Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia od 15 do 20 stycznia 2018 r.
    W opisywanym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 40 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 76 wykroczeń, które w 59 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 16 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 77 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 28 osób. 71 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 2 skuteczne interwencje podjęto na skutek ujawnień z monitoringu miejskiego.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 8 osób. Wszystkie te osoby zostały pouczone. Dwie osoby pouczono za naruszenie zasad obyczajności publicznej.
    2) Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji: 5 w sprawie wałęsających się psów oraz jedną w związku ze zgłoszeniem na temat złych warunków trzymania psa na posesji. Odłowiono 4 psy (zabrane do schroniska). Jeden pies rasy York pozostał na terenie posesji osoby, która znalazła zwierzę na ulicy (adres w dyspozycji SM). Sprawdzone warunki trzymania psa na posesji przy ul. Cegielnianej okazały się zgodne z przepisami.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 39 interwencji w różnych miejscach miasta. 11 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono. Przeciwko jednemu kierowcy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Spowodowano usunięcie z drogi (ul. Kombatantów) jednego wraku pojazdu.
    4) Czystość miasta. Podjęto 13 interwencji, kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 1 osobę pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych. 4 razy interweniowano w sprawie dymu. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono nieprawidłowości. 11 razy interweniowano z powodu nieodśnieżonych lub śliskich chodników. Działania pozwoliły na doprowadzenie chodników do normalnego używania.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 9 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i jedną pouczono. 2 osoby pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 2 osoby ukarano i 1 pouczono. 1 osobę pouczono za wykroczenie z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com