Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 25 do 31 stycznia 2016 r.
02.02.2016.
   Szanowni czytelnicy Serwisu.
W związku ze zgłoszeniami mieszkańców, od dnia dzisiejszego zmianie ulegnie forma prezentowanych informacji o najważniejszych wydarzeniach. Rezygnujemy z przedstawiania zdarzeń i interwencji wg kolejnych dni, co zdaniem wielu było nudne i trudne do przeczytania w całości, na korzyść przedstawiania zdarzeń wg ich „rangi”, a zdarzenia powtarzające się lub podobne będą grupowane i przedstawiane w punktach. Jeśli któreś z wydarzeń będzie wyjątkowo ważne – zostanie opisane bardziej szczegółowo.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych oraz pieszych z psami służbowymi oraz 7 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 128 wykroczeń, które w 112 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 6 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 10 wniosków o ukaranie. Wykonano 55 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 10 osób. 139 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
    Najważniejsze wydarzenia:
1)    Przez dwie doby (od południa do godz. 21.00 w dniu 25.01.2016 r. i noc 26.01.2016 r.) z Fabryki Urządzeń Okrętowych Rumia Sp. z o.o. wydobywał się „straszny hałas” głównie na ul. Włókienniczą. Interwencja dwukrotnie potwierdzona. Testowano szczelność zbiornika gazowego. Niestety nic nie można było „z tym” zrobić. Fabryka to fabryka. Czasem wykonywane są prace, których skutki odczuwają mieszkańcy. Całe szczęście, że prace te już zakończyły się.
2)    Pomoc świadczona osobom, których stan lub warunki zewnętrzne zagrażają życiu lub zdrowiu. Takich interwencji podjęto kilka: 25 stycznia nietrzeźwy mężczyzna leżał o godz. 15.19 na ul. Sienkiewicza – odwieziony do domu i 26 stycznia o godz. 7.21 ten sam mężczyzna leżał na ul. Wybickiego – zabrany do szpitala przez pogotowie ratunkowe. W dniu 28 stycznia o godz. 15.09 na ul. Abrahama leżał nietrzeźwy mężczyzna, którego odwieziono do Komisariatu Policji w Rumi. W dniu 29 stycznia o godz. 15.29 ze schodów na Dworcu PKP spadł mężczyzna – wezwano pogotowie ratunkowe – odwieziony do szpitala.
3)    Zwierzęta. W dniu 25 stycznia o godz. 19.46 na ul. Dąbrowskiego od strony Gdyni zgłoszono potrąconą sarnę. Zwierzę „pozbierało się” po kolizji i uciekło w łąki. Tego samego wieczoru o godz. 20.43 wałęsający się pies zaklinował się w ogrodzeniu na ul. Sienkiewicza. W trakcie czynności uwalniania zwierzę uciekło. W dniu 27 stycznia o godz. 9.30 na parkingu przy sklepie wielkogabarytowym u zbiegu ulic Dąbrowskiego, Sobieskiego i Abrahama wylądowały 2 łabędzie. Dyżurny SM otrzymał 32 telefony w tej sprawie. Jednego łabędzia odłowił wezwany technik weterynarii, drugi odleciał. Złapany ptak wymaga leczenia. Tego dnia strażnicy zlokalizowali zabitego psa na poboczu ul. I Dywizji WP, a 29 stycznia nieżywego dzika na ul. Św. Józefa. Oba przypadki przekazano do UM celem zlecenia usunięcia padłych zwierząt.

Wybrany obraz

4)    Dymiące kominy. Podejmowano interwencje 6 razy. Żadne sprawdzenia nie ujawniły spalania śmieci.
5)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 4 interwencje w tym 3 potwierdzone. 3 osoby zostały pouczone, w jednym przypadku skierowano wniosek do sądu ze zdarzenia na ul. Pomorskiej (recydywa sprawcy).
6)    Śmieci. Podjęto 5 interwencji w związku z zaśmieconymi działkami. Do właścicieli skierowano nakazy sprzątania z wyznaczonymi terminami.
7)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 18 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Najbardziej dokuczliwą okazało się parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych w dniu 26 stycznia o godz. 12.46 na ul. Grunwaldzkiej. Były pouczenia, mandaty i wezwania do komendy.
