Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Historia Straży Miejskiej w Rumi
Spis treści
Historia Straży Miejskiej w Rumi
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8

W okresie marzec-czerwiec 2009 r. Straż Miejska w Rumi przeprowadziła bardzo dużą akcję „Dobry numer”. Akcja miała doprowadzić do zgodnego z prawem oznakowanie posesji przez ich właścicieli. Skontrolowano 4820 posesji powodując, że 4266 posesji prywatnych i 33 budynki komunalne otrzymały nowe, prawidłowe oznakowanie. Nie nałożono przy tym ani jednego mandatu karnego.
W maju i czerwcu Straż Miejska w Rumi przeprowadziła akcję „Nasz pies” mającą na celu skłonienie właścicieli psów, by sprzątali odchody swoich zwierząt, a ponadto kontrolowano prowadzenie psów na smyczach i w kagańcach. W trakcie działań strażnicy rozdawali posiadaczom psów specjalne, jednorazowe torebki i łopatki do usuwania odchodów. W ramach tej akcji Urząd Miasta Rumi rozmieścił na terenie miasta kilkadziesiąt specjalnych koszy na psie odchody. Straż Miejska w ciągu 30 dni podjęła w sumie 239 interwencji własnych, w wyniku których pouczono 166 osób i 7 ukarano za nie stosowanie smyczy lub kagańca (art.77 kw) oraz pouczono 39 osób, a 16 ukarano za wykroczenie polegające na nie sprzątaniu odchodów. Stosowano zasadę, że osoby, które dotychczas nie były nigdy legitymowane w związku z „psimi wykroczeniami” otrzymywały pouczenie. Wcześniej „notowani” otrzymali mandaty. Każdy legitymowany właściciel czworonoga otrzymywał wspomniany wyżej zestaw higieniczny. Strażnicy pracujący w patrolach stwierdzili, że coraz więcej osób sprząta po swoich psach. Niektórzy zaopatrzyli się już w swój „sprzęt sprzątający” i stosują go.
Jak co roku Straż Miejska w Rumi, również w roku 2009 zabezpieczała porządek publiczny podczas imprez masowych, plenerowych, pielgrzymek religijnych i innych dużych zgromadzeń mieszkańców (np. akcja „znicz”). Są to trudne zadania, jednak strażnicy wywiązali się z nich bardzo dobrze.

 

Wybrany obraz


2009. Koncert Maryli Rodowicz zgromadził na stadionie MOSiR ok. 5 tys. widzów.


W 2009 r. siły Straży Miejskiej w Rumi powiększono o strażników: Katarzynę Góral (od 01 stycznia 2009 r.), Macieja Cyman (od 19 lutego 2009 r.) oraz Michała Block (od 01 grudnia 2009 r.). Pracę w jednostce także otrzymały panie: Elżbieta Formella (od 07 stycznia 2009 r.), która zajęła się czystością i porządkiem w komendzie oraz Natalia Albecka (od 23 lutego 2009 r.), która na stanowisku referenta wspomogła pracę przy obróbce zdjęć fotoradaru.
W roku 2009 Straż Miejska w Rumi kontynuowała prelekcje dla dzieci w szkołach i przedszkolach zużywając na ten cel 320 roboczogodzin. Przeprowadzone tematy to w zależności od wieku słuchaczy „Bezpieczna droga do szkoły”, „Zapobieganie agresji wśród uczniów” oraz „Odpowiedzialność karna nieletnich”. Łącznie w szkoleniach strażników wzięło udział 3350 dzieci i młodzieży.

