzania psów na spacery przez dzieci.
W wyniku akcji strażnicy Pomorza podjęli w okresie 2 tygodni 1788 interwencji (w Rumi 45), nakładając 90 mandatów karnych (w Rumi 17) - za brak smyczy lub kagańca 51 mandatów, za niesprzątanie po psach 26 mandatów i za nieprawidłowości w trzymaniu zwierząt na posesjach i w zagrodach gospodarskich 13 mandatów, pouczając 1626 osób, kierując 7 wniosków o ukaranie do sądu oraz odławiając 65 wałęsających się psów (w Rumi 5). Podczas interwencji strażnicy rozdawali zestawy higieniczne do sprzątania po psach, a w miastach, gdzie istnieją urządzenia do ich wydawania - uzupełnili je. Łącznie wydano mieszkańcom 6710 zestawów higienicznych. Jednocześnie rozdawano właścicielom psów ulotkę informacyjno-pouczającą przygotowaną przez funkcjonariuszy Straży Gminnej w Kościerzynie. Wydano 1612 takich ulotek.
Podczas akcji "Twój Pies" strażnicy podjęli kampanię informacyjną skierowaną do dzieci. Przeprowadzono w szkołach i przedszkolach 121 pogadanek, które objęły 5624 dzieci (w Rumi 8 pogadanek dla 156 uczniów i przedszkolaków).
Akcją kierował i koordynował zespół utworzony w Straży Miejskiej w Rumi.

Więcej o akcji można przeczytać:
http://prefektura.strazmiejska.gda.pl/
Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 10 do 17 kwietnia 2017 r.
18.04.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 139 wykroczeń, które w 106 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 33 mandatami karnymi. Wykonano 64 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 35 osób. 160 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
5 skutecznych interwencji zrealizowano dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego. Święta Wielkanocne minęły spokojnie. Oblewanie się wodą w „lany poniedziałek” w żadnym przypadku nie przekroczyło norm prawnych.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 17 osób, z których 7 ukarano, 10 osób zostało pouczonych, 4 razy interweniowano wobec upojonych alkoholem i leżących w miejscach publicznych - 1 osobę ukarano, pozostałe pouczono.
2)    Zwierzęta. Trwa akcja „Twój Pies” prowadzona z inicjatywy Straży Miejskiej w Rumi na terenie całego województwa. Akcję, mającą na celu przypomnienie właścicielom czworonogów o obowiązkach, prowadzą 23 straże. Głównie chodzi o przypomnieniu o obowiązku sprzątania po psach (wykroczenie zagrożone mandatem do 500 zł), prowadzaniu ich na smyczy i w kagańcach (wykroczenie zagrożone mandatem do 500 zł). Akcja zakończy się w dniu 22 kwietnia 2017 r.
Podjęto 11 interwencji zleconych i 16 własnych. W dniu 15 kwietnia na ul. Ceynowy znaleziono martwego jeża - informację przekazano służbom komunalnym celem uprzątnięcia.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 50 takich interwencji w różnych miejscach miasta. 13 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 13 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji.
5)    Zadymianie. 4 interwencje dotyczyły uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji).
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 6 osób pouczono, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 6 osób, a 13 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano, a 29 pouczono. 2 osoby ukarano i 4 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 03 do 09 kwietnia 2017 r.
10.04.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 33 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi. Działania patroli pozwoliły ujawnić 158 wykroczeń, które w 126 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 31 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 88 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 22 osoby. 120 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
5 skutecznych interwencji zrealizowano dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 34 osób, z których 10 ukarano, 24 osoby zostały pouczone, 3 razy interweniowano wobec upojonych alkoholem i leżących w miejscach publicznych - 2 osoby ukarano, 1 pouczono. Jedną osobę odwieziono do Komisariatu Policji. W dniu 7 kwietnia wezwano pogotowie ratunkowe do kobiety z rozbitą głową na ul. Dębogórską. Kobieta była nietrzeźwa i miała piwo w ręce. Zabrano ją do szpitala.
2)    Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji. W dniu 3 kwietnia wieczorem doszło do tragicznego wypadku drogowego na ul. I Dywizji WP, w którym w wyniku zderzenia samochodu z dzikiem zginął mężczyzna. W dniu 7 kwietnia na ul. Okrężnej szedł nietrzeźwy mężczyzna z psem. Pies ten ugryzł dziecko. Właściciel psa znany jest Straży Miejskiej i jest przez straż poszukiwany. Również w dniu 7 kwietnia w godzinach wieczornych na posesję przy ul. Grunwaldzkiej weszły dziki. W chwili przybycia patrolu dziki już uciekły do lasu. W dniu 8 kwietnia na ul. Dąbrowskiego znaleziono martwego kota. Informacje przekazano służbom komunalnym celem uprzątnięcia.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 61 takich interwencji w różnych miejscach miasta. 9 kierowców ukarano mandatami, przeciwko 1 skierowano wniosek o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 19 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji. W dniu 3 kwietnia ujawniono na pustej działce przy ul. Piłsudskiego dwie reklamówki z rozsypanymi medykamentami (stare leki, strzykawki, tampony itp.) szybko ustalono właściciela i skontaktowano się z nim telefonicznie. Na szczęście właściciel działki dobrze zrozumiał jakie zagrożenie stanowią takie odpady i już w dniu 4 kwietnia - posprzątał je.
5)    Zadymianie. 8 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji) oraz dwie, związane ze spalaniem odpadów działkowych w ogrodach. Posiadający ogrody mieszkańcy powinni powstrzymywać się od spalania liści i trawy w ogródkach, gdyż powoduje to poważne zadymienie okolicznych posesji.
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, 10 pouczono, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 7 osób, a 21 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano, a 2 pouczono. 1 osobę ukarano i 4 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 71 - 80 z 261

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com