Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 2 do 8 października 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 42 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 158 wykroczeń, które w 123 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 35 mandatami karnymi, do sądu skierowano 5 wniosków o ukaranie. Wykonano 85 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 32 osoby. 171 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 6 skutecznych interwencji wykonano na podstawie oglądu monitoringu miejskiego. W niedzielę 8 października Straż Miejska zabezpieczyła spokój i porządek publiczny podczas zawodów rowerowych „Garmin MTB Series Rumia 2017”.
    
Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 19 osób, z których 5 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 8 osób leżących w miejscach publicznych, z których 3 odwieziono do domu, jedną ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie.
2)    Zwierzęta. Podjęto 11 interwencji. Jedna dotyczyła dzików - dziewczynka bała się przejść w kierunku miejsca zamieszkania. Strażnicy odprowadzili ją do domu, ale dzików już nie widzieli. Dwa psy przybłąkały się na prywatne posesje, jeden przeszedł z posesji sąsiedzkiej. Inne interwencje (w tym jedno wezwanie do biegających koni) nie potwierdziły się.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 96 interwencji w różnych miejscach miasta. 29 kierowców ukarano mandatem, pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 1 osobę ukarano, 3 pouczono za zwyczajne śmiecenie w miejscach publicznych.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 10 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 4 osoby pouczono i jedną ukarano, 6 osób pouczono i 6 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com