 

Wybrany obraz


2009. Zajęcia pokazowe dla dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Iskierka” w Rumi-Janowie.


W ramach działalności ustawowej Straż Miejska w Rumi w 2009 r. ujawniła szereg przestępstw i wykroczeń. Wśród nich można wymienić: ujęcie złodziei i włamywaczy – 8 osób, ujęcie chuliganów niszczących mienie komunalne i prywatne – 4, ujęcie nietrzeźwych kierowców – 6, ujęcie sprawców pobicia – 6, ujęto osobę niszczącą autobus ZKM, ujęto osobę sprzedającą alkohol nieletniemu, ujawniono placówkę handlową sprzedającą alkohol bez koncesji. W ramach swojej normalnej działalności uratowano życie co najmniej 6 osobom, a w tym dziewczynie, którą ciężko pobito na peronie SKM w Rumi późnym wieczorem w listopadzie 2009 r.
    W październiku 2009 r. komendant Straży Miejskiej w Rumi uczestniczył w Krajowym Zjeździe Komendantów Straży Miejskich i Gminnych w Krakowie. Oprócz szkolenia poprzedzającego wejście w życie nowelizacji ustawy o strażach gminnych (wejście w życie ustawy w dniu 24.12.2009 r.), komendanci z całego kraju uczestniczyli w spotkaniu z Prezydentem Krakowa w Urzędzie Miasta Krakowa, a także złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego – honorowego obywatela Krakowa oraz zwiedzili Collegium Maius UJ – najstarszy budynek Akademii Krakowskiej.

 

Wybrany obraz


2009. Komendanci Straży Miejskich i Gminnych z całego kraju w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


    W listopadzie 2009 r., na własną prośbę, zakończyła pracę w Straży Miejskiej pani Katarzyna Góral.
W grudniu 2009 r. Straż Miejska w Rumi nabyła nowego psa służbowego. Pies rasy owczarek wilczasty pochodzi z Czech, lecz nabyty został od hodowcy w Polsce. Na imię mu Havel.

 Wybrany obraz


2009. Pies służbowy Havel – nowy nabytek Straży Miejskiej w Rumi. Szkolenie przewidziano od kwietnia 2010 r.
Wybrany obraz


SCHEMAT ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI

 
W dniu 31 grudnia 2009 r. Straż Miejska w Rumi liczyła 24 osoby, a wtym 18 mundurowych. Wyposażenie główne straży to 3 radiowozy (dwa prewencyjno-interwencyjne i jeden konwojowy), 3 rowery i dwa psy służbowe.

 
W 2010 r. Straż Miejska w Rumi zorganizowała akcję „Bezpieczny Rowerzysta” ”, którą przeprowadzono w okresie od maja do lipca 2010 r. Wydano rowerzystom w Rumi 1400 bezpłatnych kamizelek odblaskowych (w tym 500 dzieciom), przeprowadzono kilkadziesiąt godzin pogadanek w szkołach poświęconych bezpieczeństwu na rowerze. Rozdano przy tym prawie 2000 edukujących książeczek dla małych rowerzystów. Wszystkie rozdawane gadżety zakupił Urząd Miasta.
Na zdjęciu bezpieczna wycieczka rowerowa organizowana przez Miejski Dom Kultury w kamizelkach odblaskowych wręczonych rowerzystom przez strażników.

 Wybrany obraz

                                                                                                                                                                                                (Fot. Roman Łuczak)


Straż Miejska w Rumi obchodziła w 2010 r. 20-lecie swego istnienia. W dniu 7 listopada na uroczystą odprawę z okazji Dnia Strażnika przybyło do Dworku Pod Lipami w MDK w Rumi wielu zaproszonych gości: Pani Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak, radni, urzędnicy oraz komendanci Policji i Straży Miejskiej Trójmiasta. Były przemówienia, pochwały, wyróżnienia i nagrody oraz występ artystyczny.

            Na 3 kolejnych zdjęciach:
   pani Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak wręcza wyróżnienia strażnikom,

Wybrany obraz


  po prawej komendanci Straży Miejskich z Gdańska – pan Leszek Walczak i Sopotu
  – pan Mirosław Mudlaff, wśród strażników i pracowników SM w Rumi

Wybrany obraz


   występ „Chóru Kaszubskiego Rumianie”.

