Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu znajdującego się w wyposażeniu SM w Rumi
16.08.2016.
OGŁOSZENIE
o I przetargu na sprzedaż samochodu znajdującego się w wyposażeniu Straży Miejskiej w Rumi

Gmina Miejska Rumia
reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
tel./fax:  (58) 671 94 73
sprzeda
samochód specjalny Fiat Doblo Cargo nr rej. GWE 74NP,
Nr VIN: ZFA22300005215214.
Cena wywoławcza
1 700,00 PLN (brutto).

 

Szczegółowe dane techniczne i dane o wyposażeniu zawiera „Regulamin
określający szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu Fiat Doblo – 1 szt.”.

Sprzedaż nastąpi w formie przetargu pisemnego na zasadzie składania pisemnych ofert w terminie do 24 sierpnia 2016 r. godz. 14.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17, pok. 13. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 24 sierpnia 2016 r. o godz. 14.10 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi.
Komisja wybierze oferenta lub oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę.
Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą przetargu, po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, której projekt zawiera załącznik nr 2 do regulaminu  przeprowadzenia przetargu i dokonaniu wpłaty na konto nr 25 8351 0003 0019 8677 2000 0030 w Banku Rumia Spółdzielczy.
Samochód marki Fiat Doblo można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 – 13.00 po wcześniejszym zgłoszeniu się do dyżurnego Straży Miejskiej w Rumi przy  ul. Abrahama 17 w pok. nr 1 (parter).  
    Wszelkich informacji udziela Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi Jarosław Mikołajczak, tel. (58) 671 94 73 w. 13 w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

Pełne ogłoszenie wraz z regulaminem i wzorami dokumentów znajduje się w BIP Straży Miejskiej w Rumi w zakładce „Zamówienia publiczne - przetargi”

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
Jarosław Mikołajczak

 
Wydarzenia tygodnia od 01 do 07 sierpnia 2016 r.
09.08.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 30 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych, a także 5 razy współpracowała z Policją. Wykonano 77 interwencji zleconych przez mieszkańców i 12 zleconych przez operatora monitoringu, 172 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Działania te pozwoliły ujawnić 128 wykroczeń, które w 110 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, nałożono 15 mandatów karnych, a w 3 przypadkach skierowane zostaną do sądu wnioski o ukaranie. Kilkakrotnie podejmowano interwencje wobec osób bezdomnych, których za każdym razem pouczano o możliwości uzyskania pomocy związanej z noclegiem i wyżywieniem.

Niektóre wydarzenia:

1.    Dnia 02.08.2016 r. podjęto interwencję w związku ze zgłoszeniem dot. składowania żwiru na ul. Fiołkowej w sposób utrudniający przejazd. Ustalono właściciela żwiru, któremu nakazano go uprzątnąć. Zdjęcia przedstawiają sytuację w czasie interwencji         i jej efekt.

          Wybrany obraz  Wybrany obraz
                            
2.    Dnia 02.08.2016 r. dyżurny straży przyjął zgłoszenie od dyspozytora pogotowia dot. leżącego mężczyzny na chodniku przy ul. Sobieskiego. Na miejscu stwierdzono, że mężczyzna ma objawy padaczki i natychmiast wezwano karetkę, która zabrała pacjenta do szpitala.

3.    Dnia 03.08.2016 r. strażnicy interweniowali w związku z zapadniętą kostką brukową na chodniku przy ul. Pomorskiej 11 – miejsce zabezpieczono oraz powiadomiono zarządcę terenu, w celu szybkiego usunięcia zagrożenia. Zdjęcia przedstawiają sytuację w czasie interwencji i jej efekt.
             
Wybrany obraz Wybrany obraz


4.    Dnia 03.08.2016 r. patrol rowerowy legitymował dwóch młodych mężczyzn. Jeden z nich prawie niepostrzeżenie wyrzucił w trawę jakieś zawiniątko, w którym znajdował się podejrzany susz. Na miejsce wezwano patrol Policji, który prowadził dalsze czynności.

5.    Dnia 04.08.2016 r. patrol straży miejskiej zabezpieczył zapadnięty chodnik przy ul. Ks. Gierosa, następnie dyżurny powiadomił zarządcę terenu w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia. Zdjęcia przedstawiają sytuację w czasie interwencji i jej efekt.

          Wybrany obraz Wybrany obraz

6.    Dnia 04.08.2016 r. operator monitoringu miejskiego skierował patrol straży miejskiej na plac zabaw przy ul. Słowackiego, gdzie grupka osób spożywała alkohol. Na miejscu wylegitymowano 4 mężczyzn, z których 2 ukarano mandatem, a pozostałych poinformowano o skierowaniu do sądu wniosku o ukaranie.
7.    Dnia 05.08.2016 r. dyżurny otrzymał zgłoszenie dot. śmierdzącego dymu w okolicy ul. Chełmońskiego. Patrol udał się we wskazany rejon i ujawnił wypalanie kabli w ognisku. Sprawca został ukarany mandatem oraz zobowiązany do zagaszenia ogniska.
8.    Dnia 06.08.2016 r. strażnicy podejmowali interwencję na przystanku przy ul. Gdańskiej w związku z leżącym tam mężczyzną. Stan leżącego wymagał interwencji pogotowia ratunkowego, które zabrało pacjenta do szpitala.

