Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 13 do 19 czerwca 2016 r.
20.06.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 33 patrole własne: zmotoryzowane, rowerowe i piesze oraz piesze z psem służbowym, a także 1 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 141 wykroczeń, które w 131 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 10 mandatami karnymi. Wykonano 76 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 34 osoby. 182 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Wydarzenia:
1)    Kończą się akcje prowadzone przez Straż Miejską: „Bardzo dobry numer” i „Nasz pies 2016”. W tej pierwszej okazało się, że 268 posesji w Rumi miało nieprawidłowy numer porządkowy (np. brakowało nazwy ulicy przy numerze) lub nie miało go wcale. Jak na razie nikogo nie ukarano mandatem. Biegną teraz terminy umieszczenia tabliczek. W tej drugiej akcji podjęto już ok. 120 interwencji. Rozdano prawie tysiąc zestawów higienicznych do sprzątania po psach.
2)    Upadki drzew. Burzowa pogoda i gwałtownie narastające podmuchy wiatru spowodowały zagrożenia ze strony łamiących się konarów, gałęzi, a także całych drzew. Zdarzenia miały miejsce 5 razy. Zwisające i nadłamane konary i gałęzie w dniach 16 i 17 czerwca stwierdzono na ul. Bohaterów Kaszubskich i ul. Mickiewicza. Na ul. Zielarskiej złamało się drzewo i częściowo upadło na jezdnię, na ul. Zielonej drzewo upadło na działkę prywatną, a w nocy z 17 na 18 czerwca runęło drzewo na ul. Filtrowej. Wezwano zaraz po godz. 7.00 Jednostkę Ratowniczo–Gaśniczą z Rumi celem przycięcia konaru, który oparł się o latarnię. Podobnie, interwencji strażaków wymagały opadłe gałęzie topoli obok Dworca PKP. Na zdjęciu ratowanie latarni na ul. Filtrowej.

 Wybrany obraz

3)    Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji: 3 dotyczyły nieprawidłowości przy wyprowadzaniu psów – smycze, kagańce (pouczono 3 osoby), 2 dotyczyły wałęsających się psów ( zwierzęta odłowiono – jednego zwrócono właścicielowi, 1 zabrano do schroniska). Dwa wezwania dotyczyły potrąconych kotów, ale oba nie potwierdziły się.
4)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 6 razy. W jednym przypadku, w związku z urazem głowy wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala. Zdarzenie miało miejsce na ul. Gdańskiej obok sklepu spożywczego o godz. 19.20 w dniu 16 czerwca. Jedną osobę leżącą w nieobyczajny sposób i w stanie upojenia na ławce na ul. Żwirki i Wigury w dniu 16 czerwca ukarano mandatem. Pozostałych pouczono.
5)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 5 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 2 osoby. Kilka osób legitymowano i pouczono.
6)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 11 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
7)    Inne.
•    dwukrotnie wzywano JRG celem usunięcia płynów, które wyciekły z pojazdów na jezdnię,
•    w dniu 16 czerwca w godzinach południowych strażnicy znaleźli starszego mężczyznę z zanikiem pamięci; po działaniach udało się ustalić personalia osoby, skontaktować z rodziną i spowodować powrót do domu; mężczyzna był mieszkańcem Wejherowa, a żona nie mogła nadziwić się, w jaki sposób jej mąż znalazł się w Rumi.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 6 do 12 czerwca 2016 r.
13.06.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 40 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 13 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 204 wykroczenia, które w 184 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 20 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 5 wniosków o ukaranie. Wykonano 85 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 29 osób. 182 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono 2 imprezy plenerowe (festyny) oraz masowy przejazd rowerzystów.
Najważniejszym wydarzeniem tygodnia było Walne Zebranie Komendantów Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego, które odbyło się w dniu 8 czerwca w Kolbudach w siedzibie nowoutworzonej Straży Gminnej w Kolbudach (zdjęcie poniżej).

 Wybrany obraz

Walne Zebranie komendantów zatwierdziło wybór nowej Prefektury Komendantów SGiM województwa. Prefektem Komendantów Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego na czteroletnią kadencję został Leszek Walczak – komendant Straży Miejskiej w Gdańsku. Zastępcami Prefekta zostali: Roman Świrski – komendant Straży Miejskiej w Rumi oraz Krzysztof Lisakowski – komendant Straży Gminnej w Kościerzynie. Poniżej na zdjęciu Prefekt Walczak i Zastępca Prefekta – Roman Świrski.

