Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 1  7 września 2014 r.
    W dniu 1 września rewirowi skontrolowali kilkanaście posesji pod względem posiadania oraz dostosowania do liczby mieszkańców pojemników na odpady stałe. O godz. 9.07 patrol interweniował na posesji przy ul. Sobieskiego, z której wybiegały psy strasząc przechodniów. Pouczony właściciel zamknął wjazd na posesję. Również na ul. Sobieskiego zapadł się chodnik. Informację przekazano do Wydziału Inżynierii Urzędu Miasta. O godz. 13.20 przed posesją na ul. Jaworowej składowano kamienie - nakazano właścicielowi ich usunięcie. O godz. 15.15 zgłoszono uszkodzony znak „przejście dla pieszych” na ul. Dąbrowskiego – informację przekazano do UM. Tego dnia – na wezwania mieszkańców – podjęto 6 interwencji związanych z nieprawidłowym parkowaniem.
W dniu 2 września zgłoszono, że poprzedniego dnia pies z ul. Reja pogryzł pracownika socjalnego MOPS. Strażnicy sprawdzili szczepienie psa oraz nakazali właścicielowi udanie się na obserwację psa do lekarza weterynarii. Tego dnia taksówkarze z Rumi zgłosili, że na postoju zatrzymują się taksówkarze z Gdyni. Po sprawdzeniu okazało się, że korporacja taksówkarska z Gdyni ma zgodę Urzędu Miasta Rumi. O godz. 19.27 strażnicy przeprowadzili rozmowę pojednawczą pomiędzy mieszkańcem ulicy Partyzantów, a jeżdżącymi konno jeźdźcami. Konflikt zażegnano. O godz. 20.46 patrol dobudził i usunął z autobusu miejskiego nietrzeźwą osobę – oddaliła się w swoją stronę.
Poranek 3 września przyniósł całą serię zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania na ulicach: Gdańskiej, Pomorskiej, Hallera, Włókienniczej i Świętopełka. Wystawiono kierowcom kilkanaście wezwań do komendy SM. O godz. 15..03 do przedszkola na ul. Kościelnej przybłąkał się pies. Dzięki oznakowaniu elektronicznemu szybko został odebrany przez właściciela. O godz. 22.03 na przystanku ZKM na ul. Gdańskiej patrol wezwał pogotowie ratunkowe do mężczyzny leżącego z urazem głowy. Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala.
W dniu 4 września o godz. 8.26 strażnicy wraz z pracownikiem MOPS dokonali kontroli w jednym z mieszkań komunalnych na ul. Kombatantów. Zgłoszenie dotyczyło nieprzyjemnych zapachów, groźnego psa oraz nagannego – zdaniem zgłaszającego, zachowania rodziców wobec dzieci. Kontrola wykazała, że pies nie był szczepiony – nakazano niezwłoczne wykonanie tej czynności. Rodzice w chwili kontroli byli trzeźwi. Rodzina przez pewien czas będzie dozorowana przez MOPS. O godz. 13.00 wraz z pracownikiem ABK kontrolowano inne mieszkanie na posesji przy ul. Dębogórskiej. Nakazano wysprzątanie mieszkania i jego otoczenia ze względu na bałagan nieprzyjemny zapach. Mieszkańca pouczono. O godz. 13.26 odłowiono psa z ul. Dąbrowskiego warującego przy sklepie mięsnym. Zwierzę zabrał pracownik weterynarii, gdyż nie był oznakowany. O godz. 13.38 zabrano z ul. Sobieskiego, który w stanie nietrzeźwym zataczał się na jezdnię. Przekazano go Policji.
W dniu 5 września o godz. 7.20 potwierdzono wyrzucenie w nocy 6 worków ze śmieciami, które rozerwały dziki. Informację przekazano stosownym służbom. O godz. 11.53 nakazano zagasić uciążliwe (dym) ognisko na ul. Robotniczej. Od godz. 16.45 do 17.30 odebrano dwa zgłoszenia o nietrzeźwej kobiecie zachowującej się nieobyczajnie w okolicy ul. Dąbrowskiego i Gierosa. Poszukiwania nie dały żadnych rezultatów. Zgłoszenia był fałszywe. Podobnie było ze zgłoszeniami: na ul. Stoczniowców o godz. 19.23 gdzie grupa osób miała spożywać alkohol, jak również o godz. 21.15 na ul. Poznańskiej, gdzie młodzież miała zakłócać porządek.
W dniu 6 września kilka minut po północy podniesiono nietrzeźwego mężczyznę z chodnika ul. Sabata i odwieziono do domu. O godz. 10.00 podobna interwencja miała miejsce na przystanku ZKM przy ul. Sobieskiego. Ten mężczyzna po dobudzeniu ruszył w swoją stronę o własnych siłach. Kilkanaście minut po 10-tej zabezpieczono taśmą ostrzegawczą uszkodzone drzwi od trafostacji na ul. Zielarskiej powiadamiając jednocześnie pogotowie energetyczne. O godz. 13.22 ukarano mandatem osobę wypalającą w ognisku kable na ul. Jesionowej. O godz. 20.06 dobudzono nietrzeźwego, który zaniemógł na klatce schodowej bloku przy ul. Kujawskiej. Udał się w swoja stronę.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli własnych zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych z psami oraz 5 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 138 wykroczeń, które w 94 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 42 mandatami karnymi. Kontrolowano 36 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 79 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 8 osób.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com