Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia 29 września  5 października 2014 r.
    W dniu 29 września o godz. 8.30 pozostawiono wezwanie mieszkańcowi ul. Stoczniowców w związku ze skargami na puszczanie psa luzem i nie sprzątaniem odchodów. O godz. 9.06 przeprowadzono rozmowę pouczającą z mieszkańcami posesji przy ul. Kosynierów, którzy przycięli gałęzie wystające z sąsiedniej posesji i wrzucono je na tę posesję. Czynność pierwsza (przycięcie) była zgodna z prawem, druga (wrzucenie gałęzi na posesję skąd wyrastały), to już zaśmiecanie posesji sąsiedniej. O godz. 12.29 kontrolowano pojazd na ul. Sienkiewicza, który wg zgłaszającego stoi tam porzucony. Informacja nie potwierdziła się. Samochód zabezpieczony i prawidłowo zaparkowany. O godz. 15.42 kontrolowano teren wspólnie z Policją na ul. Batorego, gdzie młodzież miała zakłócać porządek publiczny. Informacja nie potwierdziła się. Podobnie nie potwierdzono zakłócania porządku publicznego na poczcie przy ul. Starowiejskiej o godz. 16.50. O godz. 20.30 potwierdzono bałagan przy kontenerze do zbiórki odzieży na ul. Poznańskiej. Informację przekazano do właściciela kontenera z poleceniem zaprowadzenia porządku.
W dniu 30 września od godzin porannych rewirowi dokonali kilkunastu kontroli posesji celem stwierdzenia, czy właściciele posiadają i używają odpowiednią ilość pojemników na śmieci. O godz. 15.10 sprawdzono teren przy scenie w Parku przy ul. Starowiejskiej, gdzie młodzież miała rozpalać ognisko. Informacja nie potwierdziła się. O godz. 20.19 kontrolowano osoby na placu zabaw przy ul,. Dąbrowskiego, gdzie przebywające osoby miały spożywać alkohol. Osoby zastano, alkoholu nie potwierdzono – osoby rozeszły się. O godz. 21.55 strażnicy zasunęli otwartą studzienkę przy ul Pomorskiej.
W dniu 1 października w godzinach przedpołudniowych rewirowi dokonali kolejnych kilkunastu kontroli posesji. Raporty o wynikach przekazano do Urzędu Miasta. O godz. 15.27 nakazano kierownikowi budowy przy ul. Władysława IV uporządkowanie terenu w związku z zanieczyszczeniem styropianem. O godz. 16.36 na ul. Starowiejskiej udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyźnie, który przewrócił się, jednocześnie wzywając pogotowie ratunkowe. Po zaopatrzeniu lekarz zezwolił na odwiezienie mężczyzny do domu, co strażnicy uczynili. O godz. 16.47 pouczono dwie kobiety, które nie zastosowały smyczy do swoich psów na spacerze. O godz. 19.27 interweniowano wobec 2 mężczyzn siedzących za sklepem spożywczym na ul. Sabata. Nie spożywali alkoholu, oddalili się.
W dniu 2 października w godzinach porannych na ul. Żwirki i Wigury została wylana farba na jezdnię przez nieznanych sprawców. Powiadomiono Urząd Miasta celem spowodowania jak najszybszej neutralizacji farby. O godz. 10.00 interweniowano na posesji przy ul. Św. Józefa, gdzie zgłaszający zaobserwował wypuszczanie psa bez opieki poza posesję oraz nocne tłuczenie butelek. Przeprowadzono rozmowę pouczającą z mieszkańcami. Ok. godz. 11.00 usunięto z ul. Stoczniowców jeden pojazd, którego stan wskazywał, że nie jest używany. O godz. 12.00 potwierdzono niedrożność studzienki odprowadzającej wodę w tunelu przy ul. Starowiejskiej. Przekazano informację stosownym służbom. O godz. 15.10 strażnicy udzielili asysty podczas gaszenia ognia przez JRG na posesji przy ul. Ślusarskiej. O godz. 18.23 zgłoszono uszkodzenie progu zwalniającego na zjeździe z ul. Sobieskiego na ul. Towarową. Strażnicy razem ze strażakami z JRG usunęli próg na pobocze.
W dniu 3 października ok. godz. 10.00 palono gałęzie na ogrodach działkowych przy ul. Działkowców; nakazano zgaszenie ognia. O godz. 11.49 pouczono kierownika robót na ul. Bukowej w związku z nieprawidłowym oznakowaniem prac. Oznakowano właściwie odcinek drogi. O godz. 15.29 pouczono właściciela posesji i nakazano zgasić ogień w nieruchomości na ul. Różanej. O 17.30 na ul. Grunwaldzkiej ochrona sklepu zgłosiła żebranie przed wejściem do placówki. Pouczony mężczyzna oddalił się.
W dniu 4 października o godz. 9.20 zabezpieczono uszkodzoną studzienkę przy ul. Waryńskiego, powiadomiono stosowne służby. O 13.56 potwierdzono biegające luzem psy na ul. Polnej. Informację przekazano pracownikowi weterynarii. O godz. 14.20 stwierdzono zanieczyszczenie w okolicach trafostacji przy ul Królowej Jadwigi – informację przekazano do Urzędu Miasta. Po godz. 19.00 przepędzono dziki z ul. Tkackiej w rejonie bocznego wejścia na cmentarz.  
Noc z 4 na 5 października minęła spokojnie. Strażnicy patrolując miasto i kontrolując miejsca uznane za zagrożone nie stwierdzili żadnych wykroczeń.
Przez cały tydzień przeprowadzono kilkanaście interwencji drogowych głównie związanych z nieprawidłowym parkowaniem. Kierowcy wezwani zostali do komendy Straży Miejskiej.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 38 patroli własnych zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych z psami oraz 1 z Policją. Działania te pozwoliły ujawnić 183 wykroczenia, które w 106 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego i w 71 mandatami karnymi, skierowano 16 wniosków o ukaranie do sądu. Kontrolowano 78 razy miejsca uznane za zagrożone oraz wykonano 61 interwencji zleconych przez mieszkańców. Dodatkowo wylegitymowano 28 osób. Usunięto z drogi jeden pojazd, którego stan wskazywał, że nie jest używany.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com