Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Historia Straży Miejskiej w Rumi
Spis treści
Historia Straży Miejskiej w Rumi
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
 

W 2007 r. Straż Miejską w Rumi opuścili dwaj świetnie zapowiadający się strażnicy: Marcin Szumski i Paweł Maszlanka. Obydwaj zostali przyjęci w szeregi Policji. Zatrudniono natomiast w dniu 20.06.2007 r. pana Andrzeja Wowak (przeniósł się ze Straży Miejskiej w Gdańsku).
W roku 2007 Straż Miejska kontynuowała i zakończyła akcję „Posesja” trwającą od 2005 r. Zakończono wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych o takiej samej nazwie jak akcja. Działania strażników przyczyniły się do zaprowadzenia porządków na terenie posesji, zawarto kilkaset umów na wywóz śmieci (dzięki temu znacznie mniej nieczystości trafia na dzikie wysypiska) i podłączono kilkaset posesji do kanalizacji sanitarnej. Znacznie poprawił się sposób trzymania zwierząt domowych. Zlikwidowano wiele hodowli zwierząt gospodarskich (trzody chlewnej, kur, kaczek i gęsi) w gospodarstwach domowych nie przystosowanych do produkcji rolniczej. W roku 2007 skontrolowano 1.158 posesji ujawniając 1.113 nieprawidłowości. Nałożono 288 mandatów karnych, pouczono 802 osoby, a 23 sprawy skierowano do rozpatrzenia przed sądem. Podczas całej akcji w latach 2005 – 2007 kontrolą objęto łącznie 6.767 posesji. Nawiązano współpracę polegającą na wymianie informacji z Zarządem Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki.
We wrześniu przez pierwszy tydzień nowego roku szkolnego strażnicy zabezpieczali fizycznie newralgiczne przejścia dla pieszych w obrębie szkół.
Również w roku 2007 przeprowadzono 220 godzin prelekcji w szkołach z 3120 dziećmi.
Jak co roku Straż Miejska w Rumi zabezpieczała imprezy masowe i plenerowe.

 

Wybrany obraz


2007. Zabezpieczenie koncertu Gosi Andrzejewicz.


W sierpniu i we wrześniu Straż Miejska w Rumi włączyła się do ogólnopolskiej akcji „STOP-18” polegającej na intensywnej kontroli punktów sprzedaży alkoholu w celu wyedukowania sprzedawców co do odpowiedzialności karnej za sprzedaż alkoholu nieletnim oraz zapobieganiu takiej sprzedaży. Łącznie przeprowadzono 801 kontroli. Fakt przeprowadzenia szkolenia w sklepie dokumentowany był pieczęcią placówki i podpisem kierownika. Akcja, o której pisały media zakończyła się sukcesem, ponieważ nie stwierdzono ani jednego przypadku sprzedaży alkoholu nieletnim.
W ramach akcji „Znicz” w tygodniu poprzedzającym Wszystkich Świętych i tydzień po tym święcie patrole piesze  i piesze z psem kontrolowały cmentarze w celu zapobieżeniu kradzieżom. W przeddzień i w dniu Wszystkich Świętych strażnicy kierowali ruchem i parkowaniem pojazdów w obrębie cmentarzy.
W listopadzie 2007 r. odbyły się ćwiczenia ratownicze w Urzędzie Miasta Rumi połączone z ewakuacją urzędników. Założonym zagrożeniem był pożar w biurze. Byli poszkodowani, którym udzielono pierwszej pomocy. W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie służby ratownicze, a w tym Straż Miejska w Rumi.

 

Wybrany obraz


2007. Ćwiczenia ratownicze w Urzędzie Miasta Rumi.


    W ramach działalności ustawowej Straż Miejska w Rumi ujawniła szereg przestępstw i wykroczeń.. Wśród nich można wymienić: ujęcie złodziei i włamywaczy – 6, ujęcie chuliganów niszczących mienie komunalne i prywatne – 10, ujęcie nietrzeźwych kierowców – 12, , ujawniono zwłoki 1 osoby, ujęto sprawcę pobicia.

 

Wybrany obraz


2007.  Holowanie wraków z z dróg publicznych to jedna z form utrzymania porządku w mieście.


W 2007 r. wycofano ze służby psa służbowego Parysa, który zachorował na ciężką dysplazję. Orzeczenie wydał profesor weterynarii z Gdańska.

 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com