Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Wyniki Akcji Twój Pies
10 - 22 kwietnia 2017 r.

23 straże gminne i miejskie województwa pomorskiego przeprowadziły w dniach 10 - 22 kwietnia 2017 r. wspólną i skoordynowaną akcję o nazwie "Twój Pies". Zamierzeniem akcji było przypomnienie właścicielom psów mieszkającym w miastach i gminach województwa o ich podstawowych obowiązkach, a w tym;
1) kontrole przestrzegania miejscowych „Regulaminów o czystości i porządku” w gminach dotyczących zasad prowadzania psów na smyczach i w kagańcach,
2) kontrole sprzątania po psach na terenach publicznych,
3) zachęcanie właścicieli czworonogów do korzystania z zestawów higienicznych,
4) kontrole sposobów utrzymania psów na posesjach w miastach i w gospodarstwach rolnych na wsi i w miastach (trzymanie psów w obrębie posesji/gospodarstwa bez możliwości wydostawania się poza teren, kojce, sprzątanie, woda i pożywienie, długość łańcuchów itd.),
5) działania kontrolne/prewencyjne w zakresie biegających psów luzem,
6) pogadanki w szkołach w klasach najmłodszych o tematyce związanej z zachowaniem się dziecka w chwili napotkania wałęsającego się psa oraz zasad wyprowadzania psów na spacery przez dzieci.
W wyniku akcji strażnicy Pomorza podjęli w okresie 2 tygodni 1788 interwencji (w Rumi 45), nakładając 90 mandatów karnych (w Rumi 17) - za brak smyczy lub kagańca 51 mandatów, za niesprzątanie po psach 26 mandatów i za nieprawidłowości w trzymaniu zwierząt na posesjach i w zagrodach gospodarskich 13 mandatów, pouczając 1626 osób, kierując 7 wniosków o ukaranie do sądu oraz odławiając 65 wałęsających się psów (w Rumi 5). Podczas interwencji strażnicy rozdawali zestawy higieniczne do sprzątania po psach, a w miastach, gdzie istnieją urządzenia do ich wydawania - uzupełnili je. Łącznie wydano mieszkańcom 6710 zestawów higienicznych. Jednocześnie rozdawano właścicielom psów ulotkę informacyjno-pouczającą przygotowaną przez funkcjonariuszy Straży Gminnej w Kościerzynie. Wydano 1612 takich ulotek.
Podczas akcji "Twój Pies" strażnicy podjęli kampanię informacyjną skierowaną do dzieci. Przeprowadzono w szkołach i przedszkolach 121 pogadanek, które objęły 5624 dzieci (w Rumi 8 pogadanek dla 156 uczniów i przedszkolaków).
Akcją kierował i koordynował zespół utworzony w Straży Miejskiej w Rumi.

Więcej o akcji można przeczytać:
http://prefektura.strazmiejska.gda.pl/
Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com