Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 31 października do 6 listopada 2016 r.
07.11.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 32 patrole własne: zmotoryzowane, piesze oraz piesze z psem służbowym, a także 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 92 wykroczenia, które w 84 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 8 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 81 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 21 osób. 95 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Najważniejszym wydarzeniem w minionym tygodniu było zabezpieczenie spokoju i porządku na cmentarzach w związku z obchodami Wszystkich Świętych. Cały tydzień przed 1 listopada patrol pieszy z psem służbowym i 2 razy z policjantem patrolował cmentarze celem zapobieżenia kradzieżom. Nie stwierdzono takiego zdarzenia. W dniu 31 października Straż Miejska w Rumi urządziła dodatkowy parking na ul. Rybaków przy cmentarzu komunalnym. Wydział Inżynierii Miejskiej UM spowodował utwardzenie gruntu pod parking przy ul. Cmentarnej obok cmentarza parafialnego. Wielu kierowców, którzy przywieźli rodziny na cmentarze, skorzystało z tych wygodnych parkingów. Obchody Wszystkich Świętych przebiegły spokojnie i bez większych zakłóceń.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 27 osób. Ukarano mandatami karnymi 6 osób, pozostałe pouczono.
2)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 7 osób. Do dwóch osób wezwano pogotowie ratunkowe. Po zaopatrzeniu osoby te udały się do domu o własnych siłach. Jedną osobę nietrzeźwą odwieziono do domu.
3)    Zwierzęta. Podjęto kilka interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których psy wróciły do właścicieli. Odłowiono 2 psy i odwieziono je do schroniska. Ujawniono i spowodowano usunięcie 3 padłych kotów.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 35 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM, 2 osoby ukarano, pozostałych pouczono.
5)    Czystość, porządek lub zadymienie. 22 interwencje dotyczyły czystości i porządku, a 7 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. W jednym przypadku, na ul. Piaskowej doszło do zapalenia się sadzy w kominie – wezwano zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Rewirowi skontrolowali 23 posesje pod względem zgodności pojemników na śmieci w stosunku do liczby zamieszkujących. Kilka nieruchomości skontrolowano także pod względem czystości i porządku na posesji. Raporty przekazano do UM, a kilku mieszkańców pouczono.
6)    Inne.
W dniu 3 listopada po godz. 18.00 do najstarszej części przychodni zdrowia przy ul. Derdowskiego wszedł mężczyzna i oświadczył, że nie opuści przychodni. Patrol SM zastał mężczyznę śpiącego. W trakcie interwencji, po wylegitymowaniu, mężczyzna opuścił przychodnię.
W dniu 5 listopada strażnicy pomogli starszemu mężczyźnie, który zapomniał kim jest i gdzie mieszaka. Ustalono dane i powiadomiono rodzinę, która odebrała mężczyznę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
OGŁOSZENIE o I przetargu na sprzedaż samochodu znajdującego się w wyposażeniu Straży Miejskiej w Rum
03.11.2016.
Gmina Miejska Rumia
reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
tel./fax:  (58) 671 94 73
sprzeda
samochód specjalny Fiat Doblo nr rej. nr rej. GWE 44MC,
Nr VIN: ZFA22300005178295
Cena wywoławcza
2 600 PLN (brutto).
 
Szczegółowe dane techniczne i dane o wyposażeniu zawiera „Regulamin
określający szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu Fiat Doblo – 1 szt.”.

