Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 15 - 21 maja 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 40 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 182 wykroczenia, które w 145 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 35 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 97 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 40 osób. 227 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 10 skutecznych interwencji wykonano przy pomocy monitoringu miejskiego.

Wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 56 osób, z których 18 ukarano, 38 osób zostało pouczonych. 3 osoby leżące w miejscach publicznych odwieziono do miejsca zamieszkania i pouczono. 8 innych osób po spożyciu udało się do miejsca zamieszkania o własnych siłach. W dniu 18 maja na trawniku obok ul. Grunwaldzkiej patrol znalazł leżącą kobietę. Była poraniona. Udzielono jej pierwszej pomocy i wezwano pogotowie ratunkowe. Kobietę odwieziono do szpitala.
2)    Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji zleconych i 3 własne. Odłowiono 1 psa - był chory, jednooki i wyleniały - został odwieziony do schroniska. Technikowi weterynarii przekazano rannego jeża. Ujawniono 2 padłe koty i jednego jeża - przekazano zarządcom terenu - do usunięcia.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 67 interwencji w różnych miejscach miasta. 12 kierowców ukarano mandatami, przeciwko 2 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 9 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji. 7 osób pouczono.
5)    Zadymianie. 5 interwencji dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji). W dniu 20 maja na ul. Przemysłowej w dużym ognisku wypalano kable. Wezwano jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Strażacy ugasili ogień, a interwencję przejęła Policja.
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego pouczono 11 osób, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 3 osoby, a 23 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano, a 3 pouczono. 1 osobę ukarano i 3 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.
W dniu 17 maja patrol Straży Miejskiej ujął osobę, która dokonała zniszczeń na klatce schodowej jednego z budynków na osiedlu przy ul. Gierosa. Mężczyzna był nietrzeźwy, a dokonując zniszczeń poranił się. Strażnicy opatrzyli mu rany. Obecnie sprawę prowadzi Policja. W dniu 19 maja na przystanku ZKM zastano mężczyznę z siekierą. Nie miał żadnych zamiarów - schował siekierę i udał się do domu.
W minionym tygodniu Straż Miejska usunęła z drogi 2 wraki pojazdów.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com