Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 26 czerwca do 2 lipca 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole: zmotoryzowane, rowerowe, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 9 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 104 wykroczenia, które w 81 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 22 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 67 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 16 osób. 95 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. W minionym tygodniu monitoring miejski został wyposażony w 2 dodatkowe kamery: na ul. Dąbrowskiego i na nowym deptaku nad Zagórska Strugą w rejonie MDK i stadionu MOSiR.
Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był Światowy Zjazd Kaszubów, który odbył się w Rumi w dniu 1 lipca 2017 r. Straż Miejska w Rumi w zaangażowanym stopniu wzięła udział w zabezpieczeniu tego wydarzenia (zdjęcia poniżej). Podczas Zjazdu nie odnotowano naruszeń spokoju lub porządku publicznego. Doszło jedynie do jednego wypadku: osoba duchowna przewróciła się podczas orszaku maszerującego z Kościoła NMPWW do MOSiR. Ratownicy medyczni z jadącej na końcu kolumny karetki natychmiast podjęli działania ratownicze.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 32 osób, z których 6 ukarano, a pozostałych pouczono. Pięć osób leżących w miejscach publicznych, po dobudzeniu udały się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, dwie odwieziono do domu i dwie ukarano.
2)    Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji. W okolicach ul. Sosnowej, Reja, Sędzickiego i Kosynierów pokazały się dziki. Technik weterynarii przepędził je petardami. Padłego jeża ujawniono na ul. Żwirki i Wigury, a na ul. Zielarskiej padłego kota. 30 czerwca zgłoszono rannego psa wałęsającego się obok Dworca PKP. Zwierzę odłowiono (było zdrowe) i odwieziono do schroniska. W dniu 1 lipca ulicę Ceynowy zanieczyściły nieznane konie. Chodnik i jezdnię uprzątnęły służby komunalne.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 39 interwencji w różnych miejscach miasta. 9 kierowców ukarano mandatami, przeciwko jednemu skierowano wniosek o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 10 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 1 osobę ukarano mandatem i 1 osobę pouczono.
5)    Zadymianie. 1 interwencja w dniu 30 czerwca o godz. 22.00 dotyczyła uciążliwego dymu wydobywającego się z komina na ul. Towarowej; piec skontrolowano, stwierdzono wypalanie kabli - przeciwko sprawcy skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu, ponieważ odmówił przyjęcia mandatu karnego.
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 11 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ukarano 2 osoby, a 10 pouczono, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 2 osoby ukarano i 2 pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com