Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 20 do 26 listopada 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 108 wykroczeń, które w 78 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 28 mandatami karnymi, do sądu skierowano 7 wniosków o ukaranie. Wykonano 87 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 17 osób. 132 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 11 skutecznych interwencji wykonano na skutek ujawnień z monitoringu miejskiego.

Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 12 osób, z których 4 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 6 osób leżących w różnych miejscach publicznych (w tym jedna kobieta), które po dobudzeniu odwieziono do miejsca zamieszkania. 5 osób pouczono za nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. 1 psa odłowionego odwieziono do schroniska, w pobliżu ul Kosynierów na chwile pokazały się 3 dziki, ale szybko się oddaliły. Z chodnika ul. Towarowej oraz z chodnika ul. Kamiennej usunięto padłe lisy. 22 listopada ukarano mieszkańca ul. Dąbrowskiego, który dopuścił do wydostania się psa na ulicę - zwierzę atakowało przechodniów.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 64 interwencje w różnych miejscach miasta. 19 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 7 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 2 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 8 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 9 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano. 6 osób pouczono, a 3 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę ukarano, 2 pouczono, a w stosunku do jednej skierowano wniosek o ukaranie do sądu.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com