Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Historia Straży Miejskiej w Rumi
Spis treści
Historia Straży Miejskiej w Rumi
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8

W pierwszych dniach nowego roku 2004 pani mgr inż. Elżbieta Rogala-Kończak - Burmistrz Rumi, odwołała ze stanowiska komendanta Straży Miejskiej pana Marka Jereczka, który się rozchorował. Obowiązki PO komendanta pełnił do 31 marca 2004 r. insp. Jarosław Mikołajczak. W tej sytuacji Burmistrz Rumi ogłosiła konkurs na stanowisko komendanta. Konkurs ten wygrał i 1 kwietnia 2004 roku objął stanowisko - mgr inż. Roman Świrski.

Roman Świrski zreorganizował Straż Miejską wg własnego pomysłu. Straż otrzymała nową strukturę organizacyjną i regulaminy. Utworzono funkcję rewirowych i rewiry miejskie, które powierzono najbardziej doświadczonym funkcjonariuszom: Marcinowi Adamczykowi, Wojciechowi Szczepankowi i Mirosławowi Krajewskiemu.

Image

2004 r. Dzień przyjecia obowiązków przez komendanta Romana Świrskiego (w środku).

Od 1 stycznia 2005 r. podjęli oni systematyczną kontrolę posesji prywatnych, placówek handlowych i usługowych. Praca ta w krótkim czasie przyniosła duże efekty. Mnożyły się podpisywane umowy na wywóz śmieci, umowy na wywóz nieczystości płynnych lub podłączenia do kanalizacji, szczepiono psy i wyposażano je w kagańce. Zlikwidowano wiele dzikich wysypisk śmieci, przyłapano na gorącym uczynku i ukarano sprawców wylewania nieczystości do rzeki, do rowów melioracyjnych czy bezpośrednio w pole. Wiele posesji po interwencjach rewirowych - po prostu wysprzątano.

Pozostałych funkcjonariuszy skierowano do służby patrolowej, to znaczy sami wykrywają wykroczenia i interweniują, albo działają z powodu zgłoszeń mieszkańców. Tępią pijaństwo w miejscach publicznych, chuligaństwo, zapobiegają rozróbom na meczach lub innych imprezach masowych. Czuwają nad spokojem i bezpieczeństwem w mieście. Codzienną pracę organizuje komendant Świrski przy 'mapie zagrożeń', którą zawieszono w centralnej części komendy Straży.

Od 1 lipca 2004 r. wprowadzone zostały patrole rowerowe, a od września 2004 r. na mocy porozumienia miedzy Burmistrzem Rumi, a Komendantem Powiatowym Policji w Wejherowie, Straż Miejska kontroluje szybkość pojazdów w mieście przy pomocy 'fotoradaru'. Osiągnięto tu znaczne sukcesy w kierunku poprawienia bezpieczeństwa na ulicach. W grudniu 2004 r. zakończył swą służbę ze względu na wiek Ades. O rok młodszy Dis, zakończy służbę w początkach 2006 r. W styczniu 2005 r. zakupiono dwa nowe psy służbowe Parys i Polo, których przewodnikami zostali odpowiednio: st. str. Tomasz Bohm i str. Ireneusz Koleniec.

Image

2005 Przewodnik psa służbowego - st.str.Andrzej Basiel

Duże sukcesy Straż Miejska w latach 2002 - 2005 osiągnęła na terenie szkół rumskich i przedszkoli strażnicy, poprzez setki spotkań, pogadanek i pokazów dotarli do dzieci, nauczyli ich wszystkiego, co prowadzi do bezpieczeństwa dziecka.

Image

2005 Aplikant Jacek Radomski prowadzi zajęcia z dziećmi w Ekologicznej Szkole Podstawowej w Rumi

Straż Miejska we wrześniu 2004 r. reprezentowała Rumię w zawodach strzeleckich Województwa Pomorskiego w Słupsku, gdzie drużynowo zajęła 6 miejsce, w październiku i listopadzie 2004 r. wzięła udział w turniejach piłki siatkowej w Rumi, a w lutym 2005r. wzięła udział w turnieju halowej piłki nożnej w Kwidzynie. Strażnicy raz w tygodniu ćwiczą na sali sportowej Gimnazjum nr 1 w Rumi sporty ogólne, a raz w miesiącu odbywają zajęcia doskonalące z walki wręcz. Raz w tygodniu również mogą korzystać z basenu MW w Gdyni.

Jesienią 2004 r. zlikwidowano w Straży Miejskiej etat kasjera, powierzając wszelkie operacje finansowe bankowi. Zakończyła więc tym samym pracę pani Małgorzata Purol. W marcu 2005 roku szeregi Straży opuścił mł. str. Jacek Aleksak, a w sierpniu 2005 r. str. Maciej Kabaja i mł. str. Bartłomiej Gross. Na ich miejsce zatrudniono: w maju 2005 r. mgr Jacka Radomskiego, a w sierpniu 2005 r. mgr Wojciecha Banaszkiewicza. W dniu piętnastolecia Straż Miejska w Rumi liczyła 14 pracowników mundurowych i 2 administracji. Niedługo po uroczystościach nastąpiły jednak dalsze zmiany kadrowe. We wrześniu 2005 roku zwolniła się na własną prośbę wyjeżdżająca na stałe za granicę pani Małgorzata Rokita, a na stanowisko referenta w drodze konkursu w dniu 3 listopada przyjęto panią mgr Katarzynę Piecuch. Tego samego dnia, również w drodze konkursu, rozpoczął pracę w Straży Miejskiej aplikant Paweł Maszlanka. Oboje są mieszkańcami Rumi. W listopadzie szeregi Straży Miejskiej opuścił apl. Wojciech Banaszkiewicz, na miejsce którego, po konkursie, przyjęto do pracy w początkach stycznia 2006 r. apl. Marcina Szumskiego – mieszkańca Mostów.

Image

2005 Straż Miejska w Rumi gotowa do odprawy

Image

2005 Omówienie ćwiczeń na Dworcu PKP w Rumi

Image


2005 Pierwszy komendant Straży Miejskiej w Rumi z początku lat 90-tych, pan Zenon Warzewski w czasie odwiedzin rozmawia ze st. insp. Marcinem Adamczykiem 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com