8)    Uszkodzenia infrastruktury miejskiej. Stwierdzono i przekazano stosownym służbom: uszkodzenie znaku „hydrant” na ul. Wrocławskiej w dniu 27 stycznia oraz tego samego dnia uszkodzenie studzienki burzowej na ul. Sobieskiego. Uszkodzenie mostka na ul. Młyńskiej 29 stycznia i tego samego dnia wystające „trylinki” na ul. Abrahama. Ponadto pouczono osobę, która niszczyła ławkę siedząc na poręczy butami opartymi o siedzisko.

Wybrany obraz

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI (OGŁASZA WYNIK NABORU NA STANOWISKO PRACY
28.01.2016.
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI 
OGŁASZA WYNIK NABORU 
NA STANOWISKO PRACY
Aplikant

Informuje się zainteresowanych, że nabór na stanowisko „aplikant” w Straży Miejskiej w Rumi został rozstrzygnięty w dniu 26 stycznia 2016 r.
W trakcie naboru złożono 13 aplikacji, z których 11 było zgodnych z wymaganiami postawionymi w Ogłoszeniu z dnia 5 stycznia 2016 r.
Zgodnie z regulaminem naboru, w związku z mała ilością złożonych aplikacji nie przeprowadzano testu kwalifikacyjnego.
Komisja kwalifikacyjna zaprosiła do rozmów kwalifikacyjnych 11 osób, z których w dniu 26 stycznia 2016 r. stawiło się 9 kandydatów:
1.    Katarzyna Góral z Rumi,
2.    Aleksandra Wodzik z Bolszewa,
3.    Michał Piądło z Redy,
4.    Marta Fojut z Redy,
5.    Bartosz Mikołajczyk z Pucka,
6.    Monika Lange z Wejherowa,
7.    Paweł Rezmer z Redy,
8.    Agnieszka Szypuła z Rumi,
9.    Mateusz Motyka ze Strzebielina Morskiego.
Najlepszym zasobem wiedzy i umiejętności oraz najlepsze predyspozycje oczekiwane na przyszłym stanowisku aplikanta wykazał Pan Paweł Rezmer z Redy, który zostanie zatrudniony w dniu 15.02.2016 r.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
Zmieniony ( 28.01.2016. )
 
Ważniejsze wydarzenia okresu od 11 - 24 stycznia 2016 r.
25.01.2016.
   Wśród ważniejszych wydarzeń minionych 2 tygodni należy przytoczyć następujące:
W dniu 11 stycznia o godz. 13.01 strażnicy interweniowali w bloku przy ul. Pomorskiej 3, gdzie na klatce schodowej leżał mężczyzna. Odmówił przyjęcia pomocy zarówno bezpośredniej, jak i pomocy socjalnej. Opuścił budynek i udał się w obranym przez siebie kierunku. O godz. 18.18 na ul. Towarowej znaleziono nietrzeźwego mężczyznę siedzącego bez sił na murku. Odwieziono go do miejsca pobytu. O godz. 21.46 znaleziono leżącą kobietę w stanie nietrzeźwości w śmietniku przy ul. Gdańskiej. Po ustaleniu tożsamości stwierdzono jej bezdomność. Z uwagi na zagrożenie zdrowia osoby – odwieziono ja do Komisariatu Policji w Rumi.
W dniu 12 stycznia strażnicy podjęli kilkanaście interwencji drogowych związanych z nieprawidłowym parkowaniem. O godz. 18.49 sprawdzono mieszkanie komunalne przy ul. Reja. Zgłaszająca zwróciła uwagę na smród przy drzwiach tego mieszkania podobny do rozkładającego się ciała. Mieszkanie okazało się otwarte. W środku nikogo. Obecny nieprzyjemny zapach stęchlizny. Informację przekazano do Administracji Budynków Komunalnych.
W dniu 13 stycznia o godz. 7.30 w wyniku obserwacji monitoringu ujawniono grupowe spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym przy ul. Pomorskiej. Interwencja strażników zakończyła się mandatami karnymi i jednym wnioskiem do sądu. Przez cały dzień podjęto kilka interwencji związanych z oblodzeniem chodników. Na razie strażnicy stosowali pouczenia. Chodniki posypano. O godz. 20.10 do komendy przyprowadzono psa, który wałęsał się na ulicach miasta. Ustalono i ukarano właściciela. O godz. 20.40 dyspozytor pogotowia ratunkowego zgłosił osobę leżącą na ul. Kosynierów. Osoba nietrzeźwa, okazała się kontaktowa, ale nie mogąca się poruszać o własnych siłach. Odwieziono do miejsca zamieszkania.