Wybrany obraz


Wybory samorządowe jesienią 2010 r. spowodowały zmiany we władzach Rumi. Na Burmistrza Rumi mieszkańcy wybrali ponownie Panią Elżbietę Rogala-Kończak. Zastępcy Burmistrza zmieniali się. Byli to Panowie: Ryszard Grychtoł, Zbigniew Brzezicki, Marcin Fuchs i Leszek Kiersznikiewicz.
Zmieniali się również przewodniczący Rady Miejskiej VI kadencji, którymi kolejno byli Panowie: Tadeusz Piątkowski i Michał Pasieczny. Również zmieniali się przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Panowie: Stanisław Ptach i Aleksander Kubina.


    Wśród swoich zadań Straż Miejska w Rumi miała (i ma) zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń.
Na zdjęciu kolizja na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Gdańskiej z ostatniego dnia stycznia 2011 r. Wygląda groźnie, jednak na szczęście wówczas nikt nie ucierpiał.

Wybrany obraz


W roku 2010 r. zrezygnował z pracy w Straży Miejskiej insp. Wojciech Szczepanek, który wyjechał do pracy w Republice Irlandii. Na jego miejsce zatrudniony został w listopadzie tego roku Pan Konrad Tylutko.
Każdego roku na przedwiośniu po roztopach, rewirowi mieli najwięcej intensywnej pracy. Widać na zdjęciu z wiosny 2011 r. jakie „skarby” przykrywał śnieg. Śmieci są przeglądane przez rewirowego Mirosława Krajewskiego w poszukiwaniu informacji o ich właścicielu. Trudne zadanie, ale często uwieńczone sukcesem.

Wybrany obraz


    W 2011 r. Straż Miejska w Rumi liczyła 24 pracowników: 18 mundurowych i 6 osób cywilnych.
W Dniu Strażnika 29 sierpnia 2011 r. na uroczystą odprawę w asyście kilku radnych i urzędników na teren komendy Straży Miejskiej przybyła Pani Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak. Zaproszono również komendantów Policji i Straży Pożarnej.
Na placu przy komendzie Straży Miejskiej wystawiono cały posiadany sprzęt: 3 radiowozy, 3 rowery i fotoradar. Stanęła na zbiórce cała załoga, a przewodnicy „położyli” przy nodze psy służbowe.

Wybrany obraz

                                                                                                                                                                                (Fot. Tomasz Modzelewski)


Na zdjęciu poniżej - Pani Burmistrz wręcza wyróżnienia strażnikom: od lewej – Tomaszowi Grzejda, Lesławowi Kopaczewskiemu i Mateuszowi Sekida.

Wybrany obraz

                                                                                                                                                                                 (Fot. Tomasz Modzelewski)

   
Rok 2012 przyniósł w lutym nadzwyczajne mrozy. Spiętrzyła się Zagórska Struga przepływająca przez miasto i zagroziła najniżej położonym nieruchomościom. Urząd Miasta podjął decyzje o użyciu ciężkiego sprzętu. Strażnicy natomiast przez kilka tygodni pomagali ludności w likwidacji skutków podtopień.
    Wiosną 2012 r. rozpoczęły się przygotowania do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Mieszkańcy Rumi i władze liczyły się z poważnymi konsekwencjami tego turnieju w Gdańsku. W komendzie zainstalowano nawet doraźnie i tytułem próby podgląd monitoringu miejskiego. Przez cały czas trwania zawodów strażnicy pozostawali w gotowości. Okazało się jednak, że i sama rywalizacja przebiegła spokojnie i zachowanie kibiców było „normalne”.
    W 2012 r. Straż Miejska w Rumi otrzymała drugi fotoradar.
    W 2013 roku decyzją radnych Urząd Miasta Rumi sfinansował zakup sprzętu rowerowego dla Komisariatu Policji w Rumi tj. rowery, ubiory , kaski i obuwie. Rozpoczęły się wspólne z Policją patrole rowerowe. Pozwoliły one łatwiej docierać do miejsc przestępstw i wykroczeń bez zużycia paliwa i rozwijając jednocześnie sprawność fizyczną funkcjonariuszy. Na zdjęciu policjant Pan Aleksander Krużołek i strażnik Michał Block z rowerami służbowymi, gotowi do służby.

