Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 7 do 13 grudnia 2015 r.
14.12.2015.
    Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia była Gala Laureatów Konkursu Wojewody Pomorskiego „Na Drodze do Bezpieczeństwa”. Do konkursu przystąpiło 100 podmiotów województwa, a Straż Miejska w Rumi ze swoim projektem „Rumscy Rowerzyści”, po werdykcie Jury z dnia 6 listopada 2015 r., znalazła się w piątce wyróżnionych. Emocje w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w dniu 11 grudnia 2015 r. były ogromne. Tym większa była radość, gdy okazało się, że „Rumscy Rowerzyści” zajęli I miejsce exequo z Zespołem Szkół w Borzechowie. Nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych wręczał Wiceprezes Zarządu Grupy „Lotos” – sponsora konkursu, a odebrał komendant Straży Miejskiej w Rumi. Na fotografii poniżej wszyscy uczestnicy finału konkursu.

Wybrany obraz

Cele akcji „Rumscy Rowerzyści” były następujące:
1.    Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych w Rumi.
2.    Dostosowanie oznakowania drogowego przeznaczonego dla rowerzystów do obowiązujących przepisów.
3.    Edukacja osób poruszających się na rowerach w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego, a w szczególności – dzieci i młodzieży.
Akcja skierowana była do mieszkańców Rumi poruszających się na rowerach i ich rowerowych gości oraz rowerzystów z innych miejscowości przejeżdżających przez Rumię, a także do uczniów rumskich szkół podstawowych przystępujących do egzaminów na „kartę rowerową”.
Akcja polegała będzie na:
A.     Nasilonej kontroli przestrzegania przepisów dotyczących rowerzystów określonych w Prawie o ruchu drogowym połączonej z edukacją rowerzystów w terenie, a w szczególności sprawdzenie:
1)    Czy kierujący rowerem korzysta z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone w kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.
2)    Czy kierujący rowerem na przejściu dla pieszych niewyposażonym w śluzę dla rowerów przeprowadza rower pieszo, pchając swój pojazd.
3)    Czy kierujący rowerem korzystając z drogi przeznaczonej dla rowerów i pieszych zachowuje szczególną ostrożność i ustępuje miejsce pieszym.
4)    Czy kierujący rowerem przewożący dziecko przestrzega przepisu dotyczącego wieku dziecka (do lat 7) i czy umieścił dziecko w osobnym, bezpiecznym, siedzisku.
5)    Czy korzystając z jezdni rowerzyści poruszają się „jeden za drugim” w sytuacji, gdy poruszanie się obok siebie utrudniałoby poruszanie się innych uczestników ruchu lub zagrażałoby bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
6)    Czy kierujący rowerem trzyma kierownicę przynajmniej jedną ręką, a nogi ma na pedałach lub podnóżkach.
7)    Czy kierujący rowerem nie chwyta się innych pojazdów.
8)    Czy rowerzysta przestrzega przepisów o poruszaniu się chodnikiem? Czy robi tak tylko w przypadku opiekowania się dzieckiem kierującym rowerem do lat 10, trudnych warunków pogodowych lub gdy nie ma dostępnej ścieżki rowerowej a chodnik jest szerszy niż 2m.
9)    Czy niepełnoletni kierujący rowerami posiadają karty rowerowe.
10)    Czy rowery są sprawne technicznie i właściwie wyposażone.
B.    Udziale strażników miejskich w prowadzonych zajęciach i egzaminach na kartę rowerową w szkołach podstawowych.
C.    Wyposażeniu rumskich rowerzystów w żółte kamizelki odblaskowe z logo Rumi i napisem „Rumia naturalnie pomysłowa” w ilości: 500 szt. dla dorosłych i 200 szt. dla dzieci i młodzieży oraz rozdanie dzieciom elementów odblaskowych na tornistry i plecaki wg hasła: „każdy uczeń w Rumi jest widoczny na drodze do szkoły”. Rozdawanie kamizelek odblaskowych i „odblasków” następowało w chwili styczności strażników z rowerzystą lub pieszym uczniem oraz podczas zajęć w szkołach.
