Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Historia Straży Miejskiej w Rumi
Spis treści
Historia Straży Miejskiej w Rumi
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8


We wrześniu i październiku 2008 r. Straż Miejska w Rumi przeprowadziła dwie nowe akcje. Akcja „Skuter” miała na celu przeprowadzenie maksymalnej ilości kontroli kierujących motorowerami, a w szczególności: jazda bez kasku, jazda motorowerami w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. alejki parkowe, chodniki, trawniki), jazda bez wymaganych uprawnień, jazda bez badan technicznych pojazdów i ubezpieczenia OC. W wyniku akcji dokonano kontroli 76 motorowerzystów, z których 12 nie posiadało uprawnień do kierowania (osoby niepełnoletnie), 11 nie miało ważnych badań technicznych lub OC, 6 prowadziło swoje pojazdy bez kasków, jeden wiózł pasażerkę bez kasku, jeden przekroczył dozwoloną prędkość (co utrwalono na zdjęciu fotoradaru). W miarę trwania akcji i nakładanych mandatów, wyraźnie rysowała się poprawa bezpieczeństwa w ruchu tych jednośladów.

 

Wybrany obraz


2008. Akcja „Skuter”. Jazda bez kasku ochronnego jest zabroniona.


Akcja „Kosz pod każdym sklepem” miała na celu spowodowanie, by przed każda placówką handlową ustawiony był kosz na śmieci, czego wymaga Regulamin o utrzymaniu porządku i czystości w gminie Rumia. Kontrolą objęto 47 placówek, przy których nie zauważono kosza. Pouczenia dla kierowników sklepów były wystarczające. Wszystkie sklepy wyposażyły się w ustawioną na zewnątrz przy wejściu śmietniczkę.
W roku 2008 Straż Miejska w Rumi otrzymała serwer do obsługi wewnętrznej sieci komputerowej. W związku z wyprowadzeniem się Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowej siedziby, Straż Miejska w Rumi otrzymała 8 nowych pomieszczeń, które strażnicy wyremontowali we własnym zakresie. Wyposażenie nowych biur i pomieszczeń socjalnych zakupiono za środki zaoszczędzone przy zakupie nowego radiowozu (Renault Trafic).

 Wybrany obraz


2008. Nowy radiowóz Straży Miejskiej w Rumi – Renault Trafic z nadwoziem specjalnym.
W ramach działalności ustawowej Straż Miejska w Rumi ujawniła szereg przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych. Wśród nich można wymienić: ujęcie złodziei, włamywaczy i sprawców rozbojów – 7, ujęcie chuliganów niszczących mienie komunalne i prywatne – 6, ujęcie nietrzeźwych kierowców – 3, ujęcie dealerów narkotyków lub osób posiadających narkotyki – 2, ujęto osobę wysypującą śmieci na teren należący do gminy, ujawniono 2 nieletnich spożywających alkohol.
W dniu 14 listopada 2008 r. komendant Straży Miejskiej w Rumi wziął udział w Krajowej Konferencji „Bezpieczne Miasto” w Wołominie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji, posłów na Sejm, przedstawicieli Związku Miast Polskich oraz Komendanta Stołecznego Policji i Prefekta Krajowego Straży Miejskich i Gminnych. Roman Świrski wystąpił na tej konferencji z prelekcją na temat wieloletniego programu „Rumia Bezpieczne Miasto” realizowanego w Rumi pod kierownictwem burmistrza – pani Elżbiety Rogala-Kończak od 2003 r., a skupiającego wszystkie podmioty państwowe, samorządowe i społeczne w realizacji zadań zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Wystąpienie i program „Rumia Bezpieczne Miasto” oceniono jako rewelacyjne.

    Wybrany obraz Wybrany obraz


2008. Konferencja Bezpieczne Miasto w Wołominie.


Straż Miejska w Rumi przeprowadziła w 2008 r. 200 godzin zajęć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na tematy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w drodze do szkoły (łącznie programem objęto 3500 dzieci i młodzieży), a na początku roku przez dwa pierwsze tygodnie strażnicy zabezpieczali fizycznie newralgiczne przejścia dla pieszych w obrębie szkół.
    W 2008 r. w szeregi Straży Miejskiej wstąpili strażnicy: Lesław Kopaczewski w dniu 02 stycznia 2008 r., Anna Żak i Mateusz Sekida (przeniesieni się ze Straży Miejskiej w Gdańsku) w dniu 03 lipca 2008 r., Tomasz Grzejda (również ze Straży Miejskiej w Gdańsku) w dniu 01 listopada 2008 r., a w dniu 23 lipca 2008 r. przyjęto do pracy na stanowisko samodzielnego referenta do spraw osobowych – panią Teresę Węsierską, która jest doświadczonym pracownikiem kadr. Natomiast opuścili jednostkę: Andrzej Wowak – ubył do pełnienia zawodowej służby wojskowej w dniu 30 września 2008 r. i Anna Żak – na własną prośbę w dn. 21 listopada 2008 r.

  

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com