 Wybrany obraz

Inne wydarzenia:
1)    Trwają dwie akcje prowadzone przez Straż Miejską: „Bardzo dobry numer” (dotyczy prawidłowych tabliczek numerowych na posesjach) oraz „Nasz pies 2016” (dotyczy sprzątania po psach, stosowania smyczy i kagańców, rozdawane są zestawy higieniczne ufundowane przez UM).
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji: 2 dotyczyły nieprawidłowości w postępowaniu z psami (ukarano 1 osobę, pozostałe pouczono, 2 psy odłowiono). 3 interwencje dotyczyły dzików. Na posesji przy ul. Św. Józefa w dniu 9 czerwca złapano małego dzika (warchlaka), którego wypuszczono w rejonie bytowania lochy z małymi, a wieczorem w Janowie strażnicy asystowali większemu dzikowi - odyńcowi, który maszerował przez całe osiedle i „zniknął” w okolicy ul. Marynarskiej w warunkach zapadającej ciemności. Ten dzik pokazywał się na terenie osiedla od 5 tygodni. Następnego dnia ten sam dzik znalazł się w ogrodzie posesji przy ul. Dokerów. Władze miasta podjęły decyzję o jego odłowieniu. Strażnicy w asyście lekarza weterynarii i technika weterynarii odłowili dzika przy pomocy specjalnej sieci, a następnie po uśpieniu farmakologicznym – wywieźli zwierzę do lasu i wypuścili. Poniżej moment pojmania zwierzęcia.

 Wybrany obraz

3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 4 razy.
4)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 4 interwencje. Ukarano mandatami karnymi 2 osoby. Kilka osób legitymowano i pouczono. Część tych interwencji podjęto na skutek obserwacji monitoringu miejskiego.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 13 takich interwencje w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
6)    Inne.
•    W dniu 6 czerwca w Gdańsku odbyły się egzaminy państwowe dla nowych strażników miejskich z całej Polski. Komisji egzaminacyjnej przewodził policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a w jej składzie znalazło się jeszcze 2 policjantów i dwóch komendantów Straży Miejskich (z Helu i z Rumi). Do egzaminu przystąpiło m.in. dwóch strażników z Rumi, którzy zakończyli szkolenie podstawowe pomyślnie.
•    W dniu 11 czerwca odbyła się akcja Burmistrza Rumi „Czysta Rumia” zakończona piknikiem w parku w Janowie. Bezpieczeństwo sprzątających, a także spokój i porządek publiczny podczas festynu zapewnili strażnicy Straży Miejskiej w Rumi (zdjęcie poniżej)

 Wybrany obraz

•    W dniu 12 czerwca Straż Miejska w Rumi czuwała nad spokojem i porządkiem publicznym podczas Wielkiego Przejazdu rowerowego przez Rumię oraz podczas festynu „Salos” przy ul. Świętopełka.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 30 maja do 5 czerwca 2016 r.
07.06.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 44 patrole własne: zmotoryzowane, rowerowe i piesze oraz piesze z psem służbowym, a także 13 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 219 wykroczeń, które w 196 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 20 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 6 wniosków o ukaranie. Wykonano 106 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 34 osoby. 222 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Najważniejszym wydarzeniem tygodnia było wręczenie Straży Miejskiej w Rumi Certyfikatu Standaryzacji i Certyfikacji Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego “Z mieszkańcami i dla mieszkańców”. Uroczystość odbyła się w dniu 3 czerwca 2016 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w obecności Burmistrza Rumi Pana Michała Pasiecznego. Certyfikat wręczył Straży Miejskiej w Rumi Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich.

 Wybrany obraz

Program Standaryzacji i certyfikacji straży gminnych i miejskich jest rekomendowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i został wdrożony w 2014 r. Straż Miejska w Rumi jest ósmą strażą w Polsce, która została uhonorowana tym zaszczytem.
Program jest dobrowolny, a nadanie Certyfikatu następuje na wniosek wójta/burmistrza/prezydenta po przeprowadzeniu szczegółowej kontroli w jednostce przez specjalną komisję wojewody i komendanta wojewódzkiego Policji. Straż Miejska w Rumi została poddana kompleksowej kontroli w dniu 23 marca 2016 r.
Kontrola dotyczyła wszystkich przejawów działalności straży, jej organizacji, oparcia na właściwych podstawach prawnych, planowania, sprawozdawczości, polityki rachunkowości, wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania strażników, spraw kadrowych, obiegu dokumentów, wewnętrznej kontroli zarządczej, prawidłowości sposobów i form działania w terenie funkcjonariuszy, postepowań mandatowych, wniosków do sądu, ewidencji interwencji i wykroczeń, dbałości o pojazdy służbowe, współpracy z Policją i innymi podmiotami (Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Strażą Leśną, Kontrolerami ZKM itp.), pracy profilaktycznej z młodzieżą i spotkań z mieszkańcami, inicjatyw własnych (akcje, konkursy dla młodzieży, pokazy tresury psów itp.) oraz zgodnego z przepisami oznakowania i urządzenia komendy (w tym szatni, jadalni, sanitariatów, biur itp.). Kontroli podlegała również poprawność prowadzenia strony internetowej www.sm.rumia.pl oraz BIP.   
Straż Miejska w Rumi pomyślnie „zaliczyła” tę weryfikację uzyskując 94 na 97 możliwych punktów, w tym spełniła wszystkie wymogi „podstawowe” i wszystkie wymogi „obligatoryjne” (76 pkt.) oraz 18 punktów dodatkowych).