W dniu 14 stycznia o godz. 9.09 na prośbę JRG przeprowadzono rozmowę pouczającą na posesji przy ul. Tysiąclecia w związku z podejrzeniem o podtruwanie dymem. Sprawa okazała się konfliktem rodzinnym. Poproszono osobę pokrzywdzoną o natychmiastowy kontakt w przypadku powtórzenia się zdarzenia. O godz. 9.47 interweniowano w piwnicy bloku przy ul. Stoczniowców, gdzie zastano śpiącą kobietę. Oświadczyła ona, ze jest mieszkanka bloku i że właśnie odpoczywa. W obecności strażników udała się do mieszkania. O godz. 16.45 ponownie interweniowano w nieruchomości przy ul. Tysiąclecia w związku z podejrzeniem podtruwania. Stwierdzono wyłączoną kuchenkę gazową. Wezwano pogotowie ratunkowe do kobiety, która źle się czuła. Zabrano ja do szpitala. Tego dnia podjęto także kilka interwencji drogowych.
W dniu 15 stycznia o godz. 11.09 strażnicy wykonali dokumentację fotograficzną wycinki drzew na ul. Kilińskiego. Dokumentację przesłano do Urzędu Miasta. Przez cały dzień podejmowano interwencje drogowe zgłaszane przez mieszkańców. Wieczorem podjęto trzy kolejne interwencje wobec osób zauważonych przy pomocy monitoringu. Spożywanie alkoholu, załatwianie publiczne potrzeb fizjologicznych w parkach na ul. Starowiejskiej i Filtrowej w godzinach 20.30 – 20.50. Nałożono kilka mandatów karnych i kilka osób pouczono.
W dniu 16 stycznia o godz. 12.00 odwieziono do schroniska psa odłowionego na ul. Piaskowej. O godz. 13.28 na ul. Gdańskiej zastano mężczyznę w samochodzie, który dokonywał masturbacji. Wezwano patrol Policji, któremu przekazano interwencję. O godz. 15.57 na ul. Wrocławskiej zastano mężczyznę z urazem głowy. Wezwano pogotowie ratunkowe, któremu przekazano mężczyznę. O godz. 19.00 na ul. Derdowskiego znalazł się nietrzeźwy mężczyzna, który nie mógł poruszać się o własnych siłach. Przekazano go do Komisariatu Policji. O godz. 20.41 sprawdzono mężczyznę w samochodzie na ul. Skłodowskiej. Odstąpiono po stwierdzeniu, ze mężczyzna spożywa kanapkę i czyta książkę. O godz. 21.01 podniesiono na nogi kobietę leżącą w śmietniku na ul. Gdańskiej. To inna kobieta niż w dniu 11 stycznia. Kobieta w stanie nietrzeźwości ruszyła jednak o własnych siłach do koleżanki na ul. Stoczniowców (jak oświadczyła) odmawiając wszelkiej pomocy.
W dniu 18 stycznia strażnicy koncentrowali się na odśnieżaniu i posypywaniu chodników. Kilka osób pouczono. Wieczorem, o godz. 21.00 na posesję przy ul. Ceynowy przybłąkał się pies. Ustalono i powiadomiono właściciela, który odebrał zwierzę.
W dniu 19 stycznia o godz. 11.58 na ul. Kosynierów na śliskim chodniku przewrócił się mężczyzna. Na miejscu zastano pogotowie ratunkowe. Powiadomiono zarządcę drogi i nakazano posypać chodnik. O godz. 12.07 na ulicę Sobieskiego w wyniku awarii wylewała się woda. Powiadomiono PEWiK w Gdyni i do czasu przyjazdu ekipy zabezpieczano miejsce. Do wieczora podjęto kilka interwencji drogowych w wyniku których ukarano jedną osobę, kilka pouczono.
W dniu 20 stycznia podejmowano interwencje w związku z zaśnieżeniem dróg i chodników. Wszystkie czynności zmierzały do usunięcia zagrożeń. Firmy sprzątające odgarniały śnieg w kolejności ważności dróg i traktów pieszych. O godz. 15.27 potwierdzono uszkodzenie znaku drogowego „przejście dla pieszych” przy ul. Kosynierów. Znak zabrano do komendy, powiadomiono zarządcę drogi.
