Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Historia Straży Miejskiej w Rumi
Spis treści
Historia Straży Miejskiej w Rumi
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8


W 2005 roku, w związku ze zbyt małą skutecznością w spowolnieniu ruchu, ustawianego tylko raz w miesiącu policyjnego „fotorejestratora”, Burmistrz Rumi, pani Elżbieta Rogala – Kończak podjęła decyzję o zakupie własnego urządzenia. Czynności przetargowe przeciągnęły się do początków 2006 r., a wówczas po zakupie fotoradaru i przeszkoleniu, w dniu 28 lutego 2006 r. strażnicy wykonali swój pierwszy samodzielny pomiar i rejestrację wykroczenia. Podjęte działania bardzo szybko dały rezultaty. W ciągu kilku miesięcy ilość rejestrowanych wykroczeń dziennie spadła z kilkudziesięciu do kilkunastu, a nawet kilku. 

Image

Zima 2005 r. Przy policyjnym fotoradarze komendant Roman Świrski i st. inspektor Marcin Adamczyk.

Wiosną i latem 2005 roku Straż Miejska współpracowała z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Rumi w kierunku kontroli i inwentaryzacji hydrantów. Działania te o nazwie „Akcja hydrant”, pozwoliły na sporządzenie mapy hydrantów przeciwpożarowych w mieście oraz doprowadziły do naprawy hydrantów uszkodzonych, niesprawnych. 

Image

2005. Strażak i strażnik podczas kontroli sprawności hydrantu.

We wrześniu i październiku 2005 r. odbyła się starannie przygotowana przez Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki akcja „Posesja”. W ramach tej akcji i dzięki posiadaniu dobrze zorganizowanych rewirowych, Straż Miejska w Rumi dokonała kontroli 1 970 posesji, zajmując tym samym pierwsze miejsce wśród 6 gmin zrzeszonych w związku. Akcji towarzyszyła kampania prasowa, radiowa i telewizyjna. Sprawdzano umowy na wywóz śmieci, przyłącza do kanalizacji oraz porządki na posesjach i przestrzeganie innych przepisów (np. posiadanie właściwego oznakowania posesji). Wykryte nieprawidłowości i spowodowanie ich usunięcia w zdecydowany sposób poprawiły porządek i czystość w mieście.

Przez cały sezon od kwietnia do października 2005 r. trwało szkolenie psów służbowych Polo i Parysa zakończone pomyślnie zdanym egzaminem posłuszeństwa. 

Image

2005. Szkolenie psa służbowego Polo. Przewodnik psa – strażnik Ireneusz Koleniec. Trener - Ryszard Turlej.

Styczeń 2006 r. wraz ze srogą zimą przyniósł zagrożenie wylewem Zagórskiej Strugi i konieczność kontroli dachów w dużych obiektach po tragicznym zawaleniu hali targowej w Katowicach.

Image

2006. Kontrola sprzątania śniegu z dachu „Castoramy” w Rumi. Kierownik Referatu OC Urzędu Miasta pan Adam Pacek wraz ze strażnikami Sławomirem Pionke i Jackiem Radomskim. 

Image

Styczeń 2006. Strażnicy noszą worki do obrony posesji mieszkanki ulicy Lipowej. 

Image

2006. Skuwanie lodu na rzece ręcznie i przy pomocy ciężkiego sprzętu.

W lutym 2006 roku komendanci Komisariatu Policji w Rumi – kom. Cezary Błaszczyk i Straży Miejskiej w Rumi – Roman Świrski wraz z dzielnicowymi i rewirowymi, dokonali przeglądu posesji zagrożonych w mieście. Wnioski z kontroli posłużyły do wybrania właściwej taktyki dalszego działania. W rezultacie tych czynności kilka poważnie zagrożonych budynków rozebrano, inne zabezpieczono. 

Image

Luty 2006. Kontrola posesji na rogu ulic Okrzei i Konopnickiej. Ruina rozebrana latem 2006. 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com