Akcja miała charakter edukacyjny, a nie represyjny. Nie nałożono ani jednego mandatu karnego mimo podjęcia kilkuset interwencji. Partnerem akcji było rumskie stowarzyszenie „Sama Rama”.

W minionym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 33 patrole własne zmotoryzowane i piesze oraz 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 148 wykroczeń, które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 71 mandatami karnymi. Wykonano 62 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 11 osób. 100 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
Zmieniony ( 14.12.2015. )
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 30 listopada do 6 grudnia 2015 r.
07.12.2015.
     W dniu 30 listopada o godz. 10.00 zgłoszono, że na ul. Starowiejskiej obok Dworca PKP jest mężczyzna, który dziwnie się zachowuje. Nie czuć od niego alkoholu, a przewraca się, próbuje wstać i znów się przewraca. Interwencja potwierdziła się. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala. O godz. 10.13 pouczono mieszkańca, który wystawił worki niesegregacyjne z odpadami na ulicę. Nakazano wstawić worki na posesję. O godz. 11.10 wezwano patrol na ul. Św. Józefa, gdzie z samochodu dostawczego coś wyrzucono na ziemię. Strażnicy sprawdzili, że sąsiad zakupił drewno na opał. Odstąpiono. Inaczej było o godz. 13.40 w pobliżu skrzyżowania ulic Sopockiej i Gdyńskiej, gdzie na łąkę wyrzucono stertę butelek. Ustalono sprawcę i ponieważ natychmiast posprzątał – jedynie pouczono. Popołudnie wypełniło kilka interwencji drogowych zgłoszonych przez mieszkańców i jedno niepotwierdzone zgłoszenie o spożywaniu alkoholu na ul. Dąbrowskiego oraz o godz. 21.07, również niepotwierdzone, zgłoszenie o spożywaniu alkoholu na klatce schodowej bloku przy ul. Stoczniowców.
W nocy 1 grudnia o godz. 12.05 sprawdzono posesję przy ul. Podgórnej, gdzie potwierdzono odprowadzanie wód opadowych z posesji na ulicę. Nakazano usunięcie urządzenia i wyznaczono termin wykonania. O godz. 14.14 sprawdzono osobę spacerującą po ul. Słupskiej i zaglądającą na kolejne posesje. Okazało się, że to mieszkaniec czekający na kolejkę do lekarza. Zaglądał z ciekawości. Pouczony powrócił do przychodni. Następnie wykonano kilka interwencji drogowych związanych z nieprawidłowym parkowaniem oraz sprawdzono piec na posesji przy ul. Górniczej. Dym pochodził ze spalanego koksu. O godz. 19.33 złapano wałęsającego się psa w parku przy Filtrowej i po zbadaniu wszczepionego numeru – oddano zwierzę właścicielowi z ul. Dokerów wraz z pouczeniem.
W dniu 2 grudnia o godz. 11.11 kontrolowano teren przy Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodziewiczówny i wyproszono z terenu szkoły 4 osoby niebędące uczniami tej placówki. Po 2 interwencjach drogowych, o godz. 13 14 kontrolowano teren przy ul. Kościelnej, gdzie w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 miał obnażać się mężczyzna. Nikogo takiego nie znaleziono. O godz. 16.44 interwencja z monitoringu – spożywanie alkoholu przez 2 osobników na ul. Pomorskiej. Wynik: 2 mandaty karne. Po kolejnych 2 interwencjach drogowych o godz. 18.37 zgłoszono wałęsanie się psa przy ul. Katowickiej. Znaleziono właścicielkę zwierzęcia, która zabrała go do domu. O godz. 18.44 na ul. Zielonej zastano nietrzeźwego mężczyznę leżącego na trawniku z ranami ciętymi przy nadgarstkach i silnie krwawiącego. Strażnicy udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej polegającej na zatrzymaniu krwotoku, wezwali pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala. O godz. 22.03 na prośbę pogotowia ratunkowego, na ul. Obrońców Westerplatte udzielono wsparcia załodze karetki wobec agresywnie zachowującej się nieletniej dziewczyny.
