Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia okresu od 1 do 20 sierpnia 2017 r.
    W przedmiotowym okresie z powodu czynników obiektywnych zablokowana była domena „sm.rumia.pl”, co spowodowało niemożność relacjonowania wydarzeń w Rumi oraz interwencji podejmowanych przez Straż Miejską. W związku z tym poniżej przedstawia się skrócony przebieg działań SM w tym okresie.
W okresie od 1 do 20 sierpnia Straż Miejska w Rumi odbyła 89 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 8 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 289 wykroczeń, które w 240 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 43 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 8 wniosków o ukaranie. Wykonano 210 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 36 osób. 256 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 16 skutecznych interwencji wykonano w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.
    Najwięcej interwencji dotyczyło wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych (96) w tym 24 mandaty, następnie wykroczeń drogowych (80), w tym 9 mandatów i 6 wniosków do sądu, a następnie wykroczeń związanych z paleniem tytoniu w miejscach zabronionych (14) w tym 5 mandatów karnych.
W Rumi trwają wakacje. Straż Miejska zwraca uwagę na bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2017”. Jak dotychczas jest bezpiecznie i ważniejszych zdarzeń z udziałem dzieci nie było.
Od połowy sierpnia trwa wojewódzka akcja z udziałem SM w Rumi „Bezpieczna droga do szkoły”. Jak do tej pory rewirowi sprawdzili stan oznakowania drogowego w rejonie szkół (jego prawidłowość, stan techniczny i czy znaki mające wpływ na bezpieczeństwo dzieci nie zarosły roślinami). Raport z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości komendant SM przekazał do Urzędu Miasta.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com