Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 4 do 10 grudnia 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 66 wykroczeń, które w 53 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 13 mandatami karnymi. Wykonano 82 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 24 osoby. 82 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Istotnym wydarzeniem minionego tygodnia było ujęcie przestępcy poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Ujętego mężczyznę w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 9.05 na ul. Pomorskiej strażnicy przewieźli i przekazali do Komisariatu Policji w Rumi.
Wystąpiły dwa zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym: 1) na ul. Grunwaldzkiej oderwały się i wpadły na jezdnię dwa elementy ekranów dźwiękochłonnych - strażnicy przesunęli je na chodnik i zawiadomili Rejon Dróg Krajowych i Autostrad w Wejherowie, 2) na ul. Pomorskiej jakiś pojazd „zniósł” urządzenia z wysepki wyłączonej z ruchu - zawiadomiono zarządcę drogi celem dokonania napraw.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 4 osób, z których 1 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 7 osób leżących w różnych miejscach publicznych.
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. Służbom komunalnym zgłoszono martwe zwierzęta do zabrania - ptak na trawniku przy ul. Derdowskiego, pies na poboczu ul. I Dywizji WP. Odłowiono 3 psy, z których 2 zabrano do schroniska, a 1 został odebrany przez właścicielkę.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 39 interwencji w różnych miejscach miasta. 9 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 2 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 6 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. Jedna interwencja dotyczyła wylewania szamba. Właściciel posesji otrzymał termin obowiązkowego podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 2 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 6 osób pouczono. 2 osoby pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę pouczono.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com