W dniu 3 grudnia o godz. 7.10 wyproszono osobę z klatki schodowej przy ul. Gierosa, a następnie przed południem podjęto kilka kontroli drogowych. O godz. 11.28 zabrano psa z posesji przy ul. Ceynowy, którego ktoś wrzucił na posesje. Piesek został zabrany do schroniska przez technika weterynarii. O godz. 14.00 ten sam technik zabrał potrąconego kota z ul. Zielarskiej. O godz. 15.19 ponownie wyproszono tego samego mężczyznę z budynku na ul. Gierosa. Ponownie pouczono go o możliwościach pomocowych, z których nie chciał skorzystać. O godz. 15.41 patrol Straży Miejskiej udzielił wsparcia Policji i Straży Pożarnej przy siłowym wejściu do mieszkania w budynku przy ul. Towarowej skąd zabrano do szpitala starszą, samotną kobietę. Strażnicy zabezpieczyli psa, którego odwieziono do schroniska. O godz. 18.28 podjęto interwencje z monitoringu: spożywanie alkoholu na ul. Pomorskiej. Pouczono 2 osoby. O 19.16 udzielono wsparcia technikowi weterynarii przy odłowieniu psa (brązowy z kawałkiem łańcucha przy szyi) na ul. Żwirki i Wigury. Zwierzę pojechało do schroniska. O godz. 20.44 samochód potrącił i zabił dzika na ul. Kosynierów w kierunku Redy. Strażnicy odciągnęli dzika na pobocze, powiadomili Urząd Miasta zlecający usunięcie padliny i spisali dane kierowcy, który uszkodził samochód.
W dniu 4 grudnia o godz. 11.39 kontrolowano firmę rozbierającą budynek na ul. Batorego. O godz. 13.33 zabezpieczono uszkodzoną skrzynkę elektryczną przy Rondzie Jana Pawła II powiadamiając jednocześnie właściciela skrzynki. Następnie patrol Straży wykonał kilka zgłoszonych interwencji drogowych. Tego dnia rewirowi kontrolowali kilka posesji na zlecenie UM w celu potwierdzenia zgodności ilości pojemników na śmieci ze złożonymi deklaracjami. Do końca zmiany wykonano kilka następnych, zleconych interwencji drogowych.
W dniu 5 grudnia przedpołudnie to również głównie interwencje drogowe zgłaszane przez mieszkańców. O godz. 12.32 zabezpieczono i zgłoszono uszkodzoną studzienkę na ul. Św. Józefa. O godz. 13.38 znaleziono wózek dziecięcy przy tunelu pod ulicą Sobieskiego. Wózek przekazano Policji. O godz. 15.47 potwierdzono rozrzucone worki ze śmieciami na ul. Starowiejskiej, które jak się okazało zgubili pracownicy firmy PUK. Przekazano informacje do firmy celem sprzątnięcia. O godz. 21.17 patrol udał się na ul. Ludową, gdzie czekał mężczyzna zgłaszający utratę mienia. Nakazano mu oczekiwanie na patrol Policji, który w tym momencie był zajęty.
W dniu 6 grudnia o godz. 15.47 mieszkanka zgłosiła znalezienie 4 psich szczeniąt. Przekazano informacje do technika weterynarii, który zabrał zwierzęta.
W minionym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych oraz 7 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 185 wykroczeń, które w 97 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 84 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 5 wniosków o ukaranie. Wykonano 64 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 18 osób. 121 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia od 16 do 29 listopada 2015 r.
30.11.2015.
    W związku z trwającym naborem na stanowisko referenta w wymiarze ½ etatu, bieżące informacje o działaniach Straży Miejskiej w Rumi dotyczą dwóch ostatnich tygodni.
W trakcie swojej pracy strażnicy znaleźli rower (na zdjęciu poniżej). Właściciel może zgłosić się po jego odbiór w komendzie SM.

