Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia i statystyka za okres od 10 do 23 lipca 2017 r.
    W okresie od 10.07. 2017 r. do 23.07.2013 r. Straż Miejska w Rumi odbyła 68 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi 9 razy współpracowano z Policją. Strażnicy podjęli 181 interwencji, w wyniku których pouczono 143 osoby, mandatem ukarano 45 osób, a w dwóch przypadkach skierowano do sądu wnioski o ukaranie, 188 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. W wyniku obserwacji obrazu z monitoringu miejskiego podjęto 18 interwencji.
   Najwięcej interwencji podjęto w stosunku do osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (65). Dużą część ujawnionych wykroczeń stanowiły wykroczenia związane z bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji (50).

Inne wydarzenia:

1)    w dniu 10.07.2017 r. operator monitoringu miejskiego wysłał patrol do osób spożywających alkohol w miejscu zabronionym. W wyniku podjętych czynności strażnicy ujęli osobę poszukiwaną listem gończym w celu osadzenia w zakładzie karnym.
2) w dniu 11.07.2017 r. strażnicy prowadzili czynności w stosunku do nietrzeźwego mężczyzny leżącego na trawniku pod blokiem w dzielnicy „Janowo”. W pewnym momencie mężczyzna dostał ataku padaczki – strażnicy udzielili mu pomocy, a następnie przekazali ratownikom medycznym, którzy zabrali mężczyznę do szpitala.

z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi
Jarosław Mikołajczak
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com