Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 3 do 9 lipca 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 27 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 103 wykroczenia, które w 86 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 17 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 73 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 13 osób. 99 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 12 skutecznych interwencji wykonano w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego. W minionym tygodniu ruszyło „kino letnie” na scenie letniej w MDK, którego obrazy oglądano niemal do godz. 1.00 z soboty na niedzielę. Strażnicy zapewnili spokój i porządek publiczny podczas tego wydarzenia.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 29 osób, z których 7 ukarano, a pozostałych pouczono. Znaleziono 9 osób leżących w miejscach publicznych, 2 mężczyzn odwieziono do miejsca zamieszkania, a pozostałe po dobudzeniu udały się w swoją stronę o własnych siłach.
2)    Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji. W dniu 3 lipca na ul. Sobieskiego samochód poranił psa. Zwierzę zabrał technik do schroniska. W dniu 5 lipca zgłoszono, że na ul. Oliwskiej mężczyzna nie posprzątał po swoim psie. Właściciel zwierzęcia został odszukany przez patrol, a w wyniku rozmowy pouczającej powrócił na miejsce i posprzątał. Został pouczony. W dniu 7 lipca zgłoszono ranną czaplę na ul. Pomorskiej - do chwili przyjazdu patrolu ptak odleciał. Tego samego dnia odłowiono spaniela na ul. Różanej. Wg numeru chip ustalono właściciela i zwrócono mu psa. Został pouczony. W dniu 8 lipca zgłoszono ranną mewę na ul. Poznańskiej - patrol zabrał ptaka i przekazał technikowi weterynarii. Inne zgłoszenia nie potwierdziły się.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 50 interwencji w różnych miejscach miasta. 9 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 8 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 1 osobę ukarano mandatem i 2 pouczono. W dniu 7 lipca o godz. 8.00 stwierdzono wyrzucone wory ze śmieciami u styku ulic Młyńskiej i Leśnej. Właściciel terenu zobowiązał się do ich sprzątnięcia.

 Wybrany obraz

5)    Zadymianie. Odbyły się 4 interwencje. Dwie dotyczyły ognisk (1 mandat karny) i dwie dymów z komina (1 pouczenie).
6)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 8 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 7 osób pouczono, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano, a 2 pouczono, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych pouczono 1 osobę.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com