 Wybrany obraz

W dniu 16 listopada o godz. 10.00 na ul. Chodkiewicza biegały 2 psy bez opieki. Zwierzęta zabezpieczono na posesji zgłaszającego do czasu zabrania przez technika weterynarii. O godz. 10.20 wyproszono z bloku przy ul. Dąbrowskiego 3 mężczyznę, który na ostatnim piętrze ułożył się do snu. Poinformowano osobę o możliwościach pomocy, z której ten nie chciał skorzystać. Udał się w swoją stronę. O godz. 10.36 odłowiono psa rasy niebezpiecznej, nieoznakowanego, który pogryzł dwa psy. Ustalono właściciela, który ukarany został dwoma mandatami – za dopuszczenie do wałęsania się psa i za brak szczepień przeciwko wściekliźnie.
W dniu 17 listopada o godz. 13.56 na ul. Sabata udzielono pomocy nietrzeźwemu mężczyźnie i odwieziono go do miejsca zamieszkania. Również do miejsca zamieszkania odwieziono o godz. 16.56 innego mężczyznę z ul. Starowiejskiej. O godz. 17.45 i 19.40 interweniowano na ul. Mickiewicza i ul. Bądkowskiego w sprawie uciążliwych dymów z kominów. Nie udowodniono spalania śmieci, jednak przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze.
W dniu 18 listopada o godz. 8.10 sprawdzano posesję na ul. Podgórskiej, gdzie do ruiny budynku biegną przewody elektryczne. Właściciel na miejscu zapewnił, że prąd elektryczny jest odłączony. O godz. 14.00 odłowiono psa z ul. Dokerów, którego zabrał technik weterynarii do schroniska. Ok. godz. 17.00 kolejnego psa poszukiwał technik weterynarii na ul. Żwirki i Wigury (nie udało się go odłowić), a kolejnego, tym razem szczeniaka zabrano do schroniska z ul. Kombatantów o godz. 19.46.
W dniu 19 listopada o godz. 7.50 strażnicy przepędzili do lasu watahę dzików z mostku na Zagórskiej Strudze przy ul. Zielarskiej. W ciągu dnia patrole wzywane były do interwencji drogowych związanych z nieprawidłowym parkowaniem. O godz. 20.29 i 20.48 strażnicy dokumentowali ulice Kolejową i Hepki w związku z zalaniem wodami opadowymi. Dokumentację przesłano do UM. O godz. 21.30 patrol zauważył przy Zagórskiej Strudze w rejonie ul. Gierosa najpierw dwa bernardyny, potem cztery. Ustalono właściciela i ukarano go mandatem karnym. Psy wróciły na posesję przy ul. Paderewskiego.
W dniu 20 listopada o godz. 7.40 na posesję przy ul. Zielarskiej weszły dziki. Przepędzono je do lasu. Miedzy godz. 9.00, a 11.00 aż dwie szkoły zgłosiły, że obok szkół uczniowie palą papierosy (G-4 i LO II). Mimo natychmiastowej reakcji uczniom udało się uciec. O godz. 11.04 przeprowadzono rozmowę z kierownikiem budowy na ul. Katowickiej po stwierdzeniu wyrzucania nieczystości z budowy na ulicę. Kierownik spowodował posprzątanie terenu. O godz. 11.55 spowodowano, by betoniarki z budowy przy ul. Dębogórskiej podjeżdżały do budowy z innej strony celem zmniejszenia uciążliwości mieszkańcom okolicznych domów. O godz. 15.24 zabrano spod sklepu na ul. Grunwaldzkiej nietrzeźwego mężczyznę i przekazano policjantom Komisariatu Policji w Rumi. Identycznie postąpiono z innym mężczyzną znalezionym o godz. 17.26 leżącego w krzakach na ul. Pomorskiej. Również został odwieziony do KP. O godz. 18.50 siedem dzików weszło na posesję przy ul. Łąkowej. Mimo wykorzystania wszelkich sposobów – nie udało się dzików przepędzić. Właściciela poinformowano o możliwościach prawnych. Prawdopodobnie dziki opuściły posesję samodzielnie w nocy. O godz. 20.00 poinformowano ENERGĘ o braku oświetlenia na ul. Harcerskiej.
