Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 13 do 19 marca 2017 r.
20.03.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 32 patrole własne: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi. Działania patroli pozwoliły ujawnić 146 wykroczeń, które w 93 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 53 mandatami karnymi. Wykonano 94 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 32 osoby. 97 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 13 skutecznych interwencji zrealizowano dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 20 osób, z których 12 ukarano, pozostałe zostały pouczone, z czego 5 razy interweniowano wobec upojonych alkoholem i leżących w miejscach publicznych. 9 osób ukarano za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, a 3 osoby - za nieobyczajne zachowanie, pozostałych pouczono.
2)    Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji. W dniu 13 marca na ul. Pszeniczną wezwano technika weterynarii do usunięcia martwego dzika. Dwie interwencje dotyczyły dziko żyjących kotów. Jednego zabrano do lekarza weterynarii, drugiego odwieziono do schroniska. Odłowiono jednego psa, którego odebrał właściciel.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 88 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Ogółem 31 kierowców ukarano mandatami, a 57 pouczono. W minionym tygodniu Straż Miejska usunęła z drogi 1 wrak samochodowy.
4)    Czystość miasta. Podjęto 14 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Podjęto jedną interwencję wobec osoby, która wyczesywała psa w parku. Nakazano uprzątnąć wyczesaną sierść. W dniu 15 marca interweniowano w związku z pozostawieniem śmieci wydobytych z rzeki przez służbę komunalną. Uprzątnięto.
5)    Zadymianie. 7 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów, w tym jedna, która okazała się dymem z wędzarni. Piece skontrolowano. Nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji.
6)    Inne. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano mandatami 7 osób, 5 pouczono, za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, a 9 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 osoby pouczono. 2 osoby ukarano, a 3 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.
W dniu 13 marca udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwano pogotowie ratunkowe do cukrzyka leżącego w Janowie obok przedszkola. Został zabrany do szpitala. Podobnie, wezwano pogotowie ratunkowe po udzieleniu pierwszej pomocy do mężczyzny, który upadł na przystanku autobusowym na ul. Starowiejskiej w dniu 16 marca. Ten mężczyzna również został zabrany do szpitala.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 6 do 12 marca 2017 r.
13.03.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 47 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 125 wykroczeń, które w 92 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 32 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 4 wnioski o ukaranie. Wykonano 96 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 42 osoby. 104 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 22 interwencje zrealizowano dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 13 osób, z których 4 ukarano, pozostałe zostały pouczone. Ponadto 3 razy interweniowano wobec upojonych alkoholem i leżącym w miejscach publicznych. 1 osobę ukarano za nieobyczajne zachowanie, a 2 pouczono, przy czym do kobiety na peronie Dworca PKP w dniu 9 marca wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało ją do szpitala.
2)    Zwierzęta. Podjęto 13 interwencji. W dniu 7 marca na ul. Kamienną wezwano technika weterynarii do usunięcia martwego dzika. W dniu 8 marca sarna znalazła się na działce przy ul. Kalinowej - działania spowodowały odejście zwierzęcia w kierunku lasu. W różnych dniach, po zgłoszeniach, 6 razy patrol SM poszukiwał wałęsających się psów. Interwencje nie potwierdziły się. W jednym przypadku (po zgłoszeniu) kontrolowano warunki trzymania psa na posesji przy ul. Towarowej. Pies miał dobre warunki.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 67 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Ogółem 18 kierowców ukarano mandatami, 48 pouczono, a w 1 przypadku skierowano do sądu wniosek o ukaranie. W minionym tygodniu Straż Miejska usunęła z drogi 2 wraki pojazdów.
4)    Czystość miasta. Podjęto 17 interwencji, a w tym zgłaszano przepełnione kosze uliczne (2 razy), kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci i w centrum Rumi czy działające firmy posiadają umowy na wywóz śmieci (na 5 kontrolowanych 2 otrzymały nakaz podpisania umowy w terminie 7 dni). Jedną interwencję przekazano do Leśnictwa Stara Piła w związku z zanieczyszczeniem działki należącej do Nadleśnictwa Gdańsk przy ul. Zawiszy Czarnego. Leśniczy znał sprawę i poinformował, że już ma kontener i za kilka dni działkę uprzątnie.
5)    Zadymianie. 8 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Wszystkie piece skontrolowano. Nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji.
6)    Inne. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano mandatami 2 osoby, 7 pouczono, za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 2 osoby, a 3 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 6 osób pouczono. 5 osób ukarano, a 3 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 27 lutego do 5 marca 2017 r.
06.03.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 44 patrole własne: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 186 wykroczeń, które w 147 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 39 mandatami karnymi. Wykonano 92 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 34 osoby. 106 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 16 mandatów karnych wymierzono dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 15 osób, z których 9 ukarano, pozostałe zostały pouczone. Ponadto w dniu 2. marca wezwano pogotowie ratunkowe do upojonej alkoholem osoby na ul. Grunwaldzką - osoba zabrana do szpitala.
