Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 10 do 17 kwietnia 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 139 wykroczeń, które w 106 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 33 mandatami karnymi. Wykonano 64 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 35 osób. 160 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
5 skutecznych interwencji zrealizowano dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego. Święta Wielkanocne minęły spokojnie. Oblewanie się wodą w „lany poniedziałek” w żadnym przypadku nie przekroczyło norm prawnych.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 17 osób, z których 7 ukarano, 10 osób zostało pouczonych, 4 razy interweniowano wobec upojonych alkoholem i leżących w miejscach publicznych - 1 osobę ukarano, pozostałe pouczono.
2)    Zwierzęta. Trwa akcja „Twój Pies” prowadzona z inicjatywy Straży Miejskiej w Rumi na terenie całego województwa. Akcję, mającą na celu przypomnienie właścicielom czworonogów o obowiązkach, prowadzą 23 straże. Głównie chodzi o przypomnieniu o obowiązku sprzątania po psach (wykroczenie zagrożone mandatem do 500 zł), prowadzaniu ich na smyczy i w kagańcach (wykroczenie zagrożone mandatem do 500 zł). Akcja zakończy się w dniu 22 kwietnia 2017 r.
Podjęto 11 interwencji zleconych i 16 własnych. W dniu 15 kwietnia na ul. Ceynowy znaleziono martwego jeża - informację przekazano służbom komunalnym celem uprzątnięcia.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 50 takich interwencji w różnych miejscach miasta. 13 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 13 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji.
5)    Zadymianie. 4 interwencje dotyczyły uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji).
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 6 osób pouczono, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 6 osób, a 13 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano, a 29 pouczono. 2 osoby ukarano i 4 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com