W dniu 21 stycznia od godzin porannych większość interwencjo związanych było z usuwaniem śniegu z chodników i dróg. Duże trudności były w ustaleniu odpowiedzialnego za kładkę i schody na przystanku SKS w Janowie, gdzie znów zmienił się właściciel. W końcu i kładkę i schody ośnieżono. Duża ilość śniegu spowodowała nasilenie się wykroczeń związanych z parkowaniem Tego dnia podjęto kilkanaście takich interwencji. Jedna skończyła się nawet wnioskiem o ukaranie do sądu po zablokowaniu przez kobietę-kierowcę wyjazdu z posesji. O godz. 18.42 strażnicy zamknęli studzienkę na ul. Różanej. Miejsce zgłoszono do UM.
W dniu 22 stycznia o godz. 9.16 zgłoszono osobę w kominiarce rozklejającą ogłoszenia w miejscach niedozwolonych. Pogoń za sprawcą, który zorientował się, że nadchodzą strażnicy, okazała się nieskuteczna, gdyż mężczyzna wskoczył do kolejki SKM i odjechał w kierunku Wejherowa. O godz. 10.10 zastano śpiącego mężczyznę w piwnicy bloku przy ul. Gierosa. Został dobudzony i poinformowany o możliwościach pomocowych. Nie chciał z nich skorzystać. Dalsze interwencje związane były ze śniegiem i jego uprzątaniem . Było ich kilkanaście.
W dniu 23 stycznia od rana podejmowano wiele interwencji drogowych. Znów zwały śniegu spowodowały nasilenie wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem. O godz. 14.10 z numeru 112 zgłoszono mężczyznę leżącego na przystanku ZKM przy Urzędzie Miasta. Na miejscu był już interweniujący patrol Policji.
W okresie dwóch tygodni Straż Miejska w Rumi odbyła 75 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych oraz pieszych z psami służbowymi oraz 8 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 216 wykroczeń, które w 184 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 18 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 14 wniosków o ukaranie. Wykonano 130 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 45 osób. 268 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 04 - 10 stycznia 2016 r.
11.01.2016.
   Miniony tydzień rozpoczął się od udzielenia pomocy bezdomnemu. O godz. 7.45 w dniu 4 stycznia w pergoli śmietnika na ul. Pomorskiej znaleziono wyziębionego bezdomnego, który zgodził się na udzielenie mu pomocy. Został odwieziony do MOPS. Następnie patrol dwukrotnie interweniował wobec kierowców tamujących bramy. W tym czasie rewirowi nakazali deweloperowi oczyszczenie działki budowlanej przy ul. Filtrowej. Termin – 2 dni. O godz. 12.57 po zgłoszeniu mieszkańca ustalono sprawcę podrzucania śmieci bytowych do kosza ulicznego. Sprawca został wyjątkowo pouczony. O godz. 13.00 interweniowano na posesji przy ul. Skarpowej. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zgłosiło, że rozpada się tam buda psa. Rzeczywiście w budzie odpadła tylna ściana. Właścicielowi nakazano pilną naprawę, do czego się zobowiązał. Zaraz po godz. 15.00 sprawdzono piece na 3 posesjach przy ul. Różanej. Zgłoszono nadmierne dymienie z kominów w tych nieruchomościach. Kontrola stwierdziła spalanie węgla i drewna. Następnie strażnicy poszukiwali 3 psów, które wg zgłoszenia wałęsają się w okolicy ulic Bukowej i Wiązowej. Zauważono jednego psa, który natychmiast uciekł. Na ulice te skierowano technika weterynarii. O godz. 19.14 przekazano do Policji informację o tym, że w jednym z budynków przy ul. Dąbrowskiego w piwnicy ktoś przechowuje paliwo, które wyraźnie czuć z jednej z piwnic. Policjanci podjęli interwencję.
