Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Historia Straży Miejskiej w Rumi
Spis treści
Historia Straży Miejskiej w Rumi
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8

 W roku 1995 ukazał się projekt ustawy o strażach miejskich i gminnych, a 6 września 1996 roku Minister Spraw Wewnętrznych wydał zarządzenie wprowadzające wzorcowy statut straży gminnej (miejskiej). Ponadto nowelizacja ustawy o policji z dnia 12 października 1995 r. spowodowała, że statut dla straży winien być uchwalany przez radę miejską w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a nie wprowadzany, jak dotąd, zarządzeniem Burmistrza Miasta. W tej sytuacji, uchwałą XXXVII/306/97, w dniu 27 lutego 1997 roku Rada Miejska Rumi nadała nowy statut Straży Miejskiej w Rumi.

Według jego zapisów obowiązywały wówczas następujące stanowiska (wg hierarchii ważności): komendant, główny księgowy, inspektor, strażnik, referent, młodszy referent i kasjer.

29 sierpnia 1997 r. Sejm RP uchwalił ustawę o strażach miejskich, a Rada Ministrów i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydali kilka rozporządzeń regulujących szczegóły funkcjonowania straży miejskich i gminnych, z których najważniejsze z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników miejskich i gminnych. Rozporządzenie to uszeregowało nowe stopnie - stanowiska (od najniższego): aplikant, młodszy strażnik, strażnik, starszy strażnik, młodszy inspektor, inspektor, starszy inspektor, kierownik referatu, zastępca naczelnika wydziału, naczelnik wydziału, zastępca komendanta, komendant, a także: zaprezentowało wygląd mundurów letnich i zimowych, pagonów przedstawiających stopnie-stanowiska, a także jednolitą dla całego kraju 'blachę' - znak identyfikacyjny z orłem w koronie, numerem funkcjonariusza i nazwą miasta lub gminy.

Image

1998 Pamiatkowe zdjęcie przed służbą

Na początku 1998 roku w Straży Miejskiej pojawiły się 3 'nowe twarze'. Byli to: od 2 stycznia 1998 r. Tomasz Bohm, od 7 stycznia - Mirosław Knitter, a od 11 stycznia - Jarosław Łakomski. W tym momencie Straż Miejska w Rumi liczyła 13 umundurowanych funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych. Nadal z doskonałym skutkiem pracowały tu 2 psy służbowe.

Image 

1998 Pamiątkowe zdjęcie z komendantem Feliksem Zdrojewskim (w środku).

30 września 1998 roku pan Feliks Zdrojewski odszedł na emeryturę. Pełniącym obowiązki komendanta został od 1 października 1998 r. pan Marek Jereczek, dotychczas pracujący w Straży Miejskiej jako strażnik, potem inspektor. Powołanie na komendanta Straży otrzymał w dniu 1 stycznia 1999 roku.

25 lutego 1999 roku Rada Miejska Rumi, przyjęła uchwałę Nr VII/51/99 w sprawie ustalenia regulaminu Straży Miejskiej w Rumi, co spowodowało utratę mocy wcześniej nadanego statutu.

W 1999 r. pracę jako strażnicy Straży Miejskiej dostali: Arkadiusz Blachowski - 1 kwietnia 1999 r. oraz Radosław Malak - 1 czerwca 1999 r. Odeszła pani Małgorzata Komosińska-Jereczek z administracji. Na jej miejsce przyjęto na stanowisko kasjera ponownie panią Małgorzatę Purol. W styczniu 2000 na stanowisko referenta do spraw windykacji zatrudniono panią Katarzynę Szafrańską. 14 stycznia 2000 roku odeszła z pracy na rentę jedyna kobieta-strażnik - pani Alina Witkowska-Kudła. Na jej miejsce 1 kwietnia 2000 roku zatrudniony został w charakterze strażnika pan Jarosław Zaparty.

Image

"2001 r. Przygotowanie do zabezpieczenia 'Pikniku z Korzeniem'. Komendant Marek Jereczek (pierwszy z prawej).

W roku 2001 sprzedano obydwa Polonezy, gdyż bardzo intensywnie eksploatowane, psuły się na zmianę. W to miejsce zakupiono dwa białe Fiaty (Sienna i Palio Weekend), które eksploatowano do 2003 r.

Struktura Straży Miejskiej od chwili powstania była następująca: formacją kierował komendant, strażnicy pracowali w patrolach pieszych lub zmotoryzowanych koordynowanych przez dyżurnego Straży. Niemal każdy strażnik był równocześnie rewirowym, mając pod stałą opieką pewien fragment miasta. Praca rewirowego (kontrole posesji, dzikie wysypiska śmieci, kontrola zwierząt itp.) realizowana była doraźnie i wplatana w pracę patrolową. W 2001 zakończył swą pracę w Straży Miejskiej w Rumi inspektor Andrzej Sumowski, a w 2002 strażnicy: Mirosław Knitter i Arkadiusz Blachowski. Na ich miejsce zatrudniono: 20 maja 2002 r. Ireneusza Koleńca, 1 lipca 2002 r Jacka Aleksaka, 1 października 2002 r. Bartłomieja Grossa, a 20 maja 2003 r. Mirosława Pionke. Ponieważ w 2002 r. z pracy w Straży Miejskiej zrezygnowała pani Szafrańska, na jej miejsce przyjęto panią Małgorzatę Rokita. W ten sposób Straż Miejska w Rumi w roku 2003 liczyła 15 osób mundurowych i 3 osoby w administracji: głównego księgowego, kasjera i referenta do spraw windykacji. W 2003 r., po uzyskaniu pewnych funduszy przez Miasto Rumia przeznaczonych na ochronę środowiska, Straż Miejska otrzymała nowy radiowóz marki Fiat Doblo. Utworzono 'patrol ekologiczny', który przy pomocy tego radiowozu nadzorował tereny zielone. Sprzedaż obu posiadanych fiatów (Sienna i Palio) pozwoliła uzyskać środki na zakup drugiego radiowozu Fiat Doblo. Pojazdy te eksploatowane są do dziś.

Image

2003 Pani Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak udziela wywiadu podczas zakupu nowego radiowozu dla Straży Miejskiej  

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com