Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 5 do 11 czerwca 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 150 wykroczeń, które w 119 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 31 mandatami karnymi, skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 122 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 21 osób. Podjęto 8 skutecznych interwencji z monitoringu miejskiego. 212 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Zabezpieczono 4 imprezy plenerowe i jeden przemarsz religijny.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 46 osób, z których 15 ukarano, 31 osób zostało pouczonych. Ujawniono 6 osób leżących w miejscach publicznych, z których po dobudzeniu 5 udało się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, a jedną odwieziono do domu. Jedną z tych osób ukarano, pozostałe pouczono.
2)    Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. Spowodowano usunięcie 2 padłych kotów i jednego jeża. W jednym przypadku doszło do pogryzienia. Strażnicy ustalili właściciela, potwierdzili szczepienia, a poszkodowanego pouczyli o dalszym postępowaniu.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 44 interwencje w różnych miejscach miasta. 8 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 5 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 4 osoby pouczono. W dniu 10 czerwca Straż Miejska w Rumi zapewniała bezpieczeństwo wolontariuszy sprzątających Rumię w ramach akcji organizowanej przez Burmistrza Miasta pod hasłem „Czysta Rumia”. Podobnie - zapewnieniu bezpieczeństwa służyła asysta strażników podczas festynu w parku w Janowie, zorganizowanego dla tych wolontariuszy.
5)    Zadymianie. 2 interwencje dotyczyło uciążliwego dymu wydobywającego się z kominów (piece skontrolowano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji).
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego ukarano 1 osobę, a 13 pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 4 osoby, a 24 pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 2 pouczono. 4 osoby pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych przez ustawę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com