Sprzedaż nastąpi w formie przetargu pisemnego na zasadzie składania pisemnych ofert w terminie do 21 listopada 2016 r. godz. 14.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi przy              ul. Abrahama 17, pok. 13. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 21 listopada 2016 r. o godz. 14.10 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi.
Komisja wybierze oferenta lub oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę.
Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie uzgodnionym
ze zwycięzcą przetargu, po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, której projekt zawiera załącznik nr 2 do regulaminu  przeprowadzenia przetargu i dokonaniu wpłaty
na konto nr 25 8351 0003 0019 8677 2000 0030 w Banku Rumia Spółdzielczy.
Samochód marki Fiat Doblo można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 – 13.00 po wcześniejszym zgłoszeniu się do dyżurnego Straży Miejskiej w Rumi przy  ul. Abrahama 17 w pok. nr 1 (parter).  
    Wszelkich informacji udziela Komendant Straży Miejskiej w Rumi Roman Świrski, tel. (58) 671 94 73 w. 13 w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

Pełne ogłoszenie wraz z regulaminem i wzorami dokumentów znajduje się w BIP Straży Miejskiej w Rumi http://bip.sm.rumia.pl w zakładce „Zamówienia publiczne - przetargi”

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 24 do 30 października 2016 r.
31.10.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 2 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 89 wykroczeń, które w 75 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 9 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 9 wniosków o ukaranie. Wykonano 94 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 48 osób. 107 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Jednej osobie w stanie nietrzeźwym z urazem nogi udzielono pomocy przedmedycznej i przekazano załodze pogotowia ratunkowego, po czym na prośbę osoby zabrał ją do domu ojciec. Inną osobę uskarżającą się na ból serca, na wezwanie patrolu SM karetka pogotowia zabrała do szpitala wprost z pergoli śmietnikowej. Trzecią osobę zabrano do szpitala po tym, jak przy wsiadaniu do pociągu doznała urazu biodra.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 6 osób. Ukarano mandatami karnymi 3 osoby, pozostałe pouczono.
2)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 6 osób, które odwieziono do domu. Jedną osobę ukarano.
3)    Zwierzęta. Podjęto kilka interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których psy wróciły do właścicieli. Odłowiono 2 psy i odwieziono je do schroniska. 29 października na ul. Starowiejskiej zgłaszający potrącił samochodem psa, jednak w chwili przybycia patrolu pies uciekł. Doszło też do dwóch pogryzień. Właścicieli zobowiązano do udania się do lekarza weterynarii na obserwację zwierząt, jedną osobę ukarano mandatem karnym.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 39 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM, 3 osoby ukarano, 31 osób pouczono.
5)    Czystość, porządek lub zadymienie. 24 interwencje dotyczyły czystości i porządku, a 6 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. W jednym przypadku podejrzewano spalanie lakierowanych ścinków mebli. Ich właściciel został na razie pouczony o zakazie spalania takich odpadów.
6)    Inne.
W minionym tygodniu powiadomiono odpowiednich zarządców o: wyłamanej zaporze kolejowej na przejeździe na ul. Zbychowskiej, uszkodzonym znaku drogowym, uszkodzonej jezdni przy kratce ściekowej.
Na ul. Łąkowej nakazano uprzątniecie jezdni zabrudzonej przez ciężarówki.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 17 do 23 października 2016 r.
24.10.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole własne: zmotoryzowane, piesze oraz piesze z psem służbowym, a także 1 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 138 wykroczeń, które w 125 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 11 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 70 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 21 osób. 144 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Jednej osobie z rozbitą głową udzielono pomocy przedmedycznej i przekazano załodze pogotowia ratunkowego.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 23 osób. Ukarano mandatami karnymi 1 osobę, pozostałe pouczono.
2)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 2 osób, które odwieziono do domu.
3)    Zwierzęta. Podjęto kilka interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których psy wróciły do właścicieli. Odłowiono 3 psy – z tego 2 trafiły do schroniska, a jednego odebrał właściciel.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 54 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń (3 mandaty), do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie.
