Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 11 do 17 września 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 27 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 7 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 110 wykroczeń, które w 84 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 20 mandatami karnymi, skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 85 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 32 osoby. 159 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 24 osób, z których 4 ukarano, a pozostałych pouczono. 10 osób leżących w miejscach publicznych, po dobudzeniu udały się do miejsc zamieszkania o własnych siłach, 3 odwieziono do domu, jedną doprowadzono do Komisariatu Policji w Rumi; dwie osoby ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie.
2)    Zwierzęta. Podjęto 16 interwencji. Odłowiono 2 psy. Zwierzęta zabrał do schroniska technik weterynarii. Doszło do jednego pogryzienia psa przez wałęsającego się psa. Właściciel został ukarany. Ukarano też jedną osobę za niedopilnowanie innego psa. W dniu 15 września spowodowano usunięcie krów z ul. Żurawiej.
Stwierdzono 3 padłe koty, informacje do których przekazano służbom komunalnym do usunięcia.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 44 interwencje w różnych miejscach miasta. 8 kierowców ukarano mandatem, przeciwko 5 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 8 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. Jedną osobę ukarano mandatem karnym i jedną pouczono.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 7 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 5 pouczono, 6 osób pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.
W dniu 11 września na ul. Marynarskiej zasłabła kobieta. Udzielono jej pierwszej pomocy, wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało ją do szpitala. Tego samego dnia w parku w Janowie ze sceny spadł mężczyzna. Również po udzieleniu mu pierwszej pomocy, wezwane pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala.
W dniu 12 września na ul. Gdańskiej miała miejsce interwencja wobec samobójcy. Zgłoszenie dotyczyło dobijania się do mieszkania od strony okien w ogrodzie przez mężczyznę. Na miejscu znaleziono silnie pobudzonego mężczyznę z podciętymi żyłami. Mocno krwawił. Mimo oporu udzielono mu pierwszej pomocy przez tamowanie krwotoku, a następnie przekazano załodze wezwanej karetki pogotowia. Tego człowieka również zabrano do szpitala.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi wzięła udział w zabezpieczeniu meczu piłkarskiego oraz zabezpieczyła przebieg „Biegu Pokoju”.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com