W dniu 5 stycznia od rana patrole podjęły kilka zgłoszonych interwencji drogowych. Zgłoszono m.in., że nowy łącznik rowerowo-pieszy między ul. Abrahama i Torową, gdzie obowiązuje zakaz ruchu, mimo zamontowanego słupka – jest używany do przejazdu pojazdami mechanicznymi. Dokumentacja fotograficzna śladów na piasku, którym posypano kostkę wskazuje, że obok słupka można przejechać np. quadem. Dokumentacje przekazano do Wydziału Inżynierii Miejskiej UM. O godz. 15.50 stwierdzono duże oblodzenie chodnika na ul. Sabata. Zgłaszający twierdził, że wieczorem poprzedniego dnia wylano na chodnik wodę. Sprawcy nie ustalono, a miejsce zgłoszono do firmy sprzątającej, która posypała chodnik piaskiem. O godz. 19.25 interweniowano na parkingu sklepu wielkogabarytowego na ul. Grunwaldzkiej, gdzie zostawiono małe dzieci w samochodzie (2 i 7 lat); kluczyki w stacyjce. Za chwilę do samochodu przyszli z zakupów rodzice, których wylegitymowano, a notatkę przekazano Policji. O godz. 22.00 patrol ujawnił 3 bezdomnych na ul. Przemysłowej. Odmówili pomocy. Bezdomni powiedzieli, że MOPS chciał im dać lokum na czas mrozów, ale odmówili. Prawdopodobnie przyczyną tych odmów jest alkohol, którego spożywanie stałoby się niemożliwe. O godz. 22.21 strażnicy sprawdzili warunki trzymania kozy na posesji przy ulicy Łąkowej. Podejrzenia zgłaszającego o złe warunki trzymania tego zwierzęcia okazały się chybione.
W dniu 6 stycznia strażnicy zabezpieczali orszak Trzech Króli.
W dniu 7 stycznia o godz. 8.23 na ul. Reja pies ugryzł chłopca. Właściciela psa ukarano mandatem karnym, sprawdzono szczepienia oraz nakazano dokonanie rutynowej, trwającej tydzień, obserwacji weterynaryjnej psa. O godz. 15.45 przeprowadzono rozmowę pouczającą z mężczyznami podejrzewanymi o spożywanie alkoholu, a stojącymi za śmietnikiem na ul. Gdańskiej. O godz. 16.11 na przystanku ZKM przy ul. Gdańskiej przyłapano mężczyznę załatwiającego potrzeby fizjologiczne na przystanku. Ponieważ odmówił przyjęcia mandatu – sporządzono przeciwko niemu wniosek o ukaranie do sądu. O godz. 19.00 strażnicy pomogli odpalić pojazd mieszkance na ul. Okrzei. Uruchomiono silnik za pośrednictwem kabli, a wtedy mieszkanka oświadczyła, że nie ma zamiaru nigdzie jechać. O godz. 17.40 z posesji na ul. Grunwaldzkiej zabrano psa, który tutaj się przybłąkał. Pies obcy, spoza Rumi, oznakowany nieznanym numerem. Zabrał go do schroniska technik weterynarii.
W dniu 8 stycznia o godz. 9.00 potwierdzono duże bryły lodu na Rondzie Lecha Kaczyńskiego. Informację przekazano do UM celem zlecenia uprzątnięcia. O godz. 10.05 sprawdzono piec na posesji przy ul. Krzywoustego. Spalanie węgla i drewna. O godz. 11.03 na przystanku ZKM przy ul. Starowiejskiej po zgłoszeniu dyspozytora ZKM, poszukiwano pozostawionego pakunku na przystanku. Nie było. O godz. 13.22 wezwano technika weterynarii na posesję przy ul. Żwirki i Wigury, gdzie przybłąkał się pies. O godz. 20.07 dyżurny SM przyjął zgłoszenie, ze do Stawu przy Domku Kaszubskim” wpadła kobieta. Na miejscu pogotowie ratunkowe i zastęp JRG. Kobietę wyciągnięto z wody, strażnicy ustalili tożsamość, a pogotowie ratunkowe zabrało ja do szpitala. Strażnicy sprawdzili miejsce zamieszkania celem powiadomienia domowników, ale nikogo nie zastano. Wówczas informację przekazano Policji. O godz. 21.07 sprawdzono piec na posesji przy ul. Sobieskiego. Spalanie węgla i drewna.