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
Jarosław Mikołajczak
 
Rower wyczynowy znaleziony przez patrol Straży Miejskiej
26.07.2016.
Wybrany obraz

 
Jeśli rozpoznałeś swój zaginiony rower wyczynowy – zgłoś się do Straży Miejskiej w Rumi, ul. Abrahama 17  z dokumentem zakupu lub książeczką serwisową z numerem seryjnym.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski

 
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu znajdującego się w wyposażeniu SM w Rumi
25.07.2016.
Gmina Miejska Rumia
reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
tel./fax:  (58) 671 94 73
sprzeda
samochód specjalny Renault Trafic FL nr rej. nr rej. GWE 07117,
Nr VIN: VF1FLAMA68V325444.
Cena wywoławcza
5550 PLN (brutto).
Szczegółowe dane techniczne i dane o wyposażeniu zawiera „Regulamin
określający szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu Renault Trafic – 1 szt.”.

Sprzedaż nastąpi w formie przetargu pisemnego na zasadzie składania pisemnych ofert w terminie do 10 sierpnia 2016 r. godz. 14.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17, pok. 13. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 10 sierpnia 2016 r. o godz. 14.10 w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi.
Komisja wybierze oferenta lub oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę.
Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie uzgodnionym
ze zwycięzcą przetargu, po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, której projekt zawiera załącznik nr 2 do regulaminu  przeprowadzenia przetargu i dokonaniu wpłaty
na konto nr 25 8351 0003 0019 8677 2000 0030 w Banku Rumia Spółdzielczy.
Samochód marki Renault można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 – 13.00 w Rumi przy ul. Starowiejskiej 17 po wcześniejszym zgłoszeniu się do dyżurnego Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17 w pok. nr 1 (parter).  
    Wszelkich informacji udziela Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi Jarosław Mikołajczak, tel. (58) 671 94 73 w. 13 w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

Pełne ogłoszenie wraz z regulaminem i wzorami dokumentów znajduje się w BIP Straży Miejskiej w Rumi w zakładce „Zamówienia publiczne - przetargi”

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 18 do 24 lipca 2016 r.
25.07.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 155 wykroczeń, które w 137 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 17 mandatami karnymi, do sądu skierowano 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 98 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 30 osób. 143 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Porządek publiczny. W dniu 18 lipca 2016 r. o godz. 17.00 mężczyzna spadł z nasypu wiaduktu na ul. Sobieskiego. Wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało poszkodowanego do szpitala. W dniu 18 i 19 lipca interweniowano przy bloku nr 39 na ul. Gdańskiej, gdzie w krzakach bezdomni urządzili sobie noclegownię. Dwukrotnie wypraszano stamtąd więcej niż dwie osoby, a w dniu 19 lipca poproszono Spółdzielnię Mieszkaniową „Janowo” o uprzątniecie dywanu i innych szmat z tego miejsca. W dniu 19 lipca strażnicy oznakowali i zabezpieczyli zapadnięty parking przy ul. Gierosa. Informacje przekazano do UM. Trzykrotnie usuwano osoby żebrzące w okolicach sklepów wielkogabarytowych. W dniu 19 lipca na podstawie obrazu z monitoringu miejskiego ujęto i ukarano mężczyznę wkładającego ulotki za wycieraczki samochodów bez zgody ich właścicieli. Dwukrotnie interweniowano w sprawie intensywnego dymu: na ul. Batorego i Królowej Jadwigi. Za każdym razem nakazano zagaszenie ognia w ogrodach.
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji związanych z błąkającymi się psami, w wyniku których 1 pies trafił do schroniska. Pozostałe psy wróciły do właścicieli. Dwie interwencje podjęto z powodu wejścia dzików na tereny zurbanizowane. Do jednego wezwano technika weterynarii, który uśpił dzika na ul. Makuszyńskiego. W dniu 23 lipca 2016 r. na ul. Wiejskiej szalał zerwany z wypasu byk. Zwierzę weszło na jezdnię i atakowało ludzi i samochody. Po drugiej dopiero interwencji udało się odnaleźć właściciela, który odmówił przyjęcia mandatu karnego, w związku z czym zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 11 razy. Jedną osobę odwieziono do miejsca zamieszkania. W dwóch przypadkach wezwano pogotowie ratunkowe; osoby zabrane zostały do szpitala.
4)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 7 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 2 osoby. Kilka osób legitymowano i pouczono.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 16 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
6)    Inne.
•    Ustalono dane osobowe kobiety z zanikiem pamięci. Osoba z Gdyni. Bezpiecznie trafiła do domu.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 91 - 100 z 238

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com