Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 7 do 13 marca 2016 r.
15.03.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych oraz pieszych z psami służbowymi oraz 6 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 171 wykroczeń, które w 162 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 7 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 6 wniosków o ukaranie. Wykonano 70 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 17 osób. 179 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
    Najważniejsze wydarzenia:
1)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu lub chorych, których stan lub warunki zewnętrzne zagrażały życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 12 razy (w tym 10 potwierdzonych). Do 6 osób wezwano pogotowie ratunkowe. 2 osoby odwieziono do domu. W dniu 7 marca o godz. o godz. 11.59 w okolicach ul. Gierosa mężczyzna wpadł do rzeki. Wyjaśnił, że miał atak padaczki. Przemoczonego i wyziębionego odwieziono do domu.
2)    Dymiące kominy. Podejmowano interwencje 6 razy. W 5 przypadkach sprawdzenie nie potwierdziło spalanie śmieci - spalano dozwolone substancje. W jednym przypadku w dniu 11.03.2016 r. interwencja potwierdziła się na budowie przy ul. Grunwaldzkiej. Pracownicy na widok patrolu uciekli. Trwa postępowanie wyjaśniające zmierzające do ukarania sprawców.
3)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 2 interwencje ze zgłoszeń. Ukarano mandatem karnym 1 osobę spożywającą alkohol na peronie Dworca PKP. Na ul. Grunwaldzkiej i na ul. Kombatantów legitymowano i pouczano nietrzeźwych mężczyzn zaczepiających mieszkańców w dniu 7 marca 2016 r.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 14 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Najwięcej wykroczeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania w obszarze za znakiem „Strefa zamieszkania”. Pozostałe to parkowanie w obrębie skrzyżowania, w strefie taxi i za znakiem zatrzymywania się oraz blokujące wyjazd z posesji. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
5)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji dotyczących wałęsających się psów. Odłowiono jednego małego psa w łaty bez opieki, ze sznurkiem od snopowiązałki na szyi. Zwierzę czeka na wyjazd do schroniska. W dniu 12 marca wieczorem pies pogryzł psa na ul. Lipowej. Właściciela zobowiązano do dostarczenia do SM zaświadczenia o szczepieniu.
6)    Czystość miasta. Podjęto 2 interwencje dotyczące zaśmiecenia terenów gminy, a rewirowi kontrolowali kilka posesji, w których podejrzewano brak pojemników na śmieci oraz kilka zanieczyszczonych – 9 interwencji. Raporty złożono w UM. Do właścicieli terenów i posesji wysłano nakazy uprzątnięcia z wyznaczonymi terminami. W jednej posesji wyznaczono termin podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej.
7)    Uszkodzenia infrastruktury. Strażnicy ujawnili zanieczyszczenie jezdni przez pojazdy opuszczające budowę na ul. Garbarskiej w dniu 10 marca – nakazano uprzątnięcie kierownikowi budowy. Ujawniono też rozbite szkło na chodniku ul. Starowiejskiej, w dniu 11 marca zanieczyszczenie cementem Ronda Lecha Kaczyńskiego – informacje przekazano do UM celem usunięcia zagrożeń.
8)    Inne. W dniu 10 marca w południe w Banku Rumia Spółdzielczym przy ul. Morskiej udzielono pomocy starszemu mężczyźnie, który prawdopodobnie z zanikami pamięci poczuł się zagubiony. W dniu 12 marca o godz. 8.30 udzielono pomocy starszej kobiecie na ul. Hallera, która po zasłabnięciu nie była w stanie otworzyć wejścia do domu.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
Zmieniony ( 15.03.2016. )
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 29 lutego do 6 marca 2016 r.
07.03.2016.
