Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 30 października do 5 listopada 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 26 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 84 wykroczenia, które w 57 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 27 mandatami karnymi. Wykonano 63 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 45 osób. 130 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
    Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był dzień Wszystkich Świętych i udział Straży Miejskiej w Rumi w akcji „Znicz”. Jak co roku strażnicy kontrolowali legalność handlu obwoźnego w okolicach cmentarzy oraz w całym mieście. W rezultacie 64 kontroli ukarano tylko jedną osobę. W roku bieżącym Straż Miejska urządziła dodatkowy parking na ul. Rybaków. Strażnicy w dniach poprzedzających, w samo święto oraz w „dniu zadusznym” pilnowali porządku w komunikacji, w szczególności prawidłowość parkowania pojazdów. Jak każdego roku obserwuje się nasilanie ilości pojazdów prywatnych w okolicy cmentarzy, co widać na zdjęciach poniżej.

    Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 14 osób, z których 7 ukarano, a 7 pouczono. Ujawniono 4 osoby leżące w różnych miejscach publicznych - 2 po dobudzeniu o własnych siłach udały się do miejsca zamieszkania, dwie osoby wymagały pomocy medycznej - wezwano pogotowie ratunkowe równocześnie udzielając pierwszej pomocy. Pogotowie każdorazowo zabrało osoby do szpitala.
2)    Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. Jedna dotyczyła kota, który miał być ranny. Zabrano go w kartonie do kojca Straży Miejskiej, gdzie oczekiwał na przyjazd technika weterynarii. Kot jednak uciekł z kojca. Inny kot został śmiertelnie potrącony na ul. Kosynierów. Za niedopełnienie obowiązków przy trzymaniu zwierząt ukarano 2 osoby - jedną za puszczanie psa luzem (ul. Reja), drugą za niedopilnowanie bydła, które w dniu 4 listopada wędrowało bez opieki po jezdni na ul. Żurawiej.

 Wybrany obraz

3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 49 interwencji w różnych miejscach miasta. 15 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 4 osoby pouczono za śmiecenie (rzucanie niedopałków) w miejscach publicznych.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 1 osobę ukarano i 3 pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby pouczono. 7 osób pouczono i 2 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com