W nocy 21 listopada o godz. 1.05 strażnicy udzielili wsparcia interweniującym policjantom w lokalu na ul. Dąbrowskiego w związku z zakłóceniem porządku publicznego. Do południa 21 listopada strażnicy podjęli kilka interwencji drogowych, a o godz. 13.40 nakazali uprzątnąć pozostawione kartony i pudła personelowi restauracji przy ul. Starowiejskiej. O godz. 16.27 sprawdzano ciek wodny przy ul. Porazińskiej – zgłoszono, że jest zanieczyszczony nieznaną substancją. W chwili kontroli zanieczyszczenie zanikło – nie udało się ustalić przyczyny. O godz. 16.36 na ul. Starowiejskiej patrol straży udzielił wsparcia załodze karetki pogotowia. Mężczyznę, którego zastano na miejscu zabrał zięć i odmówił udzielenia mu pomocy. O godz. 21.40 poszukiwano nietrzeźwej kobiety przy ul. Abrahama ze zgłoszenia pogotowia ratunkowego. Znaleziono na ławce nietrzeźwego mężczyznę. Odmówił przyjęcia pomocy – udał się do domu o własnych siłach.
W dniu 23 listopada o godz. 7.52 kontrolowano ulice przy Szkole Podstawowej nr 1. Zwrócono uwagę kilku kierowcom w związku z łamaniem przez nich przepisów dotyczących parkowania przy odstawianiu dzieci do szkoły. O godz. 8.14 na ul. Pomorskiej ukarano jedną osobę, a dwie pouczono za spożywanie publiczne alkoholu. O godz. 8.33 dobudzono osobę śpiąca w śmietniku przy ul. Gdańskiej. Odmówił przyjęcia pomocy i udał się w swoją stronę. O godz. 14.07 na posesji przy ul. Chrobrego wyznaczono termin szczepienia psa właścicielom, których zwierzę zgłoszono jako posiadające nieodpowiednie warunki trzymania. Warunki okazały się dobre, ale szczepień nie było. O godz. 21.37 usiłowano skontrolować budynek, z którego wydobywał się duszący dym na ul. Zielarskiej. Niestety właściciele nie otworzyli strażnikom i udawali, że nikogo nie ma w środku. Kontrole przełożono na następny dzień. Jednak i następnego dnia „nie było nikogo” w nieruchomości.
W dniu 24 listopada przed południem podjęto kilka kontroli drogowych. O godz. 12.47 sprawdzano warunki trzymania psa na ul. Morskiej. Pies okazał się stary, 15-letni. Szczepienia aktualne. Tego dnia gruntownie kontrolowano posesję przy ul. Filtrowej. Sklep nie posiadał umowy na wywóz śmieci, a inna posesja zamieszkana przez 5 osób bez złożonej deklaracji na wywóz nieczystości. Osoby pouczono i wyznaczono terminy.
W dniu 25 listopada o godz. 8.00 sprawdzano szambo na posesji przy ul. Grunwaldzkiej z powodu wydzielającego się fetoru. Szambo pełne, ale nie wylewające się jeszcze. Nakazano opróżnienie. O godz. 9.50 zgłoszono do Urzędu Miasta konieczność uprzątnięcia padliny sarny przy ul. Pomorskiej. Od godz. 13.00 do 17.00 trzy zgłoszenia dotyczyły wałęsających się (a nawet w jednym przypadku potrąconego) psów w różnych miejscach miasta. W wyniku działań udało się odłowić tylko jednego, białego dużego psa z czarną plamą na oku. Zabrał go technik weterynarii do schroniska w dniu 26 listopada. Do wieczora podjęto jeszcze kilka interwencji drogowych.