W dniu 9 stycznia o godz. 7.58 strażników wezwano na ul. Reja, gdzie stwierdzono zalewanie mieszkania przez sąsiada w budynku ABK. Mieszkańcom podano numer telefonu do firmy związanej umową z ABK na wypadek takich awarii. Straż Miejska osobno powiadomiła również tą firmę. Ponieważ mieszkanie powyżej było zamknięte strażnicy udzielili asysty zastępowi JRG podczas wejścia siłowego do tego lokalu o godz. 8.27. O godz. 11.28 sprawdzono piec na posesji przy ul. Hetmańskiej. Spalanie węgla. Odstąpiono. Identycznie zakończyła się taka sama interwencja na ul. Marynarskiej o godz. 13.14. Spalanie „eko-groszku”. O godz. 13.15 zgłoszono leżącą osobę na terenie Dworca PKP. Nietrzeźwy został dobudzony i o własnych siłach udał się do mieszkania kolegi. O godz. 16.10 interweniowano na ul. Stoczniowców w związku z sygnałem z monitoringu o 6 osobach spożywających alkohol. Na widok radiowozu osoby pospiesznie rozbiegły się. O godz. 14.23 wezwano technika weterynarii na posesję przy ul. Kilińskiego, skąd zabrał on psa „husky”, który się tutaj przybłąkał. Między godziną 15.15, a 16.00 aż dwa pojazdy uległy awarii: na ul. Żwirki i Wigury (na krawężniku) i na ul. Kamiennej (dziura w jezdni). Strażnicy wykonali dokumentację fotograficzną do ew. celów odszkodowawczych. O godz. 16.31 na ul. Reja pies ugryzł mężczyznę. Właściciela psa ukarano mandatem karnym, sprawdzono szczepienia oraz nakazano dokonanie rutynowej obserwacji weterynaryjnej psa. O godz. 19.38 odwieziono do domu mężczyznę, który po nadmiernym spożyciu alkoholu zaniemógł na ul. Sobieskiego.
W dniu 10 stycznia o godz. 9.30 na ul. Gdańskiej kobieta przewróciła się na oblodzonym chodniku. Powiadomiono administratora – Spółdzielnię Mieszkaniową „Janowo”. Zgłoszeń o oblodzonych chodnikach tego dnia było również kilka przy posesjach prywatnych. Po zwróceniu uwagi właściciele posesji posypywali chodniki przy swoich nieruchomościach. O 10.53 ustalono i pouczono właściciela wałęsającego się psa na ul. Bławatkowej. O godz. 15.11 podniesiono i odwieziono do domu nietrzeźwego z ul. Metalowców.
Przez cały dzień 10 stycznia 2016 r. strażnicy zwracali uwagę na bezpieczeństwo wolontariuszy zbierających datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie stwierdzono ani jednego przypadku napadu na ludzi z puszkami ani próby zaboru puszek.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 33 patrole własne zmotoryzowane i piesze oraz 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 85 wykroczeń, które w 66 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 19 mandatami karnymi. Wykonano 65 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 25 osób. 97 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
07.01.2016.
Aplikant
Informacja o warunkach pracy
Miejsce pracy – teren miasta. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2015 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6 %.

1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
4)    wykształcenie średnie,
5)    nienaganna opinia.
2.    Wymagania dodatkowe:
1)    pożądane wykształcenie wyższe,
2)    wskazany lecz nieobowiązkowy staż pracy w strażach gminnych,
3)    prawo jazdy, min. kat. B,
4)    dyspozycyjność,
5)    gotowość do odbycia przeszkolenia.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2)    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach Prawo o ruchu drogowym,
3)    inne zadania związane z:
a)    ratowaniem zdrowia i życia obywateli,
b)    udziałem w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
c)    zabezpieczaniem miejsc przestępstw, katastrof i innych zagrożeń,
d)    udziałem w zabezpieczaniu imprez masowych,
e)    doprowadzaniem nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
f)    zapobieganiem powstawaniu przestępstw i wykroczeń,
g)    informowanie społeczności o stanie i rodzajach występujących zagrożeń.
4.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopie świadectw pracy,
4)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5)    kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6)    kwestionariusz osobowy,
7)    kserokopia dokumentu tożsamości,
8)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,
11)    referencje (na żądanie).
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 8 lutego 2016 r.
Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na  czas określony 12 miesięcy.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Straży Miejskiej w Rumi z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi w terminie do 19 stycznia 2016 r.
Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi /www.sm.rumia.pl zakładce BIP Straży Miejskiej w Rumi/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
Zmieniony ( 07.01.2016. )
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 81 - 90 z 196

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com