Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 8 - 14 maja 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 106 wykroczeń, które w 71 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 30 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 7 wniosków o ukaranie. Wykonano 81 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 21 osób. 149 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 14 skutecznych interwencji wykonano przy pomocy monitoringu miejskiego.
Zabezpieczono 2 imprezy plenerowe oraz 2 przemarsze religijne.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 24 osób, z których 15 ukarano, 9 osób zostało pouczonych, 1 raz interweniowano wobec upojonego alkoholem i leżącego w miejscu publicznym - osoba została pouczona.
2)    Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji zleconych i 4 własne. Odłowiono 2 psy.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 46 interwencji w różnych miejscach miasta. 5 kierowców ukarano mandatami, przeciwko 4 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 7 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji. 1 osobę pouczono.
5)    Zadymianie. 6 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji).
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 8 osób pouczono, jedną ukarano, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 3 osoby, a 6 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano, a 3 pouczono. 3 osoby ukarano i tyle samo pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.
W dniu 12 maja odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Miasta, Pana Michała Pasiecznego i Radnych z mieszkańcami. Spotkanie odbyło się w siedzibie CARITAS.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

W wyniku zgłaszanych problemów Straż Miejska w Rumi wydzieliła więcej patroli pieszych w obrębie osiedla Gierosa oraz wyznaczyła 2 nowe miejsca zagrożone do szczególnej kontroli: rejon łącznika od ul. Abrahama do tunelu pod torami kolejowymi na ul. Morskiej (wybryki chuligańskie i nieobyczajne zachowanie) oraz ulicę Paderewskiego (parkowanie w bramach posesji).

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com