Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 11 do 17 grudnia 2017 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 33 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 78 wykroczeń, które w 56 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 20 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 71 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 19 osoby. 98 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Istotnym wydarzeniem minionego tygodnia było ujęcie w dniu 13 grudnia nietrzeźwego Ukraińca, który w stanie upojenia alkoholowego, bez dokumentów siedział na chodniku ul. Dąbrowskiego. Bardzo słabo kontaktującego mężczyznę strażnicy przewieźli i przekazali do Komisariatu Policji w Rumi. Po wytrzeźwieniu osobę przejęła Straż Graniczna. Jak poinformowano dyżurnego Straży Miejskiej - mężczyzna zostanie deportowany do własnego kraju.
Straż Miejska w Rumi wzięła udział w przygotowaniu Jarmarku Świątecznego w centrum Rumi. Zadanie polegało na niedopuszczeniu do parkowania pojazdów na placu po dawnym sklepie „Bazar” podczas ustawiania urządzeń imprezy. Organizator (zarządca drogi) ustawił znaki zakazu ruchu. Niestety wielu kierowców nie zwracało uwagi na znaki, odstawiało bariery i wjeżdżało na plac, pozostawiając tam pojazdy na postój i dezorganizując prace przygotowawcze do jarmarku. Strażnicy uporali się z zadaniem.
    Informacja z ostatniej chwili - w dniu dzisiejszym tj. 18 grudnia 2017 r. w budynku mieszkalnym na ul. Łąkowej (Szmelta) ok. godz. 4.00 wybuchł pożar. Przyczyny bada prokurator i Policja. Na tę chwilę wiadomo, że w pożarze zginęło 2 mężczyzn.

Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 8 osób, z których 1 ukarano, a pozostałych pouczono. Ujawniono 2 osoby leżące w różnych miejscach publicznych, z których jedną ukarano.
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji. Odłowiono 3 psy, z których 2 zabrano do schroniska, a 1 został odebrany przez właściciela. Dwukrotnie sprawdzono warunki trzymania psów na posesjach w obecności pracownika „Animals”
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 52 interwencje w różnych miejscach miasta. 14 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 3 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 7 razy interweniowano w sprawie dymu. We wszystkich przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 3 osoby pouczono i 2 ukarano. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę pouczono. 2 osoby pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 osobę pouczono. 1 osobę ukarano za wykroczenie z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com