Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 28 sierpnia do 3 września 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 82 wykroczenia, które w 64 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 18 mandatami karnymi. Wykonano 74 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 13 osób. 86 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Z obserwacji monitoringu zrealizowano 13 skutecznych interwencji.
Od połowy sierpnia trwa wojewódzka akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. To druga edycja tej akcji - poprzednia w 2016 r., inspirowana przez Straż Miejską w Rumi spowodowała, że we wrześniu 2016 r. w całym województwie nie było żadnego wypadku z udziałem dzieci. Obecnie w akcji biorą udział 22 straże gminne i miejskie Województwa Pomorskiego. W pierwszym etapie Straż Miejska w Rumi skontrolowała stan infrastruktury drogowej w pobliżu szkół. Do zarządców dróg skierowano wnioski o poprawienie trzech uszkodzonych znaków drogowych oraz 11 miejsc, gdzie należało przyciąć zieleń gdyż ta wyrastając zasłoniła istotne znaki. Dwa przykłady poniżej z ulic: Ceynowy i Kościelnej.

     Wybrany obraz Wybrany obraz

Kolejny etap akcji to przeprowadzanie najmłodszych przez przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i podczas powrotów ze szczególnym zwróceniem uwagi na placówki, do których będą zdążać najmłodsi po zlikwidowanych gimnazjach. Na drodze do szkoły strażnicy prowadzić będą równocześnie akcję edukacyjną.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 36 osób, z których 14 ukarano, a pozostałych pouczono. Siedem osób leżących w miejscach publicznych, po dobudzeniu udały się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, dwie odwieziono do domu i jedną ukarano.
2)    Zwierzęta. Podjęto 7 interwencji. Odłowiono 4 psy i 3 koty. Zwierzęta zabrał do schroniska technik weterynarii.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 14 interwencji w różnych miejscach miasta. 1 kierowcę ukarano mandatem, pozostałych pouczono. W dniu 31 sierpnia strażnicy byli pierwsi ze służb na miejscu potrącenia przez samochód piętnastoletniego rowerzysty. Młodego cyklistę zaopatrzono medycznie jednocześnie wzywając pogotowie ratunkowe. Na miejscu zdarzenia ustalono dane świadków oraz okoliczności wypadku, przekazując te dane przybyłemu patrolowi Policji.
4)    Czystość miasta. Podjęto 5 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 2 osoby pouczono.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 6 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia ukarano 2 osoby, a 4 pouczono, 9 osób pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com