     W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych oraz pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 115 wykroczeń, które w 96 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 12 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 7 wniosków o ukaranie. Wykonano 70 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 22 osób. 109 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
    Najważniejsze wydarzenia:
1)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, których stan lub warunki zewnętrzne zagrażały życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 13 razy – w dniu 29 lutego 5 razy, w dniu 2 marca 3 razy, w dniu 3 marca 3 razy, w dniu 4 marca 2 razy. W dniu 29 lutego zastano leżące osoby na ul. Starowiejskiej (12.16) – mężczyzna odwieziony do miejsca zamieszkania, na ul. Wejhera (15.24) - mężczyznę zabrał do domu syn, na ul. Polnej (16.26) - na miejscu zastano pogotowie ratunkowe prowadzące reanimację kobiety – niestety osoba zmarła, na ul. Sabata (19.32) – nietrzeźwy mężczyzna odwieziony do domu, na ul. Dąbrowskiego (20.46) śpiący na klatce schodowej bezdomny – odmówił pomocy i poszedł w swoją stronę. W dniu 2 marca zastano 2 mężczyzn na ul. Gierosa – 1 leżał na klatce schodowej budynku o godz. 18.04, drugi w piwnicy w innym budynku o godz. 18.32. Obydwaj odmówili przyjęcia pomocy. Pierwszy zamówił taksówkę i pojechał do domu, drugi – poszedł pieszo w swoją stronę. Jeszcze tego dnia SM przyjęła zgłoszenie (18.55) o mężczyźnie czołgającym się przy Rondzie Jana Pawła II, ale na miejscu nikogo już nie zastano. W dniu 3 marca o godz. 16.22 zastano mężczyznę leżącego w śmietniku przy ul. Pomorskiej i zawiniętego w dywan, który odmawiając pomocy stwierdził, że da sobie radę i opuścił śmietnik, a o godz. 18.39 inny mężczyzna twardo zasnął w autobusie ZKM – udał się po dobudzeniu do miejsca zamieszkania. O godz. 20.20 w parku na ławce przy ul. Starowiejskiej zastano mężczyznę z Gdańska, który po uzyskaniu odpowiedniej informacji udał się na Dworzec PKP. W dniu 4 marca o godz. 13.35 usunięto mężczyznę śpiącego na krześle w Urzędzie Miasta, a o godz. 15.52 usunięto kolejnego nietrzeźwego z autobusu ZKM. Ociągając się - poszedł powoli do domu.
2)    Dymiące kominy. Podejmowano interwencje 2 razy. Sprawdzenie nie potwierdziło spalanie śmieci - spalano dozwolone substancje.
3)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 7 interwencji głównie z obserwacji monitoringu. Ukarano 3 osoby mandatami karnymi, pozostałych pouczono.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 16 takich interwencji w różnych miejscach miasta (większość z obserwacji monitoringu). Najwięcej wykroczeń dotyczyło blokowania bram wjazdowych i chodników. Pozostałe to parkowanie w obrębie skrzyżowania, w strefie taxi i za znakiem zatrzymywania się. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
5)    Zwierzęta. 29 lutego o godz. 17.16 zgłoszono ranną sarnę na łące obok ul. Rajskiej. W następnych dniach zgłaszano ją jeszcze kilkakrotnie. Sarna utykała na jedną „cewkę”, ale obserwacja pozwoliła stwierdzić, że to jest zagojone (może krzywo zrośnięte) złamanie. Pozwolono zwierzęciu paść się normalnie. W dniu 2 marca o godz. 15.26 po ul. Dębogórskiej błąkał się pies, którego właścicielkę ustalono, powiadomiono i pouczono, a zwierzę trafiło do domu. W dniu 4 marca o godz. 21.42 zastano owczarka niemieckiego warującego pod bramą posesji na ul. Zdrojowej. Rozpytanie mieszkańców tej i sąsiednich posesji nie dało rezultatu, a pies jest nieoznakowany. Zabrano go do kojca Straży Miejskiej, gdzie został nakarmiony i napojony, a jego zdjęcie zamieszczono na stronie internetowej SM. Jeśli nie zgłosi się właściciel – pies trafi do schroniska.
6)    Czystość miasta. Podjęto 2 interwencje dotyczące pozostawienia odpadów w workach na ulicy, a rewirowi kontrolowali kilka posesji, w których podejrzewano brak pojemników na śmieci. Raporty złożono w UM. Ujawniono kilka wysypisk śmieci. Do właścicieli terenów wysłano nakazy uprzątnięcia z wyznaczonymi terminami.
7)    Uszkodzenia infrastruktury. Strażnicy ujawnili uszkodzenia kostki na Rondzie Macieja Płażyńskiego, brak pokrywy studzienki burzowej na ul. Torowej – informacje przekazano do UM celem usunięcia zagrożeń, a miejsca oznakowano.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Do UPC przekazano informację o uszkodzonej skrzynce rozdzielczej na ul. Włókienniczej, do Straży Gminnej w Kosakowie przekazano informację o wyrzuconej stercie eternitu na drodze EC na terenie ich gminy, do Straży Miejskiej w Gdyni przekazano informację o nieuprawnionym banerze reklamowym zawieszonym na wiadukcie kolejowym na styku ulic Dąbrowskiego w Rumi i Hutniczej w Gdyni, ale już na terenie Gdyni o treści „ANIU KOCHAM CIĘ”.Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 22 do 28 lutego 2016 r.
