Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Rewirowi

Rewirowi Straży Miejskiej w Rumi odpowiadają głównie za: zachowanie porządku na posesjach, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przestrzeganie przepisów dotyczących wywozu nieczystości stałych oraz usuwania nieczystości ciekłych, utrzymanie numeracji porządkowej nieruchomości, zgodnych z przepisami form trzymania zwierząt, używanie zgodnych z przepisami rodzajów opału do ogrzewania nieruchomości, ujawnianie i likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, kontrolę handlu stałego i obwoźnego, uprzątanie z chodników śniegu i lodu oraz posypywanie materiałami zapobiegającymi ich śliskości, a nastepnie ich sprzatanie, a także przycinanie roślinności wyrastających poza granice nieruchomości. Ponadto rewirowi w razie potrzeby podejmują interwencje dotyczące zachowania spokoju i porządku w swoich rewirach oraz utrzymania porządku w komunikacji.

Przedstawiamy sylwetki Strażników Miejskich odpowiadających za poszczególne rewiry w Rumi. Nowy podział na rewiry obowiązuje od 15 lutego 2016 r. Mapa z podziałem na rewiry znajduje się poniżej. Kontakt telefoniczny z rewirowymi: (58) 671 94 73.

Inspektor Jarosław Łakomski - Rewir 1

Przykładowy obraz

Rewirowy Lotniska i Starej Rumi, e-mail:  j.lakomski@sm.rumia.pl

Rewir ograniczony jest: od północy granicami Rumi z Redą i Gminą Kosakowo, od południa granica biegnie ulicą Kosynierów i ulicą Dębogórską od granicy z Redą do granicy z Dębogórzem Wybudowanie.

Starszy inspektor Marcin Adamczyk – Rewir 2

Przykładowy obraz
 
Rewirowy Centrum i Białej Rzeki, e-mail:  m.adamczyk@sm.rumia.pl

Rewir ograniczony jest ulicą: Grunwaldzką od granicy z Redą, dalej granica biegnie torami kolejowymi wzdłuż Sobieskiego, Piłsudskiego i Dębogórską oraz Kosynierów do granicy z Redą.

Starszy strażnik Konrad Tylutko – Rewir 3

Przykładowy obraz
 
Rewirowy Janowa, e-mail:  k.tylutko@sm.rumia.pl

 Rewir ograniczony jest od wschodu granicami Rumi z Gdynią, a następnie granice biegną torami kolejowymi oraz ulicami: Piłsudskiego, Targową, Derdowskiego, Dębogórską do granicy z Dębogórzem Wybudowanie.

Starszy inspektor Mirosław Krajewski – Rewir 4

 Wybrany obraz

 Rewirowy Szmelty i Zagórza, e-mail:  m.krajewski@sm.rumia.pl

Rewir ograniczony jest od południa granicami Rumi oraz torami kolejowymi wzdłuż ul. Sobieskiego od granicy z Gdynią i biegnie ulicą Grunwaldzką do granic Redy.

Przykładowy obraz

 

 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com