Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 18 kwietnia do 7 maja 2017 r.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 92 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 7 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 329 wykroczeń, które w 256 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 71 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 212 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 70 osób. 378 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
12 skutecznych interwencji zrealizowano dzięki informacjom o wykroczeniach z monitoringu miejskiego. Zabezpieczono 5 imprez masowych i plenerowych. W dniu 1 maja strażnicy wzięli czynny udział w pikniku służb mundurowych, który odbył się na stadionie MOSiR w związku z nieoficjalnymi mistrzostwami Polski „strong man” służb mundurowych. Wszystkie służby mundurowe prezentowały swój sprzęt i wyszkolenie. Straż Miejska w Rumi uruchomiła stanowisko „udzielanie pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora”, gdzie mieszkańcy mogli zapoznać się ze sprzętem i nauczyć obsługi tego urządzenia ratującego życie.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Natomiast w dniu 3 maja 2017 odbył się festyn związany z obchodami 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Strażnicy strzegli spokoju i porządku na tym festynie, ale też wzięli udział w meczu piłkarskim reprezentując rumski samorząd. W zwycięskiej drużynie (wynik końcowy brzmiał 5 : 4), z herbem miasta na piersi zagrali: Bartosz Mikołajczyk i Tomasz Hoga (Tomasz był strzelcem jednej z bramek).

 Wybrany obraz

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 56 osób, z których 16 ukarano, 40 osób zostało pouczonych, 16 razy interweniowano wobec upojonych alkoholem i leżących w miejscach publicznych - 6 osób ukarano, 10 pouczono.
2)    Zwierzęta. Podjęto 19 interwencji zleconych i 10 własnych. Odłowiono 2 psy.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 123 interwencje w różnych miejscach miasta. 23 kierowców ukarano mandatami, przeciwko 2 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono. W dniu 5 maja ujęto i przekazano Policji kobietę, która kierowała w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
4)    Czystość miasta. Podjęto 18 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji. 8 osób pouczono i 1 ukarano.
5)    Zadymianie. 9 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji).
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 19 osób pouczono, jedną ukarano, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 12 osób, a 26 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 osób ukarano, a 26 pouczono. 8 osób ukarano i 12 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę. W dniu 3 maja ujęto i przekazano Policji złodzieja pieniędzy w zakładzie gastronomicznym.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com