Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 9 do 15 października 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 148 wykroczeń, które w 100 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 45 mandatami karnymi, do sądu skierowano 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 51 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 15 osób. 180 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
    
Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 24 osób, z których 7 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 4 osoby leżące w różnych miejscach publicznych - wszystkie po dobudzeniu o własnych siłach udały się do miejsca zamieszkania. Podczas jednej interwencji, pijącym piwo w miejscu zabronionym okazał się mężczyzna poszukiwany przez Policję. Po wypisaniu mandatu został ujęty i przewieziony do Komisariatu Policji w Rumi.
2)    Zwierzęta. Podjęto 4 interwencje. Jedna dotyczyła wałęsającego się lisa. Powiadomiono technika weterynarii. Nie odwieziono do schroniska żadnych wałęsających się zwierząt domowych. Jedna kobieta przez okno potwierdziła własność odłowionego psa, ale zamknęła się w mieszkaniu odmawiając wylegitymowania, nawet po wezwaniu Policji. Psa wpuszczono na posesję dokładnie zamykając furtkę, a przeciwko kobiecie wszczęto postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu - za nie zachowaniu nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz odmowę udostępnienia swoich danych osobowych.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 101 interwencji w różnych miejscach miasta. 34 kierowców ukarano mandatem, przeciwko 3 sporządzono wnioski o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 8 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 4 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 4 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby pouczono i jedną ukarano, 1 osobę pouczono i 2 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę ukarano i 5 pouczono. Straż Miejska usunęła jeden wrak pojazdu z drogi na parking strzeżony.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com