Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 13 do 19 listopada 2017 r.
   W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 28 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 78 wykroczeń, które w 61 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 17 mandatami karnymi. Wykonano 77 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 27 osób. 111 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 10 skutecznych interwencji wykonano na skutek ujawnień z monitoringu miejskiego.
W piątek 17 listopada 2017 r. w Parafii Św. Jana z Kęt w godzinach wieczornych odbył się Wieczór Modlitwy Młodych, na którą z całej diecezji przybyło ok. 20 autokarów z młodymi uczestnikami (ok. 1000 osób). Strażnicy koordynowali rozlokowanie autokarów na 3 wyznaczonych parkingach. Impreza przebiegła bez zakłóceń spokoju i porządku publicznego i zakończyła się ok. g. 1.00 w nocy.

Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 4 osób, z których 1 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 8 osób leżących w różnych miejscach publicznych - wszystkie po dobudzeniu o własnych siłach udały się do miejsca zamieszkania. 1 osobę ukarano za nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym. W 4 przypadkach osobami leżącymi w miejscach publicznych okazali się bezdomni. Wszyscy odmówili na piśmie udzielenia im pomocy w formie skierowania do schroniska. Do jednego mężczyzny przybyło pogotowie ratunkowe (ul. Abrahama), które zabrało go do szpitala, 2 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, jedną do Komisariatu Policji w Rumi.
    2) Zwierzęta. Podjęto 12 interwencji. 3 psy odłowione odwieziono do schroniska, 2 psy odłowione zabrali właściciele (ukarani mandatami za niedopilnowanie swoich zwierząt). Jedna interwencja dotyczyła bezdomnego kota, który uciekł.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 44 interwencje w różnych miejscach miasta. 11 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 9 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 4 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 7 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 4 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 1 pouczono. 5 osób pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 2 osoby ukarano i 2 pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com