Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 18 do 24 września 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 116 wykroczeń, które w 77 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 33 mandatami karnymi, skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 95 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 33 osoby. 174 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 8 skutecznych interwencji wykonano na podstawie oglądu monitoringu miejskiego.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 33 osób, z których 16 ukarano, a pozostałych pouczono. 5 osób leżących w miejscach publicznych, 3 po dobudzeniu udały się do miejsca zamieszkania o własnych siłach, 2 odwieziono do domu, dwie osoby ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie.
2)    Zwierzęta. Podjęto 15 interwencji. W dniu 18 września uwolniono jeża, który wpadł do studzienki. Następnego dnia na posesji wylądował gołąb. Przewieziono go do hodowli celem weryfikacji właściciela. Odłowiono 2 wałęsające się psy. Jeden z nich miał numer identyfikacyjny - odwieziono do właściciela, którego ukarano, drugi trafił do schroniska. 6 interwencji dotyczyło dzików, które w ostatnim czasie coraz częściej wchodzą na tereny zurbanizowane. Wzywany technik weterynarii stosował substancje odstraszające zwierzęta. Stwierdzono upadek psa na ul. Pomorskiej - informację przekazano służbom komunalnym celem usunięcia padliny. 23 września na ul. Kamiennej stwierdzono ranną sarnę. Wezwano technika weterynarii, który zabrał zwierzę.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 37 interwencji w różnych miejscach miasta. 5 kierowców ukarano mandatem, przeciwko 5 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, pozostałych pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 2 osoby pouczono. W dniu 19 września przyłapano osobę wypalającą kable na posesji. Ukarano mandatem. W dniu 20 września na ul. Szczecińskiej grupa osób zaśmiecała piaskownicę. Dwie osoby ukarano mandatami.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 9 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 3 osoby ukarano i 5 pouczono, 10 osób pouczono i 5 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.
W dniu 18 września 2017 r. Komisariat Policji zwrócił się do SM o pomoc w ujęciu osoby rzucającej kamieniami w pojazdy przejeżdżające ul. Grunwaldzką. W dniu tym nie udało się ująć osoby, jednak jej personalia Policja przekazała do SM. W dniu 25 września patrol SM zauważył mężczyznę na ul. Towarowej i dokonał jej ujęcia. Przekazano Policji. W dniu 21 września sprawdzono czy woda pobierana z hydrantu na budowę przy ul. Kosynierów nie jest kradziona. Okazało się, że jest umowa z PEWiK i oddzielny licznik. W dniu 23 września SM otrzymała informację o kobiecie dobijającej się do różnych drzwi bloku przy ul. Stoczniowców. Kobieta była w stanie nietrzeźwym. Po interwencji odjechała do domu taksówką.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com