 Wybrany obraz

Inne wydarzenia:
1)    Trwają dwie akcje prowadzone przez Straż Miejską: „Bardzo dobry numer” (dotyczy prawidłowych tabliczek numerowych na posesjach) oraz „Nasz pies 2016” (dotyczy sprzątania po psach, stosowania smyczy i kagańców, rozdawane są zestawy higieniczne ufundowane przez UM).
2)    Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji: 4 dotyczyły przepędzania dzików z terenów zurbanizowanych, jedna – kota podrzuconego na posesję, reszta dotyczyła nieprawidłowości w postępowaniu z psami (ukarano 3 osoby, pozostałe pouczono, 4 psy trafiły do schroniska). W jednym przypadku doszło do pogryzienia jednego psa przez innego.
3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 14 razy. 2 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, jedną do Komisariatu Policji w Rumi. Trzykrotnie podejmowano interwencje wobec pijanych do nieprzytomności kobiet. W jednym przypadku udzielono pomocy kobiecie, która doznała urazu na placu zabaw w parku w Janowie. Wezwano pogotowie ratunkowe, a karuzelę oznakowano taśmą ostrzegawczą. Powiadomiono UM o uszkodzonym urządzeniu.
4)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 12 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 5 osób. Kilka osób legitymowano i pouczono. Część tych interwencji podjęto na skutek obserwacji monitoringu miejskiego.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 23 takie interwencje w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
6)    Inne.
•    W dniu 30 maja 2016 r. o godz. 10.30 mężczyzna zgłosił, że skradziono mu „w biały dzień” samochód marki Ford Fokus spod Urzędu Miasta. Po sprawdzeniu terenu przez strażników i policjantów znaleziono pojazd zaparkowany po drugiej stronie torów (od strony ul. Morskiej). Właściciel zapomniał, że tu zaparkował samochód.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Komunikat EKO DOLINY
03.06.2016.
Na prośbę „Eko Doliny” poniżej przedstawia się poniższy komunikat:

    „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach informuje, iż z powodu prowadzonych prac instalacyjnych związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków, do dnia 13 czerwca 2016 r. mogą wystąpić zwiększone uciążliwości zapachowe w rejonie kolektora ściekowego przy ul. Włókienniczej w Rumi.
    Zakład przeprasza za wszelkie niedogodności i jednocześnie zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby uciążliwości te zminimalizować.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 23 do 29 maja 2016 r.
01.06.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli własnych: zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz pieszych z psem służbowym, a także 7 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 114 wykroczeń, które w 92 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 19 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 92 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 26 osób. 105 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Najważniejsze wydarzenia:
1)    Zwierzęta. Nadal problemem są się dziki. Interweniowano w tej sprawie w minionym tygodniu 6 razy. Jak na razie na zdrowiu nie ucierpiały żadne osoby. Przewrócone śmietniki, zbuchtowane ogrody i strach przechodniów – oto jedyne szkody wyrządzone przez te zwierzęta.
2)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, a warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano 9 razy. 2 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, jedną do Komisariatu Policji w Rumi. Jednej osobie udzielono pomocy przedmedycznej zanim pogotowie ratunkowe zabrało ją do szpitala, gdyż mężczyzna miał obrażenia głowy. Pozostali po dobudzeniu poszli w swoją stronę.
3)    Interwencje alkoholowe. Podjęto 9 interwencji. Ukarano mandatami karnymi 6 osób. Kilka osób legitymowano i pouczono. Część tych interwencji podjęto na skutek obserwacji monitoringu miejskiego.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 15 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM lub pouczono lub ukarano na miejscu zdarzeń.
5)    Inne.
•    Wiele zgłoszeń dotyczy traw wyrosłych przy jezdni ul. Starowiejskiej. Nikt nie kosi tych traw. Miejscami sięgają pasa dorosłego człowieka. Jak ustalono, Urząd Miasta zainterweniował już u zarządcy tej drogi. Jest to droga wojewódzka.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 91 - 100 z 228

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com