Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 6 do 12 listopada 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 111 wykroczeń, które w 75 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 36 mandatami karnymi. Wykonano 88 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 13 osób. 229 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 16 skutecznych interwencji wykonano na skutek ujawnień z monitoringu miejskiego.
    Najważniejszym wydarzeniem tygodnia był dzień Święta Niepodległości 11 listopada 2017 r. i udział Straży Miejskiej w Rumi w zabezpieczeniu przemarszu i uroczystości pod pomnikiem przy ul. Wybickiego. Przebieg uroczystości był bezpieczny i nie odnotowano żadnych naruszeń spokoju i porządku publicznego.

       Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 14 osób, z których 11 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 5 osób leżących w różnych miejscach publicznych - wszystkie po dobudzeniu o własnych siłach udały się do miejsca zamieszkania.
2)    Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji. 7 listopada na ul. Wybickiego potwierdzono padlinę kota na chodniku. Powiadomiono służby komunalne celem usunięcia. W dniu 8 listopada przyjęto zgłoszenie, że na ul. Ormińskiego chodzi bóbr. Bóbr okazał się nutrią, odszukano właściciela i pouczono. Następnego dnia ponownie zgłoszono nutrię spacerującą bez nadzoru. Tym razem właścicielkę ukarano za niezachowanie nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, a nutrię odłowiono. Nutria okazała się zwierzęciem domowym trzymanym tak, jak inni trzymają psy lub koty. W dniu 9 listopada zabrano do lecznicy kota ze złamaną łapą z ul. Grunwaldzkiej i potrąconego kota z ul. Batorego. Tego dnia na ul. Sobieskiego samochód potrącił wałęsającego się psa. Zabrał go właściciel. 6 razy interweniowano w sprawie wałęsających się psów, które każdorazowo odławiano. Właścicieli ukarano przy odbiorze zwierząt.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 73 interwencje w różnych miejscach miasta. 22 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono. W dniu 10 listopada na ul Kamiennej na drodze do Łężyc przy pętli autobusowej doszło do groźnego wypadku drogowego. Strażnicy pomagali w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 3 ranne osoby.
4)    Czystość miasta. Podjęto 11 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 3 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 6 razy interweniowano w sprawie dymu. W dniu 10.11.2017 r. ujawniono jeden przypadek wypalania kabli z wydzieleniem dużej ilości toksycznego dymu, jednak sprawca zdążył zbiec przed przyjazdem patrolu. Ogień ugasili strażnicy. Jedną osobę ukarano za spalanie płyt meblowych w piecu domowym. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

 Wybrany obraz

5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 5 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 4 pouczono. 7 osób pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com