5)    Czystość, porządek lub zadymienie. 34 interwencje dotyczyły czystości i porządku, a 4 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów.
6)    Inne.
Zakończono długie i żmudne postępowanie wyjaśniające w sprawie zanieczyszczenia ulic Rumi betonem, do czego doszło latem tego roku. Z betoniarki wylewał się płynny beton na ul. Dąbrowskiego, Pomorskiej, Gdańskiej oraz na rondach Unii Europejskiej i Lecha Kaczyńskiego oraz skrzyżowaniu ul. Pomorskiej z Gdańską.
W sprawie tej Straż Miejska skierowała wniosek do sądu o ukaranie. Sprawca przyznał się do winy. Jest to mieszkaniec Redy.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 10 do 16 października 2016 r.
17.10.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole własne: zmotoryzowane, piesze oraz piesze z psem służbowym, a także 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 141 wykroczeń, które w 128 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 13 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 76 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 26 osób. 123 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Najważniejszym wydarzeniem tygodnia była Gala Budżetu Obywatelskiego, która odbyła się w Multikinie w dniu 13 października o godz. 18.00. Straż Miejska w Rumi złożyła do Budżetu Obywatelskiego swój projekt (prospołeczny) „Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED – 3 szt.”, którego autorem był inspektor Jacek Radomski. W trakcie gali okazało się, że projekt ten zwyciężył głosami 1259 mieszkańców. Zatem w 2017 r. Straż Miejska w Rumi otrzyma 3 AED o wartości ok. 23 000 zł.
Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED (ang. Automated External Defibrillator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa, czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii). Celem projektu jest umożliwienie strażnikom miejskim niesienie skuteczniejszej pomocy mieszkańcom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych lub dotkniętych nagłą utratą zdrowia, a przebywających w miejscach publicznych.
AED może być używany przez osoby posiadające wykształcenie medyczne, jak również przez osoby, które takiego wykształcenia nie posiadają, ale odbyły odpowiednie szkolenie z pierwszej pomocy np. BLS + AED, czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (takie przeszkolenie posiada 4 strażników Straży Miejskiej w Rumi, a w 2017 r. planuje się przeszkolenie 4 kolejnych strażników).
Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia jest migotanie komór (ang. Ventricular Fibrilation VF) jest to zaburzenie rytmu serca, polegające na szybkiej i nieskoordynowanej pracy serca, które jeśli nie zostanie szybko przerwane prowadzi do śmierci.
AED po uruchomieniu wykorzystuje komunikaty głosowe oraz rysunki w celu instruowania ratownika podczas reanimacji, która składa się z resuscytacji krążeniowo oddechowej i defibrylacji. Kiedy AED wykryje rytm serca wskazany do defibrylacji ładuje się i wydaje ostrzeżenie „nie dotykaj pacjenta, naciśnij przycisk defibrylacji” po wysłuchaniu tego komunikatu ratownik naciska przycisk defibrylacji.
Następnie AED wydaje polecenie wykonania reanimacji przez okres dwóch minut, po czym urządzenie wykonuje ponowną analizę rytmu serca.
W imieniu autora projektu, nieobecnego na gali z powodów rodzinnych, statuetkę zwycięzcy odebrał komendant. Burmistrz Rumi, Pan Michał Pasieczny stwierdził, że Straż Miejska w Rumi cieszy się sympatią mieszkańców, co przełożyło się na tak liczne głosowanie na przedmiotowy projekt. Należy dodać, że głosowało ponad 13 000 mieszkańców na 42 projekty zakwalifikowane pozytywnie przez komisję. Swoimi głosami mieszkańcy wyłonili do realizacji 13 projektów, z których ostatni - trzynasty uzyskał 191 głosów, a pierwszy – 1259.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 21 osób. Ukarano mandatami karnymi 4 osoby, pozostałe pouczono.
2)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 13 osób. Osoby odwożono do domu, albo do Komisariatu Policji lub po dobudzeniu udawały się w swoją stronę o własnych siłach. Dwie osoby ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie.
3)    Zwierzęta. Podjęto kilka interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których psy wróciły do właścicieli. Odłowiono 4 psy i jednego rannego kota – zwierzęta trafiły do schroniska.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 41 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń (3 mandaty).
5)    Czystość, porządek lub zadymienie. 28 interwencji dotyczyło czystości i porządku, a 7 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 91 - 100 z 249

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com