Wybrany obraz


    Jest niewątpliwą zasługą również tych patroli oraz wytężonej pracy funkcjonariuszy, że od 2013 r. zaczęła wyraźnie spadać liczba ujawnionych wykroczeń polegających na publicznym spożywaniu alkoholu.
W marcu 2013 roku ubył do służby w Policji kolejny strażnik - Tobiasz Bałtrukowicz. Na jego miejsce przyjęto Pana Dariusza Hennig. W listopadzie 2013 r. rozpoczęły się duże zmiany na stanowiskach referentów obrabiających zdjęcia z fotoradarów. Zrezygnowała z pracy Pani Natalia Rzepecka. Na jej miejsce przyjęto Panią Natalię Treder, która po wstąpieniu w związek małżeński zmieniła nazwisko na „Kostuch”. Z powodu odejścia na urlop macierzyński Pani Natalii Zyber, na zastępstwo zatrudniono Panią Magdalenę Myk. Pani Myk pozostała w komendzie na dłużej, gdyż Pani Natalia Zyber, w trakcie urlopu macierzyńskiego ponownie zaszła w ciążę. Zmieniły się też panie sprzątające komendę. Na miejsce Pani Elżbiety Formella, która odeszła w końcu 2013 r., w 2014 r. przyjęto Panią Beatę Kubiszewską.
W latach 2011 – 2015 budynek, w którym mieści się komenda Straży Miejskiej w Rumi (rok budowy 1952) przeszedł etapami gruntowny remont. Wymieniono wszystkie okna i drzwi, wymieniono system grzewczy na bardziej ekonomiczny, wymieniono instalację energetyczną, a przy pomocy funduszy unijnych wykonano izolację, docieplenie i nową elewację budynku. Malowanie pomieszczeń i ułożenie terrakoty wzięli na siebie strażnicy. Komenda, w której mieści się też Administracja Budynków Komunalnych i część Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wygląda teraz jak nowy.
W sierpniu 2014 r. na emeryturę odszedł pies służbowy Polo. Na jego miejsce zakupiono z hodowli w Słupsku nowego owczarka niemieckiego o imieniu Horus, którego przewodnikiem został specjalista Ireneusz Koleniec.
Jednym z zadań wykonywanych przez Straż Miejską w Rumi jest usuwanie pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane albo zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Nie zachowała się ewidencja usuniętych pojazdów przez Straż Miejską w Rumi z lat dziewięćdziesiątych. Ale od 2000 r. ewidencja ta świadczy o 98 wrakach usuniętych z drogi. Może to oznaczać, że przez 25 lat usunięto ok. 150 pojazdów. Z tej liczby tylko kilka odebrano z parkingu strzeżonego.
                 Na zdjęciu usuwanie wraku z ul. Kujawskiej w 2013 r. przez st. insp. Mirosława Krajewskiego.

Wybrany obraz


    W lipcu 2013 r. Wojewoda Pomorski Pan Ryszard Stachurski powołał komendanta Straży Miejskiej w Rumi Romana Świrskiego w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Standaryzacji i Certyfikacji Straży Gminnych i Miejskich. To pilotażowy program, który zaprojektowano w Województwie Pomorskim przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, którego celem było wytyczenie i ujednolicenie zasad organizacji i działania straży gminnych zgodnie z przepisami prawa oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie. Zespół opracował program i zakończył pracę w styczniu 2014 r., a efektem jego pracy było skierowanie przez MSW tego programu w lipcu 2015 r. do straży gminnych w całej Polsce.
Straż Miejska w Rumi jest gotowa do przystąpienia do programu standaryzacji i zdobycia certyfikatu Wojewody Pomorskiego.
    W 2013 r. Goniec Rumski, który jest lokalnym dodatkiem do Dziennika Bałtyckiego przeprowadził sondaż internetowy „czy Straż Miejska w Rumi jest potrzebna”. Ponad 60 % mieszkańców biorących udział w sondażu odpowiedziało : „tak” lub „tak po zmianach”. Oczekiwane zmiany to odejście od obsługi fotoradarów.
Jesienią 2014 r. Straż Miejska w Rumi wzięła udział w organizacji „VIII Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie” na szczeblu wojewódzkim. Rumska młodzież licealna, pod opieką Straży Miejskiej wzięła udział w tej olimpiadzie w ilości 40 osób. Konkurs ten, za zdobycie I miejsca, był premiowany bezpłatnym indeksem na prywatne studia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku. Uczestniczyło w nim 946 uczniów województwa pomorskiego. Młodzież stanęła do rywalizacji przygotowana przez komendanta Straży Miejskiej Romana Świrskiego i nauczycieli Liceum. Aż dwadzieścia troje rumskich uczniów przeszło do II etapu, a do finału, który odbył się w marcu 2015 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie, awansowały dwie uczennice II LO, z których jedna - Ewelina Kwiatek, zajęła 4 miejsce.
Na zdjęciu (od lewej): Dyrektorka szkoły Pani Lucyna Oglęcka, nagrodzone finalistki: Dominika Smentoch i Ewelina Kwiatek, Zastępca Dyrektora - Pani Lucyna Penkowska, a w środku, z tyłu – komendant Roman Świrski.

