Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 21 do 27 sierpnia 2017 r.

    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 32 patrole: zmotoryzowane, rowerowe, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 117 wykroczeń, które w 94 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 23 mandatami karnymi. Wykonano 68 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 29 osób. 101 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Z obserwacji monitoringu zrealizowano 4 skuteczne interwencje.

Inne wydarzenia:

1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 28 osób, z których 5 ukarano, a pozostałych pouczono. Siedem osób leżących w miejscach publicznych, po dobudzeniu udały się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, dwie odwieziono do domu i dwie ukarano.
2)    Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji. Najważniejsza z nich to pogryzienie kobiety ciężarnej na ul. Ceynowy w dniu 22 sierpnia przed godz. 11.00 przez doga argentyńskiego, który wałęsał się na tej ulicy. Kobieta szła ze swoim psem na smyczy. Ten pies został zaatakowany przez doga. Kobieta została ugryziona w rękę w chwili rozdzielania zwierząt. Strażnicy udzielili kobiecie pierwszej pomocy przez zaopatrzenie rany i zabrali agresora przytrzymywanego przez mieszkańców do kojca w komendzie. Stąd zabrał go właściciel wraz z mandatem karnym, który już wcześniej poinformował straż, że poszukuje tego psa. Kobietę zabrało pogotowie do szpitala, a dog poddany został tygodniowej obserwacji przez lekarza weterynarii. Całe szczęście, że był szczepiony.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 33 interwencje w różnych miejscach miasta. 9 kierowców ukarano mandatami, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 2 osoby pouczono.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 23 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia ukarano 2 osoby, a 1 pouczono, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę ukarano i 1 pouczono. 4 osoby ukarano, a 11 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski

 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com