Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 27 listopada do 3 grudnia 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 127 wykroczeń, które w 92 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 32 mandatami karnymi, do sądu skierowano 4 wnioski o ukaranie. Wykonano 84 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 18 osób. 128 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 6 skutecznych interwencji podjęto w wyniku obserwacji monitoringu miejskiego.
Najważniejszym wydarzeniem była pomyślnie zakończona akcja ratownicza przeprowadzona przez patrol Straży Miejskiej na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej z ul. Abrahama w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 18.45 wobec mężczyzny - pieszego, potrąconego przez samochód osobowy na przejściu dla pieszych przy domu towarowym. Strażnicy byli na miejscu zdarzenia kilkadziesiąt sekund po zdarzeniu. Mężczyzna miał poważną ranę głowy oraz nienaturalnie powyginane nogi. Rannego ułożono w bezpiecznej pozycji, założono kołnierz ortopedyczny i zaopatrzono ranę na głowie jednocześnie wzywając pogotowie ratunkowe i Policję. Ustalono sprawcę i przebieg zdarzenia oraz odnotowano świadka. Ranny został niezwłocznie odwieziony do szpitalnego oddziału ratunkowego w Wejherowie.

Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 10 osób, z których 5 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 7 osób leżących w różnych miejscach publicznych. Dwie z nich upadły w autobusach komunikacji miejskiej - jeden mężczyzna po dobudzeniu poszedł do domu o własnych siłach, do drugiego wezwano pogotowie ratunkowe - zabrany do szpitala. Do 2 osób będących w stanie upojenia alkoholowego (jedna bez kontaktu w dniu 27 listopada na Dworcu PKP, druga 1 grudnia w śmietniku na ul. Pomorskiej z urazem nogi) wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało ich szpitala. Dwoje nietrzeźwych odwieziono do domu w dniu 1 i 2 grudnia. Jedna z nich to kobieta. Jedną z wymienionych osób ukarano mandatem za nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym. Jednego bezdomnego, w dniu 2 grudnia skutecznie umieszczono w schronisku.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. Na terenie posesji przy ul. Sobieskiego sprawdzono warunki trzymania psów na wniosek mieszkanki. Nie było uwag. W dniu 29 listopada odłowiono psa biegającego z łańcuchem na ul. Derdowskiego, ustalono numer identyfikacyjny, powiadomiono właściciela, który odebrał zwierzę z kojca w SM. W dniu 30 listopada odpowiednie służby z powiadomienia SM usunęły martwą sarnę. Jednego psa z ul. Pomorskiej w dniu 30 listopada przekazano do schroniska. W dniu 1 grudnia przywieziono mewę z ul. Kosynierów. Ptak po wysuszeniu się został wypuszczony na wolność - odleciał.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 85 interwencji w różnych miejscach miasta. 22 kierowców ukarano mandatem, przeciwko 3 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 5 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 6 osób pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 7 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 7 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 4 pouczono. 1 osobę pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę ukarano, a1 pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com