29.02.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych oraz pieszych z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 105 wykroczeń, które w 89 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 8 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 8 wniosków o ukaranie. Wykonano 46 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 26 osób. 169 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
    Najważniejsze wydarzenia:
1)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, których stan lub warunki zewnętrzne zagrażały życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 5 razy – jedna w dniu 26 lutego, pozostałe w dniu 27 lutego. 26-go o godz. 17.19 w śmietniku na ul. Gdańskiej zastano śpiącego bezdomnego. Odmówił udzielenia sobie pomocy i odszedł w swoją stronę. Następnego dnia o godz. 19.33 z ul Gdańskiej odwieziono do miejsca zamieszkania nietrzeźwego mężczyznę, który padł na przystanku ZKM na wysokości ul. Kujawskiej, o godz. 19.29 w klatce schodowej budynku przy ul. Sobieskiego zaniemógł inny mężczyzna, którego zabrała do mieszkania znajoma kobieta, o godz. 20.30 na przystanku ZKM przy ul. Dąbrowskiego czynności wobec nietrzeźwego przed strażnikami podjęła Policja, a o godz. 22.04 na peronie Dworca PKP wezwano pogotowie ratunkowe do mężczyzny leżącego na peronie.
2)    Dymiące kominy. Podejmowano interwencje 6 razy. W jednym przypadku, na ul. Kościuszki w dniu 26 lutego o godz. 9.09 sprawdzenie potwierdziło spalanie śmieci – osoba została ukarana. W pozostałych przypadkach spalano dozwolone substancje.
3)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 8 interwencji głównie z obserwacji monitoringu. Ukarano 2 osoby mandatami karnymi, w stosunku do jednej osoby zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie, pozostałych pouczono.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 14 takich interwencji w różnych miejscach miasta (większość z obserwacji monitoringu). Najwięcej wykroczeń dotyczyło blokowania bram wjazdowych i chodników. Pozostałe to parkowanie w obrębie skrzyżowania, w strefie taxi i za znakiem zatrzymywania się. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
5)    Zwierzęta. 23 lutego o godz. 12.00 Zgłoszono do uprzątnięcia zabitego kota na ul. Sopockiej.
6)    Czystość miasta. Podjęto 2 interwencje dotyczące braku pojemników na śmieci oraz jedną, związaną z bałaganem na terenie prowadzonej działalności gospodarczej. Wydano stosowne zalecenia.Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 15 do 22 lutego 2016 r.
22.02.2016.
   W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 32 patrole własne zmotoryzowane i piesze oraz piesze z psami służbowymi. Działania te pozwoliły ujawnić 95 wykroczeń, które w 79 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 4 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 12 wniosków o ukaranie. Wykonano 60 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 19 osób. 119 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
    Najważniejsze wydarzenia:
1)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, których stan lub warunki zewnętrzne zagrażały życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 3 razy. W dniu 15 lutego zaraz po godz. 8.00 przyjęto w SM informację o nietrzeźwym mężczyźnie, który na ul. Sabata zataczał się na jezdnię. Mężczyznę odszukano i odwieziono do miejsca zamieszkania. W dniu 16 lutego o godz. 19.28 w klatce schodowej budynku przy ul. Gierosa znaleziono mężczyznę z rozciętą głową. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało go do szpitala. 19 lutego o godz. 20.13 odwieziono do domu nietrzeźwego z ul. Krakowskiej.
2)    Zwierzęta. 15 lutego o godz. 17.56 odłowiono psa rasy huski na ul. Lotników – pies odebrany przez właściciela. W dniu 16 lutego ok. 8.00 samochód potrącił psa na ul. Grunwaldzkiej. Przy próbie odłowienia pies ugryzł 2 osoby (w tym strażnika) – zabrany do schroniska na leczenie. 17 lutego wieczorem znaleziono nieżywego kota na ul. Wyżynnej, a 18 lutego o 17.14 nieżywego psa na końcu ulicy Morelowej – zgłoszono do zabrania przez służby komunalne. W dniu 19 lutego zaraz po południu odłowiono łaciatego psa na ul. Słonecznej. Wieczorem tego samego dnia zgłoszono watahę dzików w okolicach ul. Batorego. Zwierzęta uciekły do lasu.
3)    Dymiące kominy. Podejmowano interwencje 2 razy. Sprawdzenia nie ujawniły spalania śmieci.
