Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Aktualności
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 09 do 15 stycznia 2017 r.
16.01.2017.

    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 36 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psem służbowym oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 75 wykroczeń, które w 70 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 3 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 91 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 63 osoby. 59 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi uzupełniła etat o brakującego psa służbowego. W lutym 2016 r. po ciężkiej chorobie odszedł pies Havel i do tej pory był jeden psi vacat. W dniu 10 stycznia 2017 r. zakupiono nowego psa służbowego o imieniu Wektor. Jest to silny owczarek niemiecki wilczasty z hodowli polskiej po przodkach niemieckich, rodowodowy pies pracujący. Wektor ma 16 miesięcy i jeszcze przez dwa miesiące będzie szczeniakiem. Przeszedł wstępne przeszkolenie dla psa przewodnika już w macierzystej hodowli, co pozwala na niemal natychmiastowe używanie go do patroli. Oczywiście nadal będzie szkolony. Na zdjęciu poniżej Wektor ze swoim przewodnikiem - insp. Andrzejem Basiel.

Wybrany obraz

 

     Straż Miejska w Rumi ponownie informuje o 2 rowerach odnalezionych przez strażników na terenie Rumi jesienią 2016 r. Rowery zalegają w magazynie, gdyż od kilku miesięcy właściciele nie zgłosili się. Poniżej fotografie rowerów. Jeśli ktoś rozpozna swój zagubiony rower proszony jest o zgłoszenie się do dyżurnego Straży Miejskiej, najlepiej z jakimś dokumentem poświadczającym jego własność lub z dwoma świadkami mogącymi taka własność poświadczyć. Dane osoby odbierającej jak również osób poświadczających zostaną spisane w specjalnym protokole.

Wybrany obraz Wybrany obraz

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 8 osób, które zostały pouczone.
2)    Udzielenie pomocy osobom bezdomnym. Podjęto interwencję wobec 8 osób. Bezdomni konsekwentnie odmawiają przyjęcia pomocy, co potwierdzają w specjalnym pisemnym oświadczeniu. W lesie nadal mieszka w namiocie 1 bezdomny, który również odmawia przyjęcia pomocy. W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi wspólnie z pracownikami socjalnymi MOPS dwukrotnie dokonała kompleksowej kontroli miejsc przebywania bezdomnych. Na zdjęciach poniżej - przedmiotowa kontrola w dniu 9 stycznia.

Wybrany obraz Wybrany obraz


3)    Zwierzęta. Odłowiono 3 psy, które zostały odwiezione do schroniska.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 25 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM, wobec dwóch osób skierowano wnioski do sądu o ukaranie, pozostałych pouczono.
5)    Czystość, porządek lub zadymienie. 7 interwencji dotyczyło czystości i porządku (wszystkie osoby pouczono), a 6 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów. Jedna interwencja potwierdziła się - mężczyzna wypalał w piecu domowym kable celem pozyskania miedzi na sprzedaż do skupu. Został ukarany najwyższym możliwym mandatem karnym.
6)    Odśnieżanie. Strażnicy pouczyli 7 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski

 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 02 do 08 stycznia 2017 r.
09.01.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 32 patrole własne: zmotoryzowane, piesze i piesze z psem służbowym oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 52 wykroczenia, które w 46 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 4 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 53 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 26 osób. 58 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zapewniono spokój i porządek publiczny podczas przemarszu Orszaku Trzech Króli.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 5 osób, które zostały pouczone.
2)    Udzielenie pomocy osobom bezdomnym. Podjęto interwencję wobec 6 osób. Do dwóch wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osoby do szpitala. Pozostali konsekwentnie odmawiają przyjęcia pomocy, co potwierdzają w specjalnym pisemnym oświadczeniu. W lesie nadal mieszka w namiocie 1 bezdomny, który również konsekwentnie odmawia przyjęcia pomocy. Ostatnie zameldowanie tego mężczyzny jest w głębi kraju.
3)    Zwierzęta. Odłowiono 3 psy, które odebrali właściciele.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 27 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM, wobec dwóch osób skierowano wnioski do sądu o ukaranie, pozostałych pouczono.
5)    Czystość, porządek lub zadymienie. 6 interwencji dotyczyło czystości i porządku, a 3 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (żadna nie potwierdziła się).
6)    Odśnieżanie. W związku z padającym po raz pierwszy tej zimy śniegiem patrole zwracają uwagę na odśnieżanie chodników przez właścicieli posesji. Dotychczas wpłynęły tylko 2 zgłoszenia dotyczące śliskości jezdni lub chodników. Strażnicy sprawdzają, czy służby wypełniają swoje obowiązki w zakresie odśnieżania i posypywania jezdni i chodników.
7)    Inne. Ukarano mandatami 4 osoby: 1 za zakłócanie spokoju, 1 osobę za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu innej osoby, 2 osoby za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 27 grudnia 2016 r. do 01 stycznia 2017 r.
02.01.2017.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psem służbowym oraz 5 z Policją. Opisywany okres obejmował obchody nadejścia nowego 2017 roku. W Rumi bawiono się hucznie, ale bezpiecznie. Działania patroli pozwoliły ujawnić 82 wykroczenia, które w 72 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 10 mandatami karnymi. Wykonano 55 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 34 osoby. 113 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 10 osób. Ukarano mandatami karnymi 2 osoby, pozostałe pouczono.
2)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 2 osób. Jedną osobę odwieziono do Komisariatu Policji, druga do domu.
3)    Zwierzęta. Odłowiono jedynie 1 psa, którego odwieziono do schroniska.
4)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 27 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM, 2 osoby ukarano. Pozostałe pouczono.
5)    Czystość, porządek lub zadymienie. 5 interwencji dotyczyło czystości i porządku, a 2 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (żadna nie potwierdziła się).
6)    Inne. Ukarano mandatami 4 osoby za zakłócanie spokoju, 1 osobę za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu innej osoby, 1 osobę za wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego i 1 osobę za zaśmiecanie.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 19 do 26 grudnia 2016 r.
27.12.2016.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 32 patrole własne: zmotoryzowane, piesze i piesze z psem służbowym oraz 5 z Policją. Należy stwierdzić, że opisywany okres obejmował Święta Bożego Narodzenia, a te w Rumi minęły spokojnie. Działania patroli pozwoliły ujawnić 102 wykroczenia, które w 90 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 11 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 68 interwencji zleconych przez mieszkańców (to jest tylko prawie 1/3 interwencji zgłaszanych w czasie nieświątecznym). Wylegitymowano 30 osób. 134 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Wydarzenia:

