Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 29 maja do 4 czerwca 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 116 wykroczenia, które w 93 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 22 mandatami karnymi, skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 89 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 20 osób. Podjęto 6 skutecznych interwencji z monitoringu miejskiego. 146 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono jedną imprezę plenerową.
W dniu 2 czerwca strażnicy w patrolu pieszym na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej zauważyli wypadek polegający na potrąceniu kobiety przez autobus komunikacji miejskiej. Kobieta uderzyła głową o krawężnik i silnie krwawiła. Natychmiast wezwano radiowóz Straży Miejskiej z ratownikiem medycznym na pokładzie (czas przyjazdu 1 minuta), który niezwłocznie przystąpił do działań ratowniczych. Z uwagi na możliwość uszkodzenia kręgosłupa, strażnik-ratownik założył kobiecie kołnierz ortopedyczny i z dużym trudem zatamował krwotok. Istniała też możliwość wstrząsu mózgu. Inni strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe i Policję oraz zebrali dane świadków wypadku. Do przyjazdu karetki pogotowia kobieta była zaopatrzona. Zabrano ją do szpitala. Jest możliwe, że strażnicy uratowali kobiecie życie.
W dniu 2 czerwca w ramach Dnia Dziecka Straż Miejska w Rumi w porozumieniu z Multikinem w Rumi przeprowadziła prelekcję dla najmłodszych pt. „Bezpieczeństwo podczas wakacji”. Prelekcję przeprowadził strażnik Tomasz Hoga.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 26 osób, z których 12 ukarano, 14 osób zostało pouczonych. 4 osoby leżące w miejscach publicznych odwieziono do miejsca zamieszkania (3 osoby) lub do Komisariatu Policji (1 osoba), z których 2 ukarano, pozostałych pouczono. Przykładowa interwencja - w dniu 31 maja na monitorze monitoringu z parku w Janowie zauważono mężczyznę, który załatwił potrzebę fizjologiczną w parku, po czym pomaszerował dalej popijając piwo. Strażnicy ujawnili mężczyznę i ukarali dwoma mandatami: za nieobyczajne zachowanie i spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym - w parku.
2)    Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji zleconych i 3 własne. W dniu 30 maja pies ugryzł człowieka na ul. Czarnieckiego. Strażnicy ustalili właściciela, potwierdzili szczepienia, a poszkodowanego pouczyli o dalszym postępowaniu. W dniu 31 maja SM otrzymała zgłoszenie o klaczy ze źrebakiem na łące przy ul. Jeziornej. Leżący na ziemi źrebak nie mógł się podnieść. Ustalono właściciela koni, który zajął się nimi. W dniu 31 maja wezwano pracownika weterynarii do potrąconego kota na ul. Dębowej. Kot został odwieziony do schroniska.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 45 interwencji w różnych miejscach miasta. 4 kierowców ukarano mandatami, w stosunku do jednego wszczęto postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku do sądu o ukaranie, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 8 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Wystawiono nakazy z wyznaczonymi terminami do uprzątnięcia posesji. 5 osób pouczono. W dniu 31 maja podjęto interwencję na ul. Gdańskiej po skardze, że sąsiad obciął gałęzie i wrzucił mu na teren posesji. Zobowiązano sprawcę o konieczności uprzątnięcia gałęzi wg. zasady - „jeśli skróciłeś zieleń pochodzącą od sąsiada, to obcięte gałęzie są twoim odpadem, a nie sąsiada”.
5)    Zadymianie. 3 interwencje dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji).
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego pouczono 7 osób, za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 1 osobę, a 14 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 9 pouczono. 1 osobę ukarano i 3 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.
W dniu 29 maja strażnicy udzielili pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe do kobiety, która zasłabła w okolicy kortów tenisowych na ul. Mickiewicza. Skarżyła się na bóle w klatce piersiowej. Po przebadaniu przez lekarza pogotowia strażnicy odwieźli kobietę do miejsca zamieszkania.
W dniu 30 maja przyjęto zgłoszenie o zabrudzeniu rzeki. Po kontroli okazało się, że na zlecenie Urzędu Miasta firma umacnia brzegi rzeki w okolicy ul. Batorego.
W dniu 31 maja konar spadł na przewody energetyczne na ul. Górniczej. Strażnicy zabezpieczali dostęp osób postronnych do czasu przyjazdu pogotowia energetycznego.
W dniu 2 czerwca udzielono pomocy dyrekcji i personelowi szkoły SP-9 w sprawie nieletniej zakłócającej porządek na terenie szkoły. Interwencja zakończona pomyślnie - sprowadzono matkę do szkoły. Strażnicy, za pośrednictwem komendanta, odebrali podziękowania telefoniczne Dyrekcji szkoły.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com