Wybrany obraz


W listopadzie 2014 r. przeprowadzono w Polsce kolejne wybory samorządowe. Rumianie wybrali nowego Burmistrza i nową Radę Miejską. Burmistrzem Rumi został Pan Michał Pasieczny, który mianował nowych zastępców: Panów Jacka Szyba, Marcina Kurkowskiego i Ryszarda Grychtoł. W krótkim czasie Pana Jacka Szyba zastąpił Pan Stanisław Pogorzelski. Przewodniczącym Rady Miejskiej VII kadencji został Pan Ariel Sinicki, a przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Pan Krzysztof Woźniak.
Nowy włodarz Rumi, Pan Burmistrz Michał Pasieczny już w kampanii wyborczej zapowiedział zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej w dni weekendowe. Potrzebne na to roboczogodziny przesunięto więc z obsługi fotoradaru. Zmniejszono zatem o połowę plan przychodów z tytułu nakładanych mandatów karnych. Dzięki takim decyzjom już od stycznia 2015 r. zdwojono patrole w popołudnia piątkowe i sobotnie.
W dniu 9 grudnia 2014 r. Straż Miejska wspólnie z Policją zorganizowała debatę społeczną „Walka z przestępczością oraz zapewnienie spokoju i porządku publicznego na terenie Gminy Rumia.” Debata, z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Wojciecha Sobczak, Starosty Powiatu Wejherowskiego Pani Gabrieli Lisius, Komendanta Powiatowego Policji inspektora Krzysztofa Lawer, Burmistrza Rumi Pana Michała Pasiecznego oraz radnych Rady Miejskiej w Rumi była skierowana do mieszkańców i miała na celu przybliżenie form, metod i sposobów działania funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w Rumi, a także wysłuchanie bolączek i problemów przekazanych przez mieszkańców.

Wybrany obraz


Poniżej zdjęcie artykułu prasowego w sprawie debaty społecznej. „Nasze Sprawy” nr 414 grudzień 2014 r.

Wybrany obraz


Niedługo po tej debacie, pomysłem Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Pana Krzysztofa Woźniak wprowadzono mieszane z Policją patrole piesze, a także – piesze z psami w centrum miasta. Czasem piesze patrole zamieniano na patrole rowerowe również mieszane z Policją. Od tej pory mieszkańcy wyraźnie odczuli „obecność” służb w centrum.
Na zdjęciu legitymowanie osób spożywających alkohol w pasażu spacerowym przy Zagórskiej Strudze w centrum Rumi. W trakcie tej interwencji dwaj miłośnicy „piwka pod chmurką” zostali ukarani.