2)    Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji. Większość interwencji związanych było z wałęsającymi się psami - dwie potwierdzone - psy odłowione i zabrane przez pracownika do schroniska, a w pozostałych nie udało się zwierząt odłowić. Jeden z zabranych psów wszedł do szkoły - Gimnazjum nr 1. W dniu 28.02.2017 r.  wałęsający się pies ugryzł klienta sklepu przy ul. Kosynierów - ustalono i ukarano właściciela nakazując udanie się z psem na obserwację weterynaryjną. Również w dniu 28.02.2017 r. wezwano pracownika do zabrania padliny dzika z terenu przyległego do ul. Leszka Białego. Jedna interwencja - niepotwierdzona dotyczyła lisa, który miał chodzić po bieżni stadionu miejskiego.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 99 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Ogółem 21 kierowców ukarano mandatami, 78 pozostałych pouczono.
4)    Zadymianie. 9 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Wszystkie piece skontrolowano. Nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano mandatami 2 osoby, 6 pouczono, za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, a 20 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 2 pouczono. Jedną osobę ukarano mandatem za nieuprawnione rozklejanie ulotek w miejscach publicznych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 20 do 26 lutego 2017 r.
27.02.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 45 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 122 wykroczenia, które w 81 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 39 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 95 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 45 osób. 100 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 8 mandatów karnych wymierzono dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 21 osób, z których 14 ukarano, skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie do sądu, pozostałe zostały pouczone. Ponadto w tygodniu odwieziono do domu 1 mężczyznę. Trzy osoby pouczono za nieobyczajne zachowanie.
2)    Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji. Dwie dotyczyły padłych kota i psa. Dziewięć interwencji związanych było z wałęsającymi się psami - dwie potwierdzone - psy odłowione i zabrane przez pracownika do schroniska, a w czterech nie udało się zwierząt odłowić, pozostałe niepotwierdzone. W jednym przypadku zgłoszono, że pies na łańcuchu wyskoczył za płot posesji i wisi na tym łańcuchu - w chwili kontroli pies był w kojcu. Jedna interwencja dotyczyła pogryzienia psa przez psa - okazało się, że psy pogryzły się na terenie prywatnym - strony (właścicieli) pouczono o możliwościach prawnych. W jednym przypadku kontrolowano warunki trzymania psa na posesji - zbyt krótki okazał się łańcuch, na którym uwiązany był pies - nakazano wydłużyć z 2,5 m do 3 m.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 56 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Ogółem 16 kierowców ukarano mandatami, 40 pozostałych pouczono.
4)    Zadymianie. 3 interwencje dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Wszystkie piece skontrolowano. Nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji.
5)    Inne. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano mandatami 4 osoby, 12 pouczono i skierowano do sądu jeden wniosek o ukaranie, za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, a 5 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano, a 5 pouczono. Czterem osobom udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej przed przybyciem karetki pogotowia: 20 lutego o g. 9.45 mężczyzna doznał urazu nogi na ul. Żeglarzy - wezwano karetkę pogotowia ratunkowego, a o g. 14.40 inny mężczyzna spadł ze schodów na ul. Starowiejskiej - również udzielono pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki. 21 lutego samochód potrącił kobietę na ul. Abrahama - udzielono pierwszej pomocy i wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało ją do szpitala, 23 lutego na ul. Abrahama starszy mężczyzna zasłabł i upadł na chodnik uderzając o niego głową - zabrany do szpitala przez pogotowie ratunkowe.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
20.02.2017.
APLIKANT
Informacja o warunkach pracy:
Miejsce pracy – teren miasta. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.
1.    Wymagania niezbędne:
         1)    obywatelstwo polskie,
         2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
         3)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub ścigane z oskarżenia  
                publicznego w tym również przestępstwa skarbowe,                                             
         4)    wykształcenie średnie,
         5)    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
         6)    uregulowany stosunek do służby wojskowej,
         7)    nienaganna opinia.
2.    Wymagania dodatkowe:
         1)    preferowane wykształcenie wyższe,
         2)    wskazany lecz nieobowiązkowy staż pracy w strażach gminnych,
         3)    prawo jazdy, min. kat. B,
         4)    dyspozycyjność,
         5)    gotowość do odbycia przeszkolenia.
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 1 kwietnia 2017 r.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi w terminie do 08.03.2017 r. lub przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Rumi.
Szczegółowe informacje o zakresie wykonywanych zadań na stanowisku, wymagane dokumenty aplikacyjne, oraz inne informacje i szczegółowe ustalenia umieszczono na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Rumi  http://bip.smrumia.nv.pl/Article/id,115.html oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 81 - 90 z 261

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com