4)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 7 interwencji. Ukarano 4 osoby mandatami karnymi.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 12 takich interwencji w różnych miejscach miasta, w tym 4 w związku z parkowaniem na miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych.
6)    Uszkodzenia infrastruktury miejskiej. Na ul. Mściwoja II pewien inwestor pociągnął kontener śmieciowy po jezdni pozostawiając ślady. Zobowiązano go do usunięcia tych śladów.
7)    W dniu 18 lutego o godz. 20.55 strażnicy udzielili pomocy załodze pogotowia ratunkowego w zakresie wydobycia ich karetki z błota na ul. Łąkowej. Operacja nie bez trudności – udała się.Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 8 do 14 lutego 2016 r.
15.02.2016.
   W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli własnych zmotoryzowanych i pieszych oraz pieszych z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 143 wykroczenia, które w 122 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 15 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 6 wniosków o ukaranie. Wykonano 65 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 13 osób. 149 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
    Najważniejsze wydarzenia:
1)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, których stan lub warunki zewnętrzne zagrażały życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 8 razy, w tym czterokrotnie wobec bezdomnego mężczyzny, który sypia na klatkach schodowych lub w piwnicach budynków przy ul. Gierosa lub Dąbrowskiego i konsekwentnie odmawia przyjęcia pomocy od MOPS, 8 lutego o godz. 18.00 wobec mężczyzny leżącego na ul. Towarowej (również odmówił pomocy po dobudzeniu i odszedł w swoją stronę), 11 lutego o godz. 10.40 wobec mężczyzny, który leżał na klatce schodowej w budynku osiedla „Park Rumia” (także odmówił pomocy i oddalił się), 12 lutego o godz. 16.40 wobec nietrzeźwego mężczyzny skulonego na ławce peronu Dworca PKP (zawiadomiono syna, który zajął się ojcem) i 13 lutego o godz. 19.40 wobec mężczyzny leżącego na ul. Reja (odwieziono go do miejsca zamieszkania).
2)    Zwierzęta. W minionym tygodniu sześciokrotnie zgłaszano bezpańskie psy. W stosunku do większości ustalono właścicieli, którzy zabrali swoje psy. Dwa psy przekazano do schroniska. 12 lutego zabrano zabitego kota z ul. Wybickiego, a na ul. Kombatantów ukarano mężczyznę, który dopuścił do wybiegania psa z mieszkania (pies ugryzł człowieka i innego psa). 13 lutego mieszkaniec ul. Różanej zgłosił zniszczenie zasiewów przez dziki. Pouczono go, że za szkody rolnicze odszkodowania wypłacają koła łowieckie. Tego dnia o godz. 16.15 zgłoszono zaklinowanego psa w ogrodzeniu na ul. Grunwaldzkiej. Psa wydobyto, przekazano właścicielowi „złomowca” oraz pouczono o konieczności naprawy ogrodzenia.
3)    Dymiące kominy. Podejmowano interwencje 3 razy. Żadne sprawdzenia nie ujawniły spalania śmieci.
4)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 6 interwencji. W większości spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych ujawniono przy pomocy monitoringu. Ukarano 4 osoby.
5)    Śmieci. Podjęto 3 interwencje w związku z zaśmieconymi działkami. Do właścicieli skierowano nakazy sprzątania z wyznaczonymi terminami. Na ul. Kosynierów pod granicą z Redą ktoś wyrzucił worki ze śmieciami bytowymi – zgłoszono je do usunięcia przez służby komunalne.
6)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 15 takich interwencji w różnych miejscach miasta.
7)    Uszkodzenia infrastruktury miejskiej. Na ul. Abrahama ujawniono wypadanie trylinek z powierzchni jezdni. Po zgłoszeniu do zarządcy drogi uszkodzenia usunięto poprzez zamocowanie trylinek masą asfaltową. W dniu 13 lutego stwierdzono kradzież pokrywy studzienki kanalizacyjnej na ul. Torowej. Studzienkę strażnicy zasłonili „płytą yomb”.
8)    Rozwieszanie ulotek w miejscach niedozwolonych. Ujęto i ukarano wysokim mandatem mieszkańca Gdyni, który od dawna przyjeżdża do Rumi kolejką SKM i prowadzi swą nielegalną działalność ulotkową (już raz był kiedyś ukarany). Dwa tygodnie temu zdołał zbiec mimo pogoni strażników. Był wtedy w kominiarce. Tym razem nie udało mu się.Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 91 - 100 z 212

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com