Wybrany obraz


W lutym 2015 r. szeregi Straży Miejskiej w Rumi opuścił Pan Michał Block wybierając pracę w PKP. W wyniku naboru w marcu zatrudniono Pana Tomasza Hoga.
W marcu 2015 r. dwaj złodzieje okradli w pracy zastępcę Burmistrza. Skradli portfel z dokumentami, pieniędzmi i kartą płatniczą. Strażnicy miejscy w ciągu 3 godzin ujęli ich i doprowadzili do Komisariatu Policji. Pomogły dość dobre rysopisy podane przez urzędniczkę Urzędu Miasta oraz widok ich plecaków i reklamówek wyładowanych towarami nabytymi za pomocą karty płatniczej Burmistrza. To był „strzał w dziesiątkę”. Portfela się już co prawda pozbyli, ale przygwożdżeni przez strażników wydrukami ze sklepu z numerem karty Pana Burmistrza – przyznali się i wskazali miejsce wyrzucenia dokumentów.
Przez okres wiosny Burmistrz Rumi i radni spotykali się z mieszkańcami. W spotkaniach tych uczestniczył komendant Straży Miejskiej. Na spotkaniach omawiano problemy nurtujące rumian, z których wiele dotyczyło spokoju i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. Na spotkaniach zgłaszano też miejsca niebezpieczne. Na przykład zjazd z ul. Sobieskiego na zaplecze obiektów handlowych i usługowych położonych przy ul. Sabata. Staraniem komendanta zarządca drogi ustawił tam słupki zabezpieczające.
W maju i czerwcu Straż Miejska w Rumi przeprowadziła wciąż aktualną akcję „Nasz Pies 2015”. Znów mieszkańcy posiadający psy mogli podczas spaceru z czworonogami otrzymać zestawy higieniczne do sprzątania zakupione przez Urząd Miasta. Wydano ich 3 tysiące. Strażnicy podjęli ponad 600 interwencji, w trakcie których pouczyli 229 i wystawili 7 mandatów karnych.
W maju 2015 r. Straż Miejska w Rumi została wyposażona w paralizatory elektryczne. Na zdjęciu strażnik Lesław Kopaczewski pozujący do zdjęcia z paralizatorem elektrycznym.

Wybrany obraz


W dniu 3 września 2015 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Konrada Korzeniowskiego w Rumi odbyła się uroczystość przekazania szkole mundurów przeznaczonych dla uczniów „grup mundurowych”, to znaczy tej młodzieży, która po zakończeniu szkoły chce skierować swoje dalsze życiowe kroki do Wojska Polskiego (w tym Marynarki Wojennej), do Marynarki Handlowej, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub innych służb. Mundury „załatwiła” Pani Poseł Krystyna Kłosin. Na spotkanie przybyli: Pani Poseł, Zastępca Burmistrza Pan Marcin Kurkowski, a także przedstawiciel Jednostki Wojskowej z Wejherowa i komendant Straży Miejskiej.


Wybrany obraz

                                                                                                                                                                                                (Fot. Tomasz Modzelewski)


We wrześniu i październiku 2015 r. pod Honorowym Patronatem Pana Burmistrza Michała Pasiecznego, Straż Miejska przeprowadziła akcję „Rumscy Rowerzyści”, która w zasadzie była kontynuacją „Bezpiecznego Rowerzysty” z 2010 r. Strażnicy w trakcie normalnych patroli kontrolowali rowerzystów po względem przestrzegania przepisów ruchu drogowego szczególnie przyglądając się sposobom pokonywania przejść dla pieszych. Upominali, pouczali, tłumaczyli, ale także wręczali kamizelki odblaskowe wszystkim cyklistom, a dzieciom także odblaski na tornistry. Mandatów nie wystawiano, gdyż była to akcja edukacyjna, a nie restrykcyjna. Akcję zgłoszono do Konkursu Wojewody Pomorskiego „Na Drodze do Bezpieczeństwa”.
    W dniu 1 listopada 2015 r. Straż Miejska w Rumi „ukończyła” 25 lat. Minione ćwierćwiecze to czas wytężonej pracy 37 strażników ( w tym 5 komendantów) i 14 pracowników cywilnych na rzecz utrzymania i stałej poprawy spokoju i porządku publicznego w Rumi. 
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com