W dniu 26 listopada rewirowi kontrolowali cały szereg posesji pod względem zgodności deklaracji śmieciowych ze stanem faktycznym mieszkańców. Raporty przekazano do UM. O godz. 8.10 ukarano mandatem osobę, która podrzuciła śmieci bytowe do kosza ulicznego. Ujawniono sprawcę dzięki sprawdzeniu zawartości śmieci. Od godz. 13.03 do godz. 13.09 dzięki monitoringowi w 4 miejscach miasta ujawniono publiczne spożywanie alkoholu. Ukarano 3 osoby mandatami karnymi, dwie pouczono, dwie uciekły. O godz. 17.19 pouczono i usunięto z terenu szkoły SP-10 na ul. Górniczej młode osoby niebędące uczniami tej szkoły.
W dniu 27 listopada już o godz. 7.45 ukarano jedną osobę, a jedną pouczono za publiczne spożywanie alkoholu na ul. Pomorskiej. Interwencja z monitoringu. Na ul. Irysowej o godz. 9.02 skłoniono właścicielkę posesji o przesunięcie kamieni leżących na jej terenie, ale przed posesją, gdyż grożą uszkodzeniem pojazdów. O godz. 12.35 strażnicy udzielili asysty „Grupie Animals” przy odbieraniu z posesji na ul. Paderewskiego 9 psów rasy Bernardyn, tych samych, za które tydzień wcześniej właściciel otrzymał mandat karny. O godz. 18.56 odwieziono do domu z przystanku na ul. Starowiejskiej nietrzeźwego mężczyznę. Inny, kontrolowany mężczyzna o godz. 21.56 na ławce przy ul. Gierosa, przebadany przez załogę pogotowia ratunkowego – udał się w swoja stronę po udzieleniu mu informacji o możliwości pomocy.
Przedpołudnie 28 listopada to głównie interwencje drogowe zgłaszane przez mieszkańców. O godz. 15.06 odwieziono do miejsca pobytu nietrzeźwego mężczyznę z ul. Dębogórskiej. O godz. 15.54 nikt nie otworzył drzwi w nieruchomości na ul. Na Stoku, gdzie wydobywał się z komina gęsty dym. Strażnicy nie wyczuli palonych plastików i odstąpili. Wieczorem do rejonu Oświetlenia zgłoszono nie palące się lampy uliczne na ulicach Parkowej i Tatrzańskiej.
W nocy, a właściwie nad ranem, bo o godz. 4.32 kontrolowano ul. Katowicką skąd zgłoszono zakłócenie spokoju i spoczynku nocnego. Nie potwierdzono tej informacji, ale o godz. 5.18 zgłoszenie powtórzyło się. Tym razem zastano osoby, które kłóciły się w okolicy pubu. Pouczono te osoby i zapadła cisza.
W minionym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 61 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych oraz 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 334 wykroczenia, które w 119 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 202 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 15 wniosków o ukaranie. Wykonano 126 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 35 osób. 194 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
Zmieniony ( 01.12.2015. )
 
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
18.11.2015.
Referent
w wymiarze ½ etatu
Informacja o warunkach pracy
Miejsce pracy położone jest na poziomie „1” budynku. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku, w którym nie ma windy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2015 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6 %.

1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    ukończone 18 lat,
3)    pełnia praw obywatelskich,
4)    wykształcenie średnie lub wyższe,
5)    niekaralność,
6)    nienaganna opinia.
2.    Wymagania dodatkowe:
1)    umiejętność biegłego posługiwania się komputerem,
2)    umiejętność biegłego posługiwania się urządzeniami biurowymi (kopiarka, skaner, faks itp.).
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1)    prowadzenie ewidencji mandatów,
2)    prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi i osobami prawnymi,
3)    przygotowywanie upomnień i tytułów wykonawczych,
4)    sporządzanie sprawozdań okresowych.
4.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopie świadectw pracy,
4)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5)    kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7)    kserokopia dokumentu tożsamości,
8)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie o ich spełnieniu,

Wymiar czasu pracy – ½ etatu. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 01 stycznia 2016 r.
Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres trzech miesięcy i umową na czas określony 1 roku.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Straży Miejskiej w Rumi z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi pok. nr 1 tj. u dyżurnego SM w terminie do 30 listopada 2015 r. do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi /www.sm.rumia.pl/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sm.rumia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rumi.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
Zmieniony ( 18.11.2015. )
 
Ważniejsze wydarzenia od 9 do 15 listopada 2015 r.
17.11.2015.
    Miniony tydzień minął spokojnie. Strażnicy wzywani byli rzadko do interwencji zleconych.
W dniu 9 listopada o godz. 12.23 podniesiono leżącego mężczyznę z pergoli śmietnika przy ul. Kujawskiej. Przedawkował spożycie alkoholu. Jednak dobudzony i pouczony o możliwościach pomocowych, ruszył w swoją stronę o własnych siłach. Pomocy odmówił. I to była jedyna interwencja porządkowa. Tego dnia podjęto jeszcze kilka interwencji drogowych związanych z niewłaściwym parkowaniem.
    W dniu 10 listopada o godz. 7.21 w innym śmietniku przy ul. Kujawskiej strażnicy znaleźli innego mężczyznę. Miał problemy z nogami i był mocno wychłodzony. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało go do szpitala. O godz. 11.06 funkcjonariusze dokumentowali zalaną po opadach ul. Nagietkową i przesłali materiał do Urzędu Miasta. O godz. 12.45 udokumentowano na ul. Jaworowej przechylony słup oparty o ogrodzenie i również informację przesłano do UM. O godz. 13.59 na ul. Kamiennej uszkodzona studzienka „wyskoczyła” po najechaniu przez pojazd i uszkodziła 2 samochody. Sporządzono notatkę służbową ze zdarzenia i poinformowano UM. O godz. 19.49 na ul. Sobieskiego kobieta złapała psa biegającego luzem. Zwierzę przewieziono do komendy, sprawdzono numer elektroniczny i powiadomiono właściciela. Pies został odebrany, a właściciel pouczony.
    W dniu 11 listopada o godz. 11.40 ukarano mandatem osobę, która dopuściła do wydostania się na ul. Grunwaldzką dwóch psów, z których jeden ugryzł przechodnia. Psy poddane są obserwacji weterynaryjnej. O godz. 17.32 strażnicy włożyli na swoje miejsce pokrywę studzienki kanalizacyjnej w obrębie placu zabaw na ul. 1 Maja.
    W dniu 12 listopada o godz. 21.46 wezwano pogotowie ratunkowe do osoby z rozbitą głową leżącej na ul. Pomorskiej.
W dniu 13 listopada o godz. 12.29 wyprowadzono z piwnicy budynku na ul. Gierosa mężczyznę, który zasnął w tym miejscu i jego chrapanie przeszkadzało mieszkańcom. Na wezwanie mieszkańców podjęto kilka interwencji drogowych. Po godz. 18.00 dobudzono dwie osoby w śmietniku na ul. Poznańskiej. Pouczone o możliwościach pomocy, osoby odmówiły jej przyjęcia i odeszły w swoją stronę.
W nocy 14 listopada o godz. 5.48 obok skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Wejhera leżał nietrzeźwy mężczyzna. Odwieziono go do domu. O godz. 17.35 pouczono kilka osób hałasujących krzykami przy rzece na ul. Gierosa. O godz. 17.57 przy ul. Dąbrowskiego ukarano mandatem mężczyznę pijącego alkohol, krzyczącego i rozbijającego przedmioty. O godz. 22.47 znaleziono bezdomnego w śmietniku przy ul. Wrocławskiej. Nie chciał żadnej pomocy i oddalił się.
W nocy 15 listopada o godz. 3.11 strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe do leżącego mężczyzny na ul. Kombatantów. Ponieważ ratownicy nie uzyskali z nim kontaktu – zabrali go do szpitala.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 21 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 88 wykroczeń, które w 38 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 50 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 1 wniosek o ukaranie. Wykonano 47 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 11 osób. 46 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 91 - 100 z 196

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com