1)    Przestępstwa. W dniu 22 grudnia 2016 r. patrol Straży Miejskiej udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyźnie, który został kilkakrotnie ugodzony nożem na ul. Kombatantów. Napastnik szybko został ujęty przez Policję. Poszkodowany miał kilka groźnych ran i obficie krwawił. Do czasu przyjazdu wezwanej karetki pogotowia ratunkowego strażnicy zatamowali krwotoki i opatrzyli rany, w tym najgroźniejszą w korpus pod pachą oraz na głowie. Mężczyzna przeżył, został odwieziony do szpitala, a Policja prowadzi w tej sprawie stosowne postępowanie.
2)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 9 osób. Ukarano mandatem karnym 1 osobę, pozostałe pouczono.
3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 2 osób. Obie osoby odmówiły przyjęcia pomocy i udały się w swoją stronę. 1 osobę ukarano.
4)    Zwierzęta. Podjęto kilka interwencji związanych z błąkającymi się psami. W dniu 24 grudnia 2016 r. na ul. I Dywizji WP samochód potrącił psa. Strażnicy wezwali technika weterynarii i ustalili właściciela samochodu, który podczas kolizji utracił tablicę rejestracyjną. Niestety, przybyły na miejsce technik weterynarii stwierdził zgon zwierzęcia. Na miejsce przyjechał też uczestnik kolizji uszkodzonym samochodem bez tablicy rejestracyjnej. Oprócz tego zdarzenia w opisywanym okresie odłowiono 5 psów, z czego 3 zabrano do schroniska dla zwierząt.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 58 takich interwencji w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM, 4 osoby ukarano, sporządzono 1 wniosek do sądu, 53 pouczono.
6)    Czystość, porządek lub zadymienie. 9 interwencji dotyczyło czystości i porządku, a 4 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (żadna nie potwierdziła się). 5 nieruchomości skontrolowano także pod zgodności posiadanych pojemników na odpady z liczbą mieszkańców. Raporty przekazano do UM.
7)    Inne. Ukarano dodatkowo mandatami:1 osobę za zakłócanie spokoju, 1 osobę za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu innej osoby, 2 osoby za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego i 1 osobę za zaśmiecanie.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 12 do 18 grudnia 2016 r.
19.12.2016.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli własnych: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psem służbowym oraz 4 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 140 wykroczeń, które w 120 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 20 mandatami karnymi. Skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 130 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 37 osób. 152 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
W dniu 14 grudnia 2016 r. w Chojnicach odbyła się wojewódzka konferencja „Spalanie odpadów w teorii i praktyce”. Konferencję organizowała Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego oraz Burmistrz Chojnic. To bardzo ważna konferencja, gdyż podczas jej trwania poruszono ważne problemy związane z niska emisją, tak często dokuczliwą w miastach naszego województwa. Uczestnicy wysłuchali prelekcji przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, doświadczonych specjalistów z Wrocławia i Torunia ucząc się - jakimi metodami można i trzeba walczyć ze spalaniem śmieci i niedozwolonych odpadów. Na zdjęciach - sala obrad oraz wystąpienie Zastępcy Prefekta SGiM Województwa Pomorskiego - Romana Świrskiego.

 Wybrany obraz    Wybrany obraz

Wydarzenia:

1)    Przestępstwa. W dniu 14 grudnia 2016 r. patrol Straży Miejskiej ujął złodzieja, który ukradł metalowy podest z lokalu rumskiej restauracji. Ujętego mężczyznę odwieziono do Komisariatu Policji w Rumi. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. W dniu 17 grudnia patrol SM ukarał 2 mężczyzn, którzy spożywali alkohol, a równocześnie bawili się siekierą kalecząc drzewo. Sprawa kaleczenia drzewa została przekazana do komórki Urzędu Miasta odpowiedzialnej za ochronę środowiska.
2)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 17 osób. Ukarano mandatem karnym 7 osób, pozostałe pouczono.
3)    Udzielenie pomocy osobom leżącym w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu, gdy warunki zewnętrzne zagrażały ich życiu lub zdrowiu. Interwencje podejmowano wobec 2 osób, jedną ukarano.
4)    Zwierzęta. Podjęto kilka interwencji związanych z błąkającymi się psami. Odłowiono 3 wałęsające się psy i 1 chorego kota. Dwa psy i kot trafiły do schroniska dla zwierząt.
5)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 64 takie interwencje w różnych miejscach miasta. Kierowców wezwano do komendy SM, 9 osób ukarano, 55 pouczono.
6)    Czystość, porządek lub zadymienie. 11 interwencji dotyczyło czystości i porządku, a 6 - uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (żadna nie potwierdziła się). 18 nieruchomości skontrolowano także pod zgodności posiadanych pojemników na odpady z liczbą mieszkańców. Raporty przekazano do UM.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 91 - 100 z 261

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com